Faktúry 2022

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka
1162 22001 2021165 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 01. 2022 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
1163 2220001 FV12-22021 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 2170,08 434,02 2604,10 03. 01. 2022 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1482.20
1164 2220002 FV16-22001 Služba IoT 370,50 74,10 444,60 03. 01. 2022 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1476.20
1165 2220003 20220179 Členské 2022 Spolkové do 5 členov 120,00 120,00 04. 01. 2022 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603
1166 2220004 130002221175 Elektrická energia 330,00 66,00 396,00 04. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1167 2220005 9220007537 Elektrická energia 10,15 2,03 12,18 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1168 2220006 9220007531 Elektrická energia 10,28 2,10 12,38 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1169 2220007 9220007526 Elektrická energia 5,36 1,07 6,43 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1170 2220008 9220007503 Elektrická energia 2,89 0,53 3,42 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19
1171 2220009 9220007507 Elektrická energia 1,74 0,39 2,13 05. 01. 2022 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 zmluva č. 1428.19