Zmluvy 2011

Zmluvy 2011
Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana Pdf súbor
781.11 Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevázdkou motorového vozidla č. 8080073975 Zľava zo základného poistného Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 Stiahnuť pdf súbor
780.11 Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb Reklamný priestor a čas Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36375535 Stiahnuť pdf súbor
779.11 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2010 Cena Oravex, s. r. o., Priemyselná 3084, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31582532 Stiahnuť pdf súbor
778.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 16/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Farma Okrúhle Halička Milan, Lúčky 425, 034 82 Lúčky, IČO: 37911244 Stiahnuť pdf súbor
777.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biiomasy č. 16/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Ľubomír Kováčik Autodoprava, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Stiahnuť pdf súbor
776.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 12/2011 Cena KB Holz, s. r. o., Stráža 261, 013 04 Žilina, IČO: 36414077 Stiahnuť pdf súbor
775.12 Zmluva o nájme reklamných plôch (12120069 Reklamné plochy ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
774.11 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 4/2011 Cena Hard Forest, s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 Stiahnuť pdf súbor
773.11 Kúpna zmluva Drobný hmotný majetok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
772.11 DOHODA o skončení nájomného vzťahu Hmotný investičný majetok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
771.11 Kúpna zmluva č. 7063/2011 Odstredivé čerpadlo SLOVPUMP – TRADE, s. r. o., Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36029670 Stiahnuť pdf súbor
770.11 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2011 Cena Ján Tabák – STAVEBNÉ DIELCE, ul. Vápenka č. 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
769.11 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2010 Cena Oravex, s. r. o., Priemyselná 3084, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31582532 Stiahnuť pdf súbor
768.11 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Zariadenie je vybavené vstavaným softvérovým modulom Smart eSolution XEROX LIMITED, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 Stiahnuť pdf súbor
767.11 Rámcová kúpna zmluva Tovar Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852 Stiahnuť pdf súbor
766.11 Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
765.11 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách Dodávka elektriny ELGAS, s. r. o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 Stiahnuť pdf súbor
764.11 Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 5/2011 Cena WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
763.11 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 5/2011 Cena WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
762.11 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2011 Kúpna cena JOZEF FAŠÁNOK, Štiavnická cesta 1403/47, 038 52 Sučany, IČO: 10872957 Stiahnuť pdf súbor
761.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2011 Kúpna cena JOZEF FAŠÁNOK, Štiavnická cesta 1403/47, 038 52 Sučany, IČO: 10872957 Stiahnuť pdf súbor
760.11 Zmluva o dielo Elektromontážne práce na osvetlení skládky štiepky a osvetlení priestorov kotolne Bysterec KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Stiahnuť pdf súbor
759.11 STORNO
758.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúšková 1632, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36132497 Stiahnuť pdf súbor
757.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky, externej) číslo 17/2011 Predaj eneergetickej štiepky (externej) SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
756.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 16/2011 Predaj lesnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
755.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 15/2011 Predaj lesnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
754.11 Licencia o užívaní programu Bythos Programové vybavenie Bythos Ing. Lenárt Karol, Školská 364/6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276 Stiahnuť pdf súbor
753.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 2/2011 Doba určitá Ján Tabák – STAVEBNÉ DIELCE, ul. Vápenka č. 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 Stiahnuť pdf súbor
752.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 12/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Žitniak Ján, Oravský Podzámok 268, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 32274811 Stiahnuť pdf súbor
751.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Pozemok – zastavané plochy a nádvoria Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
750.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Pozemok – ostatné plochy Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
749.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Pozemok – zastavané plochy a nádvoria Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
748.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Pozemok – zastavané plochy a nádvoria Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
747.11 DOHODA číslo 06101/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37905511 Stiahnuť pdf súbor
746.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 6/2011 Predaj, dodávka drevnej guľatiny Mestské lesy spol. s r. o., Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 31603271 Stiahnuť pdf súbor
745.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
744.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 7/2011 Predaj, dodávka drevnej guľatiny Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Krivá 60 027 55 Krivá IČO: 14223872 Stiahnuť pdf súbor
743.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 12/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky KB Holz, s. r. o., Stráža 261, 013 04 Žilina, IČO: 36414077 Stiahnuť pdf súbor
742.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
741.11 Zmluva o mlčanlivosti Mlčanlivosť Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
740.11 Zmluva o mlčanlivosti Mlčanlivosť Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
739.11 Zmluva o mlčanlivosti Mlčanlivosť Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
738.11 Zmluva o mlčanlivosti Mlčanlivosť Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
737.11 Zmluva o mlčanlivosti Mlčanlivosť Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
736.11 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201123267 Certifikát verjeného kľúča a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
735.11 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201123274 Certifikát verjeného kľúča a certifikačné služby Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Stiahnuť pdf súbor
734.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2011 Predaj, dodávka palivového dreva ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 3642830 Stiahnuť pdf súbor
733.11 Kúpna zmluva Analyzátor dychu „Alco Sensor IVCM s termálnou tlačiarňou“ s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
732.11 Žiadosť o zmenu Zmluvy o pripojení Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
731.11 Dodatok k zmluve o pripojení Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
730.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena Pozemok – zastavané plochy a nádvoria Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 Stiahnuť pdf súbor
729.11 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme priestoru Doba nájmu – doba určitá Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
728.11 Zmluva o budúcej dodávke a odbere tepla č. 1/2011 Dodávka a odber tepla ESPEVE 2, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 1683, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46048430 Stiahnuť pdf súbor
727.11 Zmluva o vykonaní audítorských služieb č. 110707 Audit riadnych účtovných závierok, audit údajov výročnej správy, bežné poradenstvo Stopercentná daňová, kom. pol., Pišútova 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 Stiahnuť pdf súbor
726.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
725.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 11/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Ing. Stanislav Gallik – BALÓN DEKOR, Važecká 3, 040 12 Košice, IČO: 17227666 Stiahnuť pdf súbor
724.11 STORNO
723.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 11/2011 Predaj drevnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
722.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Stavba – kotolňa č. s. 2828 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
721.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Stavba – kotolňa č. s. 1255 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
720.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Stavba – kotolňa č. s. 1255 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
719.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 5/2011 Predaj, dodávka palivového dreva Mestské lesy spol. s r. o., Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 31603271 Stiahnuť pdf súbor
718.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36144843 Stiahnuť pdf súbor
717.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
716.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
715.11 Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
714.11 STORNO
713.11 STORNO
712.11 STORNO
711.11 Dohoda – Uznanie záväzku a splátkový kalendár Splátkový kalendár IV. Capital, a. s., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 44179596 Stiahnuť pdf súbor
710.11 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve Splátky nájomného Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
709.11 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Výška nájomného Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
708.11 Darovacia zmluva Peňažný dar na podporu programových cieľov na knihu „Dolný Kubín na starých koľajniciach“ ZSF Klub filatelistov Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
707.11 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Pozemky Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 Stiahnuť pdf súbor
706.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 5/2011 Cena WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
705.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2011 Kúpna cena JOZEF FAŠÁNOK, Štiavnická cesta 1403/47, 038 52 Sučany, IČO: 10872957 Stiahnuť pdf súbor
704.11 Zmluva o dielo č. 1/A/2011 Stavebné práce: „Rekonštrukcia prípravy TV na okruhu ul. Obrancov mieru a elektroinštalácia a MaR“ Bučkuliak Vavrín – BUGAS, Zochova 2526, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10997903 Stiahnuť pdf súbor
703.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2011 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 43 Breza, IČO: 3644152 Stiahnuť pdf súbor
702.11 Zmluva č. D1/2011 za poskytnutie dopravy Odvoz drevných odrezkov z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
701.11 Doplnok č. 1 k zmluve č. 6/2011 Odber biomasy – drevnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
700.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 6/2011 Predaj drevnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
699.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 4/2011 Predaj, dodávka palivového dreva Spolumajitelia bývalých urbarialistov poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbiel IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
698.11 DODATOK č. 1 k Dohode č. 02101/y51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37905511 Stiahnuť pdf súbor
697.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok EDUARD TRETINA, Obrancov Mieru 1772/4, 026 01 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
696.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 4/2011 Predaj, dodávka drevných odrezkov Firma Obrinčák Jozef, A. Škarvana 26/23, 027 44 Tvrdošín, IČO: 30530857 Stiahnuť pdf súbor
695.11 STORNO
694.11 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 8/2011 Cena WOOD Roman Svitek, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37361171 Stiahnuť pdf súbor
693.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
692.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 1/2011 Kúpna cena JOZEF FAŠÁNOK, Štiavnická cesta 1403/47, 038 52 Sučany, IČO: 10872957 Stiahnuť pdf súbor
691.11 Nájomná zmluva na vozidlo Náhradné vozidlo IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava 1, IČO: 35684046 Stiahnuť pdf súbor
690.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber drevných odrezkov č. 3/2011 Predaj, dodávka drevných odrezkov Wooder Slovakia, s. r. o., Medzibrodie 55, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36748081 Stiahnuť pdf súbor
689.11.1 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
689.11 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov Vzájomné započítanie záväzkov Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
688.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok UNIGLOBAL spol. s r. o., Matúšková 2819/9A, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31644953 Stiahnuť pdf súbor
687.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok MATRA, n. o., Martin Šoltésovej 23, 036 01 Martin, IČO: 37977733 Stiahnuť pdf súbor
686.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber pilín č. 1/2011 Predaj, dodávka pilín WOOD Roman Svitek, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37361171 Stiahnuť pdf súbor
685.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 8/2011 Cena WOOD Roman Svitek, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37361171 Stiahnuť pdf súbor
684.11.1 Dodatok č. 1 k zmluve na zoštiepkovanie drevných odrezkov č. 1 DO/2011 Cena Hard Forest, s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 Stiahnuť pdf súbor
684.11 Zmluva na zoštiepkovanie drevných odrezkov č. 1 DO/2011 Výroba drevnej štiepky z pripravenej drevnej hmoty – odrezky z píl Hard Forest, s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 Stiahnuť pdf súbor
683.11 Zmluva o budúcej dodávke a odbere tepla č. 1/2011 Dodávka a odber tepla STOP. SHOP. DOLNÝ KUBÍN, s. r. o., Tolského 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35932635 Stiahnuť pdf súbor
682.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok WOOD Roman Svitek, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37361171 Stiahnuť pdf súbor
681.11 Dodatok č. 1 k zmluve č. D3/2011 za poskytnutie dopravy Cena Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
680.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 3/2011 Predaj, dodávka palivového dreva Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Stiahnuť pdf súbor
679.11 Dohoda číslo: 02101/§ 51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Absolventská prax Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37905511 Stiahnuť pdf súbor
678.11 Zmluva o splátkach Splátky Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
677.11 Zmluva o splátkach Splátky Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
676.11 STORNO
675.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Stiahnuť pdf súbor
674.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok GUSTÁV MAJDIŠ – TRIDES, Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17954193 Stiahnuť pdf súbor
673.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00162051 Stiahnuť pdf súbor
672.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok ZENIT spol. s r. o., SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31642373 Stiahnuť pdf súbor
671.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslav. námestie 1659, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00160571 Stiahnuť pdf súbor
670.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní pohľadávok Vzájomné započítanie pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
669.11 Darovacia zmluva Peňažný dar MFK Dolný Kubín, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 Stiahnuť pdf súbor
668.11 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 02/2011 Poskytovanie právnych služieb advokátom a zastupovanie klienta v súdnom a mimosúdnom konaní BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO: 36860441 Stiahnuť pdf súbor
667.11 Súhlas s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA Súhlas s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Stiahnuť pdf súbor
666.11 Žiadosť o zmenu Zmluvy o pripojení Zmena profilu služieb Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
665.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 9/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky North Slovakia Camion, s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179 Stiahnuť pdf súbor
664.11 Dodatok č. 2 k zmluve č. 634905/159/2010 Cena pary Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
663.11 CLIENT SELL ORDER FORM – EU ETS QUOTAS Predaj – objednávka kvót SAGACARBON, 15 rue Marsollier, 75002 PARIS, FRANCE Stiahnuť pdf súbor
662.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (piliny) číslo 3/2011 Predaj drevnej piliny SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
661.11 Doplnok č. 2 k zmluve č. 2/2011 Odber biomasy – drevnej štiepky – navýšenie množstva SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
660.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 1/2011 Predaj, dodávka palivového dreva Pozemkové spoločenstvo urbáru a pasienkov Horná Lehota, 027 41 Oravský Podzámok IČO: 30233232 Stiahnuť pdf súbor
659.11 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe Odborná (prevádzková) prax žiaka Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00162051 Stiahnuť pdf súbor
658.11 Zmluva č. D3/2011 za poskytnutie dopravy Nakádka, vykládka palivového dreva a ich odvoz z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 Stiahnuť pdf súbor
657.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 3/2011 Cena Oravex, s. r. o., Priemyselná 3084, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31582532 Stiahnuť pdf súbor
656.11 Dodatok k zmluve o pripojení Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
655.11 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 2/2011 Predaj, dodávka drevných odrezkov Spolumajitelia bývalých urbarialistov poz. spol. Zámostie, 027 42 Podbiel IČO: 14224607 Stiahnuť pdf súbor
654.11 Doplnok č. 1 k zmluve č. 2/2011 Odber biomasy – drevnej štiepky – navýšenie množstva SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
653.11 KÚPNA ZMLUVA na predaj a odber palivového dreva č. 2/2011 Predaj, dodávka palivového dreva Urbárni spolumajitelia pozemkového spoločenstva Veličná, IČO: 14225085 Stiahnuť pdf súbor
652.11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predaj a odber energetickej biomasy č. 7/2011 Cena Biopalivo a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 Stiahnuť pdf súbor
651.11 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2011 – N Nebytové priestory vo výmenníkovej stanici č. 10, súpisné číslo 2328 PKS TRANS, s. r. o., J. Ťatliaka 1785/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45345571 Stiahnuť pdf súbor
650.11 ZMLUVA O DIELO č. 88150527 Komplexná starostlivosť o informačné systémy, kancelársku techniku a softvér SunSoft Plus spol. s r. o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Stiahnuť pdf súbor
649.11 Zmluva o nájme priestoru Priestor v bývalej výmenníkovej stanici VS 1, súpisné číslo 2691 Fyzická osoba Stiahnuť pdf súbor
648.11 Zmluva na predaj energetickej biomasy (štiepky) číslo 2/2011 Predaj drevnej štiepky SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 34406317 Stiahnuť pdf súbor
647.11 Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno – trvalé umiestnenie teplovodného rozvodu Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
646.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 8/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky WOOD Roman Svitek, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37361171 Stiahnuť pdf súbor
645.11 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov Pozemky Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 Stiahnuť pdf súbor
644.11 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2011 – N Nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli kotolne na ul. Bysterecká, súp. číslo 1255 T mont – Sever, s. r. o., Matúškova 1645/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44754558 Stiahnuť pdf súbor
643.11 Kúpna zmluva na predaj a odber drevných odrezkov č. 1/2011 Predaj, dodávka drevných odrezkov Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 43 Breza, IČO: 3644152 Stiahnuť pdf súbor
642.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 7/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky Biopalivo a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 Stiahnuť pdf súbor
641.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 6/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky SP – Sk plus s. r. o., Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo, IČO: 31637761 Stiahnuť pdf súbor
640.11.1 Dodatok č. 1 k zmluve č. D2/2011 za poskytnutie dopravy Cena Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
640.11 Zmluva č. D2/2011 za poskytnutie dopravy Odvoz palivového dreva z miesta nakládky do miesta vyskladnenia Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 Stiahnuť pdf súbor
639.11 Splátkový kalendár Splátkový kalendár Sagacita, s. r. o., Kňažia 455, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36426245 Stiahnuť pdf súbor
638.11 Kupní smlouva č. V211/186 Článek spojovací, dopravní řetěz ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČ: 42885396 Stiahnuť pdf súbor
637.11 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Montážne práce pri zapojení a spustení do prevádzky Kompaktnej odovzdávacej stanice a tlakovej nádoby na stavbe „STOP SHOP“ Dolný Kubín Vavrín Bučkuliak – BUGAS, Zochova 2526, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10997903 Stiahnuť pdf súbor
636.11 Dodatok č. 1/2010 k nájomnej zmluve č. 006/2009 Nájomné Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
635.11 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 039/2010 – N Garáž, voľné plochy PKS TRANS, s. r. o., J. Ťatliaka 1785/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45345571 Stiahnuť pdf súbor
634.11 Zmluva o úverovom rámci č. 405700/001/05 Dodatok č. 5 Postúpenie pohľadávky tretej osobe Dexia banka Slovensko a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 Stiahnuť pdf súbor
633.11 Dodatok č. 2 k zmluve Odmena dodávateľa ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Stiahnuť pdf súbor
632.11 Dodatok č. 1 k zmluve č. 006/2009/CO2 o overení správy o emisiách skleníkových plynov Cena Ekolaz, s. r. o., Hroncova 2, 040 01 Košice, IČO: 44593040 Stiahnuť pdf súbor
631.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634905 Stiahnuť pdf súbor
630.11 Dodatok k zmluve o pripojení Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor
629.11 DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme Nájomné – splátky Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37808761 Stiahnuť pdf súbor
628.11 Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej biomasy č. 5/2011 Predaj, dodávka energetickej drevnej štiepky WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Stiahnuť pdf súbor
627.11 Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 Stiahnuť pdf súbor
626.11 Zmluva o pripojení + Dodatok k zmluve o pripojení Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Stiahnuť pdf súbor