Objednávky 2020

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal PDF-zmaz
1274 2020220 Oprava šnekového dopravníka (zálohová faktúra) 1 372,00 1 372,00 17. 12. 2020 ELBH SK spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1275 2020219 Objednávame si u vás 20 l fľašu s náplňou oxid uhličitý 15 kg 135,60 27,12 162,72 23. 12. 2020 PT GAS spol. s r. o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina, IČO: 45626634 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1276 2020218 Objednávame si u vás 6 výmenníkov 23. 12. 2020 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1277 2020217 Objednávame si u vás výrobu nového šneku s montážou v kotolni Matúškova 1 960,00 392,00 2 352,00 22. 12. 2020 ELBH - SK, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 53460464 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1278 2020216 Videoškolenie online (zálohová faktúra) 60,00 12,00 72,00 22. 12. 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1279 2020215 Daňové a mzdové centrum - ročný prístup (zálohová faktúra) 436,50 87,30 523,80 16. 12. 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1280 2020214 Objednávame si u vás servopohony Siemens 767,40 153,48 920,88 14. 12. 2020 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1281 2020213 Čerpadlá (zálohová faktúra) 531,00 531,00 14. 12. 2020 WILO CS s. r. o., organizačná zložka, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 46818014 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1282 2020212 Objednávame si u vás rozbehové kondenzátory 23,88 3,75 27,63 14. 12. 2020 Jozef Ferko AV - EL mak., Stakčínska 752, 069 01 Snina, IČO: 34290630 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
1283 2020211 Objednávame si u vás vyvažovacie ventile systému CZT pre okruh "Mierová" 102 209,76 20 441,95 122 651,71 14. 12. 2020 KPI s. r. o., Višňové 793, 013 23 Višňové, IČO: 36799165 Ing. Stanislav Vilček, konateľ