O nás

Vedenie spoločnosti

Konateľom spoločnosti je Ing. Stanislav Vilček

Profesijný životopis

Vzdelanie: vysokoškolské, odborná spôsobilosť v tepelnej energetike
1981 – 1987 SVŠT – Strojnícka fakulta (dnes TU Bratislava)
Odbor: tepelné a jadrové stroje a zariadenia

Ďalšie vzdelanie:
-energetický poradca, reg. číslo 6061
-energetický audítor, por. číslo 37
-PDC – certifikát č. 33/97
-spôsobilosť na verejné obstarávanie, G2478 – 620 – 2008
-odborná spôsobilosť v tepelnej energetike
-odborná spôsobilosť v elektroenergetike
-odborná spôsobilosť v plynárenstve

Dozorná rada

Činnosť firmy kontroluje Dozorná rada v nasledovnom zložení:

MUDr. Juliana Gregová – predseda dozornej rady

Ing. Anastázia Ballová – člen dozornej rady

Ing. Zdena Poracká – člen dozornej rady

Benjamín Brodňanský – člen dozornej rady

Ing. Roman Janček – člen dozornej rady

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie.
Predsedom valného zhromaždenia je primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok.