Aktuality

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2021:

Tepelný okruh Banisko: fp-czt = 0,63
Tepelný okruh Obrancov mieru: fp-czt = 0,68
Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: fp-czt = 0,39
Tepelný okruh Mierová: fp-czt = 0,48
Tepelný okruh Bysterec: fp-czt = 0,18
Tepelný okruh Matúšková: fp-czt = 0,21
Tepelný okruh Nemocničná: fp-czt = 0,19

faktor CO2:

Tepelný okruh Banisko: fCO2 = 0,31 kg/kWh
Tepelný okruh Obrancov mieru: fCO2 = 0,33 kg/kWh
Tepelný okruh Ľudovíta Štúra: fCO2 = 0,15 kg/kWh
Tepelný okruh Mierová: fCO2 = 0,20 kg/kWh
Tepelný okruh Bysterec: fCO2= 0,03 kg/kWh
Tepelný okruh Matúšková: fCO2 = 0,03 kg/kWh
Tepelný okruh Nemocničná: fCO2 = 0,02 kg/kWh