Faktúry 2021

§5a
Povinne zverejňovaná zmluva
„(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“
§5b (4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 (objednávky a faktúry) nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť TEHOS, s. r. o. zverejňuje na stránke www.tehos.eu nasledovné dokumenty:

wdt_ID Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka
1 21078 F21004319 On-line newsletter Enviroinfo 124,90 24,98 149,88 24. 06. 2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
2 2210446 70210926 Diesel 80,89 16,18 97,07 24. 06. 2021 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1491.20
3 21077 2021077 Členský príspevok 1 596,00 1 596,00 24. 06. 2021 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
4 2210445 700768211 Havarijné poistenie 398,40 398,40 23. 06. 2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
5 2210444 211481 Prenájom DDZ 123,20 24,64 147,84 23. 06. 2021 ZNAČKY, s. r. o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43931111
6 2210443 703210712 Vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu VOK 174,46 34,89 209,35 23. 06. 2021 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
7 2210442 1620210430 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 97,24 19,45 116,69 23. 06. 2021 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2021107
8 2210441 442102039 Overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 7 181,78 1 436,36 8 618,14 23. 06. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 objednávka č. 2021026
9 21075 3212000229 Ubytovanie 158,88 15,72 174,60 23. 06. 2021 DOMÉNA, s. r. o., Atrium High Tatras, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31399282
10 2210440 3621060086 Zásuvka dvojitá 10,54 2,11 12,65 21. 06. 2021 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2021001