Faktúry 2019

Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2190840 OF089/19 Dopravník závitovkový horizontálny na dopravu paliva v biomasovej kotolni Bysterec 16 244,00 3 248,80 19 492,80 22. 01. 2020 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019138
2190839 8414680860 Vyúčtovanie – zemný plyn 1 861,39 372,23 2 233,62 17. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190838 8414680861 Vyúčtovanie – zemný plyn 8 677,62 1 735,48 10 413,10 17. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190837 8441503001 Vyúčtovanie – zemný plyn -357,29 -71,49 -428,78 17. 01. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
19156 1922014 Kópie/tlač 35,55 7,11 42,66 17. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190836 1620191178 Prenájom pozemku 904,21 180,84 1 085,05 17. 01. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190835 201901087 Zneškodnenie odpadu 65,62 13,12 78,74 17. 01. 2020 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190834 2019017688 Elektrická energia 11 804,83 2 360,94 14 165,77 17. 01. 2020 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190833 1019363 Odrezková drevná štiepka, doprava 5 382,00 1 076,40 6 458,40 15. 01. 2020 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190832 9001281795 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 44,35 44,35 13. 01. 2020 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190831 501912104 PLECH 37,21 37,21 13. 01. 2020 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190830 219128 Energetická drevná štiepka, doprava 9 177,00 1 835,40 11 012,40 13. 01. 2020 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2019082
2190829 2019016474 Zemný plyn 69 441,84 13 888,37 83 330,21 13. 01. 2020 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
19155 1921929 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 10. 01. 2020 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190828 1901779 DIESEL 115,99 23,20 139,19 10. 01. 2020 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190827 3619120209 Materiál 23,50 4,70 28,20 10. 01. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190826 70191177 Natural 95, Diesel 61,56 12,31 73,87 09. 01. 2020 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190825 2019501 Štiepka, doprava 11 431,00 2 286,20 13 717,20 09. 01. 2020 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
19154 8249546842 Samsung Galaxy S10, iPhone 11 128 GB Black 198,34 39,67 238,01 09. 01. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
19153 10190368 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 09. 01. 2020 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
19152 29192703 STN 07 0710:2000 20,60 20,60 08. 01. 2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
2190824 70391253 Jazdné výkony, pracovný výkon, nájom kontajnera 449,44 89,89 539,33 08. 01. 2020 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190823 2019/1101 Drevná štiepka, doprava 5 439,50 1 087,90 6 527,40 08. 01. 2020 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190822 6861506907 Nájom fľaša oceľová 50,46 10,09 60,55 08. 01. 2020 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190821 4220000400 Telekomunikačné poplatky 22,72 4,54 27,26 08. 01. 2020 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
19151 182 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 08. 01. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
19150 183 Elektrická energia 61,53 12,31 73,84 08. 01. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19149 185 Elektrická energia za rok 2019 207,13 41,43 248,56 08. 01. 2020 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19148 1935115584 Inzercia – MY Oravské noviny 130,00 26,00 156,00 07. 01. 2020 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
2190820 201901031 Zneškodnenie odpadu 74,12 14,82 88,94 07. 01. 2020 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190819 201901027 Zneškodnenie odpadu 54,40 10,88 65,28 07. 01. 2020 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190818 3619120085 Materiál 43,48 8,70 52,18 07. 01. 2020 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190817 19510248 Trovy exekúcie 33,19 6,64 39,83 07. 01. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2190816 19510168 Trovy exekúcie 35,63 7,13 42,76 07. 01. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2190815 19510418 Trovy exekúcie 42,23 8,44 50,67 07. 01. 2020 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2190814 290835 Materiál 136,62 27,32 163,94 07. 01. 2020 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190813 1902827 Materiál 51,42 10,28 61,70 07. 01. 2020 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190812 8249529377 Telekomunikačné poplatky 222,54 44,51 267,05 07. 01. 2020 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190811 31192829 Lopata AL veľká s násadou, Matica kľúč, Rebrík, Káble SK, Inventor zvárací 372,62 74,52 447,14 07. 01. 2020 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190810 20190208 Štiepka, doprava 10 557,00 2 111,40 12 668,40 07. 01. 2020 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
2190809 2019620 G 36/55×8 5,20 1,04 6,24 07. 01. 2020 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2019008
2190808 432/2019 Štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 07. 01. 2020 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190807 FV19/424 Revízia železobetónového monolitického komína Bysterec 910,00 182,00 1 092,00 07. 01. 2020 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085
2190806 220426019 Zriadenie vecného bremena 688,19 137,64 825,83 03. 01. 2020 Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 zmluva č. 1436.19
2190805 5519025829 Vodné a stočné 5 499,66 1 099,93 6 599,59 03. 01. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190804 5519025830 Vodné a stočné 1 865,41 373,08 2 238,49 03. 01. 2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190803 VF19159 Materiál 38,00 7,60 45,60 03. 01. 2020 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755
2190802 20192311 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 01. 2020 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190801 2019791 Štiepka, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 03. 01. 2020 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
19147 76195157 STN 07 0710:2000 22,36 22,36 20. 12. 2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
2190800
2190799
2190798
2190797
2190796 1901699 DIESEL 226,34 45,27 271,61 19. 12. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190795 VF0872019 Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakovanej vonkajšej prehliadky tlakových nádob stabilných na biomasovej kotolni Brezovec 445,76 89,15 534,91 18. 12. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190794 VF0862019 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná prehliadka tlakových nádob stabilných na kotolni Bysterec 558,40 111,68 670,08 18. 12. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190793 70191094 Natural 95 58,83 11,77 70,60 18. 12. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190792 6861500735 Nájom fľaša oceľová 47,30 9,46 56,76 17. 12. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190791 2019/1053 Drevná štiepka, doprava 2 829,00 565,80 3 394,80 17. 12. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190790 2019339 Trovy exekúcie 11,06 2,21 13,27 16. 12. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2190789 1019333 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 093,00 418,60 2 511,60 16. 12. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
19146 90211495 My Oravské noviny 33,33 6,67 40,00 16. 12. 2019 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2019146
2190788 VF0842019 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Mierová 259,20 51,84 311,04 16. 12. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190787 VF0832019 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 326,40 65,28 391,68 16. 12. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190786 2019780 Štiepka, doprava 2 714,00 542,80 3 256,80 16. 12. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190785 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 765,69 765,69 13. 12. 2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2190784 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 935,83 935,83 13. 12. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
2190783 2007007041 Poistenie priemyselných rizík 1 570,45 1 570,45 13. 12. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190782 2019/1046 Drevná štiepka, doprava 4 105,50 821,10 4 926,60 13. 12. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
19145 1921859 Kópie/tlač 73,59 14,72 88,31 13. 12. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190781 20190168 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 13. 12. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190780 OF082/19 Stykač 13,65 2,73 16,38 13. 12. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019150
2190779 412/2019 Drevná štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 13. 12. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190778 403/2019 Drevná štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 13. 12. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190777 421/2019 Drevná štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 13. 12. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190776 2019088 Trovy exekúcie 36,06 7,21 43,27 12. 12. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2190775 2018089 Trovy exekúcie 52,74 10,55 63,29 12. 12. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2190774 219115 Energetická drevná štiepka, doprava 5 048,50 1 009,70 6 058,20 12. 12. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2019082
2190773 2019015589 Elektrická energia 10 173,60 2 034,73 12 208,33 12. 12. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190772 2019760 Štiepka, doprava 2 714,00 542,80 3 256,80 11. 12. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190771 199179239 Internet 33,32 6,66 39,98 11. 12. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2190770 201900979 Zneškodnenie odpadu 55,08 11,02 66,10 11. 12. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190769 8247312748 Telekomunikačné poplatky 222,54 44,51 267,05 10. 12. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
19144 19299948 Energetika – predplatné 20,00 4,00 24,00 10. 12. 2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 objednávka č. 2019137
2190768 2019009 Čistenie kotla, výmena segmentov roštu – kotol 5 MW BYSTEREC 750,00 750,00 10. 12. 2019 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2019149
2190767 70191035 Natural 95, Diesel 91,98 18,40 110,38 10. 12. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
19143 10190334 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 10. 12. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190766 1901635 DIESEL 117,71 23,54 141,25 09. 12. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190765 SK194031 Extrémne výkonné mazadlo s teflónom, Detektor netesností a trhlín 187,70 37,54 225,24 09. 12. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2019148
2190764 3619110193 Materiál 618,84 123,77 742,61 09. 12. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190763 9001273465 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 45,06 45,06 09. 12. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190762 70391118 Jazdné výkony vozidla 468,49 93,70 562,19 06. 12. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190761 6861496425 Nájom fľaša oceľová 26,90 5,38 32,28 06. 12. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190760 20190199 Školenie zamestnancov – obsluha MV, obsluha stavebných strojov, Technická prehliadka MV 185,00 37,00 222,00 06. 12. 2019 Miroslav Horňák – školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 objednávka č. 2019144
2190759 1902610 Materiál 111,61 22,32 133,93 06. 12. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190758 1620191029 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 76,11 15,22 91,33 06. 12. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019140
2190757 219454 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 06. 12. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
19142 2192183 Kancelárske potreby 136,62 27,32 163,94 05. 12. 2019 Miloš Huba ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2190756 20190184 Štiepka, doprava 6 279,00 1 255,80 7 534,80 05. 12. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
2190755 2019475 Štiepka, doprava 6 164,00 1 232,80 7 396,80 05. 12. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
19141 1921744 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 05. 12. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190754 6861495134 Nájom fľaša oceľová 47,30 9,46 56,76 05. 12. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190753 70191000 Diesel, ostrekovač 25,84 5,17 31,01 05. 12. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190752 4219006379 Telekomunikačné poplatky 22,63 4,53 27,16 05. 12. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
19140 160 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 04. 12. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
19139 161 Elektrická energia 64,48 12,90 77,38 04. 12. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2190751 2019014295 Zemný plyn 54 706,57 10 941,31 65 647,88 04. 12. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190750 5519025735 Vodné a stočné 602,11 120,42 722,53 04. 12. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190749 12/2019 Nájomné 150,00 150,00 04. 12. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
19138 431918535 elektronické stravovacie poukážky – vydanie 2 430,00 2 430,00 04. 12. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2019147
2190748 393/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 04. 12. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190747 0160019 Vymaľovanie bytu na adrese Ľ. Štúra 2297 500,00 500,00 03. 12. 2019 E. P. – Stavby s. r. o., Chočská 1532/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50428276
19137 2019132 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 12. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190746 20192118 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 12. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190745 290739 Materiál 933,38 186,68 1 120,06 03. 12. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190744 31192673 Rýchlospojka vzduchová 2,46 0,49 2,95 03. 12. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190743 1620191025 Rozbor PV 9,66 1,93 11,59 03. 12. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019139
2190742 2019/0994 Drevná štiepka, doprava 4 692,00 938,40 5 630,40 02. 12. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190741 19312 Montáž a dodávka kompenzačného rozvádzača 9 904,84 9 904,84 02. 12. 2019 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 zmluva č. 1414.19
2190740 2019745 Štiepka, doprava 2 714,00 542,80 3 256,80 02. 12. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190739 201900919 Zneškodnenie odpadu 65,62 13,12 78,74 02. 12. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190738 8629365717 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 02. 12. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190737 8629365718 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 02. 12. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190736 8629365473 Zemný plyn 1 482,50 296,50 1 779,00 02. 12. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190735 610588/19 TELCO LT, TELCO LR 426,00 85,20 511,20 29. 11. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2019143
19136 219001874 Darčekové kupóny 11 400,00 11 400,00 29. 11. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019142
2190734 190071 Náter železného zábradlia balkónov (ul. Ľ. Štúra 2297) 5 280,00 1 056,00 6 336,00 29. 11. 2019 EWAstav s. r. o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 46773894 zmluva č. 1431.19
2190733 190070 Oprava balkónov zo spodnej časti – osekanie starej omietky a natiahnutie novej (ul. Ľ. Štúra 2297) 6 700,00 1 340,00 8 040,00 29. 11. 2019 EWAstav s. r. o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 46773894 zmluva č. 1425.19
2190732 31192554 Materiál 103,95 20,79 124,74 26. 11. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190731 219418 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 26. 11. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190730 2019734 Štiepka, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 25. 11. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190729 3619110086 Materiál 14,37 2,87 17,24 25. 11. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190728 2019456 Štiepka, doprava 4 140,00 828,00 4 968,00 25. 11. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190727 20191071 Vložka filtra Gorenje 8,17 1,63 9,80 25. 11. 2019 Monika Krisandová – ELBYT PLUS, Exnarova 25, 080 01 Prešov, IČO: 35062452 objednávka č. 2019141
2190726 1019314 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 22. 11. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190725 70190938 Natural 95, Diesel 125,46 25,09 150,55 22. 11. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190724 10190328 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 325,30 65,06 390,36 22. 11. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
19135 2019505 Reklamno-propagačné predmety s logom spoločnosti (kalendáre) 286,69 57,34 344,03 21. 11. 2019 Agentúra 208, s. r. o., Ľuda Zúbka 3573/16, 920 01 Hlohovec, IČO: 36285323
2190723 FV132/19 Nepravidelný servis – programátorské práce: nastavenie regulácie vratnej vody na kotle 355,00 71,00 426,00 21. 11. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2190722 441902065 Overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 4 049,10 809,82 4 858,92 21. 11. 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801
2190721 75378004 Pohon ventila 1 521,60 304,32 1 825,92 19. 11. 2019 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307
2190720 2019715 Štiepka, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 19. 11. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
19134 20190527 Prezutie pneumatík na disk R15, nalepovacie závažie, čistenie diskov 29,44 5,89 35,33 18. 11. 2019 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2190719 2019/0943 Drevná štiepka, doprava 839,50 167,90 1 007,40 18. 11. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190718 202190342 Servis úpravne vody 466,20 93,24 559,44 18. 11. 2019 Waleon s. r. o., Brestová 178/1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 objednávka č. 2019113
19133 2007006580 Poistenie priemyselných rizík 360,00 360,00 18. 11. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190717 201900178 Palivové drevo, doprava 764,75 764,75 15. 11. 2019 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1386.19
19132 190308 Pneumatiky 233,43 46,69 280,12 14. 11. 2019 VEA, s. r. o., Šafárikova trieda 17, 040 11 Košice, IČO: 44178131
2190716 2019696 Štiepka, doprava 1 817,00 363,40 2 180,40 14. 11. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190715 2019/0938 Drevná štiepka, doprava 943,00 188,60 1 131,60 14. 11. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190714 2019013548 Elektrická energia 10 108,61 2 021,72 12 130,33 14. 11. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190713 0895011027 Preventívne prehliadky vrátane výmeny sád preventívnej údržby na frekvenčných meničoch 550,00 110,00 660,00 14. 11. 2019 ABB, s. r. o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 31389325 objednávka č. 2019128
2190712 31192467 Materiál 348,44 68,85 417,29 12. 11. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
19131 1921637 Kópie/tlač 60,52 12,11 72,63 12. 11. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190711 374/2019 Drevná štiepka, doprava 2 093,00 418,60 2 511,60 12. 11. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190710 1902415 Materiál, OOPP 449,97 89,99 539,96 11. 11. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190709 3619100188 Materiál 73,79 14,76 88,55 11. 11. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190708 1019279 Odrezková drevná štiepka, doprava 5 324,50 1 064,90 6 389,40 11. 11. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190707 1019296 Odrezková drevná štiepka, doprava 3 956,00 791,20 4 747,20 11. 11. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190706 501910130 Materiál 67,71 7,60 75,31 11. 11. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190705 70190852 Diesel extra 23,17 4,63 27,80 11. 11. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190704 199163807 Internet 33,32 6,66 39,98 11. 11. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17; č. 1308.17; č. 1309.17
2190703 1901486 DIESEL 104,18 20,84 125,02 11. 11. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
19130 1921573 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 11. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190702 9001264976 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 45,41 45,41 08. 11. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190701 1903417 Odborná príprava a preverenie odborných vedomostí kuričov V. triedy na pevné a plynové palivo 300,00 60,00 360,00 08. 11. 2019 PYROKOMPLEX, s. r. o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo, IČO: 36421901 objednávka č. 2019132
19129 431916862 elektronické stravovacie poukážky – vydanie 2 551,50 2 551,50 07. 11. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2019134
2190700 4219005881 Telekomunikačné poplatky 24,77 4,95 29,72 07. 11. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190699 8245111648 Telekomunikačné poplatky 226,11 45,22 271,33 07. 11. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190698 19279 Vyúčtovanie preddavku – kompenzačné rozvádzače 22 225,11 22 225,11 07. 11. 2019 EMU elektro s. r. o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36867322 zmluva č. 1414.19
2190697 20190137 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 1 070,00 214,00 1 284,00 07. 11. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190696 2019/0902 Drevná štiepka, doprava 943,00 188,60 1 131,60 07. 11. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190695 2019440 Štiepka, doprava 5 175,00 1 035,00 6 210,00 07. 11. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190694 1900261 Dopravné výkony 40,26 8,05 48,31 07. 11. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190693 6190667 Teplomery tyčové 650,00 130,00 780,00 06. 11. 2019 INTERTEC s. r. o., Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00692972 objednávka č. 2019124
19128 142 Elektrická energia 80,91 16,18 97,09 06. 11. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19127 141 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 06. 11. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
2190692 2019012890 Zemný plyn 48 512,68 9 702,53 58 215,21 06. 11. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190691 6861484986 Nájom fľaša oceľová 26,94 5,39 32,33 06. 11. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
19126 10190296 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 11. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190690 20190170 Drevná štiepka, doprava 4 197,50 839,50 5 037,00 06. 11. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
19125 2191923 Kancelárske potreby 24,64 4,93 29,57 05. 11. 2019 Miloš Huba ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2190689 70190822 Natural 95 102,55 20,51 123,06 05. 11. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190688 290662 Materiál 567,41 113,48 680,89 05. 11. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019688
2190687 VF19120 Materiál 91,54 18,31 109,85 05. 11. 2019 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755 objednávka č. 2019007
19124 2019117 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 11. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190686 11/2019 Nájomné 150,00 150,00 04. 11. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2190685 10/2019 Nájomné 150,00 150,00 04. 11. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2190684 364/2019 Drevná štiepka, doprava 3 128,00 625,60 3 753,60 04. 11. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190683 20191918 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 11. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190682 5519024022 Vodné a stočné 607,95 121,59 729,54 04. 11. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190681 2019675 Štiepka, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 04. 11. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190680 10190788 Servis kompresorov 510,85 102,17 613,02 04. 11. 2019 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2019130
2190679 2019102901 Poplatok za telefonické poradenstvo 160,00 32,00 192,00 04. 11. 2019 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2190678 8706772069 Zemný plyn 1 258,33 251,67 1 510,00 04. 11. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190677 8706772313 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 04. 11. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190676 8706772314 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 04. 11. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190675 OF068/19 Roštový segment s perforáciou pre biiomas. kotle K4 a K5 – kotolňa Bysterec Dolný Kubín 46 140,00 9 228,00 55 368,00 31. 10. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019118
2190674 2019658 Štiepka, doprava 1 817,00 363,40 2 180,40 31. 10. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190673 2019003 Výmena segmentov roštu – kotol 7MW BYSTEREC 320,00 320,00 30. 10. 2019 Peter Litvík, Klokočov č. 964, 023 22 Čadca, IČO: 52675831 objednávka č. 2019129
2190672 1620190876 Vývoz žumpy 73,85 14,77 88,62 30. 10. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019119
2190671 348/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 29. 10. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190670 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 21,27 21,27 28. 10. 2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2190669 502019 Revízia bleskozvodnej sústavy na bytovom dome č. 2973 ul. M. Hattalu a č. 1783 ul. J. Ťatliaka 310,00 310,00 28. 10. 2019 Ing. Peter Jackulík – REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 objednávka č. 2019123
2190668 2019642 Štiepka, doprava 1 817,00 363,40 2 180,40 25. 10. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
19123 1921529 2 ks počítače, inštalácia a konfigurácia PC 1 458,00 291,60 1 749,60 24. 10. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2019126
2190667 2019/0874 Drevná štiepka, doprava 943,00 188,60 1 131,60 24. 10. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190666 68/19 Chemikália R Antiox 2 790,00 558,00 3 348,00 23. 10. 2019 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2019125
2190665 19400027 Štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 22. 10. 2019 Skurčák Miroslav, Sihelné 50, 029 46 Sihelné, IČO: 40340279 objednávka č. 2019088
2190664 31192366 Materiál 300,05 60,01 360,06 22. 10. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190663 1901398 DIESEL 111,96 22,39 134,35 22. 10. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190662 190911 Drevné odrezky, doprava 4 951,98 990,40 5 942,38 22. 10. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190661 190910 Palivové drevo – výrezy, doprava 21 180,78 4 236,16 25 416,94 22. 10. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1405.19
19122 151094800005 Vydanie TOKENU 10,00 2,00 12,00 21. 10. 2019 VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
19121 151094800004 Vydanie TOKENU 10,00 2,00 12,00 21. 10. 2019 VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
19120 151094800003 Vydanie TOKENU 10,00 2,00 12,00 21. 10. 2019 VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
19119 151094800002 Vydanie TOKENU 10,00 2,00 12,00 21. 10. 2019 VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155
2190660 70190732 Natural 95, Diesel extra, Diesel, SH ostrekovač 135,94 27,19 163,13 21. 10. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190659 6861479026 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 21. 10. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190658 2019414 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 21. 10. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190657 192010241 SM palivo, doprava 3 061,04 612,21 3 673,25 18. 10. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
2190656 31-33-191464 Servis JCB 1 096,70 219,34 1 316,04 17. 10. 2019 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
19118 1900502820 Výmena halogénovej žiarovky 19,09 3,82 22,91 16. 10. 2019 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2190655 2019/0846 Drevná štiepka, doprava 2 829,00 565,80 3 394,80 16. 10. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190654 335/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 16. 10. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190653 2019627 Štiepka, doprava 1 817,00 363,40 2 180,40 16. 10. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190652 2019037 Práce prevedené nákladným vozidlom 358,85 71,77 430,62 16. 10. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
2190651 31192272 Oprava Metabo 64,17 12,83 77,00 14. 10. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981
2190650 FO-1139/2019 Služba TOP L 80,00 16,00 96,00 14. 10. 2019 SETECH, spol. s r. o., Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, IČO: 17321506 objednávka č. 2019112
2190649 201900775 Zneškodnenie odpadu 108,46 21,69 130,15 14. 10. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190648 9001257044 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 45,76 45,76 14. 10. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190647 OF057/19 Ventil elektrom. mono priamy bez svetel. signal. a zhášac. obvodu, Konektor bez signaliz. stavuv a zhášec. obvodu 170,00 34,00 204,00 14. 10. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019116
19117 2019032 Úprava web stránky – responzivita reklamy 15,00 15,00 14. 10. 2019 Filip Bocko STUDIODESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2190646 2019011961 Elektrická energia 6 599,63 1 319,91 7 919,54 14. 10. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190645 2019032 Doprava drevných odrezkov 1 177,14 235,43 1 412,57 11. 10. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
2190644 9114 Kefy, Ferret machine 1 880,86 1 880,86 11. 10. 2019 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, SVERIGE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2019121
2190643 2019130 Deratizácia kotolní a výmeničiek v Dolnom Kubíne 614,10 614,10 11. 10. 2019 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678
2190642 19VF00084 Michelin 546,67 109,33 656,00 10. 10. 2019 Peter Forgáč AUTO FM, Ľ. Štúra 2047/21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40168191
2190641 2019613 Štiepka, doprava 1 817,00 363,40 2 180,40 10. 10. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190640 3619090193 Materiál 77,86 15,57 93,43 10. 10. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190639 199148449 Internet 43,32 8,66 51,98 10. 10. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17; č. 1308.17; č. 1309.17
2190638 70190662 Diesel 81,32 16,26 97,58 10. 10. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
19116 1921435 Kópie/tlač 53,29 10,66 63,95 09. 10. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190637 OF2019082 Softvérové práce na PK Bysterec 208,00 208,00 09. 10. 2019 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 zmluva č. 1305.17
2190636 0702019 Položenie živičného krytu 478,80 478,80 09. 10. 2019 JK – REZOSTAV, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36662461
2190635 2019/0813 Drevná štiepka, doprava 3 772,00 754,40 4 526,40 09. 10. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190634 2019394 Štiepka, doprava 4 140,00 828,00 4 968,00 09. 10. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190633 219371 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 09. 10. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190632 2019054 Ihličnaté palivo, doprava 727,77 145,55 873,32 09. 10. 2019 Ing. Milan Bruncko Lesnícka kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1388.19
19115 1921396 Toner ABEL pre HP LJ 1320, práce podľa zmluvy 245,00 49,00 294,00 08. 10. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190631 10190286 Opakované školenie viazača 18,00 3,60 21,60 08. 10. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2190630 1902110 Materiál 19,87 3,97 23,84 08. 10. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190629 2019096 Palivové drevo – gátrové orezy 1 544,50 308,90 1 853,40 08. 10. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
19114 431914848 elektronické stravovacie poukážky – vydanie 1 215,00 1 215,00 07. 10. 2019 GGFS s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47079690 objednávka č. 2019122
2190628 8242879464 Telekomunikačné poplatky 233,71 46,74 280,45 07. 10. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190627 190221 MICHELIN pneumatiky 1 496,75 299,35 1 796,10 07. 10. 2019 VEA, s. r. o., Šafárikova trieda 17, 040 11 Košice, IČO: 44178131
2190626 1019262 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 081,00 216,20 1 297,20 07. 10. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190625 1901294 DIESEL 76,72 15,34 92,06 07. 10. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190624 1920880 Elektródy jednopólové tlakové, expedičné náklady 229,17 45,83 275,00 07. 10. 2019 DAES, s. r. o., Fatranská 8035, 010 08 Žilina, IČO: 31644317 objednávka č. 2019120
2190623 160/2019 Revízie, kontroly komínových telies endoskopom Wohler a meranie spaľovacieho procesu 3 829,60 765,92 4 595,52 07. 10. 2019 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2190622 4219005238 Telekomunikačné poplatky 21,22 4,24 25,46 04. 10. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190621 6861474342 Nájom fľaša oceľová 52,78 10,56 63,34 04. 10. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190620 2019011420 Zemný plyn 40 378,00 8 075,60 48 453,60 04. 10. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190619 2019596 Štiepka, doprava 2 277,00 455,40 2 732,40 04. 10. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
19113 10190252 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 04. 10. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190618 70190628 Natural 95, Diesel esxtra, SH ostrekovač 88,86 17,77 106,63 03. 10. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190617 20190951 Servis plynových kotlov, oprava plynového kotla 576,70 576,70 03. 10. 2019 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378
2190616 1921387 Počítač s príslušenstvom 1 403,00 280,60 1 683,60 03. 10. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190615 290586 Materiál 908,04 181,61 1 089,65 02. 10. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190614 70390862 Jazdné výkony, pracovný výkon, nájom kontajnera 349,54 69,91 419,45 02. 10. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190613 8687383832 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 02. 10. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190612 8687383582 Zemný plyn 760,83 152,17 913,00 02. 10. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190611 8687383831 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 02. 10. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
19112 STORNO
2190610 20191717 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 10. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190609 5519019015 Vodné a stočné 1 772,60 354,52 2 127,12 02. 10. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190608 5519019014 Vodné a stočné 4 187,32 837,46 5 024,78 02. 10. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
19111 129 Elektrická energia 76,11 15,22 91,33 01. 10. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19110 128 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 01. 10. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
19109 2191703 Kancelárske potreby 36,26 7,25 43,51 01. 10. 2019 Miloš Huba ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2190607 1900287 Smrekové odrezky z píly 513,50 102,70 616,20 01. 10. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
19108 2019103 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 10. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190606 01257 Elektrická energia 327,50 65,50 393,00 01. 10. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242
2190605 2019044 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Dolný Kubín (ulica Obancov mieru) 556,00 111,20 667,20 30. 09. 2019 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2019086
2190604 FVS-368/2019 Oprava zariadenia Variomat 1 341,30 268,26 1 609,56 30. 09. 2019 REFLEX SK, s. r. o., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin, IČO: 36369934 objednávka č. 2019114
19107 FO-1902717 Denné plány A5 termínov, poštovné 20,70 4,14 24,84 30. 09. 2019 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
2190603 610467/19 Zobrazovacia jednotka na biomasový kotol – Matúšková kotolňa BIII, práca, doprava 820,00 164,00 984,00 26. 09. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2019111
2190602 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 765,69 765,69 26. 09. 2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2190601 1019248 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 26. 09. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190600 1900284 Smrekové odrezky z píly 555,50 111,10 666,60 26. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190599 20190111 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákových (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 25. 09. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190598 VF0492019 Odborná skúška regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov mieru 245,00 49,00 294,00 25. 09. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190597 VF0502019 Odborná skúška regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 25. 09. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190596 VF0512019 Odborná skúška regulačnej stanice plynu na Matúškovej ulici 235,00 47,00 282,00 25. 09. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190595 VF0522019 Odborná skúška regulačnej stanice plynu pre nemocnicu s poliklinikou L. N. Jégeho 398,00 79,60 477,60 25. 09. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190594 1900282 Smrekové odrezky z píly 594,50 118,90 713,40 24. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190593 2019565 Odrezky smrekové, doprava 1 457,28 291,46 1 748,74 24. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190592 2019574 Štiepka, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 24. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190591 20190073 Drevo smrek palivo, doprava 743,07 148,62 891,69 24. 09. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190590 3619090068 Materiál 91,09 18,22 109,31 24. 09. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190589 70190558 Natural 95 44,08 8,82 52,90 23. 09. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190588 164/2019 Palivo sm 1 166,26 233,25 1 399,51 20. 09. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190587 2019540 Štiepka, doprava 1 380,00 276,00 1 656,00 20. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190586 2019553 Štiepka, doprava 1 380,00 276,00 1 656,00 20. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190585 1900280 Smrekové odrezky z píly 607,20 121,44 728,64 20. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190584 192010207 SM palivo, doprava 619,40 123,88 743,28 20. 09. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
2190583 2019371 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 18. 09. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190582 190461 Materiál 84,06 16,81 100,87 18. 09. 2019 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014
2190581 164190014 Dopravné značenie pri vstupe do areálu DONsP od RUVZ smerom ku kotolni TEHOS 275,00 55,00 330,00 18. 09. 2019 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2190580 31192107 Materiál 59,96 11,99 71,95 18. 09. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
20019031 2019085 Dotlačenie a kompletovanie výkresov PRIMÁRNY ROZVOD CZT, DOLNÝ KUBÍN 176,70 35,34 212,04 18. 09. 2019 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2190579 6861465414 Nájom fľaša oceľová 34,86 6,97 41,83 17. 09. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190578 190811 Palivové drevo – výrezy, doprava 11 030,89 2 206,18 13 237,07 16. 09. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1405.19
2190577 190810 Drevné odrezky, doprava 5 988,76 1 197,75 7 186,51 16. 09. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190576 SK193018 Hybrid pre lepenie a tesnenie, Detektor netesností a trhlín, Odmasťovací prostriedok, Dopravné 141,61 28,32 169,93 16. 09. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2019110
2190575 2019079 Overenie meračov tepla 67,20 13,44 80,64 13. 09. 2019 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2019099
2190574 75372156 Elektromotorický pohon 1 111,25 222,25 1 333,50 13. 09. 2019 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2019107
19106 1921313 Kópie/tlač 48,78 9,76 58,54 12. 09. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190573 OF050/19 Element filtračný papier, hydraulické čerpadlo, manometer, roštový segment 948,50 189,70 1 138,20 12. 09. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019098
2190572 2019010423 Elektrická energia 4 839,79 968,00 5 807,79 12. 09. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
19105 0345019509 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 12. 09. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
2190571 199133124 Internet 17,49 3,50 20,99 10. 09. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; č. 1309.17
2190570 199133125 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 09. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17
2190569 2019088 Palivové drevo – gátrové orezy 1 625,50 325,10 1 950,60 10. 09. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
2190568 13119 Doskové výmenníky 1 279,00 255,80 1 534,80 10. 09. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2019108
2190567 3619080177 Materiál 41,22 8,24 49,46 09. 09. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190566 2019030 Preprava odrezkov a palivového dreva 852,86 170,57 1 023,43 09. 09. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
2190565 1900273 Smrekové odrezky z píly 496,80 99,36 596,16 09. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190564 1900272 Smrekové odrezky 581,90 116,38 698,28 09. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190563 1901883 Materiál 43,05 8,61 51,66 09. 09. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190562 9001248446 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 45,76 45,76 09. 09. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190561 219332 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 09. 09. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
20019030 20190104 Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 2 500,00 500,00 3 000,00 09. 09. 2019 Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, IČO: 44119313 zmluva č. 1413.19
19104 1909123 Audit účtovnej závierky – 1. časť 1 900,00 380,00 2 280,00 09. 09. 2019 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1412.19
2190560 70190459 Diesel 111,58 22,32 133,90 09. 09. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190559 8240698370 Telekomunikačné poplatky 298,56 59,71 358,27 09. 09. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190558 1901142 DIESEL 105,79 21,16 126,95 06. 09. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190557 31191991 Materiál 58,00 11,60 69,60 06. 09. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190556 19VF052 Výkopové práce 191,00 191,00 06. 09. 2019 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1378.19
2190555 2019354 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 06. 09. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
19103 10190229 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 09. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190554 190422 Materiál 132,42 26,48 158,90 06. 09. 2019 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2019105
2190553 190421 Materiál 32,73 6,55 39,28 06. 09. 2019 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014
2190552 9/2019 Nájomné 150,00 150,00 05. 09. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
2190551 8/2019 Nájomné 150,00 150,00 05. 09. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; č. 1370.18
20019029 1916505628 Posúdenie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia OST okruhu plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru, Dolný Kubín“ 429,00 85,80 514,80 05. 09. 2019 TUV SUD Slovakia s.r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 objednávka č. 2019102
2190550 2019512 Odrezky smrekové, doprava 745,20 149,04 894,24 05. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190549 2019506 Štiepka, doprava 897,00 179,40 1 076,40 05. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190548 6861461128 Nájom fľaša oceľová 37,18 7,44 44,62 05. 09. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190547 4219004625 Telekomunikačné poplatky 21,83 4,37 26,20 05. 09. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190546 2019010017 Zemný plyn 38 243,71 7 648,74 45 892,45 05. 09. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190545 70190427 Natural 95, Diesel 81,32 16,26 97,58 05. 09. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
19102 108 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 04. 09. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
19101 109 Elektrická energia 60,61 12,12 72,73 04. 09. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19100 1921230 práce podľa zmluvy, Toner HP PRO 100 HP 126 farebný, TP – LINK AccesPoint 262,83 52,57 315,40 04. 09. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
19099 2019091 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 09. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
19098 2007005491 Poistné majetok & efekt 166,62 166,62 04. 09. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190544 2019029 Dovoz drevných odrezkov 946,44 189,29 1 135,73 04. 09. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
20019028 2019012 Poradenská činnosť pri realizácii predprípravnej fázy projektu Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS DolnýKubín – Bysterec 3 500,00 700,00 4 200,00 03. 09. 2019 PROFENERG, s. r. o., Martinčekova 15, 821 01 Bratislava, IČO: 36588709 zmluva č. 1410.19
2190543 20190066 Drevo smrek palivo, doprava 1 486,14 297,23 1 783,37 03. 09. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190542 5519014553 Vodné a stočné 409,94 81,99 491,93 03. 09. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190541 290512 Materiál 244,14 48,83 292,97 03. 09. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190540 8619611888 Zemný plyn 258,33 51,67 310,00 02. 09. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190539 8619612135 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 02. 09. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190538 8619612136 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 02. 09. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190537 20191504 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 09. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190536 2019048 Overenie meračov tepla 237,93 47,59 285,52 02. 09. 2019 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2019099
2190535 2019497 Odrezky smrekové, doprava 1 159,20 231,84 1 391,04 02. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190534 2019498 Štiepka, doprava 1 357,00 271,40 1 628,40 02. 09. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190533 1019209 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 069,50 213,90 1 283,40 02. 09. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190532 1900249 Smrekové odrezky z píly 542,80 108,56 651,36 02. 09. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
19097 1920500105 Baterka 4,12 0,82 4,94 02. 09. 2019 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2190531 19/055 Úprava reťazového kolesa 28,00 5,60 33,60 28. 08. 2019 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2019106
19096 1921200 Toner XEROX 3045, 128 GB Kingston USB 75,00 15,00 90,00 28. 08. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190530 153/2019 Palivo sm 600,99 120,20 721,19 28. 08. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190529 09/2019 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni K4 Brezovec – Ľ. Štúra 382,16 382,16 26. 08. 2019 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2190528 08/2019 Odborné prehliadky kotolní, opakov. vonk. prehliadku TNS a kotlov v kotolni Matúšková 535,36 535,36 26. 08. 2019 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2190527 3619080071 Materiál 17,26 3,45 20,71 26. 08. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190526 2019481 Štiepka, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 26. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190525 2019478 Odrezky smrekové, doprava 678,96 135,79 814,75 26. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190524 6861455770 Nájom fľaša oceľová 34,86 6,97 41,83 23. 08. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190523 70190357 Natural 95 44,43 8,89 53,32 22. 08. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190522 20190100 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákových (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 22. 08. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190521 150/2019 Odrezky sm 800,83 160,17 961,00 21. 08. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190520 151/2019 Odrezky sm 1 507,63 301,53 1 809,16 21. 08. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190519 149/2019 Palivo sm 313,76 62,75 376,51 21. 08. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190518 31191891 Materiál 69,61 13,92 83,53 21. 08. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190517 20190065 Drevo smrek palivo, doprava 743,07 148,62 891,69 20. 08. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190516 2019046 Ihličnaté palivo, doprava 762,45 152,49 914,94 19. 08. 2019 Ing. Milan Bruncko Lesnícka kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1388.19
2190515 58511048 Materiál 121,50 24,30 145,80 19. 08. 2019 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2019104
2190514 31191740 Materiál 43,92 8,78 52,70 19. 08. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190513 2019027 Práce prevedené nákladným vozidlom 737,04 147,41 884,45 19. 08. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
19095 1921120 Kópie/tlač 41,23 8,25 49,48 19. 08. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190512 1900245 Smrekové odrezky z píly 594,60 118,92 713,52 16. 08. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190511 1900244 Smrekové odrezky z píly 555,50 111,10 666,60 16. 08. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190510 1620190674 Vývoz žumpy 70,15 14,03 84,18 15. 08. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019097
2190509 2019453 Štiepka, doprava 437,00 87,40 524,40 15. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190508 2019470 Štiepka, doprava 2 300,00 460,00 2 760,00 15. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190507 192010170 SM palivo, doprava 2 387,82 477,56 2 865,38 15. 08. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
2190506 102019045 Smrekové odrezky, doprava 441,60 88,32 529,92 15. 08. 2019 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1399.19
2190505 2019026 Dovoz drevných odrezkov 790,73 158,15 948,88 15. 08. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
2190504 2019009800 Elektrická energia 6 163,26 1 232,64 7 395,90 14. 08. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190503 2019030 Overenie meračov tepla 117,50 23,50 141,00 14. 08. 2019 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2019099
2190502 1900242 Smrekové odrezky z píly 662,40 132,48 794,88 14. 08. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 61, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190501 190706 Palivové drevo – výrezy, doprava 18 761,17 3 752,23 22 513,40 13. 08. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1405.19
2190500 190707 Drevné odrezky, doprava 5 196,84 1 039,37 6 236,21 13. 08. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190499 219061 Drevná štiepka, doprava 20 240,00 4 048,00 24 288,00 13. 08. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2019082
2190498 219286 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 13. 08. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
20019027 25/2019 Projektová dokumentácia „REKONŠTRUKCIA ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA OKRUHU PLYNOVEJ KOTOLNE NA UL. OBRANCOV MIERU, DOLNÝ KUBÍN“ 3 250,00 3 250,00 12. 08. 2019 Ing. Ján Rusnák – Energopro, Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48217565 objednávka č. 2019096
2190497 19174 Výmena skla na plast. okne 69,56 13,91 83,47 12. 08. 2019 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2019101
2190496 199117912 Internet 17,49 3,50 20,99 12. 08. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; č. 1309.17
2190495 199117913 Internet 15,82 3,17 18,99 12. 08. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17
2190494 2019076 Palivové drevo – gátrové orezy 1 601,40 320,28 1 921,68 12. 08. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
2190493 1019198 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 12. 08. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190492 245/2019 Drevná štiepka, doprava 1 438,00 287,60 1 725,60 12. 08. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190491 9001242171 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 46,11 46,11 12. 08. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190490 82385673 Telekomunikačné poplatky 268,70 53,74 336,34 08. 08. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190489 501907101 PERFORA SCHOD STUPEŇ X 39,00 39,00 08. 08. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190488 2019008561 Zemný plyn 27 091,93 5 418,38 32 510,31 08. 08. 2019 ELGAS, k. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190487 3619070211 Svietidlo 14,46 2,89 17,35 07. 08. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
19094 1921062 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 08. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
19093 10190202 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 08. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190486 20190111 Drevná štiepka, doprava 2 093,00 418,60 2 511,60 06. 08. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
2190485 8658302434 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 06. 08. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190484 8658302433 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 06. 08. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190483 8658302186 Zemný plyn 258,33 51,67 310,00 06. 08. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190482 1091902505 Čerpadlo tlak. 1 329,00 265,80 1 594,80 06. 08. 2019 Pavol Maráček – EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 17672520 objednávka č. 2019100
2190481 4219004142 Telekomunikačné poplatky 24,28 4,86 29,14 06. 08. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190480 6861449842 Nájom fľaša oceľová 37,18 7,44 44,62 06. 08. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190479 70190252 Natural 95, Diesel 221,76 44,35 266,11 06. 08. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190478 201900583 Zneškodnenie odpadu 59,50 11,90 71,40 06. 08. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190477 1901649 Materiál 105,60 21,12 126,72 06. 08. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190476 2019437 Štiepka, doprava 460,00 92,00 552,00 06. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190475 290467 Materiál 389,16 77,83 466,99 06. 08. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190474 2019020 Overenie meračov tepla, Multical 603 895,80 179,16 1 074,96 06. 08. 2019 VMT Metrologické služby, s. r. o., Zárieč – Keblov 100, 013 32 Svederník, IČO: 51410524 objednávka č. 2019099
2190473 VF0352019 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 06. 08. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190472 VF0362019 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 06. 08. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190471 VF0382019 Vnútorné prehliadky kotlov č. 3, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 06. 08. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190470 VF0372019 Vnútorné prehliadky kotlov č. 1, 2 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 06. 08. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2190469 20191305 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 06. 08. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190468 199102750 Internet 17,49 3,50 20,99 06. 08. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; č. 1309.17
2190467 199102751 Internet 15,82 3,17 18,99 06. 08. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17
19092 2019080 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 08. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
19091 99 Nájomné + ostatné služby 289,15 37,83 326,98 01. 08. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; č. 636.11; č. 999.13
19090 100 Elektrická energia 69,91 13,98 83,89 01. 08. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2190466 2019427 Štiepka, doprava 1 667,50 333,50 2 001,00 01. 08. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190465 5519014509 Vodné a stočné 312,98 62,60 375,58 01. 08. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190464 20190091 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 01. 08. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190463 70390621 Jazdné výkony vozidla 349,54 69,91 419,45 01. 08. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190462 OF044/19 Sonda hladinová 1 043,00 208,60 1 251,60 01. 08. 2019 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019091
19089 119077979 Jedálne kupóny 4 500,00 4 500,00 31. 07. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019103
19088 20190610 Odmena za poskytovanie právnych služieb – súdny poplatok 35,00 35,00 31. 07. 2019 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
2190461 2019293 Štiepka, doprava 1 046,50 209,30 1 255,80 29. 07. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190460 230/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 26. 07. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
19087 1921037 Externý disk, USB kábel 69,00 13,80 82,80 25. 07. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190459 2019410 Odrezky smrekové, doprava 1 374,48 274,90 1 649,38 25. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190458 2019413 Štiepka, doprava 2 185,00 437,00 2 622,00 25. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190457 102019037 Smrekové odrezky, doprava 1 383,36 276,67 1 660,03 25. 07. 2019 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1399.19
19086 FA1902003501 airFRESH four SEASONS 92,00 18,40 110,40 24. 07. 2019 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
2190456 20190526 Oprava úpravne vody 677,12 135,42 812,54 24. 07. 2019 TONA Martin, s. r. o., Priekopská 84, 036 08 Martin, IČO: 45684642
2190455 219/2019 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 24. 07. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190454 1900205 Smrekové odrezky z píly 594,50 118,90 713,40 24. 07. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190453 132/2019 Palivo sm 331,50 66,30 397,80 24. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190452 131/2019 Odrezky sm 748,01 149,60 897,61 24. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190451 128/2019 Odrezky sm 241,59 48,32 289,91 24. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190450 127/2019 Palivo sm 319,61 63,92 383,53 24. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190449 1019184 Odrezková drevná štiepka, doprava 12 270,50 2 454,10 14 724,60 24. 07. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190448 1900206 Smrekové odrezky z píly 552,00 110,40 662,40 24. 07. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190447 3619070092 Materiál 47,91 9,58 57,49 23. 07. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
20019026 212190154 Vyjadrenie (DK – okruh Obrancov mieru) 12,50 2,50 15,00 23. 07. 2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967
2190446 10190532 Kompresor 3 190,00 638,00 3 828,00 22. 07. 2019 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
20019025 FV081/19 Modernizácia MaR biomasovej kotolne Bysterec – SCADA 8 231,30 1 646,26 9 877,56 22. 07. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 zmluva č. 1380.19, č. 1408.19
20019024 FV082/19 Modernizácia MaR biomasovej kotolne Bysterec – riadiaci systém kotlov K4 a K5 25 807,80 5 161,56 30 969,36 22. 07. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 zmluva č. 1379.19, č. 1407.19
2190445 20190055 Drevo smrek pallivo, doprava 743,07 148,62 891,69 22. 07. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190444 1900203 Smrekové odrezky z píly 607,20 121,44 728,64 22. 07. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190443 2019024 Práce vykonané nákl. vozidlom 981,26 196,25 1 177,51 19. 07. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
2190442 8100210326 Havarijné poistenie 935,87 935,87 19. 07. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190441 2019065 Palivové drevo – piliarske orezy 1 035,00 207,00 1 242,00 19. 07. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
2190440 6861442862 Nájom f 6,97 41,83 19. 07. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190439 1900941 DIESEL 222,66 44,53 267,19 19. 07. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190438 192010145 SM vláknina, doprava 743,07 148,61 891,68 19. 07. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
20019023 9000330780 Poplatok za vyjadrenie 100,00 20,00 120,00 18. 07. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190437 2019399 Štiepka, doprava 3 174,00 634,80 3 808,80 18. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190436 122/2019 Palivo sm 331,50 66,30 397,80 18. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190435 121/2019 Odrezky sm 766,59 153,32 919,91 18. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190434 2019022 Dovoz drevných odrezkov 640,55 128,11 768,66 18. 07. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
2190433 10190195 Kontrola a tlaková skúška hydrantu, Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, Tlaková skúška pojazdného hasiaceho prístroja, Označenie Hydrant 237,56 47,51 285,07 18. 07. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2190432 190608 Drevné odrezky, doprava 5 773,80 1 154,76 6 928,56 17. 07. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190431 190609 Palivové drevo – výrezy, doprava 15 467,03 3 093,41 18 560,44 17. 07. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1405.19
2190430 1901383 Materiál, OOPP 390,07 78,01 468,08 16. 07. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190429 2019041 Ihličnaté palivo, doprava 766,53 153,31 919,84 16. 07. 2019 Ing. Milan Bruncko Lesnícka kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1388.19
2190428 102019035 Smrekové odrezky, doprava 441,60 88,32 529,92 16. 07. 2019 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1399.19
20019022 6611919797 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 11,58 2,32 13,90 16. 07. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
20019021 1200395 Vyjadrenie k existencii IS: Modernizácia primárneho rozvodu CZT, Dolný Kubín na tepelnom okruhu Bysterec, mesto Dolný Kubín 25,83 5,17 31,00 16. 07. 2019 OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 46881239
20019020 1200394 Vyjadrenie k existencii IS: Dolný Kubín na tepelnom okruhu Obrancov mieru, mesto Dolný Kubín 18,33 3,67 22,00 16. 07. 2019 OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 46881239
19085 1920994 Kópie/tlač 43,32 8,67 51,99 15. 07. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190427 FV083/19 Výmena redlerového dopravníka – demontáž pôvodného, montáž a spustenie nového dopravníka 5 240,00 5 240,00 15. 07. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 zmluva č. 1384.19
2190426 1190394 Výhrevná vložka 1 063,40 212,68 1 276,08 15. 07. 2019 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 objednávka č. 2019076, č. 2019078
2190425 20190018 Štiepka obrezková, doprava 5 405,00 1 081,00 6 486,00 15. 07. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 objednávka č. 2019087
19084 EOS001 Aktualizačná odborná príprava pre Odbornú spôsobilosť na podnikanie v energetike – plynárenstvo 350,00 70,00 420,00 15. 07. 2019 Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o., Mlynské Nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35810025 objednávka č. 2019092
20019019 193171436 Vyjadrenie o existencii PTZ Orange na stavebnú akciu: Modernizácia primárnych rozvodov CZT na okruhu Obrancov mieru 12,50 2,50 15,00 15. 07. 2019 MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letna 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537
19083 190246 Prenájom šport. – relax. zariadenia 2 041,67 408,33 2 450,00 12. 07. 2019 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 objednávka č. 2019095
19082 2019025 Vytvorenie reklamného banneru (www.tehos.eu) 40,00 40,00 12. 07. 2019 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2190424 31191521 Materiál 44,71 8,94 53,65 12. 07. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190423 3619060196 Materiál, záložný zdroj 452,92 90,58 543,50 12. 07. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190422 219241 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 12. 07. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190421 2019007991 Elektrická energia 6 208,88 1 241,78 7 450,66 12. 07. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190420 5519014471 Vodné a stočné 1 779,36 355,87 2 135,23 12. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190419 5519014470 Vodné a stočné 4 539,39 907,88 5 447,27 12. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190418 70190092 Natural 95, Diesel, ostrekovač, umývanie program 2 77,75 15,55 93,30 12. 07. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
2190417 70190061 Natural 95 56,51 11,30 67,81 12. 07. 2019 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 50963902 zmluva č. 1026.14
19081 1991197 Aktualizačná verzia programov WOASIS, WPU, DnPAM a ISM 473,70 94,74 568,44 11. 07. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190416 2019382 Smrekové odrezky, doprava 2 152,80 430,56 2 583,36 11. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190415 2019381 Štiepka, doprava 2 714,00 542,80 3 256,80 11. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190414 2019027 Drevná hmota – ihl. palivové drevo, doprava 821,10 164,22 985,32 11. 07. 2019 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1403.19
2190413 9001231526 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 45,76 45,76 11. 07. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190412 1620190516 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 70,15 14,03 84,18 09. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019081
19080 1920901 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 09. 07. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190411 206/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 09. 07. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
19079 10190178 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 09. 07. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190410 19400005 Štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 09. 07. 2019 Miroslav Skurčák, Sihelné 50, 029 46 Sihelné, IČO: 40340279 objednávka č. 2019088
20019018 1620190529 Vyjadrenie k stavbe: „Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla – ul. Obrancov mieru.“ 26,51 5,30 31,81 09. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
19078 219000932 Darčekové kupóny 13 060,00 13 060,00 04. 07. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019094
2190409 8236447313 Telekomunikačné služby 227,53 45,51 273,04 04. 07. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190408 1620190550 Rozbor kotlovej vody 56,00 11,20 67,20 04. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019093
19077 2007005401 Havarijné poistenie 432,12 432,12 04. 07. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190407 8100210316 Havarijné poistenie 493,94 493,94 04. 07. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190406 1019166 Odrezková drevná štiepka, doprava 15 387,00 3 077,40 18 464,40 04. 07. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190405 2019354 Odrezky smrekové, doprava 496,80 99,36 596,16 04. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190404 2019367 Štiepka, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 04. 07. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190403 219052 Energetická drevná štiepka, doprava 9 050,50 1 810,10 10 860,60 04. 07. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2019082
20019017 2019057 Tlačenie a kompletovanie výkresov Rekonštrukcia MaR pre KOST Dolný Kubín – Bysterec 152,20 30,44 182,64 03. 07. 2019 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
20019016 2019050 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Primárny rozvod CZT, Dolný Kubín, sídlisko Bysterec 4 850,00 970,00 5 820,00 03. 07. 2019 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704 objednávka č. 2019067
2190402 20191108 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 07. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190401 1900812 DIESEL 114,45 22,89 137,34 03. 07. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190400 4219003544 Telekomunikačné služby 23,87 4,77 28,64 03. 07. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190399 2019/0495 Drevná štiepka, doprava 5 451,00 1 090,20 6 541,20 03. 07. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190398 290402 Materiál 292,95 58,59 351,54 03. 07. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190397 501906064 BAUMIT Beton 46,50 9,30 55,80 03. 07. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190396 20190088 Drevná štiepka, doprava 3 128,00 625,60 3 753,60 03. 07. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
2190395 6861437946 Nájom fľaša oceľová 26,09 5,22 31,31 03. 07. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190394 2019007125 Zemný plyn 26 110,55 5 222,11 31 332,66 03. 07. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
20019015 1620190504 Poskytnutie podkladov z GIS v dig. forme – sietí OVS – DK 16,27 3,25 19,52 02. 07. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190393 7/2019 Nájomné 150,00 150,00 02. 07. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190392 19400003 Štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 02. 07. 2019 Miroslav Skurčák, Sihelné 50, 029 46 Sihelné, IČO: 40340279 objednávka č. 2019088
19076 2019068 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 07. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
20019014 20190108 Vypracovanie Energetického auditu projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 4 800,00 960,00 5 760,00 01. 07. 2019 PROEN s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 34129511
19075 86 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 01. 07. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, č. 636.11, č. 999.13
19074 87 Elektrická energia 67,12 13,42 80,54 01. 07. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2190391 301901825 Diesel 77,78 15,56 93,34 01. 07. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190390 8638914084 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 01. 07. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190389 8638913797 Zemný plyn 258,33 51,67 310,00 01. 07. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190388 8638914085 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 01. 07. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190387 104/2019 Palivo sm 615,62 123,12 738,74 01. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190386 105/2019 Odrezky sm 500,66 100,13 600,79 01. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190385 109/2019 Odrezky sm 271,79 54,36 326,15 01. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190384 110/2019 Palivo sm 911,43 182,29 1 093,72 01. 07. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190383 181/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 01. 07. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190382 01257 Elektrická energia 327,50 65,50 393,00 01. 07. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242
2190381 2019350 Odrezky smrekové, doprava 1 004,64 200,93 1 205,57 26. 06. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190380 1900157 Smrekové odrezky z píly 529,00 105,80 634,80 26. 06. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190379 2019349 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 26. 06. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190378 10190024 Montáž ventilátorov odsávania CO (kotolňa ul. Matúškova) 838,00 838,00 26. 06. 2019 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2190377 700768211 Havarijné poistenie 398,40 398,40 24. 06. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1, IČO: 00151700
2190376 2019161 Trovy exekúcie 170,88 34,18 205,06 24. 06. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
19072 2380372283 Kancelárske potreby 165,60 33,12 198,72 24. 06. 2019 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
2190375 301901711 Natural 95, Diesel 140,66 28,13 168,79 24. 06. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190374 100/2019 Odrezky sm 531,97 106,39 638,36 24. 06. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190373 099/2019 Palivo sm 612,69 122,54 735,23 24. 06. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190372 1019148 Odrezková drevná štiepka, doprava 10 511,00 2 102,20 12 613,20 24. 06. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190371 2019/0454 Drevná štiepka, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 24. 06. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
19073 411026813 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 174,00 1 174,00 21. 06. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1, IČO: 00151700
2190370 3619060078 Materiál 110,49 22,10 132,59 21. 06. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
19071 71/19 Kurz odbornej prípravy „Zodpovedný zástupca držiteľa povolenia na podnikanie v elektroenergetike 399,00 399,00 20. 06. 2019 Združenie priemyselných odberateľov energie, Obchodná č. 6, 811 06 Bratislava, IČO: 37935763
2190369 6861431060 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 20. 06. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190368 10190038 Štiepka, doprava 2 116,00 423,20 2 539,20 20. 06. 2019 Miroslav Skurčák, Sihelné 50, 029 46 Sihelné, IČO: 40340279 objednávka č. 2019088
2190367 20190078 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 20. 06. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190366 1900773 DIESEL 103,67 20,73 124,40 19. 06. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190365 19120440 Servisná prehliadka CHÚV „Kotolňa K3II, Mierová, Dolný Kubín“ 80,10 16,02 96,12 19. 06. 2019 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 2, IČO: 31359451
20019013 1920859 Server 9 831,00 1 966,20 11 797,20 19. 06. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1392.19
2190364 2019330 Štiepka, doprava 897,00 179,40 1 076,40 19. 06. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
20019012 1920849 Server 1 878,60 375,72 2 254,32 18. 06. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1392.19
19070 1920811 Kópie/tlač 40,44 8,09 48,53 18. 06. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
20019011 21/2019 Projektová dokumentácia hydraulického vyregulovania vonkajších rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru v Dolnom Kubíne a Projektová dokumentácia rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru v Dolnom Kubíne 3 857,00 3 857,00 18. 06. 2019 Ing. Ján Rusnák – Energopro, Stred 56/46, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48217565
2190363 2019050 Gátrové orezy – palivové drevo 2 117,70 423,54 2 541,24 18. 06. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
2190362 2019019 Práce traktorom pri dovoze drevných odrezkov 769,49 153,90 923,39 18. 06. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
2190361 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 2 070,48 2 070,48 17. 06. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
2190360 31-33-190739 Servis JCB 779,09 155,82 934,91 17. 06. 2019 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2190359 190511 Drevné odrezky, doprava 695,52 139,10 834,62 17. 06. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190358 2019246 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 17. 06. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190357 OF029/19 Modul anal. vstupov, Relé 881,00 176,20 1 057,20 17. 06. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2190356 OF030/19 Roštový segment JUVK-4 stredový 302,00 60,40 362,40 17. 06. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019084
2190355 20190015 Palivové drevo, doprava 1 265,57 253,11 1 518,68 17. 06. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 zmluva č. 1393.19
2190354 20190012 Smrekové obrezky z píly, doprava 446,28 89,26 535,54 17. 06. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 zmluva č. 1394.19
2190353 20190016 Štiepka obrezková, doprava 3 059,00 611,80 3 670,80 17. 06. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 objednávka č. 2019087
2190352 2019018 práce prevedené nákladným vozidlom 864,34 172,87 1 037,21 17. 06. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
2190351 192010107 SM palivo, doprava 3 414,97 682,99 4 097,96 17. 06. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
2190350 192010106 SM palivo, doprava 3 346,25 669,25 4 015,50 17. 06. 2019 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a. s., Jána Chalupku 982/25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46424334 zmluva č. 1396.19
2190349 2019006995 Elektrická energia 9 268,96 1 853,80 11 122,76 17. 06. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190348 2019312 Štiepka, doprava 1 380,00 276,00 1 656,00 13. 06. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190347 190510 Palivové drevo – výrezy, doprava 19 439,47 3 887,89 23 327,36 13. 06. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1405.19
2190346 190509 Drevné odrezky, doprava 5 576,64 1 115,33 6 691,97 13. 06. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1406.19
2190345 2019018 Ihl. palivové drevo, doprava 1 672,29 334,46 2 006,75 12. 06. 2019 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1403.19
2190344 219198 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 12. 06. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
19069 10190139 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 11. 06. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190343 96610216 Jednodrez univerzálny, Junona kuchynská zostava, JUNONA LINE 490,00 98,00 588,00 11. 06. 2019 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2019083
2190342 20190076 Drevná štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 11. 06. 2019 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2019079
19068 1920721 Práce podľa zmluvy, akumulátor, WD 1 TB disk do PC 268,80 53,76 322,56 10. 06. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190341 9001223377 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 45,76 45,76 10. 06. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190340 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 758,89 758,89 10. 06. 2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
19067 20190122 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 1 702,08 340,42 2 042,50 10. 06. 2019 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
2190339 12190017 Zálohová platba za tovar 572,60 114,52 687,12 10. 06. 2019 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 objednávka č. 2019076, č. 2019078
2190338 2019/0368 Drevná štiepka, doprava 1 805,50 361,10 2 166,60 10. 06. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190337 153/2019 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 10. 06. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190336 501905133 Uholník 7,36 7,36 10. 06. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190335 1900149 Smrekové odrezky z píly 581,90 116,38 698,28 10. 06. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190334 3619050196 Materiál 34,20 6,84 41,04 10. 06. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190333 199087580 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 06. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17, č. 1307.17
2190332 199087581 Internet 24,08 4,82 28,90 10. 06. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17, č. 1309.17
2190331 301901536 Natural 95 62,47 12,49 74,96 10. 06. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19066 2019019 Úprava web stránky (www.tehos.eu) 70,00 70,00 10. 06. 2019 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806
2190330 219036 Drevná štiepka, doprava 25 645,00 5 129,00 30 774,00 07. 06. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2019082
2190329 1019129 Odrezková drevná štiepka, doprava 16 215,00 3 243,00 19 458,00 07. 06. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190328 1900148 Odrezky smrekové z píly 540,50 108,10 648,60 07. 06. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190327 1901172 Materiál 298,97 59,79 358,76 07. 06. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190326 2019292 Štiepka, doprava 1 357,00 271,40 1 628,40 19. 06. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190325 06/2019 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odborná prehliadka kotolne Ťatliakova ul. 113,12 113,12 07. 06. 2019 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2190324 07/2019 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 396,32 396,32 07. 06. 2019 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
19065 2019055 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 06. 06. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190323 094/2019 Odrezky sm 1 034,95 206,99 1 241,94 06. 06. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190322 70390415 Jazdné výkony vozidla 362,37 72,13 434,50 06. 06. 2019 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190321 6861425394 Nájom fľaša oceľová 57,66 11,53 69,19 06. 06. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190320 1900704 DIESEL 117,70 23,54 141,24 06. 06. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190319 4219002945 Telekomunikačné služby 22,19 4,44 26,63 06. 06. 2019 SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47258314
2190318 2019005790 Zemný plyn 38 144,59 7 628,92 45 773,51 06. 06. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190317 8234324057 Telekomunikačné služby 227,53 45,51 273,04 05. 06. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190316 2019223 Štiepka, doprava 2 047,00 409,40 2 456,40 05. 06. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190315 2103508019 Ročný poplatok na rok 2019 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 3 796,00 3 796,00 04. 06. 2019 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
19064 2190873 Kancelárske potreby 107,05 21,41 128,46 04. 06. 2019 Miloš Huba Orsa, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
19063 75 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 06. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, č. 636.11, č. 999.13
19062 76 Elektrická energia 66,34 13,27 79,61 04. 06. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
20019010 2019018 Geodetické zameranie na akcii: Skutkový stav potrubných rozvodov tepla plynovej kotolne na ul. Obrancov mieru 1 050,00 1 050,00 04. 06. 2019 geoSAL, s. r. o., Osloboditeľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 46765239 objednávka č. 2019054
2190314 290329 Materiál 61,25 12,25 73,50 04. 06. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190313 2019908 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 06. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190312 8696962199 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 03. 06. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190311 8696962200 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 03. 06. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190310 8696961912 Zemný plyn 258,33 51,67 310,00 03. 06. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190309 5519009014 Vodné a stočné 519,78 103,96 623,74 03. 06. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190308 FV065/19 Reťazový dopravník 28 390,00 28 390,00 03. 06. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 zmluva č. 1384.19
2190307 6/2019 Nájomné 150,00 150,00 03. 06. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190306 2019281 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 31. 05. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190305 19510169 Trovy exekúcie 189,58 37,92 227,50 31. 05. 2019 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
20019009 20190055 Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 2 500,00 500,00 3 000,00 31. 05. 2019 Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, IČO: 44119313 zmluva č. 1413.19
2190304 19VF026 Výkopové práce – výkop novej vodovodnej prípojky 1 024,00 1 024,00 31. 05. 2019 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1378.19
2190303 20190001 Realizácia prípojky pitnej vody na sídlisku Bysterec 1 150,82 1 150,82 30. 05. 2019 STAV DK s. r. o., Oravská Poruba 403, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 52012701
2190302 FV056/19 Programátorské práce, Práca servisného technika, Batéria BR 1632, Oprava teplomerov (výmena prevodníkov) 789,35 157,87 947,22 30. 05. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
19061 20190079 Dohľad nad pracovným prostredím (realizácia hygienického auditu, vypracovanie posudku o riziku) 310,00 310,00 30. 05. 2019 Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e., Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava, IČO: 48260240 zmluva č. 1373.18
2190301 142/2019 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 30. 05. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190300 20194012 Rekonštrukcia kotla na biomasu Danstoker na kotolni Bysterec 36 232,00 36 232,00 29. 05. 2019 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1391.19
2190299 501905055 BAUMIT Beton, ROXOR 31,43 4,65 36,08 29. 05. 2019 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2019006
2190298 1620190403 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 75,03 15,01 90,04 29. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019064
2190297 2019033 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 400,00 80,00 480,00 29. 05. 2019 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2019075
20019008 20190105 Vypracovanie posúdenia súčasného stavu primárneho rozvodu tepla zdroja Bysterec 3 000,00 600,00 3 600,00 29. 05. 2019 PROEN s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 34129511 objednávka č. 2019061
2190296 201900368 Zneškodnenie odpadu 89,08 17,82 106,90 28. 05. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190295 301901403 Natural 95 45,68 9,14 54,82 27. 05. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19060 190172 Členský príspevok 1 575,00 1 575,00 27. 05. 2019 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
2190294 085/2019 Odrezky sm 250,88 50,18 301,06 27. 05. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190293 088/2019 Odrezky sm 1 036,06 207,21 1 243,27 27. 05. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190292 084/2019 Palivo sm 941,27 188,25 1 129,52 27. 05. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190291 1019113 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 450,50 890,10 5 340,60 27. 05. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
20019007 193171023 Vyjadrenie k existencii PTZ Orange na stavebnú akciu: Modernizácia rozvodov na sídlisku Bysterec 12,50 2,50 15,00 27. 05. 2019 MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letna 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537
2190290 9000326459 Poplatok za vyjadrenie 100,00 20,00 120,00 24. 05. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190289 1091901488 Cest. ventil, term. pohon 1 969,00 393,80 2 362,80 24. 05. 2019 Pavol Maráček – EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany, IČO: 17672520 objednávka č. 2019065; č. 2019066
2190288 2019/0343 Drevná štiepka, doprava 977,50 195,50 1 173,00 24. 05. 2019 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2019077
2190287 2019204 Štiepka, doprava 6 198,50 1 239,70 7 438,20 24. 05. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190286 3619050087 Materiál 26,25 5,25 31,50 24. 05. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
19059 20190144 Servis automobilu 29,68 5,94 35,62 24. 05. 2019 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2190285 20190067 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 707,00 141,40 848,40 23. 05. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
20019006 1620190404 Vyjadrenie k stavbe 10,69 2,14 12,83 23. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190284 1620190362 Oprava vodovodnej prípojky a pretlaku DN 160 pre kotolňu Bysterecká 1255, poplatok za zvláštne užívanie MK a VP 907,80 16,00 923,80 22. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019013
2190283 2019270 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 22. 05. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190282 128/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 21. 05. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190281 SK191642 Vzduchový a chladiaci sprej, detektor netesností a trhlín, dopravné 110,35 22,07 132,42 21. 05. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2019072
2190280 VF19051 Materiál 69,00 13,80 82,80 21. 05. 2019 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755
2190279 301901341 Diesel 155,77 31,15 186,92 21. 05. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
20019005 212190100 Vyjadrenie (Bysterec) 12,50 2,50 15,00 20. 05. 2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967
2190278 2007006902 Havarijné poistenie 642,21 642,21 20. 05. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2190277 1900629 DIESEL 111,65 22,33 133,98 20. 05. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190276 20190063 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 774,00 154,80 928,80 17. 05. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190275 6861418327 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 17. 05. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190274 201900353 Zneškodnenie odpadu 138,38 27,68 166,06 17. 05. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190273 201900087 Palivové drevo 660,00 660,00 17. 05. 2019 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zmluva č. 1386.19
2190272 1900119 Odrezky smrekové z píly 1 214,40 242,88 1 457,28 17. 05. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1402.19
2190271 2019005040 Elektrická energia 8 924,42 1 784,86 10 709,28 16. 05. 2019 ELGAS, k. s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190270 2019018 Zameranie a vypočítanie kubatúry drevnej štiepky na sklade 220,00 44,00 264,00 15. 05. 2019 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756
2190269 2019015 Práce prevedené nákladným vozidlom 533,32 106,66 639,98 15. 05. 2019 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1395.19
2190268 20190038 Drevo smrek palivo, doprava 1 486,14 297,23 1 783,37 15. 05. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190267 2019251 Štiepka, doprava 1 380,00 276,00 1 656,00 15. 05. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190266 274632/2019 Daň z nehnuteľností 11 457,73 11 457,73 14. 05. 2019 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2190265 219158 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 14. 05. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190264 5/2019 Nájomné 150,00 150,00 13. 05. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190263 4/2019 Nájomné 150,00 150,00 13. 05. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190262 9001214890 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 45,76 45,76 13. 05. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
19058 1920616 Kópie/tlač 49,20 9,84 59,04 13. 05. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190261 20194008 Rekonštrukcia kotla na biomasu Danstoker na kotolni Bysterec 15 528,00 15 528,00 13. 05. 2019 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1391.19
2190260 301901238 Natural 95 46,63 9,33 55,96 13. 05. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190259 3619040206 Batérie 7,38 1,48 8,86 13. 05. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190258 101993 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 277,00 455,40 2 732,40 13. 05. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190257 1620223282 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 671,60 671,60 13. 05. 2019 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2190256 199072589 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 05. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2190255 199072588 Internet 17,49 3,50 20,99 10. 05. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2190254 190404 Drevné odrezky, doprava 7 640,34 1 528,07 9 168,41 09. 05. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2190253 190405 Palivové drevo – výrezy, doprava 9 723,89 1 944,78 11 668,67 09. 05. 2019 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
19057 119046519 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 09. 05. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019063
19056 60 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 07. 05. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
2190252 4219002257 Telekomunikačné poplatky 21,46 4,29 25,75 07. 05. 2019 SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
19055 1920541 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 07. 05. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
19054 1920535 Tonery (čierny + farebné) 280,00 56,00 336,00 07. 05. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
19053 2019042 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 07. 05. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
19052 61 Elektrická energia 59,21 11,84 71,05 07. 05. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2190251 301901177 Natural 95 57,25 11,45 68,70 07. 05. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19051 10190104 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 07. 05. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190250 1900910 Materiál 50,64 10,13 60,77 07. 05. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190249 2019014 Dovoz drevných odrezkov 1 998,21 399,64 2 397,85 07. 05. 2019 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1397.19
2190248 2019232 Štiepka, doprava 1 357,00 271,40 1 628,40 07. 05. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190247 2019035 Gátrové orezy – palivové 4 248,87 849,77 5 098,64 07. 05. 2019 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1390.19
2190246 107/2019 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 07. 05. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190245 19VF020 Výkopové práce 1 166,00 1 166,00 07. 05. 2019 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1378.19
20019004 12/19 Vodomerná šachta vrátane prestupov a vstup. rebríka 1 070,00 214,00 1 284,00 07. 05. 2019 Ivan Repkovský RENAVI, Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČO: 33745731 objednávka č. 2019056
2190244 2019004289 Zemný plyn 42 264,57 8 452,91 50 717,48 06. 05. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190243 102019021 Smrekové odrezky, doprava 552,00 110,40 662,40 06. 05. 2019 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50572296 zmluva č. 1399.19
19050 2190384 Vizitky firemné 10,41 2,08 12,49 06. 05. 2019 Ján Vrábel, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
2190242 1846,73 Palivo sm 1 538,94 307,79 1 846,73 06. 05. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1400.19
2190241 067/2019 Odrezky sm 241,59 48,32 289,91 06. 05. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607 zmluva č. 1401.19
2190240 313190125 Oprava a overenie priet. MT 270,63 54,13 324,76 06. 05. 2019 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189
2190239 31190974 Materiál 54,89 10,98 65,87 06. 05. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190238 6861413766 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 06. 05. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190237 8232245045 Telekomunikačné poplatky 247,53 45,51 293,04 06. 05. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190236 20190005 Smrekové obrezky z píly, doprava 1 090,20 218,04 1 308,24 03. 05. 2019 N – FOREST, s. r. o., Liptovská Teplá 346, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 52082741 zmluva č. 1394.19
2190235 8706615438 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 03. 05. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190234 8706615439 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 03. 05. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190233 8706615149 Zemný plyn 302,50 60,50 363,00 03. 05. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190232 101983 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 03. 05. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190231 290256 Materiál 543,00 108,60 651,60 03. 05. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190230 2019027 Ihličnaté palivo, doprava 3 773,49 754,70 4 528,19 03. 05. 2019 Ing. Milan Bruncko Lesnícka kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1388.19
2190229 2019705 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 05. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190228 1900523 DIESEL 539,15 107,83 646,98 03. 05. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190227 5519004675 Vodné a stočné 386,89 77,38 464,27 03. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190226 5519004676 Vodné a stočné 114,22 22,84 137,06 03. 05. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190225 2019006 Geodetické práce na zameraní skutočného stavu vedení v objekte objednávateľa v kú. Veľký Bysterec 288,00 288,00 02. 05. 2019 Ing. Lev Švárny – Geoplán, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 objednávka č. 2019047
2190224 10190019 Montáž snímačov CO kotolňa Matúškova 1 500,19 1 500,19 30. 04. 2019 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2190223 20190034 Drevo smrek palivo, doprava 1 455,28 291,06 1 746,34 30. 04. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190222 099/2019 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 30. 04. 2019 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2019055
2190221 20190221 Tlačítka joystick 45,50 9,10 54,60 26. 04. 2019 SPO s. r. o., Pri Turci 10865/20, 036 01 Martin, IČO: 36838098 objednávka č. 2019060
2190220 20190059 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 26. 04. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
20019003 6611911523 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 16,67 3,33 20,00 26. 04. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190219 2019216 Štiepka, doprava 3 151,00 630,20 3 781,20 25. 04. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190218 2019215 Odrezky smrekové, doprava 1 424,16 284,83 1 708,99 25. 04. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190217 31190839 Materiál 60,45 12,09 72,54 24. 04. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190216 059/2019 Odrezky sm 2 412,39 482,48 2 894,87 24. 04. 2019 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, 027 42 Podbiel 470, IČO: 14224607
2190215 2019205 Štiepka, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 24. 04. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190214 2019208 Odrezky smrekové, doprava 706,56 141,31 847,87 07. 05. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1398.19
2190213 301901019 Natural 95, Diesel 123,12 24,62 147,74 24. 04 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190212 1800025 Geodetické práce 1 400,00 1 400,00 24. 04. 2019 MARTVOŇ – GEOPLÁN s. r. o., Beňovolehotská 2140/66, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36423378
2190211 20194006 Rekonštrukcia kotla na biomasu Danstoker na kotolni Brezovec 25 383,00 25 383,00 24. 04. 2019 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1382.19
2190210 1620190291 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 82,61 16,52 99,13 23. 04. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2019050
2190209 3619040067 Materiál 33,22 6,64 39,86 23. 04. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
20019002 2320190054 Štrk Ludrová, štrk Varín 389,04 77,81 466,85 23. 04. 2019 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2019059
2190208 102019017 Smrekové odrezky, doprava 1 169,28 233,86 1 403,14 23. 04. 2019 Exclusive Class s. r. o., Klincová 35, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 50572296
2190207 19VF-019 Oprava bytu – Ťatliakova ulica 1783 (čistenie a maľovanie) 1 296,28 259,26 1 555,54 18. 04. 2019 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Pokryváč, IČO: 45557721 objednávka č. 2019040
2190206 1900487 DIESEL 113,22 22,64 135,86 18. 04. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
19049 3190945 Pobyt v Grand hotel Permon – konferencia SSTP 314,33 31,27 345,60 18. 04. 2019 Grand hotel Permon, s. r. o., 032 42 Pribylina 1486, IČO: 44130651 objednávka č. 2019038
19048 1920502 Oprava notebook, poškodený HD, obnova údajov 54,00 10,80 64,80 18. 04. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190205 2019155 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 17. 04. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190204 6861407645 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 17. 04. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
20019001 03519 Projekčné práce na akcii: Vodovodná prípojka pre kotolňu TEHOS – Bysterec 200,00 200,00 17. 04. 2019 Ľubomír Milan, Severná 807/120, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48006343 objednávka č. 2019058
2190203 20190027 Drevo smrek palivo, doprava 1 602,42 320,49 1 922,91 16. 04. 2019 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1389.19
2190202 1900074 Odrezky smrekové z píly 594,60 118,92 713,52 15. 04. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872
2190201 19129 Vyvažovací ventil prírubový 1 368,08 273,62 1 641,70 15. 04. 2019 Valve, a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2019044
2190200 219019 Štiepkovanie 7 920,00 1 584,00 9 504,00 12. 04. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1376.19
2190199 2019003662 Elektrická energia 10 364,11 2 072,83 12 436,94 12. 04. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
19047 1920458 Kópie/tlač 43,38 8,68 52,06 11. 04. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
19046 1900500915 Servis automobilu 390,48 78,10 468,58 11. 04. 2019 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2190198 301900912 Natural 95 57,59 11,52 69,11 11. 04. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190197 610193/19 Prevodovka MEZ 810,00 162,00 972,00 11. 04. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2019052
2190196 05619 Doskové výmenníky 1 252,00 250,40 1 502,40 11. 04. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2019053
2190195 9001206715 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,11 46,11 10. 04. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190194 101967 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 023,50 204,70 1 228,20 10. 04. 2019 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2019042
2190193 199057642 Internet 17,49 3,50 20,99 10. 04. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2190192 199057641 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 04. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2190191 20194005 Rekonštrukcia kotla na biomasu Danstoker na kotolni Brezovec 10 878,00 10 878,00 10. 04. 2019 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1382.19
2190190 2019092 Trovy exekúcie 36,58 7,32 43,90 09. 04. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2190189 8230181963 Samsung Galaxy A7 0,83 0,17 1,00 09. 04. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190188 1900070 Odrezky smrekové z píly 1 270,75 254,15 1 524,90 11. 04. 2019 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872
2190187 2019176 Štiepka, doprava 184,00 1 104,00 08. 04. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190186 219116 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 08. 04. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
19045 2019025 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 08. 04. 2019 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
19044 10190058 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 08. 04. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190185 31190729 Materiál 43,46 8,69 52,15 08. 04. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190184 301900841 Natural 95, Diesel 123,11 24,62 147,73 08. 04. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19043 1920391 Práce podľa zmluvy, DDR3 8GB pamäť do PC, XEROX 3117 kompatibilný 250,33 50,07 300,40 05. 04. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190183 65/2019 Revízie, kontroly komínových telies endoskopom Wohler a meranie spaľovacieho procesu 3 829,60 765,92 4 595,52 05. 04. 2019 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2190182 201900265 Zneškodnenie odpadu 41,14 8,23 49,37 05. 04. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190181 201900268 Zneškodnenie odpadu 76,16 15,23 91,39 05. 04. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190180 3619030168 Materiál 72,45 14,49 86,94 05. 04. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190179 1900693 Materiál 24,48 4,90 29,38 04. 04. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190178 70390196 Jazdné výkony vozidla LIAZ 350,21 70,04 420,25 04. 04. 2019 Technické služby, s.r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190177 6861402821 Nájom fľaša oceľová 57,66 11,53 69,19 04. 04. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190176 20190078 Servis automobilu 774,14 154,83 928,97 04. 04. 2019 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2190175 2019002946 Zemný plyn 58 367,22 11 673,44 70 040,66 04. 04. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190174 4219001612 Telekomunikačné poplatky 21,64 4,33 25,97 04. 04. 2019 SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
2190173 8230162691 Telekomunikačné poplatky 228,47 45,69 274,16 04. 04. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190172 SK00165764 Perá s logom spoločnosti 54,50 54,50 03. 04. 2019 National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth, Ireland
19042 1903072 Práce nad rozsah zákazky 255,00 51,00 306,00 03. 04. 2019 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
2190171 1900375 DIESEL 104,04 20,81 124,85 03. 04. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190170 FV036/19 Servisné práce v kotolni Brezovecká, sonda LAMBA, relé 822,40 822,40 03. 04. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019041
2190169 FV037/19 Programátorské práce v kotolni Brezovecká 255,50 51,10 306,60 03. 04. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019041
19041 44 Elektrická energia 66,49 13,30 79,79 02. 04. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19040 43 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 04. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
19039 42 Teplo rok 2018 801,83 160,37 962,20 02. 04. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2190168 2019131 Materiál 115,50 23,10 138,60 02. 04. 2019 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2019008
2190167 290199 Materiál 201,41 40,28 241,69 02. 04. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190166 5519000102 Vodné a stočné 1 716,30 343,26 2 059,56 02. 04. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190165 5519000101 Vodné a stočné 4 742,12 948,42 5 690,54 02. 04. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190164 2019522 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 04. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
19038 2019032 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 04. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190163 01257 Elektrická energia 327,50 65,50 393,00 01. 04. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2190162 8648517947 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 01. 04. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190161 8648517946 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 01. 04. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190160 8648517652 Zemný plyn 790,00 158,00 948,00 01. 04. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190159 301900738 Diesel extra 20,59 4,12 24,71 01. 04. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190158 2019165 Štiepka, doprava 1 357,00 271,40 1 628,40 29. 03. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190157 20190138 Žiarobetón 127,50 25,50 153,00 29. 03. 2019 KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 objednávka č. 2019043
2190156 20190047 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 29. 03. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2190155 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 758,89 758,89 28. 03. 2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
19037 20190207 Paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb 1 000,00 200,00 1 200,00 28. 03. 2019 Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36861154 zmluva č. 1385.19
2190154 VF0122019 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Bysterec 705,60 141,12 846,72 28. 03. 2019 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Krivá, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
19036 STORNO
2190153 2019004 Výmena sadrokartónu v byte na ul M. Hattalu a dodávku a montáž tepelnej izolácie strechy v bl. 2973 1 620,56 324,11 1 944,67 27. 03. 2019 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2019039
2190152 2019061 Trovy exekúcie 19,29 3,86 23,15 26. 03. 2019 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2190151 700760759 Havarijné poistenie 334,15 334,15 25. 03. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
2190150 2019109 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 25. 03. 2019 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2019037
2190149 10190052 Označenie potrubia pre KOST 300,00 60,00 360,00 22. 03. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
19035 20190097 Medzinárodná konferencia Vykurovanie 2019 – účastnícky poplatok, stravovanie, zborníky 293,33 58,67 352,00 22. 03. 2019 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
2190148 3619030069 Materiál 481,77 96,35 578,12 22. 03. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190147 FV-1900398 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort za rok 2018, Objekt: Martina Hattalu 2973/13, 15, 17, Dolný Kubín 588,00 117,60 705,60 22. 03. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1122.15
2190146 FV-1900399 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort za rok 2018, Objekt: J. Ťatliaka 1783/3, 4, Dolný Kubín 392,00 78,40 470,40 22. 03. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1120.15
2190145 FV-1900400 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort za rok 2018, Objekt: Ľudovíta Štúra 2297/12, 14, 16, 18, 20, 22, Dolný Kubín 1 064,00 212,80 1 276,80 22. 03. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1123.15
2190144 190000505 Zdroj 12V, servis 16,67 3,33 20,00 21. 03. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2190143 2019156 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 21. 03. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190142 FV028/19 Nastavenie spaľovacieho procesu kotlov K4 a K5 a emisné merania 679,60 135,92 815,52 21. 03. 2019 DATATHERM, spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2019036
2190141 301900685 Natural 95 93,54 18,71 112,25 21. 03. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190140 6861395058 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 20. 03. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190139 OF2019019 Softvérové práce na PK Bysterec 502,00 502,00 20. 03. 2019 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 zmluva č. 1305.17
2190138 1900309 DIESEL 553,76 110,75 664,51 19. 03. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190137 511097853 Komplexné poistenie podnikateľov 258,75 258,75 18. 03. 2019 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
2190136 2019002615 Elektrická energia 10 807,82 2 161,57 12 969,39 18. 03. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1345.18
2190135 2019117 Školenie vodičov na KKV 125,00 25,00 150,00 15. 03. 2019 Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48316130
2190134 2019143 Štiepka, doprava 1 380,00 276,00 1 656,00 15. 03. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190133 2019038 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 535,50 107,10 642,60 15. 03. 2019 Ján Mičiak, 013 32 Zárieč – Keblov 105, IČO: 44637934
2190132 201900201 Zneškodnenie odpadu 642,60 128,52 771,12 14. 03. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190131 10190173 Servisná sada odpúšťača kondenzátu LD, Servisný zásah 109,05 21,81 130,86 14. 03. 2019 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
2190130 2019/42 Oprávnené meranie hodnôt emisných veličín 1 500,00 300,00 1 800,00 13. 03. 2019 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2019035
2190129 8100210326 Havarijné poistenie 835,60 835,60 13. 03. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
19034 1920306 Kópie/tlač 56,58 11,31 67,89 13. 03. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190128 2019104 Právne služby, príprava správy pre audítora za rok 2018 295,20 59,04 354,24 13. 03. 2019 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
2190127 201900196 Zneškodnenie odpadu 697,00 139,40 836,40 13. 03. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190126 201900195 Zneškodnenie odpadu 659,60 131,92 791,52 13. 03. 2019 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2190125 199042738 Internet 17,48 3,50 20,98 12. 03. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2190124 199042739 Internet 15,82 3,17 18,99 12. 03. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2190123 19510025 Trovy exekúcie 30,33 6,07 36,40 12. 03. 2019 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2190122 9001197875 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,11 46,11 11. 03. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190121 219014 Štiepkovanie 20 829,60 4 165,92 24 995,52 11. 03. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1376.19
2190120 3619020198 Materiál 6,84 1,37 8,21 11. 03. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
19033 2019018 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 11. 03. 2019 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
2190119 20190004 Kontrola, nastavenie, revízia elektronickej detekcie úniku plynu a vystavenie protokolov 900,00 900,00 08. 03. 2019 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 objednávka č. 2019034
2190118 19510013 Trovy exekúcie 48,00 9,60 57,60 08. 03. 2019 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2190117 10190047 Polospojka, Záslepka, Označenie A3 plast, Označenie A5 – Kotolňa a zákaz vstupu, Označenia hasiaci prístroj 91,35 18,27 109,62 08. 03. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
19032 10190031 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 08. 03. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190116 DD19-0171 Předplatné na balíček SK sokol 27,00 27,00 08. 03. 2019 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 objednávka č. 2019029
19031 1920238 WD 1 TB disk do PC, práce podľa zmluvy 240,00 48,00 288,00 07. 03. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190115 4219001004 Telekomunikačné poplatky 42,03 8,41 50,44 07. 03. 2019 SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
19030 2019021 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 07. 03. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190114 31190457 Materiál 155,77 31,15 186,92 07. 03. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190113 1900318 OOPP – obuv, čiapky, bundy 1 545,19 309,04 1 854,23 07. 03. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
2190112 8228106605 Telekomunikačné poplatky 228,70 45,74 274,44 06. 03. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190111 2019001462 Zemný plyn 65 862,82 13 172,56 79 035,38 06. 03. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1344.18
2190110 301900482 Diesel 76,24 15,25 91,49 06. 03. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190109 2019121 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 06. 03. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190108 219080 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 06. 03. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190107 2019018 UCF 25,00 5,00 30,00 06. 03. 2019 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2190106 6861389651 Nájom fľaša oceľová 46,85 9,37 56,22 06. 03. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190105 3/2019 Nájomné 150,00 150,00 06. 03. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
19029 19 Elektrická energia 70,06 14,01 84,07 05. 03. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19028 18 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 05. 03. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
2190104 1900210 DIESEL 841,47 168,30 1 009,77 05. 03. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190103 2019338 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 05. 03. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190102 70390104 Jazdné výkony vozidla 241,33 48,27 289,60 05. 03. 2019 Technické služby, s.r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2190101 8658173826 Zemný plyn 1 443,33 288,67 1 732,00 05. 03. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190100 8658174116 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 05. 03. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190099 8658174117 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 05. 03. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190098 1900460 Materiál, OOPP 386,01 77,20 463,21 05. 03. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
19027 119023785 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 04. 03. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019033
19026 2190309 Kancelárske potreby 27,47 5,49 32,96 04. 03. 2019 Miloš Huba Orsa, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2190097 290130 Materiál 677,49 135,50 812,99 04. 03. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
2190096 2019107 Štiepka, doprava 460,00 92,00 552,00 01. 03. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190095 5519000056 Vodné a stočné 563,93 112,79 676,72 01. 03. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190094 20194003 Rekonštrukcia kotla na biomasu na kotolni Brezovec 17 500,00 17 500,00 28. 02. 2019 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1371.18
2190093 20190033 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 27. 02. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
19025 1990217 Aktualizačná verzia programu WOASIS, DnPAM, ISM, WPU 473,70 94,74 568,44 27. 02. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190092 70390092 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 81,54 16,31 97,85 27. 02. 2019 Technické služby, s.r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2019028
2190091 20190011 Drevená štiepka energetická, doprava 1 246,00 249,20 1 495,20 27. 02. 2019 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 objednávka č. 2019002
19024 1902061 Audit účtovnej závierky 2018 – 2. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 27. 02. 2019 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
2190090 2019/007 Demontáž, montáž, mur. práce, hliníkové dvere 814,00 814,00 27. 02. 2019 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 objednávka č. 2019015
2190089 301900442 Diesel, Natural 95 171,72 34,34 206,06 26. 02. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190088 3619020091 Materiál 27,12 5,42 32,54 25. 02. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190087 2019/09 Oprava varnej platne s poistkou 20,00 20,00 25. 02. 2019 Kutlík Peter, Istebné 148, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46248838
2190086 000002271 Bezskrutkové kovové regály 359,73 359,73 25. 02. 2019 W. S. Worldwide Shelving GmbH, Regus Westbahnhof, BahnhofCity Wien West, 1150 Wien, Europaplatz 2/1/2, FN453678
2190085 19312443 Soľ priemyselná – sypká vákuová, paleta drevená vratná, poplatok za podlimitný odber 143,00 28,60 171,60 22. 02. 2019 DONAUCHEM s. r. o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31359248 objednávka č. 2019025
2190084 19130214 Servopohon, doprava 913,50 182,70 1 096,20 22. 02. 2019 REGADA, s. r. o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36453633 objednávka č. 2019023
2190083 301900395 Natural 95 40,30 8,06 48,36 21. 02. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19023 1920201 Image Drum HP (výmena valca v tlačiarni) 78,00 15,60 93,60 21. 02. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190082 OF19021 Školenie elektrikárov a neelektrikárov 210,00 42,00 252,00 21. 02. 2019 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
19022 86093639 Poradca 2019 – publikácie 25,60 5,12 30,72 20. 02. 2019 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
2190081 2019097 Štiepka, doprava 897,00 179,40 1 076,40 20. 02. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190080 05/2019 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob – expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 782,96 782,96 20. 02. 2019 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2190079 1900171 DIESEL 834,29 166,86 1 001,15 20. 02. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190078 6861384168 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 20. 02. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190077 SK190507 Prírodný čistiaci prostriedok, Univerzálne zaisťovacie lepidlo, Čistí, maže, chráni 161,73 32,35 194,08 18. 02. 2019 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2019027
2190076 8920001426 Zemný plyn -1 638,57 -327,71 -1 966,28 18. 02. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2190075 2019000689 Elektrická energia 13 154,60 2 630,91 15 785,51 18. 02. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2190074 2019009 UCF 172,50 34,50 207,00 18. 02. 2019 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2190073 2019066 Reťaz 99,00 19,80 118,80 18. 02. 2019 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2019008
2190072 9000317276 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190071 900317269 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190070 9000317270 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190069 9000317271 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190068 9000317272 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 15. 02. 2019 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
2190067 219005 Štiepkovanie 3 880,80 776,16 4 656,96 15. 02. 2019 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 zmluva č. 1376.19
19021 7190100222 Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 50,00 10,00 60,00 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
2190066 2019015 Právne služby 279,00 55,80 334,80 14. 02. 2019 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
2190065 2019074 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 14. 02. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 20190065
2190047 2019063 Štiepka, doprava 460,00 92,00 552,00 14. 02. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019002
19020 1920162 Kópie/tlač 57,29 11,46 68,75 13. 02. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190064 301900306 Diesel extra 37,59 7,52 45,11 13. 02. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190063 2019000022 Zemný plyn 88 594,33 17 718,87 106 313,20 13. 02. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2190062 219039 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 13. 02. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190061 2019021 Oprava + overenie 2WR6 + výmena batérie 48,00 9,60 57,60 12. 02. 2019 Ján Mičiak, 013 32 Zárieč – Keblov 105, IČO: 44637934
2190060 2019021102 Update programu VYUCT 300,00 60,00 360,00 12. 02. 2019 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2190059 02319 Doskové výmenníky 586,00 117,20 703,20 11. 02. 2019 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2019024
2190058 3619010187 Materiál 20,21 4,04 24,25 11. 02. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190057 199027954 Internet 15,82 3,17 18,99 11. 02. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2190056 199027955 Internet 17,48 3,50 20,98 11. 02. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
19019 1920094 Rack polička, práce podľa zmluvy 218,00 43,60 261,60 08. 02. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
2190055 31190245 Materiál 57,12 11,42 68,54 08. 02. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190054 OF2019004 Releový modul XP9106 380,00 76,00 456,00 08. 02. 2019 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 objednávka č. 2019022
2190053 9001189765 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 45,76 45,76 07. 02. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2190052 3600018395 Telekomunikačné poplatky 227,34 45,47 272,81 07. 02. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190051 4219000486 Telekomunikačné poplatky 41,91 8,38 50,29 07. 02. 2019 SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314
19018 10190007 Bezpečnostné značenie (kamerový systém), Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,90 44,18 265,08 07. 02. 2019 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
2190050 1900204 Materiál 215,41 43,08 258,49 07. 02. 2019 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2019010
19017 2019006018 Poplatok za potvrdenie bankovej informácie 65,00 13,00 78,00 06. 02. 2019 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
2190049 190100258 Platničky na sporák 38,49 38,49 06. 02. 2019 Miroslav HEJRET, Vodní Újezd 62, 334 41 Dobřany, IČ: 69176019 objednávka č. 2019026
2190048 70390023 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 549,91 109,98 659,89 06. 02. 2019 Technické služby, s.r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
19016 2019012 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 02. 2019 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441
19015 1920081 Bezpečnostný balík ESET Endpoint Protection Standard pre 25 PC a 1 rok 450,00 90,00 540,00 06. 02. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190046 1900095 DIESEL 523,39 104,68 628,07 06. 02. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190045 6861378768 Nájom fľaša oceľová 57,66 11,53 69,19 06. 02. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190044 2/2019 Nájomné 150,00 150,00 05. 02. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190043 610052/19 Prevodovka MEZ, hladinoznak do násypky DF 1 460,00 292,00 1 752,00 11. 02. 2019 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2019019
2190042 301900202 Natural 95 54,07 10,81 64,88 05. 02. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190041 8658148000 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 04. 02. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190040 8658147999 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 04. 02. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
2190039 8658147709 Zemný plyn 1 530,83 306,17 1 837,00 04. 02. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 zmluva č. 1350.18
19014 2190087 Kancelárske potreby 23,10 4,62 27,72 04. 02. 2019 Miloš Huba Orsa, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2190038 FV-1900014 Bytový vodomer pre studenú vodu Heat2Go Wireless, materiál potrebný pre montáž vodomeru, programovanie vodomeru, montáž vodomeru a plombovanie, oživenie vodomeru, vystavenie záznamu o manipulácii s určenám meradlom, dopravné náklady 37,99 7,60 45,59 04. 02. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2018098
2190037 FV-1900013 Bytový vodomer pre studenú vodu Heat2Go Wireless, materiál potrebný pre montáž vodomeru, programovanie vodomeru, montáž vodomeru a plombovanie, oživenie vodomeru, vystavenie záznamu o manipulácii s určenám meradlom, dopravné náklady 37,99 7,60 45,59 04. 02. 2019 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2018098
2190036 20190004 Drevená štiepka energetická, doprava 2 912,00 582,40 3 494,40 04. 02. 2019 Cor Trade, s. r. o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50387863 objednávka č. 2019002
19013 2019009 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 02. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2190035 2019175 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 02. 2019 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2190034 5519000025 Vodné a stočné 630,80 126,16 756,96 04. 02. 2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2190033 290054 Materiál 209,20 41,84 251,04 01. 02. 2019 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2019004
19012 6 Elektrická energia 75,49 15,10 90,59 31. 01. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
19011 5 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 31. 01. 2019 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
2190032 2019011 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 566,59 113,32 679,91 31. 01. 2019 Ján Mičiak, 013 32 Zárieč – Keblov 105, IČO: 44637934
2190031 MK190096 Tellus 160,00 32,00 192,00 31. 01. 2019 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 objednávka č. 2019020
2190030 162190069 Nájom 24 925,58 24 925,58 30. 01. 2019 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2190029 19/010 Výroba hriadeľa na vodorovný redlerový dopravník pre kotolňu Bysterec 486,00 97,20 583,20 28. 01. 2019 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2019016
19010 0401952 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 60,00 12,00 72,00 25. 01. 2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
2190028 VF190044 Diagnostika, oprava spínacej skrinky, oprava chladiča 217,50 43,50 261,00 25. 01. 2019 PROFICAR SERVIS, s. r. o., Bystrická cesta 69, 034 01 Ružomberok, IČO: 46260901 objednávka č. 2019018
2190027 301900152 Diesel, Natural 95 86,96 17,39 104,35 24. 01. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190026 2019027 Štiepka, doprava 460,00 92,00 552,00 24. 01. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
2190025 20190015 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia priemyselných horákov v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 24. 01. 2019 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
19009 1920035 Aktualizácia SW dochádzkový systém 227,70 45,54 273,24 24. 01. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190024 5900980823 Dobropisované poplatky za telekomunikačné služby -48,39 -9,68 -58,07 23. 01. 2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2190023 3619010076 Materiál 78,09 15,62 93,71 23. 01. 2019 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2019005
2190022 31190078 Materiál 30,28 6,06 36,34 23. 01. 2019 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2019009
2190021 20190025 Servisná prehliadka s kontrolou, diagnostika 199,60 39,92 239,52 23. 01. 2019 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2190020 301900024 Natural 95 43,03 8,61 51,64 22. 01. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2190019 301900114 Natural 95, Diesel 125,13 25,03 150,16 22. 01. 2019 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
19008 0119700455 Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov -75,50 2,00 -73,50 21. 01. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
2190018 2018014106 Elektrická energia 598,58 119,74 718,32 21. 01. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2190017 301190050 Vodomery 454,40 90,88 545,28 18. 01. 2019 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2019011
2190016 2019008 Štiepka, doprava 480,00 96,00 576,00 18. 01. 2019 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2019012
19007 1920016 Úprava SW, hromadná korešpondencia 180,00 36,00 216,00 18. 01. 2019 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2190015 1900032 DIESEL 214,31 42,86 257,17 18. 01. 2019 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2190014 1990005221 Ročné diaľničné známky 83,33 16,67 100,00 17. 01. 2019 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
2190013 6861372031 Nájom fľaša oceľová 54,06 10,81 64,87 17. 01. 2019 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2190012 219003 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 16. 01. 2019 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2190011 8667798461 Zemný plyn 2 005,83 401,17 2 407,00 16. 01. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2190010 8667798462 Zemný plyn 1 170,83 234,17 1 405,00 16. 01. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2190009 8667798172 Zemný plyn 1 580,00 316,00 1 896,00 16. 01. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2190008 01257 Elektrická energia 327,50 65,50 393,00 14. 01. 2019 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
19006 1901047 Školenie – Zmeny účtovných a daňových predpisov od 1. 1. 2019 a Účtovná závierka 2018 35,00 7,00 42,00 14. 01. 2019 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
2190007 3159159080 Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu povolenia 200,00 200,00 11. 01. 2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ODBOR VECNEJ REGULÁCIE, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27
19005 6201900741 Konica Minolta originál toner black 66,25 13,25 79,50 11. 01. 2019 Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 objednávka č. 2019003
2190006 00119 Dopojenie odovzdávacej stanice 623,26 623,26 10. 01. 2019 DARTA Service s. r. o., Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36441431 objednávka č. 2018158
2190005 199013247 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 01. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2190004 199013248 Internet 17,48 3,50 20,98 10. 01. 2019 DSi DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
19004 4/2019 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. 12. kalendárneho roka 120,00 24,00 144,00 10. 01. 2019 Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková – notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037 zmluva č. 1293.17
2190003 1/2019 Nájomné 150,00 150,00 04. 01. 2019 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12; zmluva č. 1370.18
2190002 8836389331 Poplatky RTVS 222,96 222,96 03. 01. 2019 Rozhlas a televízia Slovensko, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
19003 119000127 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 03. 01. 2019 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2019001
19002 9030129030003 P. O. BOX 49,00 9,80 58,80 03. 01. 2019 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124
2190001 2007007041 Majetkové poistenie 1 570,45 1 570,45 03. 01. 2019 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
19001 2018124 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 01. 2019 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12