Objednávky 2019

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal Pdf súbor
2019152 Objednávame si u vás normu STN 07 0710 22,36 22,36 19. 12. 2019 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019151 Objednávame si u vás STN 07 0710 – Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov 20,60 20,60 18. 12. 2019 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019150 Objednávame si u vás stykač 10. 12. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Jozef David, ekonóm
2019149 Objednávame si u vás čistenie 5 MW kotla na kotolni BI Bysterecká a výmenu segmentov roštov na kotloch 5 MW Bysterecká a 2 MW Nemocničná 750,00 750,00 09. 12. 2019 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 Ing. Jozef David, ekonóm
2019148 Objednávame si u vás detektor netesností a trhlín, mazadlo 182,20 36,44 218,64 05. 12. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019147 Elektronické stravovacie poukážky – vydanie (zálohová faktúra) 2 430,00 2 430,00 03. 12. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019146 My Oravské noviny (zálohová faktúra) 33,33 6,67 40,00 03. 12. 2019 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019145 Objednávame si u vás výmenu vodomerov na SV a TV na objektoch Ľ. Štúra 2297, J. Ťatliaka 1783, M. Hattalu 2973 7 440,00 1 488,00 8 928,00 28. 11. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019144 Objednávame si u vás preškolenie vodičov motorových vozíkov a pracovných strojov 26. 11. 2019 Miroslav Horňák školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019143 Objednávame si u vás fotónky typ: LT a typ LR 26. 11. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019142 Darčekové kupóny 11 400,00 11 400,00 25. 11. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019141 Objednávame si u vás práčkový filter Gorenje 8,17 1,63 9,80 20. 11. 2019 ELBYT PLUS – Monika Krašandová, Exnárova 6627/25, 080 01 Prešov, IČO: 35062452 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019140 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterecká 20. 11. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019139 Objednávame si u vás stanovenie obsahu železa v kotlovej vode 20. 11. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019138 Objednávame si u vás horizontálny závitovkový dopravník na prepravu paliva v biomasovej kotolni TEHOS Bysterec 16 244,00 3 248,80 19 492,80 19. 11. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019137 Predplatné Energetika (zálohová faktúra) 20,00 4,00 24,00 18. 11. 2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019136 Objednávame si u vás programové vybavenie SunSoft EcoSun.net – upgrade vrátane služieb 3 483,00 696,60 4 179,60 07. 11. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019135 Objednávame si u vás pohon ventila 1 521,60 304,32 1 825,92 06. 11. 2019 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019134 Elektronické stravovacie poukážky – vydanie (zálohová faktúra) 2 551,50 2 551,50 05. 11. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019133 Objednávame si u vás opravu betónového zákrytu na teplovodnom rozvode pri bytovom dome 2041 29. 10. 2019 JK – REZOSTAV s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36662461 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019132 Objednávame si u vás odbornú prípravu a preverenie odborných vedomostí kuričov V. triedy na pevné a plynné palivo 300,00 60,00 360,00 28. 10. 2019 PYROKOMPLEX, s. r. o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo, IČO: 36421901 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019131 Objednávame si u vás zmenu nastavenia riadiaceho systému na kotolni Bysterecká 28. 10. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019130 Objednávame si u vás servis kompresorov na kotolniach Bysterecká a Nemocničná 28. 10. 2019 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019129 Objednávame si u vás výmenu segmentov roštov kotla 7 MW na kotolni Bysterec 320,00 320,00 28. 10. 2019 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019128 Objednávame si u vás servis frekvenčných meničov 550,00 110,00 660,00 21. 10. 2019 ABB s. r. o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 31389325 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019127 Objednávame si u vás vypracovanie geometrických plánov na zriadenie vecných bremien na vykurovacích okruhoch Banisko a Matúškova 21. 10. 2019 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019126 Objednávame si u vás 2 počítače + inštalácia a konfigurácia PC 1 458,00 291,60 1 749,60 15. 10. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019125 Objednávame si u vás prevádzkovú chémiu pre komplexné ošetrenie energetických vôd 2 790,00 558,00 3 348,00 11. 10. 2019 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019124 Objednávame si u vás tyčový teplomer 3 ks 645,00 129,00 774,00 11. 10. 2019 INTERTEC s. r. o., Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00693972 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019123 Objednávame si u vás odbornú prehliadku bleskozvodu na BD 2973 ul. M. Hattalu a BD 1783 ul. J. Ťatliaka 07. 10. 2019 Ing. Jackulík Peter – REVI, Hôrka 213/3, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 14168642 Ing. Jozef David, ekonóm
2019122 Elektronické stravovacie poukážky – vydanie (zálohová faktúra) 1 215,00 1 215,00 03. 10. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019121 Objednávame si u vás Ferret 150 RH, Kefa Fi 72, Kefa fi 82, sada piestnych krúžkov 03. 10. 2019 Kastrup & Genberg, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, Švédsko, IČO: 5560454521 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019120 Objednávame si u vás elektródu jednopólovú tlakovú 225,00 45,00 270,00 03. 10. 2019 DAES, s. r. o., Fatranská 8035, 010 08 Žilina, IČO: 31644317 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019119 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 02. 10. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019118 Objednávame si u vás dodávku segmentov roštu JUVK 1A pre biomasové kotly K4, K5 na biomasovej kotolni Bysterec Dolný Kubín 46 140,00 9 228,00 55 368,00 30. 09. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019117 Objednávame si u vás v rámci rekonštrukcie dopravnej cesty pre biomasové kotle K4, K5 v biomasovej kotolni Bysterec dodávku a montáž šikmého jednoreťazového dopravníka Vecoplan 36 940,00 7 388,00 44 328,00 30. 09. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019116 Objednávame si u vás K41, SY7120-4YO-02F-Q 170,00 34,00 204,00 26. 09. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019115 Kompenzačné rozvádzače (zálohová faktúra) 10 160,03 2 032,01 12 192,04 24. 09. 2019 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 874 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019114 Objednávame si u vás opravu variomatu po chybovom hlásení 23. 09. 2019 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019113 Objednávame si u vás servisnú prehliadku – servis úpravne vody 457,70 91,54 549,24 23. 09. 2019 Waleon s. r. o., Brestová 1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019112 Služba TOP L (zálohová faktúra) 80,00 16,00 96,00 20. 09. 2019 SETECH, spol. s r. o., Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, IČO: 17321506 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019111 Objednávame si u vás zobrazovaciu jednotku na biomasový kotol – Matúšková kotolňa BIII 820,00 164,00 984,00 17. 09. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019110 Objednávame si u vás detektor netesností, odmasťovací prostriedok, tesniaci Tmel 136,11 27,22 163,33 13. 09. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019109 Objednávame si u vás opravu balkónov na BD 2297 ul. Ľ. Štúra 6 700,00 1 340,00 8 040,00 04. 09. 2019 Ewastav s. r. o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 46773894 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019108 Objednávame si u vás výmenníky 1 114,00 222,80 1 336,80 03. 09. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019107 Objednávame si u vás elektromotorický pohon 1 167,40 233,48 1 400,88 03. 09. 2019 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019106 Objednávame si u vás úpravu reťazového kolesa 23. 08. 2019 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019105 Objednávame si u vás vodoinštalačný materiál na mesiac august 19. 08. 2019 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019104 Objednávame si u vás multifunkčný sprej, uvoľňovač, čelovka, čistič 121,50 24,30 145,80 14. 08. 2019 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019103 Objednávame si u vás jedálne kupóny 4 500,00 4 500,00 30. 07. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019102 Objednávame si u vás overenie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla okruhu plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru Dolný Kubín v časti technológia OST 29. 07. 2019 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019101 Objednávame si u vás výmenu skla na plastovom okne v byte na ul. J. Ťatliaka 1783/4 23. 07. 2019 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019100 Objednávame si u vás čerpadlo 1 329,00 265,80 1 594,80 22. 07. 2019 Pavol Maráček – EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 17672520 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019099 Objednávame si u vás overenie meračov tepla a vodomerov 17. 07. 2019 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019098 Objednávame si u vás filter, hyd. čerpadlo, manometer, rošt JUVK dierovaný 17. 07. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019097 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 17. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Jozef David, ekonóm
2019096 Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu pre stavbu: Rekonštrukcia OST okruhu Obr. mieru 3 250,00 3 250,00 11. 07. 2019 Ing. Ján Rusnák – Energopro, Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48217565 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019095 Objednávame si u vás prenájom priestorov na regeneráciu, rekondíciu prac. sily 2 041,67 408,33 2 450,00 02. 07. 2019 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019094 Objednávame si u vás darčekové poukážky 13 060,00 13 060,00 01. 07. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019093 Objednávame si u vás stanovenie obsahu ph a železa v kotlovej vode 28. 06. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019092 Aktualizačná odborná príprava (zálohová faktúra) 420,00 420,00 26. 06. 2019 Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o., Mlynské Nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35810025 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019091 Objednávame si u vás hladinovú sondu 26. 06. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019090 Objednávame si u vás opravu kotla 24. 06. 2019 ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019089 Objednávame si u vás vytvorenie generovacieho systému ku vytvoreniu objednávok tepla a prílohy č. 3 20. 06. 2019 CHASTIA s. r. o., Košická 68, 058 01 Poprad, IČO: 31695582 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019088 Objednávame si u vás suchú drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 18. 06. 2019 Miroslav Skurčák, Sihelné 50, 029 46 Sihelné, IČO: 40340279 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019087 Objednávame si u vás drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 18. 06. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019086 Objednávame si u vás geometrický plán na zriadenie vecného bremena na ul. Obrancov mieru 18. 06. 2019 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019085 Kompenzačné rozvádzače (zálohová faktúra) 8 360,89 1 672,18 10 033,07 12. 06. 2019 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019084 Objednávame si u vás roštový segment JUVK 4 stredový 11. 06. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019083 Objednávame si u vás kuchynskú linku vrátane drezu na ul. J. Ťatliaka 1783 a spodnú časť kuch. linky vrátane drezu 490,00 98,00 588,00 11. 06. 2019 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019082 Objednávame si u vás suchú drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 10. 06. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 Ing. Stanislav Vilček
2019081 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy – kotolňa Bysterec 06. 06. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019080 Objednávame si u vás inštaláciu a kontrolu hydrantov 237,56 47,51 285,07 06. 06. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019079 Objednávame si u vás drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 06. 06. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019078 Záloha vo výške 35 % z celkovej ceny (zálohová faktúra) 572,60 114,52 687,12 03. 06. 2019 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019077 Objednávame si u vás drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 30. 05. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019076 Objednávame si u vás výrobu náhradnej vložky do ohrievača vody stojatého 1 636,00 327,20 1 963,20 30. 05. 2019 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019075 Objednávame si u vás priemyselnú soľ: tabletovanú, vakuovanú 400,00 80,00 480,00 28. 05. 2019 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019074 Objednávame si u vás elektrický pohon 1 089,55 217,91 1 307,46 24. 05. 2019 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019073 Objednávame si u vás analógovú kartu, teplomer 20. 05. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019072 Objednávame si u vás vzd. a chl. sprej, detektor netesností 104,85 20,97 125,82 16. 05. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019071 Objednávame si u vás zaasfaltovanie výrezu po novej vodovodnej prípojke na kotolni Bysterec 16,67 3,33 20,00 16. 05. 2019 JK – REZOSTAV s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36662461 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019069 Skrutkový olejový kompresor vrátane uvedenia do prevádzky 3 329,00 665,80 3 994,80 16. 05. 2019 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019068 Aditívum Ad Blue 38,97 14. 05. 2019 Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená, IČO: 33246068 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019067 Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie: „Primárny rozvod CZT, Dolný Kubín, sídlisko Bysterec“ 4 850,00 970,00 5 820,00 09. 05. 2019 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019066 Trojcestný ventil, pohon (zálohová faktúra) 2 362,80 2 362,80 07. 05. 2019 Pavol Maráček – EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 17672520 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019065 Objednávame si u vás dvoj/troj cest. priamy, el. servopohon Aktor 24 V 1 969,00 393,80 2 362,80 03. 05. 2019 Pavol Maráček – EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 17672520 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019064 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy – kotolňa Bysterec 02. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019063 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 02. 05. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019062 Objednávame si u vás energetický audit projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 4 800,00 960,00 5 760,00 02. 05. 2019 PROEN s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 34129511 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019061 Objednávame si u vás posúdenie súčasného stavu primárneho rozvodu tepla zo zdroja kotolňa Bysterec (K4) 3 000,00 600,00 3 600,00 02. 05. 2019 PROEN s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 34129511 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019060 Objednávame si u vás sadu tlačidiel na joystick na JCB 41,00 17. 04. 2019 SPO, s. r. o., Pri Turci 20, 036 01 Martin, IČO: 36838098 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019059 Objednávame si u vás piesok na prípojku pitnej vody kotolňa Bysterec 16. 04. 2019 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 Ing. Jozef David, ekonóm
2019058 Objednávame si u vás projekt na prípojku PV na sídlisku Bysterec 200,00 200,00 16. 04. 2019 MIlan Ľubomír, Severná 807/120, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48006343 Ing. Jozef David, ekonóm
2019057 Objednávame si u vás realizáciu prípojky pitnej vody na sídlisku Bysterec 16. 04. 2019 STAV DK s. r. o., Oravská Poruba 403, 027 54 Veličná, IČO: 52012701 Ing. Jozef David, ekonóm
2019056 Objednávame si u vás plastovú vodomernú šachtu na obsypanie zeminou + nadstavec vrátane prestupov, rebríka a poklopu 1 070,00 214,00 1 284,00 15. 04. 2019 Ivan Repkovský RENAVI, Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, IČO: 33745731 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019055 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 11. 04. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019054 Objednávame si u vás geodetické zameranie skutkového stavu územia potrubných rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru 1 050,00 1 050,00 10. 04. 2019 geoSAL, s. r. o., Osloboditeľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 46765239 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019053 Objednávame si u vás výmenníky TÚV 04. 04. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019052 Objednávame si u vás prevodovku MEZ 1,5 kW 810,00 162,00 972,00 04. 04. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019051 Objednávame si u vás servis kotla HOVAL na kotolni Obrancov mieru 02. 04. 2019 BALGAS, s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019050 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy – kotolňa Bysterec 01. 04. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019049 40 % z ceny dopravníka (zálohová faktúra) 11 356,00 01. 04. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019048 Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie: 1. hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru; 2. rekonštrukcia vonkajších potrubných rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru 3 857,00 01. 04. 2019 Ing. Ján Rusnák – ENERGOPRO, Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48217565 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019047 Objednávame si u vás geodetické zameranie plynovej a vodovodnej prípojky na kotolni Bysterecká 01. 04. 2019 Ing. Lev Švárny – GEOPLÁN, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019046 Objednávame si u vás dodanie a nainštalovanie operačnej pamäte DDR3 8 GB 27. 03. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019045 Objednávame si u vás vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena v katastr. území Veľký Bysterec 27. 03. 2019 MARTVOŇ – GEOPLÁN s. r. o., Beňovolehotská 2140/66, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36423378 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019044 Objednávame si u vás vyvyžovací ventil prírubový 1 368,08 273,62 1 641,70 25. 03. 2019 VALVE, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019043 Objednávame si u vás žiarobetón 25. 03. 2019 KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019042 Objednávame si u vás drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 25. 03. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019041 Objednávame si u vás kontrolu a servis vyhodnocovacieho relé a lambda sondy na vyhodnocovanie množstva kyslíka na kotolni Brezovec 25. 03. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019040 Objednávame si u vás maliarske a murárske práce na ul. J. Ťatliaka 1783 19. 03. 2019 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45557721 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019039 Objednávame si u vás výmenu sádrokartónu a dodávku a montáž tepelnej izolácie strechy v bl. 2973 1 620,56 324,11 1 944,67 19. 03. 2019 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019038 Záloha za pobyt (zálohová faktúra) 288,00 57,60 345,60 19. 03. 2019 Grand hotel Permon, s. r. o., 032 42 Pribylina 1486, IČO: 44130651 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019037 Objednávame si u vás drevnú štiepku z odrezkov z píly vrátane dopravy 15. 03. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019036 Objednávame si u vás nastavenie biomasových kotlov na kotolni Bysterec analyzátorom spalín 06. 03. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019035 Objednávame si u vás oprávnené meranie na kotolni na biomasu – Bysterecká 1255 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 03. 2019 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019034 Objednávame si u vás revíziu snímačov úniku plynu 1 004,08 200,82 1 204,90 05. 03. 2019 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019033 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 28. 02. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019032 Objednávame si u vás dodávku a montáž mantlochu a vyvárky kotla na biomasu 5 MW 4 509,00 901,80 5 410,80 28. 02. 2019 ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019031 Objednávame si u vás dodávku rúr (výrobca Železiarne Podbrezová) 22. 02. 2019 ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019030 Objednávame si u vás drevné odrezky z píly 19. 02. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019029 Předplatné na balíček SK sokol (zálohová faktúra) 27,00 27,00 18. 02. 2019 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019028 Objednávame si u vás veľkoobjemový kontajner k byt. domu 1783 ul. J. Ťatliaka 18. 02. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019027 Objednávame si u vás uvoľňovač, zaisťovacie lepidlo, čistič 156,23 31,25 187,48 18. 02. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019026 Objednávame si u vás sporákové platne 33,64 33,64 07. 02. 2019 Miroslav HEJRET, Vodní Újezd 62, 334 41 Dobřany, IČ: 69176019 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019025 Objednávame si u vás soľ priemyselnú – vak. balená 125,00 25,00 150,00 07. 02. 2019 DONAUCHEM s. r. o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31359248 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019024 Objednávame si u vás výmenníky tepla 586,00 117,20 703,20 06. 02. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019023 Objednávame si u vás dodávku elektropohonu na základe cenovej ponuky 902,50 180,50 1 083,00 01. 02. 2019 REGADA, s. r. o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36453633 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019022 Objednávame si u vás dodávku materiálu: 2x modul XP-9106 4DO 29. 01. 2019 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019021 Objednávame si u vás opravu plastových okien (výmena kovania) na ul. J. Ťatliaka 1783 29. 01. 2019 Miroslav Brenkus SLOVMONT, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019020 Objednávame si u vás olej TELLUS 23. 01. 2019 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 Ing. Jozef David, ekonóm
2019019 Objednávame si u vás hladinovú sondu DF23 220 V a prevodovku MEZ 1,5 kW 1 460,00 292,00 1 752,00 22. 01. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Jozef David, ekonóm
2019018 Objednávame si u vás spínaciu skrinku, výmenu dielov a kódovanie pre vozidlo Peugeot Boxer DK151BE 21. 01. 2019 PROFICAR SERVIS, s. r. o., Bystrická cesta 69, 034 01 Ružomberok, IČO: 46260901 Ing. Jozef David, ekonóm
2019017 Objednávame si u vás servisnú prehliadku vozidla Peugeot DK151BE 21. 01. 2019 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700 Ing. Jozef David, ekonóm
2019016 Objednávame si u vás výrobu hriadeľa na vodorovný redlerový dopravník pre kotolňu Bysterec 16. 01. 2019 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA Miroslav Kajan
2019015 Objednávame si u vás hliníkové dvere – antracit obojstranné 814,00 162,80 976,80 14. 01. 2019 Miroslav Brenkus SLOVMONT, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019014 Objednávame si u vás overenie hospodárnosti prevádzky sústavy jestvujúcich tepelných zariadení v správe TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín, a to: 1. Plynová kotolňa Ťatliaková – Ťatliaková 1783, zdroj tepla a OST na prípravu TÚV (trojročný cyklus); 2. Kotolňa na biomasu Bysterec – Bysterecká 1255 – zdroj tepla, rozvod tepla a OST na ÚK (trojročný cyklus, podstatná zmena rozvodu a nový odberateľ); 3. Plynová kotolňa Obr. mieru – Obrancov mieru 1776, rozvody tepla a OST na prípravu TÚV (podstatná zmena rozvodu) 09. 01. 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019013 Objednávame si u vás opravu vodovodnej prípojky pre kotolňu Bysterecká 1255 – pretlak 827,80 165,56 993,36 09. 01. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019012 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 09. 01. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019011 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 09. 01. 2019 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019010 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 09. 01. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019009 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 09. 01. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019008 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 09. 01. 2019 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019007 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 500,00 100,00 600,00 09. 01. 2019 V. G. Vaclavu SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69 – 33, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996486 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019006 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 09. 01. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019005 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 09. 01. 2019 Jozef Budiský, BKL ELEKTRO, Pri Turci, 036 01 Martin, IČO: 10961691 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019004 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 09. 01. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019003 Objednávame si u vás toner do kopírky Minolta Di2510 – toner čierny MT 250B 66,25 13,25 79,50 03. 01. 2019 Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019002 Objednávame si u vás drevnú štiepku z listnatého dreva vrátane dopravy 02. 01. 2019 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 Ing. Stanislav Vilček, konateľ
2019001 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 02. 01. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674