Zmluvy 2016

Zmluvy 2016
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1248.16 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3382010 Zrušenie odberu Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Stiahnuť pdf súbor
1247.16 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1246.16 POISTKA č. 8100210326 Auto & Voľnosť KASKO Havarijné poistenie UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 Stiahnuť pdf súbor
1245.16 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2016 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – palivového dreva a odrezkov Biopalivo, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 Stiahnuť pdf súbor
1244.16 KÚPNA ZMLUVA č. 1/A/2016 Predaj kontajnera o objeme 30 m3 OMNIKO, s. r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414263 Stiahnuť pdf súbor
1243.16 KÚPNA ZMLUVA č. 34/2016 a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Výmenníková stanica VS10, pozemok PMB NÁRADIE, s. r. o., Medzihradská 1356/28, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36399027 Stiahnuť pdf súbor
1242.16 ZMLUVA O DIELO Overovanie členov meračov tepla Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 Stiahnuť pdf súbor
1241.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2016 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 Stiahnuť pdf súbor
1240.16 Zmluva o nájme Časť pozemku (plocha 10 m2) a priehradová konštrukcia komínových prieduchov plynovej kotolne Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Stiahnuť pdf súbor
1239.16 Zmluva o elektronickej službe Business24 Zriadenie elektronickej služby Business24 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
1238.16 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1237.16 ZMLUVA O REKLAME 033/2018/IZ Reklamné a propagačné služby spočívajúce v prezentácii podnikateľskej činnosti objednávateľa ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1236.16 DODATOK č. 9/2018 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Cena za dodávku plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1235.16 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2017 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1234.16 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2017 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Valignum group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1233.16 DODATOK č. 8/2017 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Cena za dodávku plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1232.16 POISTKA č. 8100210316 Auto & Voľnosť KASKO Havarijné poistenie UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 Stiahnuť pdf súbor
1231.16 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 3/2016 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 OMNIKO, s. r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414263 Stiahnuť pdf súbor
1230.16 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu Používanie bezpečnostnej schránky Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Stiahnuť pdf súbor
1229.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2016 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1228.16 ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU (KC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201605956 Kvalifikovaný certifikát a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
1227.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 7/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1226.16 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1225.16 Zmluva o dielo Zhotovenie diela – energetických certifikátov pre bytovky: J. Ťatliaka 1783, M. Hattalu 2973, Ľ. Štúra 2297 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1224.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2016 Predaj, dodávka palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1223.16 Zmluva o dielo Oprava bytovky za účelom odstránenia vlhnutia obvodových múrov (J. Ťatliaka 1783) Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1222.16 Dohoda o poskytnutí zemného plynu a refakturácii nákladov na jeho odber Poskytnutie zemného plynu a refakturácia a vysporiadanie nákladov za odber zemného plynu cata – REAL, s. r. o., J. Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36432288 a Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1221.16 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. D1/2016 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1220.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 2/2016 Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA, Na Sihoti 1156/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 Stiahnuť pdf súbor
1219.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 1/2016 Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Podbieľ, Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1218.16 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY A3 (2016) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1217.16 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY J3 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1216.16 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SAMSUNG GALAXY J3 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1215.16 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Samsung GALAXY S7 black Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1214.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2016 Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní C. F. spol. s r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 Stiahnuť pdf súbor
1213.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2016 Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1212.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2016 Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie a správne uplatnenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 Stiahnuť pdf súbor
1211.16 Zmluva č. 2 o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete Súhlas správcu bytového domu s umiestnením (výstavbou) a prevádzkou telekomunikačnej siete v budove vlastníka (bytový dom 2973, ul. M. Hattalu, Dolný Kubín) DolnyKubin.Net s. r. o., Okružná 2061/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36737275 Stiahnuť pdf súbor
1210.16 Zmluva č. 1 o umiestnení telekomunikačných zariadení zariadenia a prevádzke telekomunikačnej siete Súhlas správcu bytového domu s umiestnením (výstavbou) a prevádzkou telekomunikačnej siete v budove vlastníka (bytový dom 2297, ul. Ľ. Štúra, Dolný Kubín) DolnyKubin.Net s. r. o., Okružná 2061/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36737275 Stiahnuť pdf súbor
1209.16 Poistná zmluva č. 411022504 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1208.16 Zmluva o dielo č. 2015/08/02 Hydraulické preregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome J. Ťatliaka 1783 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1207.16 Zmluva o dielo č. 2015/08/01 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania cirkulácie teplej vody, dodávka a montáž vyvažovacích armatúr (meracích setov s clonou) do spoločných rozvodov teplej vody, hydraulické vyregulovanie (nastavenie správneho prietoku jednotlivými vetvami) – priestory bytového domu na ul. J. Ťatlika 1783 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1206.16 Dodatok č. 4/2017 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220021 Cena za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1205.16 Dodatok č. 4/2017 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220152 Cena za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1204.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2016 Kúpna cena Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1203.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2016 Kúpna cena Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Podbieľ, Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1202.16 KÚPNA ZMLUVA Časti technologického zariadenia Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1201.16 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2016 Kúpna cena Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1200.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov C. F. spol. s r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 Stiahnuť pdf súbor
1199.16 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2016 Kúpna cena Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1198.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2016 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Milan Bruncko, LESNÍCKA KANCELÁRIA, Na Sihoti 1156/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 Stiahnuť pdf súbor
1197.16 Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1196.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1195.16 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 Stiahnuť pdf súbor
1194.16 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1193.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 Stiahnuť pdf súbor
1192.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2016 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1191.16 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1190.16 Zmluva o reklame Reklama Profesionálny register s. r. o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079 Stiahnuť pdf súbor
1189.16 ZMLUVA č. D1/2016 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1188.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1187.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1186.16 Sprostredkovateľská zmluva č. 1605 Zdravotný dohľad bezpečnostnotechnickou službou ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
1185.16 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 1/2016 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Propack s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1184.16 Zmluva o zabezpečovaní environmentálneho poradenstva Environmentálne poradenstvo COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 Stiahnuť pdf súbor
1182.16 RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB Právne služby BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044 Stiahnuť pdf súbor
1181.16 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 2/2016 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Trans Servis 24 s. r. o., Radlinského 1714, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31637809 Stiahnuť pdf súbor
1180.16 ZMLUVA O DIELO Zhotovenie diela – prác Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1179.16 ZMLUVA O VYKONANÍ PRÁC č. 01/2016 Práce s kráčajúcim bagrom Schaeff HS 41M, pásovým bagrom Terex TC16 a Terex TC25 na rok 2016 Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
1178.16 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2016 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – palivového dreva a odrezkov HARD FOREST s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 Stiahnuť pdf súbor
1177.16 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2016 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1176.16 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1175.16 Zmluva o výkone správy nájomných bytov Zabezpečenie spravovania bytového fondu nachádzajúceho sa na území a vo vlastníctve mesta Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1174.16 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb iPhone 6S Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor