Objednávky 2018

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal Pdf súbor
2018162 Objednávame si u vás drevnú štiepku z listnatého dreva vrátane dopravy 19. 12. 2018 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 Ing. Stanislav Vilček
2018161 Objednávame si u vás tovar z katalógu „KWESTO vybavenie pre firmu“. Ide o mostík jednostranný s dvoma pevnými kolieskami 18. 12. 2018 KWESTO, s. r. o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289 Ing. Stanislav Vilček
2018160 Objednávame si u vás rekonštrukciu kotla Danstoker vrátane dodávky mantlochu – kotolňa Brezovec 35 469,00 7 093,80 42 562,80 18. 12. 2018 ČKD DUKLA, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček
2018159 Plynár – vodár- kúrenár + klimatizácia 2019 (zálohová faktúra) 18,00 3,60 21,60 10. 12. 2018 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591 Ing. Stanislav Vilček
2018158 Objednávame si u vás dopojenie odovzdávacej stanice 623,26 124,65 747,91 10. 12. 2018 DARTA Service s. r. o., Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36441431 Ing. Stanislav Vilček
2018157 Objednávame si u vás opravu frekvenčného meniča – kotolňa Bysterec 1 541,32 308,26 1 849,58 05. 12. 2018 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 Ing. Stanislav Vilček
2018156 Objednávame si u vás opravu frekvenčného meniča – kotolňa Nemocničná 866,72 173,34 1 040,06 05. 12. 2018 TECHNOPLUSS, s. r. o., Víťazná 2, 831 06 Bratislava, IČO: 0045320632 Ing. Stanislav Vilček
2018155 Objednávame si u vás elektrický pohon 1 089,55 217,91 1 307,46 05. 12. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček
2018154 My Oravské noviny 2019 (zálohová faktúra) 29,17 5,83 35,00 30. 11. 2018 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2018153 Objednávame si u vás telefónnu ústredňu PANASONIC 3/8 300,00 60,00 360,00 29. 11. 2018 DITEL, spol. s r. o., Uholná 3, 010 08 Žilina, IČO: 00615790 Ing. Stanislav Vilček
2018152 Objednávame si u vás vypracovanie geometrického plánu a vyčíslenie rozsahu vecného bremena – objekt SSE, katas. územie Veľký Bysterec 29. 11. 2018 MARTVOŇ – GEOPLÁN s. r. o., Beňovolehotská 2140/66, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36423378 Ing. Stanislav Vilček
2018151 Objednávame si u vás školenie zamestnancov – obsluha MV, technickú prehliadku MV 75,00 15,00 90,00 23. 11. 2018 Miroslav Horňák školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 Ing. Stanislav Vilček
2018150 Objednávame si u vás prevodovku 502,00 100,40 602,40 28. 11. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček
2018149 Objednávame si u vás odhrdzovač, rezný olej, THERMO rukavice Plus 10, čistič 120,50 24,10 144,60 26. 11. 2018 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2018148 Energetika 2019 (zálohová faktúra) 16,00 16,00 23. 11. 2018 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 Ing. Stanislav Vilček
2018147 Objednávame si u vás drevnú štiepku z listnatého palivového dreva vrátane dopravy 23. 11. 2018 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 Ing. Stanislav Vilček
2018146 Objednávame si u vás vonkajšie čidlá 16. 11. 2018 QIS, s. r. o., M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2018145 Objednávame si u vás interiérové parfumy do dávkovača osviežovača vzduchu LUNA air FRESH 14. 11. 2018 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 Ing. Stanislav Vilček
2018144 Objednávame si u vás monterkové bundy, monterkové nohavice, stolové kalendáre, nástenné kalendáre, novoročné pozdravy 1 053,13 210,63 1 263,76 12. 11. 2018 AGENTÚRA 208, s. r. o., Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec, IČO: 36285323 Ing. Stanislav Vilček
2018143 Objednávame si u vás výmenníky s nátrubkami 1 078,00 215,60 1 293,60 12. 11. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček
2018142 Objednávame si u vás výmenu plaváka na zariadení ERWSK60 ul. Mierová a zmenu nastavenia tvrdosti úpravní vody (kotolňa Mierová, Ľ. Štúra, Obr. mieru) 09. 11. 2018 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2, IČO: 31359451 Ing. Stanislav Vilček
2018141 Objednávame si u vás regulátor pre CZT 607,80 121,56 729,36 09. 11. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček
2018140 Plastové nádrže (zálohová faktúra) 500,00 100,00 600,00 25. 10. 2018 Ivan Repkovský RENAVI, Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, IČO: 33745731 Ing. Stanislav Vilček
2018139 Objednávame si u vás jedálne kupóny 4 500,00 4 500,00 31. 10. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2018138 Objednávame si u vás 8 ks pneumatiky Continental WinterContact aj s diskami 655,32 131,06 786,38 25. 10. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700 Ing. Stanislav Vilček
2018137 Objednávame si u vás výrobu 2 ks plastových nádrží vrátane prestupov 1 148,00 229,60 1 377,60 25. 10. 2018 Ivan Repkovský RENAVI, Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, IČO: 33745731 Ing. Stanislav Vilček
2018136 Objednávame si u vás hydraulickú kocku DUPLOMATIC 19. 10. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2018135 Objednávame si u vás RUL (uvoľňovač), STI (pajkovací cín), TGF (odstraňovač tesnení) 163,19 32,64 195,83 12. 10. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2018134 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 11. 10. 2018 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2018133 Objednávame si u vás preprogramovanie miešacieho pastorku na kotolni Brezovec a zároveň si objednávame oživenie vizualizácie meradiel vyrobeného tepla Kamstrup 10. 10. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2018132 Objednávame si u vás regulátor pre CTZ 597,83 119,57 717,40 09. 10. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček
2018131 Objednávame si u vás kremičitý piesok 150,00 30,00 180,00 08. 10. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik Ing. Stanislav Vilček
2018130 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, doprava – tarifná skupina C, stojné/15 min. (zálohová faktúra) 116,50 23,30 139,80 05. 10. 2018 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028 Ing. Stanislav Vilček
2018129 Objednávame si u vás veľkoobjemový kontajner k byt. domu 2297 ul. Ľ. Štúra 05. 10. 2018 Technické služby s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2018128 Objednávame si u vás naprogramovaný počítač pre kotol na kotolňu Matúškova 850,00 170,00 1 020,00 04. 10. 2018 ELBH Slovakia spol. s r. o., Bystrická cesta č. 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček
2018127 Objednávame si u vás servisnú prehliadku 2 ks variomat na kotolni Nemocničná 28. 09. 2018 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 Ing. Stanislav Vilček
2018126 Objednávame si u vás výmenníky 596,00 119,20 715,20 27. 09. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček
2018125 Objednávame si u vás: rezný olej sprej, multifunkčný sprej, odhrdzovač, pílový list 97,50 19,50 117,00 21. 09. 2018 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2018124 Objednávame si u vás Ferret, kefy 17. 09. 2018 Kastrup & Genberg, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, Švédsko, IČO: 556045-4521 Ing. Stanislav Vilček
2018123 Objednávame si u vás servis kompresora – kotolňa Nemocnica 17. 09. 2018 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Stanislav Vilček
2018122 Objednávame si u vás tesnenia 216,60 216,60 13. 09. 2018 POKORNÝ, spol. s r. o., Trnkova 115, 628 00 Brno, IČ: 46983864 Ing. Stanislav Vilček
2018121 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpby – kotolňa Bysterec 07. 09. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36411256 Ing. Stanislav Vilček
2018120 Predplatné aktualizácií – Úplné znenia zákonov 2019 (zálohová faktúra) 28,00 5,60 33,60 03. 09. 2018 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2018119 Objednávame si u vás jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 03. 09. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2018118 Objednávame si u vás výmenník, izolácia EPP 115,00 23,00 138,00 27. 08. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček
2018117 Objednávame si u vás piesok 24. 08. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 Ing. Stanislav Vilček
2018116 Objednávame si u vás výmenníky 542,00 108,40 650,40 15. 08. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Jozef David
2018115 Objednávame si u vás duplexnú úpravňu vody, automatické prevedenie 1 450,00 290,00 1 740,00 15. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018114 Objednávame si u vás servisnú prehliadku kotla Hoval na kotolni Obrancov mieru 15. 08. 2018 BALGAS, s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 Ing. Stanislav Vilček
2018113 STORNO
2018112 Objednávame si u vás rekonštrukciu úpravne vody na kotolni Bysterec 7 940,00 1 588,00 9 528,00 14. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018111 Objednávame si u vás rekonštrukciu rozvodov tepla na sídlisku Bysterec – rekonštrukcia teplovodnej prípojky pre ZŠ. M. Kukučína 28 969,34 5 793,87 34 763,21 09. 08. 2018 JPVK SROS spol. s r. o., M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31561241 Ing. Stanislav Vilček
2018110 Objednávame si u vás prevádzkovú chemikáliu pre komplexné ošetrenie energetických vôd v ukazovateľoch vôd zjavná alkalita, obsah fosforečnanov, síričitanov, ph, kyslík 2 170,00 434,00 2 604,00 02. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018109 Objednávame si u vás nastavenie prevádzkových hodnôt kotlových a obehových vôd na kotolniach: Bysterec, Obrancov mieru, Matúškova, Banisko, Mierová, Ľ. Štúra, v zmysle STN 077401 a predpisov výrobcov zariadenia 300,00 60,00 360,00 02. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018108 Objednávame si u vás dávkovacie zariadenia pre dávkovanie prevádzkovej chémie na dodržanie kvality vody v zmysle STN 077401 na kotolniach: Bysterec, Obrancov mieru, Matúškova, Banisko, Mierová, Ľ. Štúra 2 240,00 448,00 2 688,00 02. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018107 Objednávame si u vás iontomenič 2 ks pre 2 ks filtrov ČKD úpravne vody na kotolni Bysterec 4 800,00 960,00 5 760,00 02. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018106 Objednávame si u vás roztoky a sklo pre stanovenie kvality energetických vôd všetkých kotolní a okruhov; zaškolenie pracovníkov pre chemické rozbory kvality kotlových a obehových vôd a dávkovania prevádzkovej chémie 600,00 120,00 720,00 02. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018105 Objednávame si u vás vytiahnutie septika – kotolňa Bysterec 26. 07. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Jozef David
2018104 Objednávame si u vás opravu poškodených, prípadne nefunkčných dielov riadiaceho systému Johnson Controls 24. 07. 2018 ENERGO CONTROLS, s. r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Ing. Stanislav Vilček
2018103 Objednávame si u vás servis úpravne vody 102,30 20,46 122,76 23. 07. 2018 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratisalva 2, IČO: 31359451 Ing. Stanislav Vilček
2018102 Objednávame si u vás opravu kotla MM19, dodávku a montáž mantlochu – prielezu na kotolni Brezovec 26 392,00 5 278,40 31 670,40 23. 07. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček
2018101 Objednávame si u vás soľ tabletovanú 85,00 17,00 102,00 23. 07. 2018 Salt system s. r. o., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 Ing. Stanislav Vilček
2018100 Objednávame si u vás žiarobetón 11. 07. 2018 Kovohuty Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 Miroslav Kajan
2018099 Objednávame si u vás maľovanie protiplesňovým náterom a vysprávky stien v bytoch v bl. Kňažia 348 02. 07. 2018 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45557721 Ing. Jozef David
2018098 Objednávame si u vás výmenu meračov v byte na ul. J. Ťatliaka 1783 a v byte na ul. Ľ. Štúra 2297/16 02. 07. 2018 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Jozef David
2018097 Objednávame si u vás obhliadku meračov v byte na ul. J. Ťatliaka 1783 a v byte na ul. Ľ. Štúra 2297/18 za účelom ich resetovania a znova pripojenia do siete 02. 07. 2018 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Jozef David
2018096 Objednávame si u vás chemický rozbor vody 27. 06. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 Ing. Stanislav Vilček
2018095 Objednávame si u vás šnek 850,00 170,00 1 020,00 27. 06. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček
2018094 Objednávame si u vás úpravu našej webovej stránky (www.tehos.eu) a to: responzívny dizajn, hlasovú službu + zväčšovanie/zmenšovanie písma, prispôsobenie a sprehľadnenie zmlúv a faktúr 240,00 240,00 25. 06. 2018 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806 Ing. Stanislav Vilček
2018093 Objednávame si u vás 1000 ml: MCHT – 510000000022, doprava, uzáver na fľašu 11,00 2,20 13,20 20. 06. 2018 MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin, IČO: 45332770 Ing. Stanislav Vilček
2018092 Objednávame si u vás vykonanie alkalickej vývarky kotla Dantstoker 7,1 MW na kotolni Bysterec 1 283,00 256,60 1 539,60 20. 06. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček
2018091 Objednávame si u vás výrobu, montáž a opravu izolácie potrubia a ventilov 375,00 75,00 450,00 19. 06. 2018 OSTAS spol. s r. o., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31565883 Ing. Stanislav Vilček
2018090 Objednávame si u vás výkopové práce na ul. Obrancov mieru – havária teplovodu 14. 06. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Ing. Stanislav Vilček
2018089 Objednávame si u vás VW Caddy 4 Dodávka BASIS 1,2 TSI BMT 84k 5-G 12 315,00 2 463,00 14 778,00 14. 06. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046 Ing. Stanislav Vilček
2018088 Objednávame si u vás vykonanie opakovanej úradnej skúšky ohrievača vody 14. 05. 2018 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 Ing. Stanislav Vilček
2018087 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 31. 05. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Ing. Stanislav Vilček
2018086 Objednávame si u vás odbornú prehliadku elektrických zariadení v bytovom dome 1783 ul. J. Ťatliaka 31. 05. 2018 Ing. Jackulík Peter – REVI, Hôrka 213/3, 026 014 Vyšný Kubín, IČO: 14168642 Ing. Stanislav Vilček
2018085 Objednávame si u vás veľkoobjemový kontajner k byt. domu Kňažia 348 31. 05. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2018084 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 30. 05. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2018083 Objednávame si u vás výmenu riadiaceho systému na kotolni Bysterec 1 414,34 282,87 1 697,21 30. 05. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2018082 Objednávame si u vás vytiahnutie septika – kotolňa Bysterec 30. 05. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Stanislav Vilček
2018081 Objednávame si u vás: ACL čistič klimat, DRY suché silik. mazadlo, RUL uvoľňovač, STR 1000 187,76 37,55 225,31 18. 05. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2018080 Objednávame si u vás elektromotorický pohon 700,44 140,09 840,53 17. 05. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Miroslav Kajan
2018079 Objednávame si u vás tepelné izolácie potrubia a armatúr na kotolni Brezovec – poliklinika (parné potrubie) 3 287,00 657,40 3 944,40 16. 05. 2018 OSTAS spol. s r. o., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31565883 Ing. Stanislav Vilček
2018078 Objednávame si u vás výmenu závesov (pántov), kovania na plastových oknách a dodanie parapetnej dosky do bytu na ul. Ľ. Štúra 2297 04. 05. 2018 Miroslav Brenkus, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 Ing. Jozef David
2018077 Objednávame si u vás jednodrez univerzálny, kuchynskú zostavu JUNONA 420,00 84,00 504,00 02. 05. 2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 Ing. Jozef David
2018076 Objednávame si u vás práce súvisiace so zvýšením výkonu doskových výmenníkov, vyčistenie, kontrola stavu platní a pretesnenie predmetných výmenníkov 11 260,00 2 252,00 13 512,00 24. 04. 2018 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 Ing. Stanislav Vilček
2018075 Objednávame si u vás úradné skúšky tlakových nádob na KOS Bysterec 24. 04. 2018 PRESCONT s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Žilina, IČO: 36437352 Jozef Kubala
2018074 Objednávame si u vás interiérové parfumy do dávkovača osviežovača vzduchu LUNA air FRESH 24. 04. 2018 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 Ing. Stanislav Vilček
2018073 Objednávame si u vás terénne úpravy (zhrnutie hliny) na ploche určenej na skladovanie odrezkov a palivového dreva 19. 04. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Ing. Stanislav Vilček
2018072 Objednávame si u vás dodanie materiálu na spevnenie (zhutnenie) plochy na skladovanie odrezkov a palivového dreva a to: SIMAT, kamenivo (žula) 19. 04. 2018 Jozef Vrábeľ – AUTODOPRAVA, Žaškov 47, 027 21 Žaškov, IČO: 32277849 Ing. Stanislav Vilček
2018071 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 18. 04. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2018070 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 18. 04. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2018069 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 18. 04. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2018068 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 18. 04. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2018067 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 18. 04. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2018066 Objednávame si u vás opravu dverí – kotolňa Matúškova 17. 04. 2018 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Jozef Kubala
2018065 Klzné vedenie (zálohová faktúra) 1 400,00 280,00 1 680,00 13. 04. 2018 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 Ing. Stanislav Vilček
2018064 Objednávame si u vás výmenu procesoru na ofuk kotlov 5 a 7 MW – kotolňa Bysterec 13. 04. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Jozef David
2018063 Objednávame si u vás klzné vedenie 1 375,00 275,00 1 650,00 12. 04. 2018 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 Jozef Kubala
2018062 Objednávame si u vás: odhrdzovač, rezný olej, sprej, sada skrutkovačov, skrutka zápustna M8x25, svietidlo 144,50 28,90 173,40 11. 04. 2018 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2018061 Objednávame si u vás revíziu snímačov plynu 1 004,08 200,82 1 204,90 11. 04. 2018 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 Ing. Stanislav Vilček
2018060 Objednávame si u vás výrobu 2 ks čapov na hydraulickú podlahu – kotolňa Matúškova 05. 04. 2018 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 Ing. Stanislav Vilček
2018059 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 03. 04. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2018058 Objednávame si u vás kresličské a projektové práce – mapa zásobovacieho územia 3 362,00 672,40 4 034,40 03. 04. 2018 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 Ing. Stanislav Vilček
2018057 Objednávame si u vás štrk Varín 60,50 12,10 72,60 03. 04. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 Jozef Kubala
2018056 Objednávame si u vás motorové vozidlo Škoda Fabia EXTRA 8 324,17 1 664,83 9 989,00 29. 03. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046 Ing. Stanislav Vilček
2018055 Elektromotorický pohon (zálohová faktúra) 311,30 62,26 373,56 28. 03. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Ing. Stanislav Vilček
2018054 Objednávame si u vás elektromotorický pohon 311,30 62,26 373,56 27. 03. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 Jozef Kubala
2018053 PODPORA ku dochádzkovému systému AMS + dochádzkových terminálov aktualizácie SW, hotline, online chat, vzdialený servisný dohľad nad terminálmi – systém FENIX (zálohová faktúra) 181,50 36,30 217,80 23. 03. 2018 Webicon s. r. o., Lazovská 56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44681445 Ing. Stanislav Vilček
2018052 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 20. 03. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2018051 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 20. 03. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2018050 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 20. 03. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Ing. Stanislav Vilček
2018049 Objednávame si u vás zameranie úniku vody z teplovodného potrubia na sídlisku Bysterec 14. 03. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Jozef Kubala
2018048 Objednávame si u vás montáž prietoku pary 966,00 193,20 1 159,20 13. 03. 2018 ZAMOX, s. r. o., Plavisko 150/462, 034 01 Ružomberok, IČO: 36431486 Ing. Stanislav Vilček
2018047 Objednávame si u vás dodávku materiálu a montáž potrubí pre realizáciu drobnej stavby „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Lucenkovej ulici, Dolný Kubín“ 10 000,00 2 000,00 12 000,00 13. 03. 2018 ENERGY TRANS, spol. s r. o., Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO: 36419869 Ing. Stanislav Vilček
2018046 Pohon (zálohová faktúra) 1 007,09 201,42 1 208,51 09. 03. 2018 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 Ing. Stanislav Vilček
2018045 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 02. 03. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2018044 Objednávame si u vás elektropohon, požadujeme len 3-bodové riadenie 999,60 199,92 1 199,52 01. 03. 2018 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 Ing. Stanislav Vilček
2018043 Dopravní řetěz, článek spojovací + balné a doprava (zálohová faktúra) 2 725,20 2 725,20 28. 02. 2018 ŘETEZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČ: 42885396 Ing. Stanislav Vilček
2018042 STORNO objednávky
2018041 Objednávame si u vás dopravnú reťaz + článok spojovací 2 576,80 2 576,80 20. 02. 2018 ŘETEZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČ: 42885396 Ing. Stanislav Vilček
2018040 Objednávame si u vás doskový výmenník 499,00 99,80 598,80 20. 02. 2018 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 Ing. Stanislav Vilček
2018039 Objednávame si u vás opravu hydraulickej podlahy na kotolni Matúškova 19. 02. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Jozef Kubala
2018038 Objednávame si u vás technické zhodnotenie kotla Dantstoker na kotolni Bysterec 43 695,00 8 739,00 52 434,00 16. 02. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 Ing. Stanislav Vilček
2018037 OT230,200 + doprava 978,00 978,00 09. 02. 2018 Diametral a. s., Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 04434374 Ing. Stanislav Vilček
2018036 Objednávame si u vás štrk Varín 39,16 7,83 46,99 13. 02. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 Ing. Stanislav Vilček
2018035 Objednávame si u vás kuchynskú zostavu JUNONA + kuch. drez 210,00 42,00 252,00 13. 02. 2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 Ing. Stanislav Vilček
2018034 Objednávame si u vás opravu poškodeného predizolovaného potrubia 606,00 121,20 727,20 12. 02. 2018 PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., Mostárenská 9, 977 01 Brezno, IČO: 36004932 Miroslav Kajan
2018033 Objednávame si u vás OT230.200 – 230/230 oddeľovací transformátor + dopravné 977,57 977,57 09. 02. 2018 Diometral a. s., Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 04434374 Ing. Stanislav Vilček
2018032 Objednávame si u vás školenie vodičov na KVK – pravidelný výcvik 283,33 56,67 340,00 01. 02. 2018 Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48316130 Ing. Stanislav Vilček
2018031 Objednávame si u vás vytiahnutie kanalizačnej šachty pred byt. domom 1783 na ul. J. Ťatliaka Dolný Kubín 08. 02. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Jozef David
2018030 Objednávame si u vás MCL 5l odmasťovač, MTC čistič 750 ml, RVL viacfunkčný sprej 172,73 34,55 207,28 05. 02. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Jozef Kubala
2018029 Pobyt v Grand hoteli Permon – konferencia SSTP (zálohová faktúra) 149,00 29,80 178,80 31. 01. 2018 Grand hotel Permon, s. r. o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44130651 Ing. Stanislav Vilček
2018028 STORNO objednávky
2018027 Objednávame si u vás 2 ks hydraulického ventilu zn. Lalmek 1 460,00 292,00 1 752,00 31. 01. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2018026 Objednávame si u vás oprávnené meranie na kotolniach 2 880,00 576,00 3 456,00 31. 01. 2018 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 Ing. Stanislav Vilček
2018025 Objednávame si u vás opravu hydraulickej kocky na výsuv roštov a reguláciu výkonu kotla 25. 01. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2018024 Objednávame si u vás DO kartu 25. 01. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2018023 Objednávame si u vás zasklenie vchodových dverí na ul. Ľ. Štúra 2297 vchod č. 14 a výmenu skla na okne v byte bl. 2297/14 22. 01. 2018 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 Ing. Jozef David
2018022 Predplatné: Online knižnica, Dotácie a verejné obstarávanie komplet profi (zálohová faktúra) 810,51 162,10 972,61 17. 01. 2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 Ing. Stanislav Vilček
2018021 Podľa §25, ods. 2, písm. č. zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky ÚRSO č. 328/2005 Z. z. objednávame u Vás overenie hospodárnosti prevádzky sústavy jestvujúcich tepelných zariadení v správe TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín 17. 01. 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 Ing. Stanislav Vilček
2018020 Předplatné na balíček SK sokol (zálohová faktúra) 27,00 27,00 16. 01. 2018 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 Ing. Stanislav Vilček
2018019 Dvojročná internetová aktualizácia softvéru BTS (zálohová faktúra) 418,68 83,74 502,42 15. 01. 2018 BE – SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36191337 Ing. Stanislav Vilček
2018018 Objednávame si u vás hladinoznak, vrtulka 365,60 73,12 438,72 11. 01. 2018 VIVAN, s. r. o., Čacké 1725, 530 02 Pardubice V, IČO: 25982613 Ing. Jozef David
2018017 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 11. 01. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2018016 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 10. 01. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 911 09 Bratislava, IČO: 43867065 Ing. Stanislav Vilček
2018015 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 10. 01. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače Ing. Stanislav Vilček
2018014 Objednávame si u vás opravu hydraulickej podlahy a opravu softvéru 10. 01. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2018013 Objednávame si u vás servis kompresorov: kotolňa Bysterec, kotolňa Nemocnica 08. 01. 2018 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Jozef Kubala
2018012 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 01. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 Ing. Stanislav Vilček
2018011 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Ing. Stanislav Vilček
2018010 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Ing. Stanislav Vilček
2018009 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 01. 2018 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 Ing. Stanislav Vilček
2018008 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 500,00 100,00 600,00 05. 01. 2018 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755 Ing. Stanislav Vilček
2018007 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 05. 01. 2018 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833. 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Ing. Stanislav Vilček
2018006 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 05. 01. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 Ing. Stanislav Vilček
2018005 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 05. 01. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 Ing. Stanislav Vilček
2018004 10 ks púzdro pre merač tepla typ A, 10 ks púzdro pre merač tepla typ B 05. 01. 2018 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 Ing. Jozef David
2018003 Drevná štiepka z drevných odrezkov vrátane dopravy 04. 01. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2018002 Drevná štiepka z drevných odrezkov vrátane dopravy 04. 01. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 Ing. Stanislav Vilček
2018001 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 02. 01. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček