Sprevádzame Vás už niekoľko desaťročí.

Našim úspechom je Vaša RADOSŤ a SPOKOJNOSŤ

O spoločnosti TEHOSAktuality
Dodávateľ elektriny a plynu s celoslovenskou pôsobnosťou.
Operačný program kvalita životného prostredia
Slovenský zväz výrobcov tepla

Spoločnosť TEHOS s.r.o.

Našim cieľom je zabezpečenie stabilnej dodávky tepla našim zákazníkom na požadovanej úrovni a v potrebnom čase.

Spoločnosť TEHOS, s. r. o.je výrobno-obchodná spoločnosť. Založená bola 08. 11. 1999. Zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Dolný Kubín. Predchodcom bola spoločnosť Byttherm s. r. o.

Spoločnosť TEHOS, s. r. o. počas svojej krátkej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Od etapy príprav na vznik spoločnosti TEHOS, s. r. o. a jej rozbehnutie (za čo patrí vďaka vtedajšiemu konateľovi spoločnosti Ing. Antonovi Maruniakovi), cez etapu stagnácie až ku významnejším investičným akciám – do sústavy centrálneho zásobovania teplom. Sústava centrálneho zásobovania a potrubné rozvody boli najmä na sídlisku Bysterec v zlom stave a vyžadovali si neustále opravy. Ostatné sústavy ako Brezovec, Banisko boli v dobrom stave. Akurát spôsob dodávky tepla odberateľom nebol podľa súčasných, moderných trendov.

Vízia spoločnosti

Stať sa najlepším výrobcom tepla s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou svojich výrobných a distribučných zariadení tepla a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.