Zmluvy 2018

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1374.18 Zmluva o poskytovaní verejných služieb DATA SIM Biznis Data Share Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1373.18 ZMLUVA o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e., Oravský Podzámok 430, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 48260240 Stiahnuť pdf súbor
1372.18 KÚPNA ZMLUVa na predaj a odber palivového dreva č. 6/2018 Predaj, dodávka ihličnatého palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 Stiahnuť pdf súbor
1371.18 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 9Z07279M1 „Rekonštrukcia kotla na biomasu MM 19 na kotolni Brezovec B II“ ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Stiahnuť pdf súbor
1370.18 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2012 Predĺženie doby nájmu Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
1369.18 DOHODA O PLATBÁCH DO FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Platby do fondu prevádzky, údržby a opráv budú znášať vlastníci nebytových priestorov BL, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46048430; MATRA, n. o., Šoltésovej 105/23, 036 01 Martin, IČO: 37977733 Stiahnuť pdf súbor
1368.18 DOHODA O PLATBÁCH DO FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Platby do fondu prevádzky, údržby a opráv budú znášať vlastníci nebytových priestorov BL, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46048430; MATRA, n. o., Šoltésovej 105/23, 036 01 Martin, IČO: 37977733 Stiahnuť pdf súbor
1367.18 KÚPNA ZMLUVa na predaj a odber palivového dreva č. 5/2018 Predaj, dodávka palivového dreva TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 Stiahnuť pdf súbor
1365.18 Zmluva o reklame č. 01/2018 Reklamné a propagačné služby (reklamný plagát, reklamná tabuľa, propagácia elektronickou formou) G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1364.18 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1363.18 Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo (o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu) Motorové vozidlo Fyzická osoba, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1362.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2018 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA, Na Sihoti 1156/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 Stiahnuť pdf súbor
1361.18 Zmluva o účte Komunal Poskytnutie Účtu Komunál Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
1360.18 Zmluva o Elektronických službách Úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
1359.18 Poistenie vozidiel – Moje auto KASKO Úrazové poistenie osôb vo vozidle pre každé sedadlo vo vozidle Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1358.18 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2019 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Valignum group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1357.18 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2019 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1356.18 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2019 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky PROPACK, s. r. o., Dolná Lehota č. 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1355.18 Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Ing. Karol Lenárt, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276 Stiahnuť pdf súbor
1354.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, Oravská Lesná 10, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1353.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2018 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, Oravská Lesná 10, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1352.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2018 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol. Zámostie, Zámostie, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1351.18 ZMLUVA O DIELO č. 812/2018/O Rekonštrukcia rozvodov tepla na sídlisku Bysterec J. P. V. K. SROS spol. s r. o., M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31561241 Stiahnuť pdf súbor
1350.18 Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu Cena Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1349.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Samsung Galaxy Xcover 4 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1348.18 ZMLUVA O DIELO č. 9Z07279M1 „Rekonštrukcia kotla na biomasu MM 19, na kotolni Brezovec BII“ ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Stiahnuť pdf súbor
1347.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2018 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 Stiahnuť pdf súbor
1346.18 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny Odber elektrickej energie ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1345.18 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny Odber elektrickej energie ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1344.18 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu Odber zemného plynu ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1343.18 ZMLUVA O REKLAME 033/2019/IZ Reklamné a propagačné služby spočívajúce v prezentácii podnikateľskej činnosti objednávateľa ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1342.18 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
1341.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov C. F. spol. s r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 Stiahnuť pdf súbor
1340.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov PROPACK, s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1339.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel – pozemkové spoločenstvo, Zámostie, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1338.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1337.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 7/2018 Dodávka drevných odrezkov STAVOR, spol. s r. o., Zákamenné č. 132, 029 56 Zákamenné, IČO: 36371343 Stiahnuť pdf súbor
1336.18 Nájomná zmluva č. 1/2018 Prenájom upraveného pozemku v objekte PD Velličná o rozmeroch 50 m x 70 m PD Veličná, IČO: 00191205 Stiahnuť pdf súbor
1335.18 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1334.18 Zmluva o spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby v rozsahu osobných údajov, ktoré sú náležitosťami dojednania, či náležitosťami zmluvného vzťahu a súvisiacich podkladov SunSoft plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
1333.18 Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom – FC-171218-28552 Zvýhodnené obchodných podmienok v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1332.18 Poistná zmluva č. 411025660 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1331.18 ZMLUVA č. D1/2018 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1330.18 Zmluva o dielo č: K18-0229 Zvýšenie výkonu doskových výmenníkov M10-BFM v. č. 30107-09392 a 30107-09393 z 2000 kW na 2100 kW, vyčistenie kontrola stavu platní a pretesnenie predmetných výmenníkov Decon, spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 Stiahnuť pdf súbor
1329.18 Zmluva o dielo Dodávka a montáž predizolovaného potrubného systému na rozvod tepelnej energie výrobcu UPONOR ENERGY TRANS, spol. s r. o., Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO: 36419869 Stiahnuť pdf súbor
1328.18 ZMLUVA O DIELO č. 9Z07249M1 Technické zhodnotenie kotla Dantstoker, v. č. 26-7851-2, rok výroby 2006, výkon 7,0 MW na kotolni Bysterec ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Stiahnuť pdf súbor
1327.18 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2018 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1326.18 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1325.18 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1324.18 Zmluva o vykonaní prác č. 01/2018 Práce s kráčajúcim bagrom Schaeff HS 41M, pásovým bagrom Terex TC16 a Terex TC25 na rok 2018 Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
1323.18 ZMLUVA O DIELO Komplexná starostlivosť o informačné systémy, kancelársku techniku a softvér č. 881505272 Komplexná starostlivosť o informačné systémy (IS), kancelársku techniku a softvér legálne prevádzkovaný objednávateľom SunSoft plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
1322.18 Zmluva na štiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2018 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – palivového dreva a odrezkov FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica č. 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 Stiahnuť pdf súbor
1321.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1320.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1319.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1318.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1317.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1316.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1315.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1314.18 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1313.18 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1312.18 Zmluva o združenej investícii a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Prevádzkovateľ (TEHOS, s.r .o.) bude dodávateľom tepla pre administratívnu budovu s. č. 1222 BL, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46048430 Stiahnuť pdf súbor