Objednávky 2017

Objednávky 2017
Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal Pdf súbor
2017188 Objednávame si u vás plošnú inzerciu v MY Oravské noviny 130,00 26,00 156,00 21. 12. 2017 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2017187 Objednávame si u vás opravu čerpadla 1 436,67 287,33 1 724,00 15. 12. 2017 Peter Vrták – PREZAM, Lovčica – Trubín 293, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 33996369 Jozef Kubala
2017186 Objednávame si u vás procesor pre kotol TSP 850,00 170,00 1 020,00 12. 12. 2017 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček
2017185 Objednávame si u vás maľovanie nebytových priestorov (chodby a schodište) v byt. domoch ul. Ľ. Štúra 2297 a J. Ťatliaka 1783 12. 12. 2017 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45557721 Ing. Stanislav Vilček
2017184 Objednávame si u vás tellus 60,00 12,00 72,00 06. 12. 2017 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 Jozef Kubala
2017183 Objednávame si u vás prenájom priestorov – predbežné výsledky hospodárskeho roka 2017 a oboznámenie členov DR s podrobnejším plánom na rok 2018 06. 12. 2017 Jozef Gustiňák Hagman, Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811848 Ing. Stanislav Vilček
2017182 Objednávame si u vás výmenníky TÚV 789,00 157,80 946,80 05. 12. 2017 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Jozef Kubala
2017181 Manažérsky motivačný diár (zálohová faktúra) 9,25 1,85 11,10 05. 12. 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2017180 Reklamné služby – GOLD Packet (zálohová faktúra) 200,00 40,00 240,00 04. 12. 2017 Online zbierka firiem s. r. o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, IČO: 50818121 Ing. Stanislav Vilček
2017179 Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia 2018 (zálohová faktúra) 15,00 3,00 18,00 04. 12. 2017 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591 Ing. Stanislav Vilček
2017178 Objednávame si u vás betón 29. 11. 2017 SKELET spol. s r. o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36005771 Jozef Kubala
2017177 My Oravské noviny (zálohová faktúra) 29,17 5,83 35,00 28. 11. 2017 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2017176 Objednávame si u vás opravu práčky – kotolňa Bysterec 23. 11. 2017 Albert Dubovský, Valaská Dubová 60, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 10847065 Jozef Kubala
2017175 Objednávame si u vás SSY319, Pohon 230VAC 248,80 49,76 298,56 23. 11. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Jozef Kubala
2017174 Energetika (zálohová faktúra) 13,33 2,67 16,00 22. 11. 2017 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Śustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 Ing. Stanislav Vilček
2017173 Objednávame si u vás darčekové poukážky 7 200,00 7 200,00 21. 11. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017172 Daňové centrum – ročný prístup, Mzdové centrum – ročný prístup (zálohová faktúra) 322,29 64,46 386,75 21. 11. 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2017171 Objednávame si u vás opravu strechy na bytovom dome s. č. 2973 ul. M. Hattalu 15. 11. 2017 Pavel Šoch, Okružná 2057/16 – 29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47212144 Ing. Stanislav Vilček
2017170 Objednávame si u vás servopohon, zmiešavač 500,32 100,06 600,38 15. 11. 2017 UNITHERM spol. s r. o., Radlinského 1724/61, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31579914 Jozef Kubala
2017169 Objednávame si u vás čerpadlo 3 629,00 725,80 4 354,80 13. 11,. 2017 Peter Vrták – PREZAM, Lovčica – Trubín 293, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 33996369 Jozef Kubala
2017168 Objednávame si u vás Kameru Hikvision 08. 11. 2017 Digicom, s. r. o., Predmestská 81, 010 01 Žilina, IČO: 36003107 Ing. Stanislav Vilček
2017167 Objednávame si u vás opravu hydraulického valca 08. 11. 2017 OKY HYDRAULIKA PLUS, s. r. o., Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, IČO: 47917318 Jozef Kubala
2017166 Objednávame si u vás odbornú prehliadku el. zariadení v bytovom dome na ul. Ľ. Štúra 2297 08. 11. 2017 Ing. Jackulík Peter – REVI, Hôrka 213/3, 026 014 Vyšný Kubín, IČO: 14168642 Ing. Jozef David
2017165 Objednávame si u vás opravu kompresora – kotolňa Nemocničná 03. 11. 2017 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Stanislav Vilček
2017164 Objednávame si u vás jedálne kupóny 5 400,00 5 400,00 30. 10. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017163 Objednávame si u vás aktualizačné školenie obsluhy kotlov a nízkotlakových kotolní 1 060,00 212,00 1 272,00 27. 10. 2017 PYROKOMPLEX s. r. o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo, IČO: 36421901 Ing. Stanislav Vilček
2017162 Náhradná sada (zálohová faktúra) 800,00 160,00 960,00 17. 10. 2017 Branson Ultrasonics, a. s. ASCO, Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50123173 Ing. Stanislav Vilček
2017161 Objednávame si u vás náhradnú sadu 800,00 160,00 960,00 13. 10. 2017 Branson Ultrasonics, a. s. ASCO, Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50123173 Ing. Stanislav Vilček
2017160 Objednávame si u vás normy 78,20 78,20 12. 10. 2017 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 Ing. Stanislav Vilček
2017159 Objednávame si u vás záručnú servisnú prehliadku kontajnerovej nadstavby na auto MAN a výmenu filtrov a oleja 10. 10. 2017 LIFT TECH s. r. o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, IČO: 50607995 Ing. Stanislav Vilček
2017158 Objednávame si u vás kuchynskú linku + drez 193,33 38,67 232,00 09. 10. 2017 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 Ing. Stanislav Vilček
2017157 Objednávame si u vás prenájom priestorov za služby v rámci programu regenerácie pracovnej sily 1 375,00 275,00 1 650,00 06. 10. 2017 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Ing. Stanislav Vilček
2017156 Objednávame si u vás aditívum Ad Blue 05. 10. 2017 Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená, IČO: 33246068 Jozef Kubala
2017155 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 25. 09. 2017 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2017154 Služba TOP L (zálohová faktúra) 80,00 16,00 96,00 03. 10. 2017 SETECH, spol. s r. o., Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, IČO: 17321506 Ing. Stanislav Vilček
2017153 Objednávame si u vás prestavbu garáže pre nákl. automobil MAN na biomasovej kotolni Bysterec 4 200,00 840,00 5 040,00 29. 09. 2017 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Ing. Stanislav Vilček
2017152 Objednávame si u vás vypratanie bytu na ul. M. Hattalu 2973/13 a likvidáciu vyprataných vecí 29. 09. 2017 Golem services s. r. o., Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 48061701 Ing. Stanislav Vilček
2017151 Objednávame si u vás vonkajšiu revíziu železobetónového monolitického komína + 105,0/2,4 m v zmysle STN 734111 11. 09. 2017 VERTICAL INDUSTRIAL, a .s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava, IČO: 35830085 Ing. Stanislav Vilček
2017150 Objednávame si u vás opravu a nastavenie poistného ventila JT 16/1 na otvárací pretlak 0,60 MPA (s atestom) 27. 09. 2017 VALVE, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 Jozef Kubala
2017149 Predplatné aktualizácií – Úplné znenia zákonov 2018 (zálohová faktúra) 27,60 27,60 25. 09. 2017 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2017148 Účastnícky poplatok na konferenciu „Moderné centrálne vykurovanie 2017“ (zálohová faktúra) 105,00 105,00 21. 09. 2017 Intech Slovakia, s. r. o., Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35698616 Ing. Stanislav Vilček
2017147 Náhradná sada (zálohová faktúra) 960,00 192,00 1 152,00 14. 09. 2017 Branson Ultrasonics, a. s. ASCO, Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50123173 Ing. Stanislav Vilček
2017146 Objednávame si u vás ventil 960,00 192,00 1 152,00 14. 09. 2017 Branson Ultrasonics, a. s. ASCO, Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50123173 Jozef Kubala
2017145 Objednávame si u vás snímač ESM-11, ESMC 142,80 28,56 171,36 08. 09. 2017 Danfoss, spol. s r. o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31380344 Ing. Stanislav Vilček
2017144 Objednávame si u vás LMO 51 (čistič na vodný kameň) 65,40 13,08 78,48 08. 09. 2017 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2017143 Objednávame si u vás tehlu – tehla plná, tehla s dierou 07. 09. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017142 Objednávame si u vás preškolenie zváračov 07. 09. 2017 Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00891479 Ing. Stanislav Vilček
2017141 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 05. 09. 2017 HARD FOREST s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 Ing. Stanislav Vilček
2017140 Objednávame si u vás 100 kg žiarobetónu 31. 08. 2017 Kovohuty Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 Jozef Kubala
2017139 Objednávame si u vás výmenu vane v byte na ul. J. Ťatliaka 1783, výmenu sprchového kúta v byte na ul. J. Ťatliaka 1783 a výmenu zadnej wc steny v byte na ul. Ľ. Štúra 2297/16 24. 08. 2017 DARTA Service, s. r. o., Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36441431 Ing. Stanislav Vilček
2017138 Objednávame si u vás interiérové parfumy do dávkovača osviežovača vzduchu LUNA air FRESH 24. 08. 2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 Ing. Stanislav Vilček
2017137 Objednávame si u vás drotné sklo 17. 08. 2017 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 Ing. Stanislav Vilček
2017136 Objednávame si u vás matica M12 100 ks, skrutka M10x25 200 ks sada 100 ks, skrutka M12x35 1 sada 100 ks 234,28 46,86 281,14 17. 08. 2017 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2017135 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 16. 08. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Jozef Kubala
2017134 Objednávame si u vás servisné spustenie merača tepla do prevádzky – kotolňa Bysterec 15. 08. 2017 AMT Servis, s. r. o., Pavlovičovo nám. 7, 080 01 Prešov, IČO: 36496049 Jozef Kubala
2017133 Objednávame si u vás opravu ramena pracovného stroja JCB 595 a vykonanie materiálovej skúšky ramena 860,00 172,00 1 032,00 31. 07. 2017 WELDING & TEST!ING OF MATERIALS, s. r. o., Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 47601566 Ing. Stanislav Vilček
2017132 Objednávame si u vás nakladanie a prevoz ramena JCB 24. 07. 2017 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2017131 Objednávame si u vás demontáž a montáž vodomeru na objekte ul. Ľ. Štúra 2297/18 31. 07. 2017 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Jozef David
2017130 Objednávame si u vás jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 31. 07. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017129 Objednávame si u vás práce na stroji traktorbager JCB na uhrnutie štiepky na kotolni Bysterec 28. 07. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Stanislav Vilček
2017128 Objednávame si u vás dvere 116,67 23,33 140,00 28. 07. 2017 LINGAS, s. r. o., J. Jančeka 344/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 44336306 Ing. Jozef David
2017127 Objednávame si u vás merač tepla 2 800,00 560,00 3 360,00 25. 07. 2017 AMT Servis, s. r. o., Pavlovičovo nám. 7, 080 01 Prešov, IČO: 36496049 Ing. Jozef David
2017126 Objednávame si u vás darčekové kupóny 11 200,00 11 200,00 24. 07. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017125 Objednávame si u vás opravu klapky CO2 na kotolni Brezovec – Nemocnica 18. 07. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Jozef David
2017124 Objednávame si u vás servis riadiaceho systému kotolne Bysterec 18. 07. 2017 ENERGO CONTROLS, s. r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Ing. Jozef David
2017123 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 14. 06. 2017 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2017122 Objednávame si u vás opravu hydraulickej podlahy na kotolni Brezovec – nemocnica 10. 07. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Jozef David
2017121 Objednávame si u vás skrutkový olejový kompresor 2 729,00 545,80 3 274,80 07. 07. 2017 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Ing. Jozef David
2017120 Objednávame si u vás PC 552,70 110,54 663,24 06. 07. 2017 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2017119 Objednávame si u vás regulačnú stanicu 3 100,00 620,00 3 720,00 06. 07. 2017 Danfoss, spol. s r. o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31380344 Ing. Stanislav Vilček
2017118 Objednávame si u vás PC – grafická centrála, kotolňa Brezovec 2 357,34 471,47 2 828,81 06. 07. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017117 Objednávame si u vás brus. kameň 168,00 33,60 201,60 29. 06. 2017 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2017116 Objednávame si u vás konfiguráciu 4 odberných miest 200,00 40,00 240,00 30. 06. 2017 Soft & Control Technology, Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 31689973 Ing. Stanislav Vilček
2017115 Objednávame si u vás výmenník vrátane manuálu na údržbu 20 788,00 4 157,60 24 945,60 29. 06. 2017 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 Ing. Stanislav Vilček
2017114 Objednávame si u vás soľ tabletovanú 85,00 17,00 102,00 28. 06. 2017 Salt system s. r. o., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 Ing. Stanislav Vilček
2017113 Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko (zálohová faktúra) 72,00 14,40 86,40 27. 06. 2017 regionPRESS, s. r. o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Ing. Stanislav Vilček
2017112 Objednávame si u vás opravu prepadnutia cesty medzi bytovkami 1642 a 1643 ul. Matúškova 27. 06. 2017 JK – REZOSTAV s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36662461 Ing. Stanislav Vilček
2017111 Objednávame si u vás rozbor vody na chloridy, fosforečnany, síričitany, železo 23. 06. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Jozef Kubala
2017110 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 22. 06. 2017 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2017109 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 19. 06. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Stanislav Vilček
2017108 Objednávame si u vás servopohon 248,80 49,76 298,56 16. 06. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2017107 Objednávame si u vás stĺpový ventilátor, Espresso DeLongi 14. 06. 2017 OKAY SLOVAKIA, spol. s r. o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35825979 Ing. Stanislav Vilček
2017106 Objednávame si u vás montáž GPS zariadenia 200,00 40,00 240,00 14. 06. 2017 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901 Ing. Stanislav Vilček
2017105 Objednávame si u vás montáž telemetrického systému 2 215,20 443,04 2 658,24 12. 06. 2017 Soft & Control Technology, Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 31689973 Ing. Stanislav Vilček
2017104 Zabudovanie okien, dverí a príslušenstva (zálohová faktúra) 400,00 400,00 12. 06. 2017 INCON spol. s r. o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, IČO: 31415474 Ing. Stanislav Vilček
2017103 Objednávame si u vás Tepovač Panda K300 s príslušenstvom 576,00 115,20 591,20 09. 06. 2017 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 Ing. Stanislav Vilček
2017102 Objednávame si u vás dodávku a montáž balkónovej zostavy – balk. dvere, okná na ul. Ľ. Štúra 2297 583,32 116,66 699,98 08. 06. 2017 INCON spol. s r. o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, IČO: 31415474 Ing. Stanislav Vilček
2017101 Objednávame si u vás čistenie kanalizácie na ul. J. Ťatliaka 1783 08. 06. 2017 JH – TECH, s. r. o., Oravská Poruba – Zábrež 202, 027 54 Veličná, IČO: 47444533 Ing. Stanislav Vilček
2017100 Objednávame si u vás filtráciu oleja na transformátoroch T1 a T2 kotolňa Bysterec 769,22 769,22 08. 06. 2017 Filtrex, filtrácia a regenerácia olejov, Hlavná 223, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, IČO: 31130771 Jozef Kubala
2017099 Objednávame si u vás servis kompresora – kotolňa biomasa Brezovec 08. 06. 2017 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 Jozef Kubala
2017098 Objednávame si u vás GPS 06. 06. 2017 OKAY SLOVAKIA, spol. s r. o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35825979 Ing. Stanislav Vilček
2017097 TREND (zálohová faktúra) 57,50 11,50 69,00 29. 05. 2017 News and Media Holding a. s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 47256281 Ing. Stanislav Vilček
2017096 Objednávame si u vás jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 30. 05. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017095 Objednávame si u vás mazadlo, detektor netesnosti, uvoľnovač 179,55 35,91 215,46 29. 05. 2017 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2017094 Objednávame si u vás opakované skúšky tlakových expanzných nádob, vrátane náklady na prácu a cestovné náhrady 1 650,00 330,00 1 980,00 22. 05. 2017 SPARU plus, Sverepec 244, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46589163 Ing. Stanislav Vilček
2017093 Objednávame si u vás opravu 2 ks hydraulických valcov 18. 05. 2017 OKY – HYDRAULIKA, s. r. o., Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, IČO: 47458020 Ing. Stanislav Vilček
2017092 Objednávame si u vás prenájom priestorov za služby v rámci programu regenerácie pracovnej sily 2 291,67 458,33 2 750,00 12. 05. 2017 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Ing. Stanislav Vilček
2017091 Predplatné „PORADCA 2018“ (zálohová faktúra) 49,00 9,80 58,80 03. 05. 2017 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2017090 Objednávame si u vás opravu podzemných rozvodov kotolňa Bysterec 583,33 116,67 700,00 28. 04. 2017 ALTITUDO, s. r. o., ul. SNP 1201/26, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50761781 Ing. Stanislav Vilček
2017089 Objednávame si u vás revíziu snímačov úniku plynu 1 004,08 200,82 1 204,90 28. 04. 2017 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 Ing. Stanislav Vilček
2017088 Objednávame si u vás relé JS-24-K, relé modul DTR04.2PBJ 133,30 26,66 159,96 28. 04. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017087 HP ProBook 650 G2 758,00 151,60 909,60 25. 04. 2017 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2017086 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 20. 04. 2017 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2017085 Objednávame si u vás opravu výmenníkov – kotolňa Nemocnica 9 040,64 1 808,13 10 848,77 24. 04. 2017 G – MAR, s. r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36464481 Ing. Stanislav Vilček
2017084 Objednávame si u vás servopohon 124,40 24,88 149,28 19. 04. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2017083 Objednávame si u vás deratizáciu kotolní v meste D. Kubín na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 10. 04. 2017 Derato Ján Štajer, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678 Jozef Kubala
2017082 Objednávame si u vás odborný orez 5 ks smrekov, 1 ks borovica na ul. J. Ťatliaka 1783 07. 04. 2017 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2017081 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 06. 04. 2017 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2017080 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 06. 04. 2017 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2017079 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 06. 04. 2017 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2017078 Prístup k paralelnému prenosu údajov (zálohová faktúra) 349,00 69,80 418,80 06. 04. 2017 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Ing. Stanislav Vilček
2017077 WILO YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10 (zálohová faktúra) 1 730,00 346,00 2 076,00 06. 04. 2017 VODOSHOP, s. r. o., Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 44965699 Ing. Stanislav Vilček
2017076 Objednávame si u vás výpočet objemu uskladnenej drevnej štiepky 175,00 35,00 210,00 30. 03. 2017 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 Ing. Stanislav Vilček
2017075 Objednávame si u vás zameranie a vypracovanie geodetického zamerania teplovodu medzi obchodným domom COOP Jednota a SSE na Bysterci 06. 04. 2017 MARTVOŇ – GEOPLÁN s. r. o., Beňovolehotská 2140/66, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36423378 Jozef Kubala
2017074 WILO YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10 1 730,00 346,00 2 076,00 06. 04. 2017 VODOSHOP, s. r. o., Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 44965699 Ing. Stanislav Vilček
2017073 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 31. 03. 2017 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2017072 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 29. 03. 2017 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 Ing. Stanislav Vilček
2017071 Objednávame si u vás jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 31. 03. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017070 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 29. 03. 2017 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2017069 Objednávame si u vás opravu strechy – VS č. 7 – havária 4 517,50 903,50 5 421,00 30. 03. 2017 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Ing. Stanislav Vilček
2017068 Objednávame si u vás výkop a zásyp ryhy na biomasovej kotolni Brezovec pre odvodnenie manipulačnej šachty 30. 03. 2017 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Ing. Stanislav Vilček
2017067 Objednávame si u vás opravu podzemných rozvodov kotolňa Bysterec 2 500,00 500,00 3 000,00 30. 03. 2017 Strechy DK, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47212144 Ing. Stanislav Vilček
2017066 Objednávame si u vás odborné posúdenie kompenzácie na kotolni Bysterec 300,00 60,00 360,00 30. 03. 2017 Power Grid, s. r. o., Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36351334 Ing. Stanislav Vilček
2018065 Objednávame si u vás opravu a montáž nového chodbového osvetlenia v byt. dome ul. J. Ťatliaka 1783 vchod č. 1 29. 03. 2017 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Ing. Stanislav Vilček
2017064 Objednávame si u vás výmenu sprchových vaničiek vrátane podmurovky v bytoch na ul. Ľ. Štúra 2297 29. 03. 2017 DARTA Service, s. r. o., Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36441431 Ing. Stanislav Vilček
2017063 Objednávame si u vás piesok 24,69 4,94 29,63 28. 03. 2017 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 Ing. Stanislav Vilček
2017062 Objednávame si u vás vodomery na studenú vodu bez vysielacích modulov 27. 03. 2017 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 Ing. Stanislav Vilček
2017061 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 23. 03. 2017 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 Ing. Stanislav Vilček
2017060 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 22. 03. 2017 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 Ing. Stanislav Vilček
2017059 Objednávame si u vás opravu Variomatu 24. 03. 2017 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 Jozef Kubala
2017058 Objednávame si u vás regulátor RVD 140 965,32 193,06 1 158,38 17. 03. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2017057 Objednávame si u vás výmenníky 1 457,00 291,40 1 748,40 17. 03. 2017 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 Ing. Stanislav Vilček
2017056 Objednávame si u vás výmenníky 2 160,00 432,00 2 592,00 16. 03. 2017 SYSTHERM s. r. o., K Papířne 26, 312 00 Plzeň, IČ: 64830454 Ing. Stanislav Vilček
2017055 Objednávame si u vás upchávky 15. 03. 2017 Prezam, f. o., Lovčica – Trubín 293, 966 23 Žiar nad Hronom, IČO: 33996369 Ing. Stanislav Vilček
2017054 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 13. 03. 2017 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Ing. Stanislav Vilček
2017053 Objednávame si u vás prevodovku 3 kW, záťažové relé 900,00 180,00 1 080,00 14. 03. 2017 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Ing. Stanislav Vilček
2017052 Objednávame si u vás opravu kontajnerov (oprava koliesok, bŕzd, maľovanie a iné) na ul. Ľ. Štúra 2297 08. 03. 2017 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Jozef David
2017051 Objednávame si u vás jedálne kupóny 2 700,00 2 700,00 02. 03. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2017050 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 24. 02. 2017 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače Ing. Stanislav Vilček
2017049 Objednávame si u vás práce pracovným strojom JCB 280,00 56,00 336,00 05. 01. 2017 SAMOS spol. s r. o., Bysterecká 2196, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31577113 Ing. Stanislav Vilček
2017048 Objednávame si u vás práce pracovným strojom JOHN DEER 512,94 102,59 615,53 05. 01. 2017 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 Ing. Stanislav Vilček
2017047 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 28. 02. 2017 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2017046 Objednávame si u vás Alfix, Elektro cleaner, Proformic pen, Silikon 164,30 32,86 197,16 27. 02. 2017 Inovation Slovakia s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 31701892 Jozef Kubala
2017045 Hospodárske noviny print (zálohová faktúra) 165,83 33,17 199,00 27. 02. 2017 MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524 Ing. Stanislav Vilček
2017044 Objednávame si u vás novú verziu programu VYUC 2017 300,00 60,00 360,00 21. 02. 2017 Ing. Lenárt Karol, Vysokoškolákov 6, 010 01 Žilina, IČO: 33372276 Ing. Jozef David
2017043 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 14. 02. 2017 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2017042 Objednávame si u vás redakčný (administračný) systém pre správu web stránky 200,00 200,00 14. 02. 2017 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806 Ing. Stanislav Vilček
2017041 Objednávame si u vás kuchynskú linku + drez 14. 02. 2017 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 Ing. Jozef David
2017040 Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy č. s. 1160 postavenej na pozemku k. ú. Veľký Bysterec 400,00 400,00 13. 02. 2017 Ing. Anna Kohárová, M. Gaceka 2173/5, 026 01 Dolný Kubín Ing. Stanislav Vilček
2017039 Objednávame si u vás odborné zaškolenie kuričov na biomasové kotle 13. 02. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017038 Objednávame si u vás interiérové parfumy do dávkovača osviežovača vzduchu LUNA air FRESH 13. 02. 2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 Ing. Stanislav Vilček
2017037 Objednávame si u vás RVL – viacfunkčný sprej, detektor netesností, potr. mazadlo 245,95 49,19 295,14 10. 02. 2107 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2017036 Objednávame si u vás RVD120-C 737,46 147,49 884,95 09. 02. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2017035 Objednávame si u vás rošt s dierkami 40,00 40,00 09. 02. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017034 Objednávame si u vás stanovenie výšky nájmu na VS7 D. Kubín 40,00 40,00 08. 02. 2017 KAMA – REAL, s. r. o., Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36714917 Ing. Stanislav Vilček
2017033 Objednávame si u vás mikrospínač Omron 07. 02. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017032 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (zálohová faktúra) 70,00 14,00 84,00 06. 02. 2017 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Stanislav Vilček
2017031 Objednávame si u vás úpravu zubovej spojky 07. 02. 2017 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 Jozef Kubala
2017030 Objednávame si u vás rošt 06. 02. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2017029 Objednávame si u vás QAC31/101, QAD21/209, RVD120-C + manuál + svorky 1 342,35 268,47 1 610,82 06. 02. 2017 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Jozef Kubala
2017028 Inzercia v M* Oravské noviny Auto-moto predaj 14,00 2,80 16,80 03. 02. 2017 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2017027 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 30. 01. 2017 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2017026 Objednávame si u vás reťazovú spojku 31. 01. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Jozef David
2017025 Objednávame si u vás reťazovú spojku 79,16 15,83 94,99 31. 01. 2017 POWER BELT pohonné mechanizmy, Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36831751 Ing. Jozef David
2017024 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 31. 01. 2017 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2017023 Objednávame si u vás stopk. brúska valec, stopk. brúska špic, vzduchová brúska 132,54 26,51 159,05 31. 01. 2017 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Jozef Kubala
2017022 Predplatné aktualizácií – Úplné znenia zákonov 2017 (zálohová faktúra) 23,00 4,60 27,60 30. 01. 2017 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2017021 Objednávame si u vás prevodovku 600,00 120,00 720,00 30. 01. 2017 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Jozef Kubala
2017020 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 26. 01. 2017 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 Ing. Stanislav Vilček
2017019 Objednávame si u vás opravu vodoinštalácie, výmena WC a batérií v byte na ul. J. Ťatliaka 1783 26. 01. 2017 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 Ing. Stanislav Vilček
2017018 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 24. 01. 2017 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 911 09 Bratislava, IČO: 43867065 Ing. Stanislav Vilček
2017017 Objednávame si u vás overenie hospodárnosti prevádzky sústavy jestvujúceho tepelného zariadenia – Plynová kotolňa Obr. Mieru 24. 01. 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 Ing. Stanislav Vilček
2017016 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 18. 01. 2017 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2017015 Předplatné na balíček SK sokol (zálohová faktúra) 23,00 23,00 18. 01. 2017 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 Ing. Stanislav Vilček
2017014 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 09. 01. 2017 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2017013 Objednávame si u vás omietnutie, penetrovanie a maľovanie v byte na ul. Ľ. Štúra 2297 12. 01. 2017 Ján Hanko, M. Gaceka 2171/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40169537 Ing. Stanislav Vilček
2017012 Objednávame si u vás nastavenie účinnosti biomasových kotlov 5 a 7 MW – kotolňa Bysterec 09. 01. 2017 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2017011 Objednávame si u vás update programu BYTHOS 380,00 76,00 456,00 09. 01. 2017 Ing. Lenárt Karol, Vysokoškolákov 6, 010 01 Žilina, IČO: 33372276 Ing. Jozef David
2017010 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 04. 01. 2017 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 Ing. Stanislav Vilček
2017009 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 04. 01. 2017 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Ing. Stanislav Vilček
2017008 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 04. 01. 2017 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Ing. Stanislav Vilček
2017007 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 04. 01. 2017 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 Ing. Stanislav Vilček
2017006 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 04. 01. 2017 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 Ing. Stanislav Vilček
2017005 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 500,00 100,00 600,00 04. 01. 2017 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755 Ing. Stanislav Vilček
2017004 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 04. 01. 2017 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833. 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Ing. Stanislav Vilček
2017003 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 04. 01. 2017 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 Ing. Stanislav Vilček
2017002 Objednávame si u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 04. 01. 2017 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 Ing. Stanislav Vilček
2017001 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 02. 01. 2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček