Zmluvy 2017

Zmluvy 2017
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1311.17 Dodatok č. 6 k zmluve č. 090301 o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi Ruší sa bod č. 2. 3.: Výkon zdravotného dohľadu autorizovaným bezpečnostným technikom ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
1310.17 OBJEDNÁVKA dátových služieb Objednávka služieb DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1309.17 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20110110/18053 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1308.17 DODATOK č. 6 k zmluve č. 20061206/5425 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1307.17 DODATOK č. 5 k zmluve č. 1000022228 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1306.17 DODATOK č. 5 k zmluve č. 20070301/6081 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1305.17 SERVISNÁ ZMLUVA S04/00/17 Záručný a pozáručný servis riadiaceho systému Johnson Controls ENERGO CONTROLS, s. r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Stiahnuť pdf súbor
1304.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 8/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov PROPACK, s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1303.17 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1302.17 Dodatok č. 5/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny Odber elektrickej energie ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1301.17 Dodatok č. 5/2018 k Zmluve o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny Odber elektrickej energie ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1300.17 Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva Komplexné environmentálne služby melos, s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 Stiahnuť pdf súbor
1299.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY J3 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1298.17 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2018 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Valignum group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1297.17 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2018 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Maruna, s. r. o., Terchová č. 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Stiahnuť pdf súbor
1296.17 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2018 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1295.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 7/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1294.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb LENOVO TAB3 10 BUSINESS Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1293.17 Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Registrácia partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora JUDr. Silvia Kováčiková – notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037 Stiahnuť pdf súbor
1292.17 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1291.17 KÚPNA ZMLUVA Predaj nákladného motorového vozidla značky MAN, šedá metalíza + 2 kontajnery, každý o objeme 30 m3 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Stiahnuť pdf súbor
1290.17 Poistná zmluva č. 411024352 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1289.17 Pojistná smlouva číslo 9101910452 Predĺžená záruka 1 rok AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14 b, 170 00 Praha 7, IČ: 27633900 Stiahnuť pdf súbor
1288.17 Dodatok č. 01 k ZMLUVE č. D1/2017 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY „Dodávateľ zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1287.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2017 „Dodávateľ zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 Stiahnuť pdf súbor
1286.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 2/2017 „Predávajúci zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Podbieľ, Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1285.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2017 „Predávajúci zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Podbieľ, Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1284.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2017 „Predávajúci zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1283.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 1/2017 „Dodávateľ zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1282.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2017 „Dodávateľ zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1281.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2017 „Predávajúci zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1280.17 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2017 „Dodávateľ zodpovedná za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom k 18. 06. 2016“ C. F. spol. s r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 Stiahnuť pdf súbor
1279.17 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky č. 1/2017 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 Stiahnuť pdf súbor
1278.17 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky č. 3/2017 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 Stiahnuť pdf súbor
1277.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2017 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 Stiahnuť pdf súbor
1276.17 Dodatok č. 2 k zmluve číslo 3382010 Zmena prílohy k zmluve Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody, kde sa ruší číslo odberu 10103-410-0, 10103-417-0, Jána Hollého 2184, Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Stiahnuť pdf súbor
1275.17 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1274.17 POISTKA č. 511097853 Komplexné poistenie podnikateľov Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1273.17 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1272.17 Zmluva o dielo – havária, oprava pozemných rozvodov kotolňa Bysterec Oprava pozemných rozvodov, kotolňa Bysterec Pavel Šoch, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47212144 Stiahnuť pdf súbor
1271.17 Dodatok č. 08 k Zmluve o dodávke plynu Dohoda o zmluvnom množstve odoberania energie v plyne Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1270.17 Dodatok č. 5 k zmluve č. 090301 o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi Odmena za služby poskytované dodávateľom ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
1269.17 KÚPNA ZMLUVA č. 1/A/2017 Predaj kontajnera o objeme 30 m3 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1268.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb CATERPILLAR B30 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1267.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY A3 2016 BLACK Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1266.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb CATERPILLAR B30 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1265.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb CAT S60 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1264.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY A3 2016 BLACK Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1263.17 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb HUAWEI P9 LITE Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1262.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov C. F. spol. s r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 Stiahnuť pdf súbor
1261.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 Stiahnuť pdf súbor
1260.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1259.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1258.17 ZMLUVA č. 2017/005 Stanovenie osobitných podmienok predaja pohonných hmôt a úprava vzájomných práv a povinností BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 Stiahnuť pdf súbor
1257.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2017 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1256.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1255.17 ZMLUVA č. D1/2017 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1254.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2017 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1253.17 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2017 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1252.17 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 1/2017 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Propack s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1251.17 Poistná zmluva číslo: 0805014263 Živelné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 Stiahnuť pdf súbor
1250.17 Zmluva o vykonaní prác č. 01/2017 Práce s kráčajúcim bagrom Schaeff HS 41M, pásovým bagrom Terex TC16 a Terex TC25 na rok 2017 Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
1249.17 Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva Poskytovanie poradenských služieb, komplexné environmentálne služby COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 Stiahnuť pdf súbor