Objednávky 2024

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
1225 2024001 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch, predplatné Odpadové hospodárstvo (zálohová faktúra) 99,00 19,80 118,80 03. 01. 2024 PROPERTY&ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Vilček Stanislav
1226 2024002 Priama brúska, akumulátor 525,00 105,00 630,00 08. 01. 2024 JUMAX, s. r. o., Mierová 1966/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44600437 Ing. Vilček Stanislav
1227 2024003 Ventil, kocka 299,85 59,97 359,82 08. 01. 2024 TBH Technik, s. r. o., Dlhá 88, 010 08 Žilina, IČO: 36400700 Ing. Vilček Stanislav
1228 2024004 Drevná štiepka vrátane dopravy 09. 01. 2024 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Vilček Stanislav
1229 2024005 Drevná štiepka vrátane dopravy 10. 01. 2024 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Ing. Vilček Stanislav
1230 2024006 Drevná štiepka vrátane dopravy 10. 01. 2024 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Vilček Stanislav
1231 2024007 Overenie a posúdenie zhody meračov tepla a ich členov 15. 01. 2024 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč - Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 Ing. Vilček Stanislav
1232 2024008 Šnekovnica 3000,00 600,00 3600,00 15. 01. 2024 ELBH SK, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 Ing. Vilček Stanislav
1233 2024009 Zemný plyn (zálohová faktúra) 168691,67 33738,33 202430,00 15. 01. 2024 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Vilček Stanislav
1234 2024010 Šnekovnica na priečny šnek (zálohová faktúra) 2400,00 480,00 2880,00 18. 01. 2024 ELBH SK, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 Ing. Vilček Stanislav