Poruchová služba

V prípade havárie alebo poruchy primárnych teplovodných rozvodov, kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) v správe TEHOS, s. r. o volajte poruchovú službu non-stop:

0911 923 786

V prípade porúch ústredného kúrenia objektu (bytu) – netesnosť radiátorov, vyregulovanie systému , nedokurovanie, dlhodobé prerušenie vykurovania, dlhodobo studená voda v systéme TÚV  a tak isto výpadku MaR (meranie a regulácia) na KOS – sa obráťte na správcu Vášho objektu (bytu) alebo domovníka.