Poruchy a odstávky

Poruchová služba

V prípade havárie alebo poruchy primárnych teplovodných rozvodov, kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) v správe TEHOS, s. r. o volajte poruchovú službu non-stop:

0911 923 786

Vážený odberateľ,

 

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných opráv a revízii na vyhradených zariadeniach nachádzajúcich sa na odberných miestach na sídlisku Bysterec (KOS) prerušíme dodávky tepla do Vášho odberného miesta (na ohrev pitnej vody OPV) v termíne

od 24. 08. 2021 (05,00 hod.) – do 27. 08. 2021 (19,00 hod.)

Zároveň naša spoločnosť bude hľadať cestu ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie primárnych rozvodov tepla na ulici Obrancov mieru, avizovanej rekonštrukcie Vášho zariadenia na prípravu OPV a ÚK (KOST), plánovaných opráv a revízií na vyhradených zariadeniach nachádzajúcich sa na odberných miestach na ulici Obrancov mieru a Alej slobody (KOS) prerušíme dodávky tepla do Vášho odberného miesta (na ohrev pitnej vody OPV a ÚK) v termíne:

od 30. 08. 2021 (05,00 hod.) – do 10. 09. 2021 (19,30 hod.)

Zároveň naša spoločnosť bude hľadať cestu ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Vážený odberateľ,

v zmysle § 26, odst. 1 písm. a) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie primárnych rozvodov tepla na ulici Obrancov mieru a plánovaných opráv a revízií na vyhradených zariadeniach nachádzajúcich sa na odberných miestach na ulici Obrancov mieru a Alej slobody (KOS) prerušíme dodávky tepla do Vášho odberného miesta (na ohrev pitnej vody OPV a ÚK) v termíne:

od 06. 09. 2021 (05,00 hod.) – do 08. 09. 2021 (19,30 hod.)

Zároveň naša spoločnosť bude hľadať cestu ako prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej miere skrátiť. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.