Faktúry 2023

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka
2505 2230001 FV23-16001 Služba IoT 370,50 74,10 444,60 02. 01. 2023 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
2506 23001 1990145322 Nájom kopírka 82,22 16,44 98,66 03. 01. 2023 XEROX LIMITED, o. z., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677 zmluva č. 1445.20
2507 2230002 FV23-12018 Aktualizácie software Chastia FM, Technická predplatená podpora 2170,08 434,02 2604,10 03. 01. 2023 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
2508 23002 2201023 Audit účtovnej závierky 2022 - 1. časť 1900,00 380,00 2280,00 04. 01. 2023 Stopercentná daňová, s. r. o., Bernolákova 1054/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
2509 2230003 8836389331 RTVS poplatky 111,48 111,48 04. 01. 2023 Rozhlas a televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
2510 2230004 23003 Štiepka, doprava 13650,00 2730,00 16380,00 09. 01. 2023 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 379, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2023001
2511 2230005 001/2023 Nájomné 150,00 150,00 09. 01. 2023 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 - 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12, č. 1370.18
2512 2230006 130002408855 Elektrická energia 2634,17 526,83 3161,00 09. 01. 2023 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
2513 2230007 9230293988 Elektrická energia 52,63 10,57 63,20 09. 01. 2023 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
2514 2230008 9230280006 Elektrická energia 648,60 129,72 778,32 09. 01. 2023 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19