Objednávky 2023

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
1029 2023001 Odrezková drevná štiepka vrátane dopravy 02. 01. 2023 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
1030 2023002 Odrezková drevná štiepka vrátane dopravy 02. 01. 2023 Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Ing. Stanislav Vilček
1031 2023003 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk (zálohová faktúra) 99,00 19,80 118,80 04. 01. 2023 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Stanislav Vilček
1032 2023004 Opakované meranie emisií ZL 05. 01. 2023 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 Ing. Stanislav Vilček
1033 2023005 Zemný plyn (zálohová faktúra) 160694,17 32138,83 192833,00 09. 01. 2023 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Stanislav Vilček
1034 2023006 Dodanie a servis PRVN meračov 10. 01. 2023 ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Stanislav Vilček
1035 2023007 Elektronické stravovacie poukazy (zálohová faktúra) 348,00 348,00 11. 01. 2023 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček
1036 2023008 Odrezková drevná štiepka vrátane dopravy 11. 01. 2023 BODOS, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
1037 2023009 3-cestné magnetické regulačné ventily 2969,20 593,84 3563,04 12. 01. 2023 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček
1038 2023010 Výmena RS ofukov pneumatického čistiaceho systému biomasových kotlov 1827,00 365,40 2192,40 13. 01. 2023 DT EnergieTech, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 46906843 Ing. Stanislav Vilček