0
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

KONTAKTNÉ ÚDAJE

TEHOS, s. r. o. Námestie slobody 1269/3 026 01  Dolný Kubín
IČO: 36389331 IČ DPH: SK2020131487 Pracovná doba: pondelok – od 6:00 do 14:00 utorok – od 6:00 do 14:00 streda – od 6:00 do 14:00 štvrtok – od 6:00 do 14:00 piatok – od 6:00 do 14:00  

Financie a controlling:

ekonóm Ing. Jozef David e-mail: david.jozef@tehos.eu hlavná účtovníčka Ing. Monika Otrubová mob: 0911 923 785 e-mail: otrubova.monika@tehos.eu finančná účtáreň Anna Piňáková mob: 0911 923 783 e-mail: pinakova.anna@tehos.eu marketing a predaj Mgr. Peter Kajan mob: 0911 759 512 e-mail: kajan.peter@tehos.eu  

Technicko-výrobný úsek

vedúci údržby, výroby a distribúcie Ing. Tomáš Ondrašina, PhD. mob: 0911 923 784 e-mail: ondrasina.tomas@tehos.eu dispečing č. t.: 043/588 54 76 mob: 0911 923 786 ISDN ústredne č. t.: 043/586 48 84 kotolňa biomasa Brezovec NsP mob: 0911 923 523 kotolňa Matúškova mob: 0911 923 788

Úsek konateľa:

konateľ, zodpovedný zástupca v zmysle zákona o tepelnej energetike  Ing. Stanislav Vilček mob: 0911 457 677 e-mail: vilcek.stanislav@tehos.eu sekretariát Anna Piňáková mob: 0911 923 783 e-mail: pinakova.anna@tehos.eu Tel: 043/586 30 11 e-mail: tehos@tehos.eu vedúci tepelného hospodárstva, energetik Ing. Ivan Drabiňák mob: 0911 759 511 e-mail: drabinak.ivan@tehos.eu stredisko biomasa Pavol Otruba mob: 0911 923 781 e-mail: otruba.pavol@tehos.eu laborantka Ľubica Čipková e-mail: cipkova.lubica@tehos.eu

Úsek správy bytov

technik Mgr. Peter Kajan mob: 0911 759 512 e-mail: kajan.peter@tehos.eu  

Bankové spojenie:

VÚB banka IBAN SK81 0200 0000 0041 8976 9056
GPS súradnice: N 49° 12′ 38.1″ E 19° 17′ 15.5″