Zmluvy 2015

Zmluvy 2015
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1173.15 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1172.15 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Nájomné fľaša oceľová Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 Stiahnuť pdf súbor
1171.15 Zmluva o odbere, preprave, zhodnotení a zneškodnení odpadu č. 9/15/HGM – H Prevzatie a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 Stiahnuť pdf súbor
1170.15 Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb Reklama Top spoločnosti s. r. o., Farská 35, 949 01 Nitra, IČO: 50007254 Stiahnuť pdf súbor
1169.15 DODATOK č. 4 k zmluve č. 20061206/5425 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1168.15 DODATOK č. 3 k zmluve č. 20070301/6081 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1167.15 DODATOK č. 3 k zmluve č. 1000022228 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1166.15 DODATOK č. 3 k zmluve č. 20110110/18053 Internetové služby po dobu 24 mesiacov DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1165.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2015 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 Stiahnuť pdf súbor
1164.15 Dodatok č. 3/2016 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220021 Odber elektrickej energie ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1163.15 Dodatok č. 3/2016 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220152 Odber elektrickej energie ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1162.15 DODATOK č. 7/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1161.15 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 3/2015 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Propack s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Stiahnuť pdf súbor
1159.15 ZMLUVA O DIELO č. 23/2015/MG „Pripojenie prevádzkového objektu ul. Nemocničná“ RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31718990 Stiahnuť pdf súbor
1158.15 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky č. 1/2015 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 Stiahnuť pdf súbor
1157.15 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 2/2015 Kúpna cena Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1156.15 Zmluva o dielo Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV pre bytové domy (Ľ. Štúra 2297, M. Hattalu 2973); dodávka a montáž PRVN Heat2Go Comfort a dodávka a montáž Heat2Go Comfort pre meranie spotreby studenej a teplej úžitkovej vody pre bytové domy Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1155.15 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb NOKIA 225 BLACK Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1154.15 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb NOKIA 225 BLACK Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1153.15 ZMLUVA O DIELO č. 01/2015 Váženie nákladných áut na mostovej váhe v objekte kotolne Bysterec Agrodružstvo OPZ, Oravská Poruba 81, 027 54 Veličná, IČO: 31616852 Stiahnuť pdf súbor
1152.15 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Výmena SIM/dátového zariadenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1151.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 6/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov VALIGNUM group, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Stiahnuť pdf súbor
1150.15 DODATOK č. 6/2015 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1149.15 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1148.15 AUTO & Voľnosť – KASKO Havarijné poistenie vozidla UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 Stiahnuť pdf súbor
1147.15 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2016 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Stiahnuť pdf súbor
1146.15 Rámcová kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2016 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
1145.15 Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu Odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
1144.15 ZMLUVA O DIELO Vykonávanie odbornej revízie železobetónového monolitického komína +105 m „Bysterec“; vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok bleskozvodnej sústavy železobetónového monolitického komína +105 m „Bysterec“ VERTICAL INDUSTRIAL a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava, IČO: 35830085 Stiahnuť pdf súbor
1143.15 DAROVACIA ZMLUVA Peňažný dar na podporu programových cieľov obdarovaného v súlade s nadačnou listinou na knihu „Dolný Kubín na starých pohľadniciach“ Ján GONOS, Vyšnokubínska 19/26, 026 01 Vyšný Kubín Stiahnuť pdf súbor
1142.15 DODATOK č. 6/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1141.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2015 Predaj, dodávka palivového dreva Komposesorát obec Revišné pozemkového spoločenstva Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 30231795 Stiahnuť pdf súbor
1140.15 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. D1/2015 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Cena Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1139.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 5/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1138.15 Zmluva o vykonaní audítorských služieb Audit riadnych účtovných závierok, zostavených k 31. decembru za obdobie rokov 2015 až 2018 Stopercentná daňová, kom. spol., Pišútova 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 Stiahnuť pdf súbor
1137.15 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 2/2015 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Trans Servis 24 s. r. o., Radlinského 1714, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31637809 Stiahnuť pdf súbor
1136.15 Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 Poistenie bytových domov Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1135.15 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Výmena SIM/dátového zariadenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1134.15 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 2/2015 Kúpna cena Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1133.15 HROMADNÝ DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – služba Firma Mini, Firma Small, Firma Medium, Firma Large Poskytovanie verejných služieb – služba Firma Mini, Firma Small, Firma Medium, Firma Large Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1132.15 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1131.15 Dodatok č. 1 k zmluve číslo 3372010 Odhlásenie odberu vody, odvádzania odpadových vôd na odbernom mieste Kňažská 348 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Stiahnuť pdf súbor
1130.15 DODATOK č. 5/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1129.15 Zmluva o dielo č. 2015/07/04 Hydraulické preregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome M. Hattalu 2973 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1128.15 Zmluva o dielo č. 2015/07/03 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania cirkulácie teplej vody, dodávka a montáž vyvažovacích armatúr (meracích setov s clonou) do spoločných rozvodov teplej vody, hydraulické vyregulovanie (nastavenie správneho prietoku jednotlivými vetvami) – priestory bytového domu na ul. M. Hattalu 2973 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1127.15 Zmluva o dielo č. 2015/07/02 Hydraulické preregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome Ľ. Štúra 2297 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1126.15 Zmluva o dielo č. 2015/07/01 Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania cirkulácie teplej vody, dodávka a montáž vyvažovacích armatúr (meracích setov s clonou) do spoločných rozvodov teplej vody, hydraulické vyregulovanie (nastavenie správneho prietoku jednotlivými vetvami) – priestory bytového domu na ul. Ľ. Štúra 2297 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 Stiahnuť pdf súbor
1125.15 Zmluva o dielo č. 825/5391/06/15/JZ Dodávka a montáž PRVN Heat2Go Comfort a Dodávka a montáž Heat2Go Comfort pre meranie spotreby studenej a teplej úžitkovej vody bytový dom: Ľ. Štúra 2297/14, 16, 18, 20, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1124.15 Zmluva o dielo č. 826/5392/06/15/JZ Dodávka a montáž PRVN Heat2Go Comfort a Dodávka a montáž Heat2Go Comfort pre meranie spotreby studenej a teplej úžitkovej vody bytový dom: M. Hattalu 2973/13, 15, 17, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1123.15 Zmluva o dielo č. 825/5391/15/R Rozpočítanie nákladov na vykurovanie podľa PRVN Heat2Go Comfort a spotreby vody podľa vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody bytový dom: Ľudovíta Štúra 2297/14, 16, 18, 20, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1122.15 Zmluva o dielo č. 826/5392/15/R Rozpočítanie nákladov na vykurovanie podľa PRVN Heat2Go Comfort a spotreby vody podľa vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody bytový dom: M. Hattalu 2973/13, 15, 17, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1121.15 Zmluva o dielo č. 827/5393/15/JZ Dodávka a montáž PRVN Heat2Go Comfort a Dodávka a montáž Heat2Go Comfort pre meranie spotreby studenej a teplej úžitkovej vody bytový dom: J. Ťatliaka 1783/3, 4, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1120.15 ZMLUVA O DIELO č. 827/5393/15/R Rozpočítanie nákladov na vykurovanie podľa PRVN Heat2Go Comfort a spotreby vody podľa vodomerov studenej vody a teplej úžitkovej vody bytový dom: J. Ťatliaka 1783/3, 4, 026 01 Dolný Kubín ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Stiahnuť pdf súbor
1119.15 Zmluva o nájme reklamných plôch č. 012/2016/IZ Reklamné plochy nachádzajúce sa v priestoroch nehnuteľnosti (kotolňa Bysterec) ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1118.15 Dodatok č. 2/2015 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220152 Odber elektrickej energie ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1117.15 Poistná zmluva č. 411020798 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1116.15 Nájomná zmluva na prenájom kontajnera č. 1/2015 Prenájom kontajnera o objeme 30 m3 Trans Servis 24 s. r. o., Radlinského 1714, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31637809 Stiahnuť pdf súbor
1115.15 KÚPNA ZMLUVA č. 2015/165 Regulačný ventil dvojcestný LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 31381685 Stiahnuť pdf súbor
1114.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber pilín č. 1/2015 Predaj, dodávka pilín Slovlepex, a. s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509 Stiahnuť pdf súbor
1113.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
1112.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
1111.15 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (zmluva o odbere rašeliny) „Rašelina kusová palivová“ a „Rašelina frézovaná palivová“ Energotex SK, s. r. o., Radlinského 1722/60, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44385421 Stiahnuť pdf súbor
1110.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1109.15 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
1108.15 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
1107.15 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2015 Kúpna cena Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1106.15 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 3/2015 Kúpna cena Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1105.15 Firemný profil – podklad pre zverejnenie inzercie na www.zlatestranky.sk Firemný profil – podklad pre zverejnenie inzercie na www.zlatestranky.sk MEDIATEL, spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35859415 Stiahnuť pdf súbor
1104.15 Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE na predaj a odber palivového dreva č. 1/2015 Kúpna cena Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
1103.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2015 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
1102.15 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č. 1/2015 Dodávka a odber tepla Stiahnuť pdf súbor
1101.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2015 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov , poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
1100.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2015 Predaj, dodávka palivového dreva Šeľo, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
1099.15 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2015 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
1098.15 ZMLUVA č. D1/2015 ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY Nakládka, vykládka drevných odrezkov, palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1097.15 ZMLUVA O VYKONANÍ PRÁC Práce s kráčajúcim bagrom Schaeff HS 41M, pásovým bagrom Terex TC16 na rok 2015 Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
1096.15 Zmluva o poskytovaní služieb Elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení, spracovanie revíznych správ, údržbu a servis elektrických zariadení triedy „A“ a bleskozvodov KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Stiahnuť pdf súbor
1095.15 DODATOK č. 5/2015 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1094.15 DOdATOK č. 4/2014 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Odber zemného plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
1093.15 KÚPNA ZMLUVA Hyundai i10 Stiahnuť pdf súbor
1092.15 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. 1 DO a PD/2015 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – palivového dreva a odrezkov Biopalivo, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 Stiahnuť pdf súbor