Kontakty

Sekretariát:
Tel.: 043/586 30 11
Mail: tehos@tehos.eu

Ing. Stanislav Vilček – konateľ spoločnosti
Mobil: 0911 457 677
Mail: vilcek.stanislav@tehos.eu

Ing. Jozef David – ekonóm spoločnosti
Mobil: 0911 818 215
Mail: david.jozef@tehos.eu

Ing. Monika Otrubová – hlavná účtovníčka
Mobil: 0911 923 785
Mail: otrubova.monika@tehos.eu

Anna Piňáková – sekretariát, finančná účtovníčka
Mobil: 0911 923 783
Mail: pinakova.anna@tehos.eu

Dispečing – poruchová služba
Mobil: 0911 923 786

 

Mgr. Peter Kajan – fakturácia
Mobil: 0911 759 512
Mail: kajan.peter@tehos.eu

Ing. Ivan Drabiňák – vedúci tepelného hospodárstva
Mobil: 0911 759 511
Mail: drabinak.ivan@tehos.eu

Ing. Tomáš Ondrašina, PhD. – majster údržby
Mobil: 0911 923 784
Mail: ondrasina.tomas@tehos.eu

Pavol Otruba – vedúci biomasy
Mobil: 0911 923 781
Mail: otruba.pavol@tehos.eu

Fakturačné údaje:
TEHOS, s. r. o.
Námestie slobody 1269/3
026 01  Dolný Kubín
IČO: 36389331
DIČ: 2020131487
IČ DPH: SK2020131487

Bankové spojenie:
IBAN: SK81 0200 0000 0041 8976 9056

Pracovná doba:
Pondelok: 06:00 – 14:00
Utorok: 06:00 – 14:00
Streda: 06:00 – 14:00
Štvrtok: 06:00 – 14:00
Piatok: 06:00 – 14:00