Objednávky 2022

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
806 2022001 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 118,80 118,80 03. 01. 2022 PROPERTY&ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Stanislav Vilček
807 2022002 Zemný plyn (zálohová faktúra) 58480,83 11696,17 70177,00 05. 01. 2022 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Stanislav Vilček
808 2022003 Elektronické stravovacie poukážky (zálohová faktúra) 2547,00 2547,00 11. 01. 2022 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček
809 2022004 Vytýčenie poruchy teplovodu na sídlisku Bysterec 11. 01. 2022 AQUAFIND, s. r. o., B. Němcovej 3507/13, 962 12 Detva, IČO: 47145714 Ing. Stanislav Vilček
810 2022005 Kliešte Knipex, brašňa Stanley 87,07 87,07 11. 01. 2022 Mironet.cz a. s., Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00 Praha 6, IČO: 28189647 Ing. Stanislav Vilček
811 2022006 Servis kompresorov 12. 01. 2022 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Stanislav Vilček
812 2022007 Filter 3M, ochranný odev, respirátor 3M, nádychový ventilček pre masku 307,61 307,61 13. 01. 2022 Tomáš Svitek, Pařízkova 1499/4, 155 00 Praha, IČO: 12665312 Ing. Stanislav Vilček
813 2022008 Podlahový oceľový rošt 175,00 35,00 210,00 13. 01. 2022 KOVING OK, s. r. o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 31718060 Ing. Stanislav Vilček
814 2022009 Rošt (zálohová faktúra) 175,00 175,00 14. 01. 2022 KOVING OK, s. r. o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov, IČO: 31718060 Ing. Stanislav Vilček
815 2022010 Predplatné: Online knižnica; Smernice a vzory zmlúv pre podnikateľov (zálohová faktúra) 250,50 50,10 300,60 14. 01. 2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 Ing. Stanislav Vilček