Objednávky 2015

Objednávky 2015
Číslo objednávky Predmet objednávky Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal Pdf súbor
2015206 Stravné kupóny 9 000,00 9 000,00 28. 12. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2015205 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 17. 12. 2015 WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva, IČO: 36638315 Ing. Stanislav Vilček
2015204 Objednávame si u vás píl. plátky 66,00 13,20 79,20 18. 12. 2015 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2015203 Objednávame si u vás prevoz drevnej štiepky z kotolne Bysterec na kotolňu Nemocničná 30. 10. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 Ing. Stanislav Vilček
2015202 Reklamné služby „Basic“ (zálohová faktúra) 280,00 280,00 10. 12. 2015 Top Spoločnosti s. r. o., Farská 35, 949 01 Nitra, IČO: 50007254 Ing. Stanislav Vilček
2015201 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 11. 12. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015200 STN EN ISO 17225-1 27,30 27,30 11. 12. 2015 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 Ing. Stanislav Vilček
2015199 Objednávame si u vás merač tepla 765,00 153,00 918,00 11. 12. 2015 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 Ing. Stanislav Vilček
2015198 Plošná inzercia v MY Oravské noviny 150,00 30,00 180,00 11. 12. 2015 PETIT PRESS, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2015197 Nástenné kalendáre 130,00 130,00 07. 12. 2015 Igor Kupčo, Dukelských hrdinov 2038/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46596071 Ing. Stanislav Vilček
2015196 Objednávame si u vás výmenníky 720,00 144,00 864,00 04. 12. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Ing. Stanislav Vilček
2015195 Objednávame si u vás výpočet objemu drevnej štiepky 166,67 33,33 200,00 30. 11. 2015 Bc. Tomáš Dibdiak, Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44145098 Ing. Stanislav Vilček
2015194 Objednávame si u vás RVD 245 1 139,00 227,80 1 366,80 01. 12. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Ing. Stanislav Vilček
2015193 Objednávame si u vás opravu platnovéh okna (nastavenie), balkón. dverí (výmena kovania) v bl. 2297/20 01. 12. 2015 Miroslav Brenkus SLOVMONT, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 Ing. Stanislav Vilček
2015192 Objednávame si u vás revíziu bleskozvodu byt. domu 1783 ul. J. Ťatliaka 110,00 110,00 01. 12. 2015 Ing. Jackulík Peter – REVI, Hôrka 213/3, 026 014 Vyšný Kubín, IČO: 14168642 Ing. Stanislav Vilček
2015191 My Oravské noviny (zálohová faktúra) 25,00 5,00 30,00 25. 11. 2015 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Stanislav Vilček
2015190 Objednávame si u vás školenie a skúšky kuričov parných kotlov IV. triedy s kúrením na ZPN 420,00 84,00 504,00 01. 12. 2015 GAJOS, s. r. o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 Ing. Stanislav Vilček
2015189 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 27. 11. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače Ing. Stanislav Vilček
2015188 Objednávame si u vás prestr. plechu, rukavice zimné, sústr. nôž, špir. vrták 181,23 36,25 217,48 30. 11. 2015 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Jozef Kubala
2015187 Objednávame si u vás tehlu čelnú na kotol DANSTOKER 27. 11. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2015186 Objednávame si u vás elektrický pohon 408,00 81,60 489,60 27. 11. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Jozef Kubala
2015185 Energetika (zálohová faktúra) 15,00 15,00 12. 11. 2015 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Śustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 Ing. Stanislav Vilček
2015184 Objednávame si u vás vodoinštalačné práce v bl. 2040 ul. Dukelských hrdinov 20. 11. 2015 Anton Vaterka, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 Ing. Stanislav Vilček
2015183 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 20. 11. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2015182 Objednávame si u vás veľkoobjemový kontajner k bl. ul. Ľ. Štúra 2297 23. 11. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2015181 Objednávame si u vás komun. modul, regulátor, rozširujúce moduly, transformátor 7 507,66 1 501,53 9 009,19 23. 11. 2015 Jaroslav Trnka – JT Technik, ul. Mateja Bela 3446/65, 010 15 Žilina, IČO: 41565371 Ing. Stanislav Vilček
2015180 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 13. 11. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015179 Účastnícky poplatok za Seminár SZVT (zálohová faktúra) 30,00 30,00 18. 11. 2015 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698 Ing. Stanislav Vilček
2015178 Objednávame si u vás opravu odvodňovacieho rigolu pred bytovým domom M. Hattalu č. 2159 10. 11. 2015 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Jozef Kubala
2015177 Objednávame si u vás veľkoobjemové vane – pre bl. Ľ. Štúra 2297 06. 11. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Ing. Stanislav Vilček
2015176 Objednávame si u vás posúdenie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 200,00 40,00 240,00 06. 11. 2015 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044 Ing. Stanislav Vilček
2015175 Hospodárske noviny print (zálohová faktúra) 165,83 33,17 199,00 05. 11. 2015 MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524 Ing. Stanislav Vilček
2015174 Objednávame si u vás tester na meranie ORP a pH, tester na meranie konduktivity 298,30 59,66 357,96 05. 11. 2015 Waleon s. r. o., Brestová 1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 Ing. Stanislav Vilček
2015173 Objednávame si u vás preškolenie vodičov cestných strojov a motorových vozíkov a revízia motorového vozíka 220,00 44,00 264,00 04. 11. 2015 Miroslav Horňák školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 Ing. Stanislav Vilček
2015172 Objednávame si u vás výkop pre napojenie nového teplovodu 04. 11. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Ing. Stanislav Vilček
2015171 Objednávame si u vás kontrolu meračov tepla a snímačov tlaku 03. 11. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2015170 Objednávame si u vás výmenníky 720,00 144,00 864,00 03. 11. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Jozef Kubala
2015169 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 30. 10. 2015 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2015168 Objednávame si u vás prevodovku 665,00 133,00 798,00 02. 11. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Jozef Kubala
2015167 Jedálne kupóny 4 680,00 4 680,00 30. 10. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2015166 Objednávame si u vás služby – vŕtanie otvorov 45,00 9,00 54,00 29. 10. 2015 PMB – NÁRADIE s. r. o., Medzihradská 28, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36399027 Ing. Stanislav Vilček
2015165 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 11. 10. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015164 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec a prečistenie potrubia na kotolni Nemocnica (krtko) 27. 10. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Jozef Kubala
2015163 STORNO objednávky
2015162 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 21. 10. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015161 Objednávame si u vás uvoľňovač, vazelínu, čistič 227,99 45,60 273,59 22. 10. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Jozef David
2015160 Ventil RV (zálohová faktúra) 310,49 62,10 372,59 22. 10. 2015 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 Ing. Stanislav Vilček
2015159 Objednávame si u vás snímač tlaku 320,00 64,00 384,00 20. 10. 2015 DUMIR, s. r. o., Fatranská 873/41, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36423271 Ing. Stanislav Vilček
2015158 Objednávame si u vás rozkopávku terénu pred obchodným domom MEX na pozemku Mesta D. Kubín 14. 10. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Ing. Stanislav Vilček
2015157 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 12. 10. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2015156 Objednávame si u vás výrobu šneku 1 380,00 276,00 1 656,00 12. 10. 2015 Fontana, a. s., Mokraď 498, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36393053 Ing. Stanislav Vilček
2015155 Objednávame si u vás vypálenie výpalkov podľa projekt. dokumentácie 288,00 57,60 345,60 12. 10. 2015 STROJSROS spol. s r. o., M. R. Štefánika 2258, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36368440 Ing. Stanislav Vilček
2015154 Objednávame si u vás revíziu bleskozvodu byt. domu 2973 ul. M. Hattalu 150,00 150,00 12. 10. 2015 Ing. Jackulík Peter – REVI, Hôrka 213/3, 026 014 Vyšný Kubín, IČO: 14168642 Ing. Stanislav Vilček
2015153 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 07. 10. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015152 Objednávame si u vás geodetické zameranie časti teplovodu na sídlisku Bysterec ul. Športovcov pre potreby SSE Dolný Kubín – výmena 22 kW kábla 05. 10. 2015 Ing. Lev Švárny – GEOPLÁN, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 Ing. Jozef David
2015151 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 01. 10. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015150 STORNO objednávky
2015149 Objednávame si u vás kartu analógových výstupov 220,00 44,00 264,00 01. 10. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2015148 Objednávame si u vás kombinačky izolované, kombinačky predĺžené, sada kľúčov, štipačky izolované 283,60 56,72 340,32 01. 10. 2015 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Jozef Kubala
2015147 Objednávame si u vás frekvenčný menič 890,00 178,00 1 068,00 30. 09. 2015 Danfoss, spol. s r. o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31380344 Ing. Stanislav Vilček
2015146 Objednávame si u vás kontrolu blokácie meniča na spalinový ventilátor 30. 09. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2015145 Daňové centrum – ročný prístup, Mzdové centrum – ročný prístup (zálohová faktúra) 298,08 59,62 357,70 29. 09. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2015144 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 25. 09. 2015 VELM spol. s r. o., Nová Bystrica 878, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 31616607 Ing. Stanislav Vilček
2015143 Objednávame si u vás revíziu železobetónového monolitického komína na kotolni Bysterec 910,00 182,00 1 092,00 22. 09. 2015 VERTICAL INDUSTRIAL, a .s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava, IČO: 35830085 Ing. Stanislav Vilček
2015142 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 17. 09. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015141 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 21. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2015140 Objednávame si u vás viacúčelovú vazelínu, čistič 144,52 28,90 173,42 18. 09. 2015 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864 Ing. Stanislav Vilček
2015139 Objednávame si u vás výmenníky 720,00 144,00 864,00 14. 09. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Jozef Kubala
2015138 Objednávame si u vás? tehly, kontrola softvéru meračov tepla 10. 09. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Jozef Kubala
2015137 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 07. 09. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015136 Predplatné aktualizácií – Úplné znenia zákonov 2016 (zálohová faktúra) 23,00 4,60 27,60 31. 08. 2015 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2015135 Objednávame si u vás jedálne kupóny 5 400,00 5 400,00 02. 09. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Jozef David
2015134 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 4. preddavok (zálohová faktúra) 50,00 10,00 60,00 25. 08. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2015133 Objednávame si u vás servis plynových kotlov HOVAL 436,80 87,36 524,16 27. 08. 2015 BALGAS, s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 Ing. Jozef David
2015132 Objednávame si u vás šróby 64,00 12,80 76,80 27. 08. 2015 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Ing. Stanislav Vilček
2015131 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 24. 08. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2015130 Objednávame si u vás pohon 844,72 168,94 1 013,66 25. 08. 2015 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Stanislav Vilček
2015129 Objednávame si u vás hydraulický valec pretáčania, lopata sn. radlica 1 223,78 244,76 1 468,54 24. 08. 2015 KOBIT – SK, s. r. o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31641440 Ing. Stanislav Vilček
2015128 Objednávame si u vás TJP 2 268,00 453,60 2 721,60 18. 08. 2015 ABB s. r. o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 31389325 Ing. Stanislav Vilček
2015127 Objednávame si u vás projekt a montáž meničov napätia v zmysle platnej legislatívy (havária v kopke merania na kotolni Bysterec) 17. 08. 2015 EMU elektrosystems, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44499426 Ing. Stanislav Vilček
2015126 Objednávame si u vás výmenník 17. 08. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Ing. Stanislav Vilček
2015125 Objednávame si u vás MOVIMOT čelný prevod. motor 1 447,38 289,48 1 736,86 17. 08. 2015 SEW – EURODRIVE SK s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 Ing. Stanislav Vilček
2015124 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 11. 08. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2015123 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 10. 08. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2015122 Objednávame si u vás opravu vstupného merania dodávky elektrickej energie (porucha vysokonapäťovej poistky na meraní) 07. 08. 2015 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 Ing. Stanislav Vilček
2015121 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 07. 08. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Jozef Kubala
2015120 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 30. 07. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2015119 Objednávame si u vás vonkajšie čidlo 30. 07. 2015 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Jozef David
2015118 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 27. 07. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2015117 Objednávame si u vás normy 33,60 3,36 36,96 29. 07. 2015 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IČO: 31753990 Ing. Stanislav Vilček
2015116 Objednávame si u vás obj. valec do tlačiarne 68,00 13,60 81,60 27. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2015115 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 16. 07. 2015 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 Ing. Stanislav Vilček
2015114 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 06. 07. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015113 TREND (zálohová faktúra) 57,50 11,50 69,00 26. 05. 2015 TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, IČO: 43824706 Ing. Stanislav Vilček
2015112 Objednávame si u vás Clima Clenaer – čistič, Metal sol odhrdzovač 279,50 55,90 335,40 07. 07. 2015 Inovation Slovakia s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 31701892 Jozef Kubala
2015111 Objednávame si u vás výmenníky 2 250,00 450,00 2 700,00 07. 07. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Jozef Kubala
2015110 Objednávame si u vás vymaľovanie spoločných priestorov v bl. 1783/3 ul. J. Ťatliaka 370,00 370,00 03. 07. 2015 Miroslav Varešák, Na Sihoti 1157/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45406910 Ing. Stanislav Vilček
2015109 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 29. 06. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 Ing. Stanislav Vilček
2015108 Objednávame si u vás výpočet objemu drevnej štiepky 150,00 150,00 29. 06. 2015 Bc. Tomáš Dibdiak, Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44145098 Ing. Stanislav Vilček
2015107 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 23. 06. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015106 Objednávame si u vás zákon o slob. prístupe k info. – kniha 36,09 3,61 39,70 26. 06. 2015 Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 Ing. Stanislav Vilček
2015105 Objednávame si u vás HP ProBook, Office 2013, WIN RAR 1 469,00 293,80 1 762,80 26. 06. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2015104 Objednávame si u vás celoročne nákup materiálu podľa požiadaviek firmy 26. 06. 2015 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 Ing. Stanislav Vilček
2015103 Objednávame si u vás darčekové kupóny 12 300,00 12 300,00 24. 06. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2015102 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 19. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015101 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 22. 06. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015100 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 15. 06. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015099 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 15. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015098 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 16. 06. 2015 Drevoindustria Oravská Píla, s. r. o., Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 36371441 Ing. Stanislav Vilček
2015097 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 17. 06. 2015 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2015096 Objednávame si u vás kefa wibrox 63 mm, 72 mm, 82 mm 3 390,00 678,00 4 068,00 16. 06. 2015 Kastrup & Genberg, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, Švédsko, IČO: 5560454521 Ing. Stanislav Vilček
2015095 Predplatné „PORADCA 2016“ (zálohová faktúra) 49,00 9,80 58,80 12. 06. 2015 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 Ing. Stanislav Vilček
2015094 Objednávame si u vás zameranie trasy teplovodu v objekte Obchodná zóna za Tescom pre potreby firmy Kaufland, ktorá sa týka preložky teplovodu firmou Kaufland 15. 06. 2015 Ing. Lev Švárny – GEOPLÁN, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 Ing. Stanislav Vilček
2015093 Objednávame si u vás preškolenie zváračov z bezpečnostných ustanovení 60,00 60,00 15. 06. 2015 Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00891479 Ing. Stanislav Vilček
2015092 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 3. preddavok (zálohová faktúra) 60,00 12,00 72,00 08. 06. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2015091 Objednávame si u vás LES detektor netesností, pílové plátky, uvoľňovač, vazelína 317,40 63,48 380,88 11. 06. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Ing. Stanislav Vilček
2015090 Objednávame si u vás filter polyester, hadica šedá, hepa filter, koncovka hadice 830,86 166,17 997,03 11. 06. 2015 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 Ing. Stanislav Vilček
2015089 Objednávame si u vás priestorové parfumy do dávkovača vzduchu LUNA AIR FRESH 10. 06. 2015 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 Ing. Stanislav Vilček
2015088 Objednávame si u vás drevnú štiepku vrátane dopravy 01. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015087 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 01. 06. 2015 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2015086 Objednávame si u vás priemyselnú soľ – tabletovanú 85,00 17,00 102,00 28. 05. 2015 Salt system s. r. o., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 Ing. Stanislav Vilček
2015085 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 28. 05. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače Ing. Stanislav Vilček
2015084 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 27. 05. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015083 Záloha za tovar (zálohová faktúra) 1 178,40 235,68 1 414,08 26. 05. 2015 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 Ing. Stanislav Vilček
2015082 Objednávame si u vás prenosné poukážky 2 885,40 577,08 3 462,48 26. 05. 2015 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 Ing. Stanislav Vilček
2015081 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 26. 05. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2015080 Objednávame si u vás opravy (havária strechy v administratívnej budove kotolne Bysterec a prístrešku nad technológiou dodávky paliva) 26. 05. 2015 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46013083 Ing. Stanislav Vilček
2015079 Objednávame si u vás reťaz dopravnú s unáš. na každom 3. vonk. článku; spojku 2 356,80 471,36 2 828,16 26. 05. 2015 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 Ing. Stanislav Vilček
2015078 Objednávame si u vás kužeľovo-čelný prevodový motor 939,33 187,87 1 127,20 26. 05. 2015 SEW – EURODRIVE SK s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 Ing. Stanislav Vilček
2015077 Objednávame si u vás opravu riadiaceho systému Bysterec 365,00 73,00 438,00 26. 05. 2015 ENERGO CONTROLS, s. r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Ing. Stanislav Vilček
2015076 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 21. 05. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015075 Objednávame si u vás: skrutka DIN 59,00 11,80 70,80 25. 05. 2015 Reca Slovensko s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140 Jozef Kubala
2015074 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 15. 05. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015073 RV 111 R 2311 – 16/150 – 032/T bez pohonu, RV 111 R 2311 – 16/150 – 040/T bez pohonu (zálohová faktúra) 328,00 65,60 393,60 14. 05. 2015 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 Ing. Stanislav Vilček
2015072 RV 111 R 2311 – 16/150 – 032/T, RV 111 R 2311 – 16/150 – 040/T 328,00 65,60 393,60 14. 05. 2015 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 Ing. Stanislav Vilček
2015071 Bezpeč. páska, multi sprej, multifoam 239,40 47,88 287,28 12. 05. 2015 Inovation Slovakia s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 31701892 Jozef Kubala
2015070 Objednávame si u vás drevnú štiepku vrátane dopravy 29. 04. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015069 Objednávame si u vás rozširujúce moduly 300,00 60,00 360,00 06. 05. 2015 ENERGO CONTROLS, s. r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 Jozef Kubala
2015068 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 28. 04. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015067 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 24. 04. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015066 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 24. 04. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015065 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 20. 04. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015064 Aktualizačná odb. príprava (zálohová faktúra) 250,00 250,00 20. 04. 2015 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698 Ing. Stanislav Vilček
2015063 Objednávame si u vás prevodovku MEZ 3 kW 663,00 132,60 795,60 22. 04. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Jozef Kubala
2015062 Objednávame si u vás opravu UPS 480,00 480,00 21. 04. 2015 Ján Konfala ELEKTRONIK, M. Hattalu 2048/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 41657535 Jozef Kubala
2015061 Objednávame si u vás ploch. prev. motor 782,45 156,49 938,94 21. 04. 2015 SEW – EURODRIVE SK s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 Ing. Jozef David
2015060 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 15. 04. 2015 František Šadibol, Nová Bystrica 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 Ing. Stanislav Vilček
2015059 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 15. 04. 2015 ORAVEX s. r. o., Na Záhumní 341/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31582532 Ing. Stanislav Vilček
2015058 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 09. 04. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Ing. Stanislav Vilček
2015057 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 15. 04. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015056 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 15. 04. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 Ing. Stanislav Vilček
2015055 Objednávame si u vás servis a opravu doplňovacieho zariadenia – kotolňa Nemocničná 14. 04. 2015 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 Ing. Stanislav Vilček
2015054 Objednávame si u vás čistič 20l 109,00 21,80 130,80 14. 04. 2015 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864 Ing. Stanislav Vilček
2015053 Objednávame si u vás prvkový rozbor vody 13. 04. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Stanislav Vilček
2015052 Objednávame si u vás chemický prípravok R-CLEAN Carpet Extr. Cleaner 14,25 2,85 17,10 09. 04. 2015 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 Ing. Stanislav Vilček
2015051 Objednávame si u vás úpravu korekčnej hodnoty výstupu teploty do kotolní: Mierová, Štúrová, Nahratie softvéru do riadiacej jednotky pre čerpadlo hydraulickej podlahy 09. 04. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2015050 Objednávame si u vás FOOD LUBE G 500 ml, Greose 400 ml 66,30 13,26 79,56 07. 04. 2015 INTERFLON Czech, s. r. o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ: 43002056 Ing. Jozef David
2015049 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 2. preddavok (zálohová faktúra) 60,00 12,00 72,00 30. 03. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2015048 Objednávame si u vás revíziu vykurovacieho systému na kotolni Ťatliakova 1783 31. 03. 2015 BALGAS, s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 Ing. Jozef David
2015047 Objednávame si u vás 1 kamión rašeliny kusovej a 1 kamión rašeliny frézovanej palivovej 30. 03. 2015 Energotex SK s. r. o., Radlinského 1722/60, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44385421 Ing. Stanislav Vilček
2015046 Objednávame si u vás revíziu snímačov úniku plynu 1 004,08 200,82 1 204,90 27. 03. 2015 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 Ing. Stanislav Vilček
2015045 Objednávame si u vás analýzu popola z drevnej štiepky 140,00 28,00 168,00 27. 03. 2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o., Tovarenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 31329209 Ing. Stanislav Vilček
2015044 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 24. 03. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 Ing. Stanislav Vilček
2015043 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 20. 03. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Ing. Stanislav Vilček
2015042 Objednávame si u vás servis 334,28 66,86 401,14 20. 03. 2015 Waleon s. r. o., Brestová 1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 Ing. Stanislav Vilček
2015041 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 19. 03. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 Ing. Stanislav Vilček
2015040 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy, drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 17. 03. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 Ing. Stanislav Vilček
2015039 Objednávame si u vás vytiahnutie žumpy na kotolni Bysterec 17. 03. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Ing. Jozef David
2015038 Objednávame si u vás drevnú štiepku vrátane dopravy 24. 02. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 Ing. Stanislav Vilček
2015037 Objednávame si u vás opravu senzorového pisoára 10. 03. 2015 Interier plus s. r. o., Ťatliakova 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44714840 Ing. Jozef David
2015036 Člensko v klube PP, Účtovné súvzťažnosti 2015 (zálohová faktúra) 5,00 1,00 6,00 04. 03. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Stanislav Vilček
2015035 Objednávame si u vás drevnú štiepku z drevných odrezkov vrátane dopravy 27. 02. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 Ing. Stanislav Vilček
2015034 Objednávame si u vás SKD32.21, SQX32.00 1 150,00 230,00 1 380,00 03. 03. 2015 QIS, s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 Ing. Jozef David
2015033 Objednávame si u vás výmenníky 720,00 144,00 864,00 03. 03. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 Ing. Jozef David
2015032 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 25. 02. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Stanislav Vilček
2015031 Objednávame si u vás školenie (aktualizácia) obsluhy kotlov IV. a V. triedy 405,00 81,00 486,00 25. 02. 2015 PRESCONT s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Žilina, IČO: 36437352 Jozef Kubala
2015030 Objednávame si u vás Rotor dymového ventilátora, Hriadeľ dymového ventilátora, Reťazové koleso jednost. 13 zubov, Reťazové kolesno jednost. 20 zubov 25. 02. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 Jozef Kubala
2015029 Objednávame si u vás kotlové koleno 25. 02. 2015 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 Jozef Kubala
2015028 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 24. 02. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 Ing. Stanislav Vilček
2015027 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 18. 02. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 Ing. Stanislav Vilček
2015026 Objednávame si u vás overenie hospodárnosti prevádzky sústavy jestvujúcich tepelných zariadení v správe TEHOS, s. r. o. 17. 02. 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 Ing. Stanislav Vilček
2015025 Objednávame si u vás výkopové práce (havária únik vody) na kotolni Matúškova 16. 02. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Jozef Kubala
2015024 Objednávame si u vás zasklenie dverí v bl. 2297 ul. Ľ. Štúra 11. 02. 2015 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 Ing. Stanislav Vilček
2015023 Objednávame si u vás modul: I8041W – DO – 1ks 11. 02. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 Ing. Stanislav Vilček
2015022 Objednávame si u vás RUL (uvoľňovač), SAL (potr. mazadlo), TAR 420 vazelína 257,19 51,44 308,63 06. 02. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 Jozef Kubala
2015021 Predplatné „Online knižnica, Verejné obstarávanie“ (zálohová faktúra) 292,20 58,56 351,36 02. 02. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 Ing. Stanislav Vilček
2015020 Predplatné „Online knižnica, Anafin – analýzy, financie, výkazy“ (zálohová faktúra) 292,80 58,56 351,36 02. 02. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 Ing. Stanislav Vilček
2015019 Objednávame si u vás zameranie jalového výkopu a v prípade nefunkčnosti kompenzačného regulátora – zabezpečiť jeho výmenu na kotolni Bysterec 23. 01. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Ing. Stanislav Vilček
2015018 Objednávame si u vás opravu osvetlenia a výmenu svietidla nad zásobníkmi (indukčné svietidlo) na kotolni Bysterec 23. 01. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 Ing. Stanislav Vilček
2015017 Objednávame si u vás výkopové práce pri oprave šachty na kotolni Bysterec 29. 01. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 Jozef Kubala
2015016 Objednávame si u vás 2 m3 betónu 29. 01. 2015 SKELET spol. s r. o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36005771 Jozef Kubala
2015015 Objednávka ESET 523,80 104,76 628,56 22. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2015014 Objednávame si u vás lesnú drevnú štiepku vrátane dopravy 02. 01. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 Ing. Stanislav Vilček
2015013 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 14. 01. 2015 Gertrúda Václavu – SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570 Jozef Kubala
2015012 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (zálohová faktúra) 99,00 19,80 118,80 08. 01. 2015 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 Ing. Stanislav Vilček
2015011 Objednávame si u vás dochádzkový systém 2 175,50 435,10 2 610,60 08. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 Ing. Stanislav Vilček
2015010 Objednávame u vás celoročné overenie meračov tepla a vodomerov 08. 01. 2015 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 Ing. Stanislav Vilček
2015009 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 08. 01. 2015 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 Ing. Stanislav Vilček
2015008 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 4 800,00 960,00 5 760,00 08. 01. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Ing. Stanislav Vilček
2015007 Objednávame u vás celoročný nákup a overenie meračov tepla podľa požiadavok TEHOS-u 08. 01. 2015 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 Ing. Stanislav Vilček
2015006 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 1 500,00 300,00 1 800,00 08. 01. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833. 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Ing. Stanislav Vilček
2015005 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 5 000,00 1 000,00 6 000,00 08. 01. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 Ing. Stanislav Vilček
2015004 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 08. 01. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Ing. Stanislav Vilček
2015003 Objednávame u vás celoročný nákup materiálu podľa požiadaviek TEHOS-u 3 000,00 600,00 3 600,00 08. 01. 2015 Jozef Budiský, BKL ELEKTRO, Pri Turci, 036 01 Martin, IČO: 10961691 Ing. Stanislav Vilček
2015002 Objednávame si u vás celoročne opravu elektrosúčiastok podľa požiadavok TEHOS-u 1 500,00 1 500,00 08. 01. 2015 Zrník Peter ZP – Elektronik, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 Ing. Stanislav Vilček
2015001 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 05. 01. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32, 831 03 Bratislava, IČO: 31396674 Ing. Jozef David