Poruchy a odstávky

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie pre kotolňu Obrancov mieru, prerušíme dodávky tepla do všetkých odberných miest okruhu kotolne  Obrancov mieru (na ÚK a ohrev pitnej vody – OPV).

Dodávka tepla bude prerušená dňa

16.07.2024 od 07,30 hod. do 17,00 hod

Spoločnosť TEHOS vynaloží všetko úsilie ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť. Za pochopenie a strpenie Vám vopred ďakujeme.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Z dôvodu výmeny elektromerov spoločnosťou SSD, a.s. Žilina  bude krátke prerušenie dodávky tepla na okruhu Mierová

dňa 2.7.2024 od 7:40 hod. do cca 11:00 hod.

Z dôvodu výmeny elektromerov spoločnosťou SSD, a.s. Žilina  bude krátke prerušenie dodávky tepla na okruhu Matúšková

dňa 3.7.2024 od 7:40 hod. do cca 11:00 hod.