Objednávky 2021

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
568 2021150 Drevná štiepky z odrezkov z píly vrátane dopravy 06. 07. 2021 Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
569 2021149 Trojfázové digitálne elektromery 327,60 65,52 393,12 02. 07. 2021 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
570 2021148 Veľkoobjemový kontajner 01. 07. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
571 2021147 Zemný plyn (zálohová faktúra) 19 890,83 3 978,17 23 869,00 01. 07. 2021 G&E Trading, a. s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 50131711 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
572 2021146 Vyvárka kotla na nemocnici 2 795,00 559,00 3 354,00 01. 07. 2021 ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
573 2021145 Darčekové kupóny 12 530,00 12 530,00 29. 06. 2021 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
574 2021144 Projekt pre realizáciu stavby "Polyfunkčný dom Zelená lipa - rekonštrukcia a nadstavba" - prípojka tepla 650,00 130,00 780,00 24. 06. 2021 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
575 2021143 Poistné ventile 1 505,77 301,15 1 806,92 24. 06. 2021 VALVE SLOVAKIA a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
576 2021142 OST na ulicu Obrancov mieru pre bytový dom 1780 5 620,00 1 124,00 6 744,00 23. 06. 2021 KPI, s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
577 2021141 Zasypanie výkopu a finálna úprava terénu 285,00 285,00 17. 06. 2021 Martin Gaššo, Kozinská 42, 027 05 Zázrivá, IČO: 40975681 Ing. Stanislav Vilček, konateľ