Faktúry 2024

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka
3674 24001 2023192 Mesačná paušálna odmena z a poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 01. 2024 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
3676 24002 1990163376 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 04. 01. 2024 XEROX LIMITED, o. z., BBC5 Blok A, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
3677 2240001 FV24-16001 Služba IoT 579,00 115,80 694,80 03. 01. 2024 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
3678 2240002 130002669911 Elektrická energia 1485,83 297,17 1783,00 03. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
3679 2240003 FV24-12017 Aktualizácie software Chastia FM, technická predplatená podpora 2432,70 486,54 2919,24 04. 01. 2024 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
3680 2240004 9240210508 Elektrická energia 18,96 3,84 22,80 08. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
3681 2240005 9240243776 Elektrická energia -23,97 -4,81 -28,78 08. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
3682 2240006 9240243773 Elektrická energia 15,15 3,07 18,22 08. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
3683 2240007 9240243770 Elektrická energia -75,32 -15,10 -90,42 08. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
3684 2240008 9240243758 Elektrická energia -136,49 -27,29 -163,78 08. 01. 2024 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467