Zmluvy 2013

Zmluvy 2013
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
1019.13 Dodatok č. 2 k Zmluve č. D1/2013 za poskytnutie dopravy Cena Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
1018.13 Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080073975 Zľava zo základného poistného Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
1017.13 Zmluva o pôžičke Záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi bezúročne peňažné prostriedky Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
1016.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
1015.13 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2013 Kúpna cena K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Stiahnuť pdf súbor
1014.13 Zmluva o podpore a aktualizácii pre koncového používateľa Prístup k najnovším verziám systému CHASTIA FM a zabezpečenie telefonickej a elektronickej technickej podpory CHASTIA s. r. o., Košická 68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
1013.13 Zmluva o dodávke software, implementácii grafického informačného systému a systémovej podpore Poskytnutie práv na využívanie licencií počítačového programu systému CHASTIA FM CHASTIA s. r. o., Košická 68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Stiahnuť pdf súbor
1012.13 Dodatok č. 1 k zmluve č. 20110110/18053 Zmena programu prístupu do internetu DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1011.13 Dodatok č. 1 k zmluve č. 20070301/6081 Zmena programu prístupu do internetu DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1010.13 Dodatok č. 1 k zmluve č. 20061206/5425 Zmena programu prístupu do internetu DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1009.13 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1000022228 Zmena programu prístupu do internetu DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
1008.13 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2013 Kúpna cena K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Stiahnuť pdf súbor
1007.13 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2013 Kúpna cena Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
1006.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2013 Predaj, dodávka drevných odrezkov Róbert Kapitán, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 Stiahnuť pdf súbor
1005.13 Zmluva o spolupráci č. 26112013 Používanie produktu s názvom Dispečing Motion Record Intelligence s. r. o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 44939043 Stiahnuť pdf súbor
1004.13 Kúpna zmluva č. 26112013 Dodávka systému MRI HIGH Record Motion Record Intelligence s. r. o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 44939043 Stiahnuť pdf súbor
1003.13 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2013 Kúpna cena K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Stiahnuť pdf súbor
1002.13 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb HTC DESIRE 500 BLACK Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
1001.13 Zmluva o nájme nehnuteľností Pozemky, na ktorých sa nachádza sústava tepelných zariadení Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
1000.13 HROMADNÝ DODATOk k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Služba Firma Mini, Firma Small, Firma Medium, Firma Large Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
999.13 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 006/2009 Cena a platobné podmienky Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
998.13 Výpoveď zmluvy o pripojení Zrušenie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
997.13 STORNO
996.13 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2013 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Stiahnuť pdf súbor
995.13 Zmluva o nájme reklamných plôch Reklamné plochy nachádzajúce sa v priestoroch kotolne ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
994.13 Budúca Kúpna zmluva Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy – dodávka energetickej drevnej štiepky František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
993.13 Záväzky zhotoviteľa a objednávateľa oprávneného merania zákazka č. 01/11-07/75/2013 Oprávnené meranie hodnôt emisných veličín Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica Stiahnuť pdf súbor
992.13 STORNO
991.13 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Cena ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
990.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
989.13 Kúpno-predajná zmluva Motorové vozidlo ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Stiahnuť pdf súbor
988.13 Nájomná zmluva Prenájom plochy v areáli kotolne Bysterec Bohumil Chrenko, Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32214642 Stiahnuť pdf súbor
987.13 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2013 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky D. K. G. Invest, s. r. o., Do Stošky 35, 010 04 Žilina, IČO: 43938965 Stiahnuť pdf súbor
986.13 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností c. č. 236/2013 Pozemky, na ktorých sa nachádza sústava tepelných zariadení Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
985.13 Kúpna zmluva č. 76/2013/3 Teleskopický manipulátor JCB TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581 Stiahnuť pdf súbor
984.13 Kúpna zmluva č. 984/2013 Teleskopický manipulátor JCB TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581 Stiahnuť pdf súbor
983.13 Zmluva o určení platcu faktúr č. 260 A 2013 Úhrada faktúr za služby Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Stiahnuť pdf súbor
982.13 Zmluva o dielo č. 02/2013 Váženie nákladných áut na mostovej váhe KOS – Kysucká obchodná spoločnosť, s. r. o., Uhľoodbyt, ul. Pelhřimovská, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31630103 Stiahnuť pdf súbor
981.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2013 Predaj, dodávka drevných odrezkov PÍLA VALIGNUM, s. r. o., Oravská Lesná 1100, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 46175636 Stiahnuť pdf súbor
980.13 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2012 Výmenníková stanica VS 10 T mont – Sever, s. r. o., Matúškova 1645/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44754558 Stiahnuť pdf súbor
979.13 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 8/2013 Predaj, dodávka palivového dreva Komposesorát obec Revišné pozemkového spoločenstva Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 30231795 Stiahnuť pdf súbor
978.13 Prihláška do poistenia – príloha k flotilovej poistnej zmluve Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
977.13 Auto & Voľnosť – KASKO Havarijné poistenie vozidla UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 653501
976.13 Dodatok č. 1 k zmluve č. D1/2013 za poskytnutie dopravy Cena Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
975.13 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2013 Predaj, dodávka drevných odrezkov Pozemkové Spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
974.13 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 2/2013 Cena Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 17060681 Stiahnuť pdf súbor
973.13 Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 7/2013 Predaj, dodávka palivového dreva D. K. G. Invest, s. r. o., Do Stošky 35, 010 04 Žilina, IČO: 43938965 Stiahnuť pdf súbor
972.13 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2013 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Stiahnuť pdf súbor
971.13 Zmluva o zriadení vecného bremena a kúpna zmluva č. 24/2013 Spoluvlastnícky podiel Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
970.13 DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SONY XPERIA Z Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
969.13 Dodatok č. 1 k Zmluve na predaj biomasy (štiepky) číslo 52/2013 Dodatok sa uzatvára na dobu určitú SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
968.13 Dodatok č. 1 k Zmluve na predaj biomasy (štiepky) číslo 51/2013 Cena SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
967.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 6/2013 Predaj, dodávka palivového dreva FITYS – Ing. Pukáč Stanislav Na Sihoti 1154/1 026 01 Dolný Kubín IČO: 30553504 Stiahnuť pdf súbor
966.13 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu (KC) a služieb CA DISIG č. 201327159 Kvalifikovaný certifikát a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
965.13 Darovacia zmluva Finančný dar NsP MUDr. L. Nádašiho Jégé Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
964.13 Zmluva na predaj biomasy číslo 47/2013 Predaj drevných odrezkov SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
963.13 Príloha k Zmluve o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby Telekomunikačné služby GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 Stiahnuť pdf súbor
962.13 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201325548 Certifikát verejného kľúča a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
961.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
960.13 Vzájomný zápočet Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
959.13 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 52/2013 Predaj štiepky z výroby reziva SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
958.13 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 51/2013 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
957.13 STORNO
956.13 Poistná zmluva č. 411017191 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
955.13 Príloha 2: limitná objednávka klienta na predaj kjótskych kreditov – CER Predaj kjótskych kreditov CER na spotom trhu Saga Commodities, Ul. G. Washington 41, 1202 Sofia, BULGARIA Stiahnuť pdf súbor
954.13 Príloha 2: limitná objednávka klienta na predaj emisných kvót – EUA Predaj emisných kvót EUA na spotovom trhu Saga Commodities, Ul. G. Washington 41, 1202 Sofia, BULGARIA Stiahnuť pdf súbor
953.13 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení audítorských služieb č. 110707 Analýza zámerov vedenia spoločnosti v oblasti zmeny organizačnej štruktúry, spracovanie písomných záverov, školenie zamestnancov v oblasti účtovníctva Stopercentná daňová, kom. spol., Pišútova 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 Stiahnuť pdf súbor
952.13 Zmluva o poskytovaní služieb Elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení, spracovanie revíznych správ, údržbu a servis elektrických zariadení triedy „A“ a bleskozvodov KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Stiahnuť pdf súbor
951.13 Zmluva o dielo č. 01/2013 Pravidelné odborné prehliadky a skúšky plynového zariadenia horákov BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 Stiahnuť pdf súbor
950.13 Zmluva na predaj biomasy (štiepky) číslo 40/2013 Predaj energetickej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 Stiahnuť pdf súbor
949.13 Zmluva o nájme hnuteľných vecí a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Technologické zariadenie – NTL plynovodu na dodávku zemného plynu potrebného na výrobu tepla v kotolni ZŠ J. Matúšku Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37808699 Stiahnuť pdf súbor
948.13 Zmluva o dielo č. 01/2013 RE Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení – takových – skúšky obsluhy tlakových nádob stabilných (TNS) a kotlov, odborných prehliadok a skúšok TNS, kotlov a odborných prehliadok nízkotlakových kotolní REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 Stiahnuť pdf súbor
947.13 Zmluva o dielo č. 01/2013 Váženie nákladných áut na mostovej váhe Ing. Pavol Zrník, Hattalova 2159/40, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31044646 Stiahnuť pdf súbor
946.13 Kúpna zmluva č. 2/2013 Hnuteľný majetok – kotol Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
945.13 Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy Zrušenie kúpnej zmluvy Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
944.13 Dodatok č. 2/2013 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220021 Cena za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
943.13 Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220152 Cena za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
942.13 Vzájomný zápočet Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslav. námestie 1659, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00160571 Stiahnuť pdf súbor
941.13 Dohoda o uznaní dlhu Uznanie záväzku medzi dlžníkom a veriteľom Nociarová Jaroslava – byty, s. r. o., Bystrická cesta 60/1921, 034 01 Ružomberok, IČO: 44509821 Stiahnuť pdf súbor
940.13 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 5/2013 Kúpna cena Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
939.13 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber palivového dreva č. 1/2013 Kúpna cena Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
938.13 Zmluva č. D1/2013 za poskytnutie dopravy Nakládka, vykládka palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
937.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2013 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
936.13 Zmluva č. D2/2013 za poskytnutie dopravy Odvoz palivového dreva z miesta nakládky do miesta vyskladnenia FITYS – Ing. Pukáč Stanislav Na Sihoti 1154/1 026 01 Dolný Kubín IČO: 30553504 Stiahnuť pdf súbor
935.13 STORNO
934.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2013 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 Stiahnuť pdf súbor
933.13 Vzájomný zápočet Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36144843 Stiahnuť pdf súbor
932.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok KAMEXPERT, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441 Stiahnuť pdf súbor
931.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
930.13 Vzájomný zápočet Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
929.13 Kúpna zmluva Kotol HOVAL, MODUL pre nadr. systémy, plynové filtre, kondenzačný box Hoval SK spol. s r. o., Krivá č. 23, 040 01 Košice, IČO: 35711051 Stiahnuť pdf súbor
928.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
927.13 STORNO
926.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok PKS TRANS, s. r. o., Na Sihoti 1170/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45345571 Stiahnuť pdf súbor
925.13 Zmluva o nájme nehnuteľností Pozemky, na ktorých sa nachádza sústava tepelných zariadení Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
924.13 Dodatok č. 2 zmluvy o používateľskej licencii na programové vybavenie spoločnosti BE – SOFT a. s. Počítačové programové vybavenie BE – soft, akciová spoločnosť, Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36191337 Stiahnuť pdf súbor
923.13 Zmluva o dielo č. ZoD0004824 Odovzdanie a montáž diela Waleon s. r. o., Brestová 1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 Stiahnuť pdf súbor
922.13 STORNO
921.13 Darovacia zmluva Poskytnutie peňažného daru na podporu programových cieľov – zabezpečenie činnosti v súťažnom ročníku 2012/2013 II. futbalovej ligy MFK Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
920.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2013 Predaj, dodávka palivového dreva ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
919.13 Poistná zmluva č. 0805014263 Živelné poistenie, poistenie proti odcudzeniu KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 585441 Stiahnuť pdf súbor
918.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2013 Predaj, dodávka palivového dreva Spolok Urbáru pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 17060681 Stiahnuť pdf súbor
917.13 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2013 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov, Poz. Spol Zámostie, 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
916.13 Úprava cien Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 Stiahnuť pdf súbor
915.13 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Cena za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Stiahnuť pdf súbor
914.13 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Internet DSI DATA, s. r. o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 Stiahnuť pdf súbor
913.13 Príloha č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich služieb Rozpis preddavkových platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
912.13 Príloha č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich služieb Rozpis preddavkových platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
911.13 Kúpna zmluva č. 34/2012 Spoluvlastnícky podiel Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
910.13 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov a palivového dreva č. DO a PD/2013 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnejh hmoty František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Stiahnuť pdf súbor
909.13 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2013 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Ján Tabák – Stavebné dielce, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
908.13 STORNO
907.13 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekomunikačné služby GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35795662 Stiahnuť pdf súbor
906.13 Výpoveď zmluvy o pripojení Zrušenie telekomunikačných služieb Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
905.13 Zmluva o vykonaní prác Práce s kráčajúcim bagrom a pásovým bagrom Jozef Drengubiak, M. Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Stiahnuť pdf súbor
904.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
903.13 Kúpna zmluva Hnuteľný majetok – vozík na úpravu ľadovej plochy Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
902.13 Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069 Dohoda o cene a podmienkach produktu ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
901.13 Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220021 Cena za dodávku elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
900.13 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 12220152 Dodávka elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
899.13 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
898.13 Zmluva o poskytovaní služieb „Bežné opravy, údržbu a riešenie havarijných stavov objektov materských škôl“ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
897.13 Zmluva o podnájme č. 9/2012 Prenájom pozemku T mont – Sever, s. r. o., Matúškova 1645/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44754558 Stiahnuť pdf súbor
896.13 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestský futbalový klub Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
895.13 Zmluva č. ZE-27/2013 Zriadenie a vedenie účtu v registri ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 36328057 Stiahnuť pdf súbor

Vous devez décider par vous-même ce qui est mieux Tchimbe-Raid ou comme autre caractéristique associée au Sildenafil. 60 participants en bonne santé ont bu du jus de grenade pur pendant 14 jours. L’essentiel de l’opération de Kamagra est la sérotonine ou de maintenir l’érection vaginale propre ou j’ai opté pour Viagra parce qu’il agit le plus longtemps parmi ces analogues et le médecin peut prescrire des médicaments alternatifs.

Leave a Reply