Faktúry 2018

Faktúry 2018
Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2180707 2018010547 Zemný plyn 33 730,14 6 746,03 40 476,17 12. 11. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180706 2018110802 Poplatok za telefonické poradenstvo 160,00 32,00 192,00 12. 11. 2018 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2180705 2007005400 Havarijné poistenie -352,94 -352,94 12. 11. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501
2180704 1801406 DIESEL 219,01 43,80 262,81 12. 11. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180703 18323 Smrekové odrezky z píly, doprava 1 551,00 310,20 1 861,20 12. 11. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 zmluva č. 1340.18
2180702 1800485 Odrezky smrekové z píly 567,00 113,40 680,40 09. 11. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180701 189152834 Internet 15,82 3,17 18,99 09. 11. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180700 189152833 Internet 17,48 3,50 20,98 09. 11. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2180699 1018281 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 104,00 220,80 1 324,80 09. 11. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180698 1018294 Odrezková drevná štiepka, doprava 3 185,50 637,10 3 822,60 09. 11. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180697 9001164920 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 45,06 45,06 09. 11. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180696 282/2018 Drevná štiepka, doprava 7 245,00 1 449,00 8 694,00 09. 11. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
2180695 301802949 Natural 95, Diesel extra, SH ostrekovače 105,55 21,11 126,66 09. 11. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180694 31182372 Materiál 31,38 6,28 37,66 08. 11. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180693 20180029 Obrezková drevná štiepka, doprava 6 532,00 1 306,40 7 838,40 08. 11. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180692 2018/885 Drevná štiepka, doprava 1 886,00 377,20 2 263,20 07. 11. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180691 70380959 Jazdné výkony vozidla LIAZ 279,49 55,90 335,39 07. 11. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180690 20180144 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 07. 11. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180689 4218007283 Tele 45,60 9,12 54,72 07. 11. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180688 3500412412 Telekomunikačné poplatky 252,17 50,43 306,20 06. 11. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180687 6861343620 Nájom fľaša oceľová 34,79 6,96 41,75 06. 11. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2180686 1802468 Materiál 132,33 26,47 158,80 06. 11. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180685 2018115 Palivové drevo – gátrové orezy 1 239,70 247,94 1 487,64 06. 11. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
2180684 2018537 Materiál 18,87 3,77 22,64 06. 11. 2018 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2018009
2180683 2018609 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 06. 11. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180682 16/2018 Nájomné 150,00 150,00 06. 11. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180681 2Cb/98/2012 Náhrada trov konania 50,80 50,80 06. 11. 2018 Okresný súd Dolný Kubín
2180680 2018675 Štiepka, doprava 2 820,00 564,00 3 384,00 05. 11. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180679 20180126 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 05. 11. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180678 2018682 Štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 05. 11. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180677 280664 Materiál 772,82 154,56 927,38 05. 11. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180676 7328848123 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 05. 11. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180675 7328848122 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 05. 11. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180674 7328848078 Zemný plyn 995,00 199,00 1 194,00 05. 11. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180673 5518023833 Vodné a stočné 589,27 117,85 707,12 05. 11. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180672 20181683 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 05. 11. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180671 20180037 Revízie a spracovanie revíznych správ pre KOS 979,00 195,80 1 174,80 29. 10. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180670 1816507130 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky ohrievača vody 240,00 48,00 288,00 29. 10. 2018 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 objednávka č. 2018088
2180669 0345019517 Poistenie osôb 3,82 3,82 29. 10. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180668 301802828 Natural 95 49,05 9,81 58,86 26. 10. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180667 1800451 Smrekové odrezky z píly 594,50 118,90 713,40 26. 10. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
18147 1821674 Kópie/tlač 48,82 9,76 58,58 09. 11. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18146 20180621 Zborník prednášok na CD, zborník prednášok tlačený 22,50 4,50 27,00 09. 11. 2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
18145 1821620 Toner kompatibilný HP, Práce podľa zmluvy 206,67 41,33 248,00 07. 11. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18144 10180296 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 07. 11. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18143 151 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 06. 11. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18142 152 Elektrická energia 71,05 14,21 85,26 06. 11. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
18141 2018098 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 11. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18140 2181896 Kancelárske potreby 34,91 6,98 41,89 05. 11. 2018 Miloš Huba ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18139 118114661 Jedálne kupóny 4 500,00 4 500,00 05. 11. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2018139
2180666 FV4-2018-144-001449 Zneškodnenie odpadu -16,50 -3,30 -19,80 25. 10. 2018 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028
2180665 3618100086 Materiál 18,12 3,62 21,74 24. 10. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180664 2018660 Štiepka, doprava 2 832,00 566,40 3 398,40 24. 10. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180663 70380910 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu – ul. Ľ. Štúra 154,05 30,81 184,86 24. 10. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2018129
2180662 201800851 Zneškodnenie odpadu 51,68 10,34 62,02 24. 10. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180661 81801045 Servis automobilu 236,35 47,27 283,62 23. 10. 2018 IMPA Dolný Kubín s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2180660 2018576 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 22. 10. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180659 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 758,89 758,89 22. 10. 2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00585441
2180658 301802742 Diesel 86,06 17,21 103,27 22. 10. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180657 81801030 Servis automobilu 1 077,30 215,46 1 292,76 19. 10. 2018 IMPA Dolný Kubín s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2180656 8080073975 Povinné zmluvné poistenie -145,31 -145,31 19. 10. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180655 8080073975 Povinné zmluvné poistenie -31,85 -31,85 19. 10. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180654 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 1 081,14 1 081,14 09. 10. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180653 201800839 Zneškodnenie odpadu 103,70 20,74 124,44 19. 10. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180652 1801322 DIESEL 120,16 24,03 144,19 19. 10. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180651 20180119 Drevná štiepka, doprava 6 210,00 1 242,00 7 452,00 19. 10. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180650 75340568 Regulátor pre CZT 597,82 119,56 717,38 19. 10. 2018 Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2018132
2180649 2018027 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 539,38 307,88 1 847,26 19. 10. 2018 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 52 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180648 1800446 Odrezky smrekové z píly 1 092,50 218,50 1 311,00 18. 10. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180647 1800775 Štiepka, doprava 1 127,00 225,40 1 352,40 18. 10. 2018 HOLZWOOD s. r. o., Veselá 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2018134
2180646 2018264 Drevné odrezky, doprava 682,44 136,49 818,93 18. 10. 2018 STAVOR, spol. s r. o., Ulica podkamenné 132/75, 029 56 Zákamenné, IČO: 36371343 zmluva č. 1337.18
2180645 2018638 Štiepka, doprava 2 820,00 564,00 3 384,00 18. 10. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180644 6861337578 Nájom fľaša oceľová 32,62 6,52 39,14 17. 10. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2180643 20180129 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 17. 10. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180642 800129 Rekonštrukcia rozvodov tepla na sídlisku Bysterec – rekonštrukcia teplovodnej prípojky pre ZŠ M. Kukučína 28 969,34 28 969,34 17. 10. 2018 J. P. V. K. SROS spol. s r. o., M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31561241 zmluva č. 1351.18
2180641 SK183270 Čistí, maže, chráni; Nízkoteplotný cín; Odstraňovač lepidla a graffiti; dopravné 168,69 33,74 202,43 16. 10. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2018135
2180640 2018009522 Elektrická energia 7 076,83 1 415,36 8 492,19 16. 10. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180639 180917 Palivové drevo – výrezy, doprava 3 212,44 642,49 3 854,93 16. 10. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1353.18
2180638 180916 Drevné odrezky, doprava 4 874,82 974,96 5 849,78 16. 10. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1354.18
2180637 253/2018 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 16. 10. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
2180636 2018110 Smrekové odrezky, doprava 1 374,48 274,90 1 649,38 16. 10. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180635 76/18 Rekonštrukcia úpravne vody 7 940,00 1 588,00 9 528,00 12. 10. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2018112
2180634 75/18 Kremičitý piesok 150,00 30,00 180,00 12. 10. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2018131
2180633 ID8-2018-8-000529 Zneškodnenie odpadu 116,50 23,30 139,80 12. 10. 2018 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028 objednávka č. 2018130
2180632 166/2018 Odrezky sm 569,14 113,83 682,97 12. 10. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180631 2018625 Štiepka, doprava 3 288,00 657,60 3 945,60 11. 10. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
18138 1821561 Rozšírenie licencie AMS o 1 admin 59,00 11,80 70,80 17. 10. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18137 1821499 Kópie/tlač 33,25 6,65 39,90 11. 10. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
20018008 1800502535 Refundácia ceniny za prihlásenie nového vozidla 66,00 66,00 17. 09. 2018 IMPA DOLNÝ KUBÍN s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
20018007 1830500135 Automobil CADDY 12 315,00 2 463,00 14 778,00 13. 09. 2018 IMPA DOLNÝ KUBÍN s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046 objednávka č. 2018089
20018006 2018053 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Primárny rozvod CZT, Dolný Kubín, sídlisko Bysterec, objekt: Vetvové uzávery – šachty“, Mapa vymedzeného územia CZT Dolný Kubín 2018 1 353,00 270,60 1 623,60 26. 07. 2018 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2180630 31-33-183412 Servis JCB 1 562,03 312,41 1 874,44 11. 10. 2018 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2180629 301802674 Natural 95 48,35 9,67 58,02 11. 10. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180628 FO-1175/2018 Služba TOP L 80,00 16,00 96,00 11. 10. 2018 SETECH, spol. s r. o., Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, IČO: 17321506
2180627 610545/18 Počítač DIRECT 700,00 140,00 840,00 11. 10. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2018128
2180626 189138483 Internet 27,48 5,50 32,98 10. 10. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2180625 189138482 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 10. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17
2180624 31182117 Kalibrácia alkoholtestera 26,67 5,33 32,00 10. 10. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981
2180623 50809148 Plech 53,00 53,00 09. 10. 2018 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2018007
2180622 FVS-316/2018 Profylaktický servis Variomat 210,00 42,00 252,00 09. 10. 2018 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 objednávka č. 2018127
2180621 3618090179 Materiál 75,66 15,13 90,79 09. 10. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180620 18311 Smrekové odrezky z píly, doprava 608,52 121,70 730,22 08. 10. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 zmluva č. 1340.18
2180619 18306 Drevná štiepka odrezková, doprava 345,00 69,00 414,00 08. 10. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2018050
2180618 301802610 Diesel 73,54 14,71 88,25 08. 10. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180617 9001156723 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,46 46,46 08. 10. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180616 162/2018 Palivo sm 738,66 147,73 886,39 08. 10. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1352.18
2180615 163/2018 Odrezky sm 1 340,98 268,20 1 609,18 08. 10. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180614 218372 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 08. 10. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2180613 1800433 Odrezky smrekové z píly 676,00 135,20 811,20 08. 10. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180612 3500387194 Telekomunikačné poplatky 252,08 50,42 302,50 08. 10. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180611 2018601 Štiepka, doprava 2 784,00 556,80 3 340,80 08. 10. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180610 20180027 Obrezková drevná štiepka, doprava 1 012,00 202,40 1 214,40 05. 10. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180609 10180273 Samolepky „Voda“, samolepky „Horúcovod“, samolepky KOST + zákaz vstupu (A4) 352,00 70,40 422,40 05. 10. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2180608 1018267 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 104,00 220,80 1 324,80 05. 10. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180607 2018253 Smrekové odrezky 1 235,88 247,18 1 483,06 05. 10. 2018 STAVOR, spol. s r. o., Ulica Podkamenné 132/75, 029 56 Zákamenné, IČO: 36371343
2180606 2018009195 Zemný plyn 26 194,60 5 238,92 31 433,52 05. 10. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180605 18418 Výmenníky 596,00 119,20 715,20 04. 10. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2018126
2180604 20181496 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 10. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180603 6861331916 Nájom fľaša oceľová 26,58 5,32 31,90 04. 10. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2180602 2018/770 Drevná štiepka, dovoz 977,50 195,50 1 173,00 03. 10. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180601 20180109 Drevná štiepka, doprava 5 186,50 1 037,30 6 223,80 03. 10. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180600 4218006632 Telekomunikačné poplatky 51,23 10,25 61,48 03. 10. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180599 15/2018 Nájomné 150,00 150,00 03. 10. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180598 1802208 Materiál 160,01 32,00 192,01 03. 10. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180597 2018103 Smrekové odrezky, doprava 1 755,36 351,07 2 106,43 02. 10. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180596 280586 Materiál 835,45 167,09 1 002,54 02. 10. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180595 5518018910 Vodné a stočné 1 695,40 339,08 2 034,48 02. 10. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180594 5518018909 Vodné a stočné 5 003,39 1 000,68 6 004,07 02. 10. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
18136 5476500814 Telekomunikačné poplatky 2,03 0,41 2,44 11. 10. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18135 1821488 Kerio Control, Kerio Connect 466,00 93,20 559,20 09. 10. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18134 1821455 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 10. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18133 10180261 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 10. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18132 142 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 04. 10. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
18131 143 Elektrická energia 60,07 12,02 72,09 04. 10. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
2180593 7194326168 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 02. 10. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180592 7194326124 Zemný plyn 601,67 120,33 722,00 02. 10. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180591 7194326169 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 02. 10. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180590 700768211 Úrazové poistenie osôb 398,40 398,40 01. 10. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 zmluva č. 1359.18
2180589 09/2018 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni Banisko 243,84 243,84 01. 10. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180588 10/2018 Vonkajšie prehliadky TNS expanzomaty v bytových domoch na sídlisku Brezovec 484,70 484,70 01. 10. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180587 31181980 Materiál 33,29 6,66 39,95 01. 10. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180586 1800402 Odrezky smrekové z píly 582,00 116,40 698,40 01. 10. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180585 1821123 Těsnění 238,60 238,60 01. 10. 2018 POKORNÝ, spol. s r. o., Trnkova 115, 628 00 Brno, IČ: 46983864 objednávka č. 2018122
2180584 2018589 Štiepka, doprava 1 860,00 372,00 2 232,00 01. 10. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180583 1620180828 Vývoz žumpy a rozbor a likvidáciu odpadu 88,90 17,78 106,68 01. 10. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180582 VF0472018 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na Matúškovej ulici 235,00 47,00 282,00 01. 10. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180581 VF0462018 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov mieru 245,00 49,00 294,00 01. 10. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180580 VF0452018 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 01. 10. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180579 VF0442018 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre nemocnicu s polikliniku L. N. Jégého 398,00 79,60 477,60 01. 10. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180578 01257 Elektrická energia 294,17 58,83 353,00 28. 09. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180577 2018292 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 190,20 38,04 228,24 27. 09. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180576 48576900 Materiál 97,50 19,50 117,00 27. 09. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018125
2180575 301802510 Natural 95 65,36 13,07 78,43 27. 09. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180574 2018098 Palivové drevo – gátr. orezy 1 832,64 366,53 2 199,17 26. 09. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
18130 FO-1802553 Denné plány A5 termínov, poštovné 20,70 4,14 24,84 03. 10. 2018 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
18129 2181682 Kancelárske potreby 106,42 21,28 127,70 02. 10. 2018 Miloš Huba Orsa, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18128 2018084 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 01. 10. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18127 2018089 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 10. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
2180573 8100210326 Havarijné poistenie 835,60 835,60 25. 09. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2180572 10180695 Servis kompresora 202,68 40,54 243,22 24. 09. 2018 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2018123
2180571 1801162 DIESEL 102,12 20,42 122,54 24. 09. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180570 126/2018 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 24. 09. 218 Kamexpeert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2180569 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 18,36 18,36 21. 09. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180568 301802422 Natural 95, Diesel 109,32 21,86 131,18 21. 09. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180567 2018575 Štiepka, doprava 2 340,00 468,00 2 808,00 20. 09. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180566 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 702,68 702,68 19. 09. 2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Uhoľná 1, 010 01 Žilina 1, IČO: 00585441
2180565 2007005896 Havarijné poistenie -78,33 -78,33 18. 09. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2180564 6861323998 Nájom fľaša oceľová 50,62 10,12 60,74 18. 09. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2180563 8389 Brush Wibrox 72, Brush Wibrox 82, Ferret machine 150 RH 1 925,62 1 925,62 18. 09. 2018 Kastrup y Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2018124
2180562 2018008445 Elektrická energia 6 673,30 1 334,67 8 007,97 18. 09. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180561 2018091401 update programu Bythos 380,00 76,00 456,00 17. 09. 2018 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2180560 149/2018 Odrezky sm 1 309,97 261,99 1 571,96 17. 09. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180559 147/2018 Palivo sm 696,15 139,23 835,38 17. 09. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607
2180558 301802352 Diesel 97,09 19,42 116,51 14. 09. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180557 2018558 Štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 14. 09. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180556 2018556 Štiepka, doprava 480,00 96,00 576,00 14. 09. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
18126 1800502575 Zalepenie prerazenej pneumatiky 10,46 2,09 12,55 20. 09. 2018 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2180555 2018098 Smrekové odrezky, doprava 1 181,28 236,26 1 417,54 14. 09. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180554 18269 Orezky smrek, doprava 507,60 101,52 609,12 14. 09. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 zmluva č. 1340.18
2180553 180808 Palivové drevo – výrezy, doprava 3 358,45 671,69 4 030,14 13. 09. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180552 180807 Drevné odrezky, doprava 4 433,66 886,73 5 320,39 13. 09. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180551 1800389 Odrezky smrekové z píly 460,00 92,00 552,00 13. 09. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180550 2018021 Dovoz drevných odrezkov 1 063,96 212,79 1 276,75 13. 09. 2018 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180549 2018057 Odber drevnej hmoty – ihl. palivové drevo na štiepku 704,57 140,91 845,48 13. 09. 2018 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1347.18
18125 0345019509 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 17. 09. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
18124 2018071 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 13. 09. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18123 5472031999 Telekomunikačné poplatky 1,71 0,34 2,05 11. 09. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18122 116 Elektrická energia 67,64 13,53 81,17 11. 09. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18121 115 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 11. 09. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
18120 1821348 Kópie/tlač 18,85 3,77 22,62 11. 09. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2180548 189124212 Internet 15,82 3,17 18,99 12. 09. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; č. 1307.17
2180547 189124211 Internet 17,48 3,50 20,98 12. 09. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2180546 2018092 Palivové drevo – gátr. orezy 1 211,18 242,24 1 453,42 11. 09. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
2180545 1800380 Gátrové odrezky 717,00 143,40 860,40 10. 09. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180544 2018255 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 377,20 75,44 452,64 10. 09. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180543 218327 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 10. 09. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180542 1800381 Gátrové odrezky 632,00 126,40 758,40 10. 09. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180541 3618080186 Materiál 27,12 5,42 32,54 10. 09. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180540 31181818 Materiál 58,08 11,62 69,70 10. 09. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180539 10180238 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Tabuľka „Hlavný záver plynu“, Tabuľka „zákaz fajčenia“, Tabuľka „zákaz vstupu“ 223,20 44,64 267,84 10. 09. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1270.17
2180538 2018008031 Zemný plyn 22 468,96 4 493,79 26 962,75 10. 09. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180537 14/2018 Nájomné 150,00 150,00 07. 09. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180536 1018236 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 220,50 844,10 5 064,60 07. 09. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180535 1018219 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 150,50 430,10 2 580,60 07. 09. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180534 3500361015 Telekomunikačné poplatky 249,98 50,00 299,98 06. 09. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180533 6861319031 Nájom fľaša oceľová 53,99 10,80 64,79 06. 09. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2180532 2018137 Trovy exekúcie 30,21 6,04 36,25 06. 09. 2018 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2180531 70380733 Jazdné výkony 175,03 35,01 210,04 06. 09. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180530 1801952 Materiál 79,88 15,98 95,86 06. 09. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180529 9001148768 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 06. 09. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180528 20180111 Odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 05. 09. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180527 2018479 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 05. 09. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180526 0345118178 Zánik poistenia -24,00 -24,00 05. 09. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180525 2018390 Materiál 12,87 2,57 15,44 05. 09. 2018 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2018009
2180524 4218005826 Telekomunikačné poplatky 41,86 8,37 50,23 05. 09. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180523 20181322 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 04. 09. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180522 2018524 Štiepka, doprava 2 320,00 464,00 2 784,00 04. 09. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180521 2018531 Štiepka, doprava 1 872,00 374,40 2 246,40 04. 09. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180520 2018093 Smrekové odrezky, doprava 750,72 150,14 900,86 04. 09. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180519 280519 Materiál 201,74 40,35 242,09 04. 09. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180518 5518014493 Vodné a stočné 1 029,01 205,80 1 234,81 04. 09. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180517 139/2018 Odrezky sm 1 883,65 376,73 2 260,38 03. 09. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180516 18VF037 Výkopové práce pri poruche teplovodu – sídlisko Bysterec 110,00 110,00 03. 09. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324.18
2180515 20180093 Drevná štiepka, doprava 4 174,50 834,90 5 009,40 03. 09. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180514 7229255282 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 03. 09. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180513 7229255237 Zemný plyn 193,33 38,67 232,00 03. 09. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180512 7229255281 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 03. 09. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180511 65/18 Duplexná úpravňa vody 1 450,00 290,00 1 740,00 30. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2018115
2180510 66/18 Prevádzková chémia pre systém 2 170,00 434,00 2 604,00 30. 08. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2018110
2180509 16618 Doskový výmenník, krabicová izolácia 115,00 23,00 138,00 30. 08. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2018118
18119 163118 Aktualizácie 2019 28,00 5,60 33,60 07. 09. 2018 PORADCA s. r. o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2018120
18118 118091797 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 05. 09. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2018119
18117 1821299 Práce podľa zmluvy, WD 1TB disk do PC, XEROX 3117 kompatibilné 313,00 62,60 375,60 05. 09. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18116 1808123 audit účtovnej závierky 2018 – 1. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 04. 09. 2018 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
2180508 0919790318 Z návrhu na vykonanie exekúcie 16,50 16,50 30. 08. 2018 Okresný súd Banská Bystrica
2180507 31181684 Materiál 35,32 7,06 42,38 28. 08. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180506 2320180124 Štrk Ludrová 19,11 3,82 22,93 28. 08. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2018117
2180505 20180816 Servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 500 D – vyčistenie výmenníkov vody zo strany spalín, vyčistenie ventilátorov spalín, vyčistenie horákov, vyčistenie sifonov, odkalenie výmenníkov vody, vyčistenie kontrola a nastavenie ionizačných a zapaľovaccíh elektród, nastavenie spaľovania, kontrola funkčnosti 349,44 349,44 28. 08. 2018 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 objednávka č. 2018114
2180504 301802104 Natural 95, Diesel 170,16 34,03 204,19 27. 08. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2180503 2180352 Servisné práce – vloženie 4 platní 481,00 96,20 577,20 27. 08. 2018 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349
2180502 8080073975 Povinné zmluvné poistenie -38,50 -38,50 27. 08. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180501 2018509 Štiepka, doprava 936,00 187,20 1 123,20 27. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180500 2018497 Štiepka, doprava 3 696,00 739,20 4 435,20 27. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180499 16018 Výmenníky 542,00 108,40 650,40 24. 08. 2018 METECH, s. r. o., Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 36837342 objednávka č. 2018116
2180498 3305115828 SAMSUNG GALAXY 40,83 8,17 49,00 24. 08. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 1349.18
2180497 3618080100 Materiál 60,12 12,02 72,14 23. 08. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180496 212/2018 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 23. 08. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
18115 2018080 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 09. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18114 2007005401 Havarijné poistenie 327,36 327,36 20. 08. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2180495 1801024 DIESEL 103,67 20,73 124,40 22. 08. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180494 201800653 Zneškodnenie odpadu 93,16 18,63 111,79 21. 08. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180493 2018435 Štiepka, doprava 2 035,50 407,10 2 442,60 21. 08. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180492 8100210316 Havarijné poistenie 340,65 340,65 20. 08. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2180491 2007005400 Havarijné poistenie 381,56 381,56 20. 08. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2180490 2018184 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 613,09 122,62 737,71 20. 08. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180489 2018183 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 783,40 156,68 940,08 20. 08. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180488 2018201 Smrekové odrezky, doprava 1 484,60 296,92 1 781,52 17. 08. 2018 STAVOR, spol. s r. o., Ulica Podkamenné 132/75, 029 56 Zákamenné, IČO: 36371343 zmluva č. 1337.18
2180487 1800340 Gátrové odrezky 1 325,00 265,00 1 590,00 17. 08. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180486 2018480 Štiepka, doprava 1 884,00 376,80 2 260,80 16. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
18113 100 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 14. 08. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18112 101 Elektrická energia 64,67 12,93 77,60 14. 08. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18111 5467510539 Telekomunikačné poplatky 1,87 0,37 2,24 13. 08. 2018 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2180485 1620180681 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 68,75 13,75 82,50 16. 08. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2018105
2180484 2018018 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 449,29 289,86 1 739,15 16. 08. 2018 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180483 6861311715 Nájom fľaša oceľová 50,62 10,12 60,74 16. 08. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180482 18120673 Servisný zásah, dopravné náklady 102,30 20,46 122,76 16. 08. 2018 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO: 31359451 objednávka č. 2018103
2180481 2018076 Palivové drevo – gátrové orezy 1 574,35 314,87 1 889,22 14. 08. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
2180480 2018007166 Elektrická energia 6 825,21 1 365,05 8 190,26 13. 08. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180479 2018461 Štiepka, doprava 480,00 96,00 576,00 10. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180478 2018187 Smrekové odrezky, doprava 1 226,28 245,26 1 471,54 13. 08. 2018 STAVOR, spol. s r. o., Ulica Podkamenné 132/75, 029 56 Zákamenné, IČO: 36371343 zmluva č. 1337.18
2180477 189110062 Internet 15,82 3,17 18,99 09. 08. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180476 189110063 Internet 17,48 3,50 20,98 09. 08. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180475 18241 Drevné odrezky, doprava 1 015,68 203,14 1 218,82 09. 08. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 zmluva č. 1340.18
2180474 20180103 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia horákov v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 09. 08. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180473 1018187 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 127,50 425,50 2 553,00 09. 08. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180472 1018203 Odrezková drevná štiepka, doprava 5 382,00 1 076,40 6 458,40 09. 08. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180471 180709 Drevné odrezky, doprava 4 474,69 894,94 5 369,63 09. 08. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180470 180710 Palivové drevo – výrezy, doprava 1 654,82 330,96 1 985,78 09. 08. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180469 301801962 Diesel 78,99 15,80 94,79 08. 08. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180468 1801688 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 435,52 87,10 522,62 08. 08. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180467 2018006985 Zemný plyn 22 594,62 4 518,92 27 113,54 08. 08. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180466 2018408 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 08. 08. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180465 218280 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 08. 08. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2180464 5518014453 Vodné a stočné 802,09 160,42 962,51 07. 08. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180463 198/2018 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 07. 08. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
2180462 3618070174 Materiál 73,30 14,66 87,96 07. 08. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180461 3500334069 Telekomunikačné poplatky 365,29 73,06 438,35 07. 08. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180460 4218005178 Telekomunikačné poplatky 44,01 8,80 52,81 06. 08. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180459 6861307162 Nájom fľaša oceľová 47,99 9,60 57,59 06. 08. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180458 2018449 Štiepka, doprava 936,00 187,20 1 123,20 06. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180457 2018045 Odber drevnej hmoty – ihličnatá vláknina 979,46 195,89 1 175,35 06. 08. 2018 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1347.18
2180456 9001140378 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,46 46,46 06. 08. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180455 2018080 Smrekové odrezky, doprava 485,76 97,15 582,91 03. 08. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180454 2018079 Smrekové odrezky, doprava 2 129,52 425,90 2 555,42 03. 08. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180453 20181164 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 08. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180452 07/2018 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni K4 Brezovec – Ľ. Štúra 382,16 382,16 03. 08. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180451 06/2018 Odborné prehliadky kotolní, opakov. vonk. prehliadka TNS a kotlov v kotolni Matúškova ul. 535,36 535,36 03. 08. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180450 20180083 Drevná štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 02. 08. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180449 2018443 Štiepka, doprava 2 340,00 468,00 2 808,00 02. 08. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180448 280466 Materiál 482,59 96,52 879,11 02. 08. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180447 OF2018067 Oprava riadiaceho systému 298,00 298,00 02. 08. 2018 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 objednávka č. 2018104
2180446 18VF-029 Maľovanie (čistenie a maľovanie) v bl. Kňažia 348 2 028,41 405,68 2 434,09 02. 08. 2018 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Pokryváč, IČO: 45557721 objednávka č. 2018099
2180445 7264155277 Zemný plyn 92,50 18,50 111,00 02. 08. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180444 7264155321 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 02. 08. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180443 7264155322 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 02. 08. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180442 120/2018 Odrezky sm 613,07 122,61 735,68 01. 08. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180441 1800306 Gátrové odrezky 580,00 116,00 696,00 01. 08. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180440 2018/571 Drevná štiepka, doprava 874,00 174,80 1 048,80 01. 08. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180439 13/2018 Nájomné 150,00 150,00 01. 08. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180438 2018420 Štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 27. 07. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180437 301801909 Natural 95, Diesel 58,22 11,64 69,86 27. 07. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180436 2018064 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 85,00 17,00 102,00 25. 07. 2018 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2018101
18110 1821201 Kópie/tlač 26,66 5,33 31,99 06. 08. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18109 1821162 Myš GIGABYTE GM-5050, 4GB 1333 MHz SODIMM DDR3, Práce podľa zmluvy 229,67 45,93 275,60 06. 08. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18108 10180214 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 02. 08. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18107 2018063 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 02. 08. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18106 2018064 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 08. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18105 2181280 Kancelárske potreby 28,97 5,79 24,76 01. 08. 2018 Miloš Huba ORSA, Gen. svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
2180435 31181471 Materiál 43,13 6,67 49,80 24. 07. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180434 301801805 Diesel 48,56 9,71 58,27 23. 07. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180433 2018076 Smrekové odrezky, doprava 1 279,26 255,85 1 535,11 23. 07. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180432 2018074 Smrekové odrezky, doprava 728,64 145,73 874,37 23. 07. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180431 1800875 DIESEL 104,92 20,98 125,90 20. 07. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180430 2018006081 Elektrická energia 6 280,61 1 256,12 7 536,73 19. 07. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180429 2018411 Štiepka, doprava 2 784,00 556,80 3 340,80 19. 07. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180428 180609 Drevné odrezky, doprava 2 304,05 460,81 2 764,86 18. 07. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180427 180617 Palivové drevo – výrezy, doprava 1 482,57 296,51 1 779,08 18. 07. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180426 180063 Drevná štiepka, doprava 1 023,50 204,70 1 228,20 18. 07. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2018002
2180424 6861299933 Nájom fľaša oceľová 41,62 8,32 49,94 17. 07. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180423 108/2018 Odrezky sm 613,07 122,61 735,68 16. 07. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
20018005 2018049 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA NA SÍDLISKU BYSTEREC – rekonštrukcia teplovodnej prípojky pre ZŠ. M. Kukučína 450,00 90,00 540,00 20. 07. 2018 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2180422 105/218 Odrezky sm 1 309,97 261,99 1 571,96 16. 07. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180421 109/2018 Palivo sm 600,21 120,04 720,25 16. 07. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607
2180420 2018015 Dovoz drevných odrezkov 622,67 124,53 747,20 16. 07. 2018 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180419 20180294 Žiarobetón 80,00 16,00 96,00 13. 07. 2018 KOVOHUTY Dolný Kubín, s. r. o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31646697 objednávka č. 2018100
2180418 1800291 Gátrové odrezky 582,00 116,40 698,40 13. 07. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180417 2018387 Štiepka, doprava 1 416,00 283,20 1 699,20 13. 07. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180416 2007006902 Havarijné poistenie 561,86 561,86 13. 07. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2180415 VF0332018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 13. 07. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180414 VF0342018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 13. 07. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180413 VF0372018 Vnútorné prehliadky kotlov č. 3, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 13. 07. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180412 VF0352018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 13. 07. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180411 VF0362018 Vnútorné prehliadky kotlov č. 1, 2 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 13. 07. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180410 2018005755 Zemný plyn 25 962,49 5 192,50 31 154,99 13. 07. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180409 301801751 Diesel 47,39 9,48 56,87 12. 07. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180408 1018167 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 104,00 220,80 1 324,80 11. 07. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180407 189095952 Internet 17,48 3,50 20,98 10. 07. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180406 189095951 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 07. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180405 12/2018 Nájomné 150,00 150,00 09. 07. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180404 2018374 Štiepka, doprava 1 860,00 372,00 2 232,00 09. 07. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180403 2018/523 Drevná štiepka, doprava 954,50 190,90 1 145,40 09. 07. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180402 301801658 Diesel 29,39 5,88 35,27 09. 07. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180401 9001132915 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 09. 07. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180400 3618060186 Svietidlo 12,27 2,45 14,72 09. 07. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180399 2018360 Štiepka, doprava 1 058,00 211,60 1 269,60 09. 07. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180398 218237 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 180,00 36,00 216,00 06. 07. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 1336.18
2180397 70380519 Jazdné výkony vozidla LIAZ 160,09 32,02 192,11 06. 07. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180396 1801459 Materiál 21,64 4,33 25,97 06. 07. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180395 20180071 Drevná štiepka, doprava 7 245,00 1 449,00 8 694,00 06. 07. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
18104 3325/12 Trovy exekúcie 133,81 133,81 19. 07. 2018 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
18103 FO-839/2018 Prehliadka priemyselného vysávača PANDA K300 76,25 15,25 91,50 12. 07. 2018 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035
20018004 1800501697 Refundácia ceniny za prihlásenie nového vozidla: Škoda Fabia 66,00 66,00 15. 06. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
20018003 1830500094 Fabia Clever Clever 8 324,17 1 664,83 9 989,00 11. 06. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046 objednávka č. 2018056
20018002 201800205 Potrubie 6 830,00 1 366,00 8 196,00 10. 05. 2018 ENERGY TRANS, spol. s r. o., Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO: 36419869 zmluva č. 1329.18
20018001 2018007 Vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodu CZT pre vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia admin. budovy na Lucenkovej ul. v Dolnom Kubíne 480,00 96,00 576,00 11. 01. 2018 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
18102 5463051062 Telekomunikačné poplatky 3,01 0,60 3,61 11. 07. 2018 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18101 2018017 Úpravy v systéme web stránky – zväčšovanie písma, čítanie textu, responzivita stránky, pridávanie dokumentov na zverejňovanie (www.tehos.eu) 240,00 240,00 10. 07. 2018 Filip Bocko STUDIO DESIGN, Valaská Dubová 195, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 46343806 objednávka č. 2018094
18100 1821090 Kópie/tlač 46,77 9,35 56,12 09. 07. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18099 10180174 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 07. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18098 2018054 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 07. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18097 1891212 Aktualizačná verzia programu WOASIS, WPU, DnPAM, ISM 462,70 92,54 555,24 04. 07. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18096 1821013 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 04. 07. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18095 96 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 07. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18094 97 Elektrická energia 64,37 12,88 77,25 02. 07. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18093 2181066 Kancelárske potreby 29,85 5,97 35,82 29. 06. 2018 Miloš Huba Orsa, Gen. svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18092 2018053 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 29. 06. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
2180394 6861296022 Nájom fľaša oceľová 41,62 8,32 49,94 06. 07. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180393 3500297888 Telekomunikačné poplatky 266,82 53,36 320,18 06. 07. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180392 4218004505 Telekomunikačné poplatky 42,92 8,58 51,50 04. 07. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180391 2018/490 Drevná štiepka, doprava 839,50 167,90 1 007,40 04. 07. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180390 280397 Materiál 897,80 179,56 1 077,36 04. 07. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180389 52/18 Chemický rozbor vôd 130,00 26,00 156,00 03. 07. 2018 Jozef Vičan Plynár – chemik, Brezová 2171/6, 955 01 Topoľčany, IČO: 11764252 objednávka č. 2018096
2180388 2018062 Palivové drevo – gátrové orezy 2 078,05 415,61 2 493,66 03. 07. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
2180387 5518014148 Vodné a stočné 4 915,58 983,12 5 898,70 03. 07. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180386 5518014149 Vodné a stočné 1 666,35 333,27 1 999,62 03. 07. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180385 20180020 Revízie a spracovanie revíznych správ pre KOS 814,00 162,80 976,80 02. 07. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180384 20180019 Revízie a spracovanie revíznych správ pre KOS 352,00 70,40 422,40 02. 07. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180383 2018991 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 07. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180382 20184019 „Technické zhodnotenie kotla Dantstoker na kotolni Bysterec“ 28 401,75 28 401,75 02. 07. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1328.18
2180381 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 32,41 32,41 02. 07. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180380 20184020 Alkalická vývarka kotla Dantstoker na kotolni Bysterec 1 283,00 1 283,00 02. 07. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 objednávka č. 2018092
2180379 7259135264 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 02. 07. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180378 7259135219 Zemný plyn 92,50 18,50 111,00 02. 07. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180377 7259135263 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 02. 07. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180376 01257 Elektrická energia 294,17 58,83 353,00 02. 07. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180375 05818 Výroba a montáž izolácie potrubia a ventilov 375,00 375,00 28. 06. 2018 OSTAS s. r. o., Matúšková 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31565883
2180374 201800505 Zneškodnenie odpadu 97,24 19,45 116,69 28. 06. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180373 2018362 Štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 28. 06. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180372 04/2018 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odborná prehliadka kotolne Ťatliakova ul. 154,72 154,72 28. 06. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180371 05/2018 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 490,72 490,72 28. 06. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180370 301801604 Diesel 95,18 19,04 114,22 28. 06. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180369 441802037 Overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 7 690,97 1 538,19 9 229,16 28. 06. 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 objednávka č. 2018021
2180368 610351/18 Šnek štokra 850,00 170,00 1 020,00 28. 06. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2018095
2180367 1800745 DIESEL 235,72 47,14 282,86 27. 06. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180366 1180275 Fľaša + uzáver 12,60 2,52 15,12 27. 06. 2018 MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin, IČO: 45327700 objednávka č. 2018093
2180365 70380474 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 74,23 14,85 89,08 25. 06. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2018085
2180364 3618060102 Materiál 33,66 6,73 40,39 25. 06. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180363 322018 Prehliadka elektrickej časti bytového domu na ul. J. Ťatliaka č. 1783/2-4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 345,00 345,00 22. 06. 2018 Ing. Peter Jackulík – REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 objednávka č. 2018086
2180362 301801509 Diesel 64,05 12,81 76,86 22. 06. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180361 1800239 Gátrové odrezky 662,00 132,40 794,00 22. 06. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180360 1018153 Odrezková drevná štiepka, doprava 12 765,00 2 553,00 15 318,00 22. 06. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180359 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 702,68 702,68 26. 06. 2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 zmluva č. 1251.17
2180358 2180256 Oprava poškod. platní 11 260,00 2 252,00 13 512,00 21. 06. 2018 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 objednávka č. 2018076
2180357 2018341 Štiepka, doprava 1 848,00 369,60 2 217,60 21. 06. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180356 2018/457 Drevná štiepka, doprava 862,50 172,50 1 035,00 21. 06. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180355 1620180472 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 73,63 14,73 88,36 21. 06. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2018082
2180354 2018339 Štiepka, doprava 7 072,50 1 414,50 8 487,00 20. 06. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180353 18VF024 Výkopové práce na ul. Obrancov mieru – havária teplovodu 210,00 210,00 20. 06. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324. 18; objednávka č. 2018090
2180352 6861287836 Nájom fľaša oceľová 41,62 8,32 49,94 19. 06. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180351 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 2 070,48 2 070,48 15. 06. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180350 2018004934 Elektrická energia 7 032,36 1 406,45 8 438,81 18. 06. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180349 2018011 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 693,15 338,63 2 031,78 18. 06. 2018 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180348 518313801 Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt), Váhy triedy presnosti II – do 20 kg vrátane – kalibrácia, Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg – overenie 408,50 81,70 490,20 15. 06. 2018 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521
2180347 2018331 Štiepka, doprava 2 820,00 564,00 3 384,00 15. 06. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180346 301801450 Diesel 40,54 8,11 48,65 15. 06. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180345 1820500060 Gumové koberce 21,30 4,26 25,56 15. 06. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2180344 2018004594 Zemný plyn 23 621,98 4 724,40 28 346,38 14. 06. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180343 1018138 Odrezková drevná štiepka, doprava 24 012,00 4 802,40 28 814,40 14. 06. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180342 10180165 Kontrola a tlaková skúška hydrantu, Vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja, Oprava hasiaceho prístroja P6, Vykonanie kontroly pojazdného hasiaceho prístroja, Označenie „Hydrant“ 131,21 26,24 157,45 13. 06. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2180341 1620220669 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 671,60 671,60 13. 06. 2018 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2180340 2018006 Klampiarske práce na bytovom dome č. 2973, ul. M. Hattalu 1 480,00 296,00 1 776,00 13. 06. 2018 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083
2180339 VF0302018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 – biomasa na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 13. 06. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180338 20180082 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 13. 06. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180337 2018/432 Drevná štiepka, doprava 1 725,00 345,00 2 070,00 13. 06. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180336 20184018 Dodávka žiarových rúr 15 293,25 15 293,25 13. 06. 2018 ČKD Dukla, Montáže s. r. o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina, IČO: 31591086 zmluva č. 1328.18
2180335 700760759 Poistenie vozidiel 334,15 334,15 12. 06. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180334 180508 Drevné odrezky, doprava 4 965,60 993,12 5 958,72 12. 06. 2018 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813
2180333 180055 Energetická drevná štiepka, doprava 10 074,00 2 014,80 12 088,80 12. 06. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2018002
2180332 189081837 Internet 15,82 3,17 18,99 11. 06. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180331 189081838 Internet 17,48 3,50 20,98 11. 06. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180330 1800660 DIESEL 233,45 46,69 280,14 11. 06. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180329 2018305 Štiepka, doprava 1 416,00 283,20 1 699,20 11. 06. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180328 31181138 Materiál 705,06 141,01 846,07 11. 06. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180327 05418 Montáž a dodávka tepelnej izolácie potrubia a armatúr na kotolni Brezovec – poliklinika (parné potrubie) 3 287,00 3 287,00 08. 06. 2018 OSTAS s. r. o., Matúšková 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31565883 objednávka č. 2018079
2180326 2018300 Štiepka, doprava 11 373,50 2 274,70 13 648,20 07. 06. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180325 3618050185 Materiál 73,03 14,61 87,64 07. 06. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180324 218201 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 07. 06. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180323 20180013 Odrezková drevná štiepka, doprava 6 520,50 1 304,10 7 824,60 07. 06. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180322 4218004006 Telekomunikačné poplatky 43,26 8,65 51,91 06. 06. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180321 6861282469 Nájom fľaša oceľová 44,39 8,88 53,27 06. 06. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180320 1801186 Materiál 469,02 93,80 562,82 06. 06. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180319 2018047 Palivové drevo – gátrové orezy 999,35 199,87 1 199,22 06. 06. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687
2180318 FV041/18 Výmena riadiaceho systému na kotolni Bysterec 1 414,34 1 414,34 06. 06. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2018083
2180317 301801334 Diesel 82,92 16,58 99,50 06. 06. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180316 9001124729 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 06. 06. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180315 313180167 Oprava a overenie BV 72,22 14,44 86,66 05. 06. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189
2180314 2018052 Smrekové odrezky, doprava 1 475,88 295,18 1 771,06 05. 06. 2018 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1341.18
2180313 3500249512 Telekomunikačné poplatky 268,41 53,68 322,09 05. 06. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180312 20180061 Drevná štiepka, doprava 5 163,50 1 032,70 6 196,20 05. 06. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180311 280312 Materiál 284,51 56,90 341,41 04. 06. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180310 2018147 Zabezpečenie vykonania úradnej skúšky tlakovej nádoby 3 525,00 705,00 4 230,00 04. 06. 2018 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352 objednávka č. 2018075
2180309 2018/379 Drevná štiepka, doprava 828,00 165,60 993,60 04. 06. 2018 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2018087
2180308 7279066528 Zemný plyn 100,83 20,17 121,00 04. 06. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180307 7279066573 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 04. 06. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180306 7279066572 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 04. 06. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180305 1800185 Gátrové odrezky 607,00 121,40 728,40 01. 06. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180304 027/2018 Výmena kovania a montážne práce na byte ul. Ľ. Štúra 2297/20, Dolný Kubín 299,08 59,82 358,90 01. 06. 2018 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 objednávka č. 2018078
2180303 SK181649 Nástroj k odizolovaniu vodičov, Čistič, Suché silikónové mazadlo, Čistí, maže, chráni, doprava 193,26 38,65 231,91 01. 06. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2018081
2180302 5518009716 Vodné a stočné 508,07 101,61 609,68 01. 06. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180301 2018809 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 01. 06. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180300 301180634 Vodomer ENBRA 315,20 63,04 378,24 01. 06. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2018012
2180299 9/2018 Nájomné 150,00 150,00 01. 06. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180298 1816503458 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky ohrievača vody v NsP Dolný Kubín 240,00 48,00 288,00 31. 05. 2018 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 objednávka č. 2018088
2180297 2018300 Štiepka, doprava 3 312,00 662,40 3 974,40 31. 05. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180296 20180078 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 774,00 154,80 928,80 31. 05. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180295 20180011 Obrezková drevná štiepka, doprava 4 404,50 880,90 5 285,40 31. 05. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180294 75324153 Elektromotorický pohon 700,42 140,08 840,50 30. 05. 2018 Siemens s. r. o., Lamacská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2018080
2180293 FV-1620180096 Oddělovací transformátor, dopravné 22 973,13 22 973,13 28. 05. 2018 Diametral a. s., Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice objednávka č. 2018033; objednávka č. 2018037
2180292 1800592 DIESEL 107,58 21,53 129,21 28. 05. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180291 1018125 Odrezková drevná štiepka, doprava 10 741,00 2 148,20 12 889,20 28. 05. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180290 078/2018 Palivo sm 679,38 135,88 815,26 28. 05. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607
2180289 079/2018 Odrezky sm 1 917,99 383,60 2 301,59 28. 05. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180288 2018123 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 274,00 54,80 328,80 28. 05. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180287 301801275 Diesel 168,45 33,69 202,14 25. 05. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180286 20269/2018 Daň z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2018 11 457,73 11 457,73 23. 05. 2018 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2180285 2018284 Štiepka, doprava 3 288,00 657,60 3 945,60 24. 05. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180284 3618050080 Materiál 39,03 7,81 46,84 23. 05. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180283 2018008 Práce traktorom pri dovoze drevných odrezkov 109,30 21,86 131,16 24. 05. 2018 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1331.18
2180282 073/2018 Odrezky sm 1 949,30 389,86 2 339,16 21. 05. 2018 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1339.18
2180281 2018106 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 691,20 138,24 829,44 21. 05. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180280 2018262 Štiepka, doprava 3 288,00 657,60 3 945,60 21. 05. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180279 2018252 Štiepka, doprava 1 872,00 374,40 2 246,40 21. 05. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180278 301801186 Diesel 38,68 7,74 46,42 21. 05. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180277 2018269 Štiepka, doprava 11 224,00 2 244,80 13 468,80 18. 05. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180276 20180074 odborné prehliadky plynových zariadení v kotolniach 768,00 153,60 921,60 17. 05. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180275 2018003967 Elektrická energia 7 612,79 1 522,57 9 135,36 16. 05. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180274 6861273357 Nájom fľaša oceľová 50,18 10,04 60,22 16. 05. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180273 S61-150518-0328 Upomínacie konanie – z návrhu na vydanie platobného rozkazu 71,00 71,00 16. 05. 2018 Okresný súd Banská Bystrica
2180272 S61-150518-0331 Upomínacie konanie – z návrhu na vydanie platobného rozkazu 95,00 95,00 16. 05. 2018 Okresný súd Banská Bystrica
2180271 2018031 Palivové drevo – gátrové orezy 496,80 99,36 596,16 16. 05. 2018 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1327.18
2180270 180041 Energetická drevná štiepka, doprava 1 529,50 305,90 1 835,40 21. 05. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2018002
2180269 201800222 Stavebné a montážne práce na stavbe Rekonštrukcia AB Lucenkova D. Kubín 7 420,00 7 420,00 15. 05. 2018 ENERGY TRANS, spol. s r. o., Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO: 36419869 zmluva č. 1329.18
2180268 20180009 Obrezková drevná štiepka, doprava 3 691,50 738,30 4 429,80 15. 05. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180267 50804175 JOKEL 16,50 3,30 19,80 15. 05. 2018 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2018007
2180266 301801027 Diesel 85,29 17,06 102,35 14. 05. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180265 70380313 Jazdné výkony vozidla LIAZ 105,55 21,11 126,66 14. 05. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180264 218163 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 14. 05. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180263 10180350 Olej špeciálny, filter olejový, filter vzduchový, servisný zásah, ubehnuté kilometre 147,94 29,59 177,53 14. 05. 2018 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480
2180262 1800532 DIESEL 107,01 21,40 128,41 14. 05. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180261 313180137 Tesnenie pre snímače teploty typ DS 25,00 5,00 30,00 11. 05. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2018012
2180260 20180020 Výpočet drevnej štiepky na sklade 220,00 44,00 264,00 11. 05. 2018 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756
2180259 201800400 Zneškodnenie odpadu 77,86 15,57 93,43 11. 05. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180258 3618040194 Materiál 4,89 0,98 5,87 11. 05. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180257 189067860 Internet 15,82 3,17 18,99 11. 05. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180256 189067861 Internet 24,07 4,82 28,89 11. 05. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180255 102/2018 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 10. 05. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
2180254 2018003310 Zemný plyn 25 567,76 5 113,56 30 681,32 10. 05. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180253 2018241 Štiepka, doprava 14 317,50 2 863,50 17 181,00 09. 05. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180252 20180133 Naklepávacie závažia, Demontáž z nápravy VAN/SUV, Vyváženie VAN/SUV disku, Montáž na nápravu VAN/SUV 23,56 4,71 28,27 09. 05. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180251 20180134 Naklepávacie závažie, Vyváženie PD, Demontáž nápravy, Montáž na nápravu, Nastavenie geometrie osobné vozidlo 62,80 12,56 75,36 09. 05. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180250 20180136 Naklepávacie závažia, Demontáž z nápravy, Vyváženie PD, Montáž na nápravu 12,17 2,43 14,60 09. 05. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180249 2018240 Štiepka, doprava 1 896,00 379,20 2 275,20 07. 05. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180248 2018095 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 1 180,70 236,14 1 416,84 07. 05. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180247 9001116123 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,52 47,52 07. 05. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180246 VF0242018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 5 na biomasovej kotolni Bysterec 250,40 50,08 300,48 07. 05. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180245 1018113 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 312,50 862,50 5 175,00 07. 05. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180244 2103508018 Ročný poplatok na rok 2018 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017 4 159,00 4 159,00 07. 05. 2018 Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2180243 3500201669 Telekomunikačné poplatky 267,57 53,51 321,08 07. 05. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180242 4218003322 Telekomunikačné poplatky 43,21 8,64 51,85 04. 05. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180241 20180062 Servisné práce u parného priemyselného kotla v plynovej kotolni NsP 696,00 139,20 835,20 04. 05. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180240 1800934 Materiál 21,99 4,40 26,39 04. 05. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180239 1800159 Gátrové odrezky 621,00 124,20 745,20 04. 05. 2018 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1338.18
2180238 4300012315 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 04. 05. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2018069
2180237 4300012314 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 04. 05. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2018070
2180236 4300012316 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 04. 05. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2018068
2180235 4300012313 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 04. 05. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2018071
2180234 4300012317 Prístup k paralelnému prenosu údajov 349,00 69,80 418,80 04. 05. 2018 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2018067
2180233 86610192 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 420,00 84,00 504,00 03. 05. 2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2018077
2180232 7/2018 Nájomné 150,00 150,00 03. 05. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180231 280233 Materiál 66,88 13,38 80,26 03. 05. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180230 70380290 Jazdné výkony vozidla LIAZ 240,97 48,19 289,16 03. 05. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180229 5518004433 Vodné a stočné 546,61 109,32 655,93 03. 05. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180228 7214204507 Zemný plyn 239,17 47,83 287,00 03. 05. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180227 7214204552 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 03. 05. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180226 7214204553 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 03. 05. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180225 301800975 Diesel 46,41 9,28 55,69 02. 05. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180224 2018637 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 02. 05. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180223 1018100 Odrezková drevná štiepka, doprava 7 417,50 1 483,50 8 901,00 02. 05. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180222 20180051 Drevná štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 02. 05. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180221 2018005 Oprava dverí kotolňa Matúšková 500,00 500,00 27. 04. 2018 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2018066
2180220 8150004 Klzné vedenie 1 400,00 280,00 1 680,00 26. 04. 2018 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 objednávka č. 2018063; objednávka č. 2018065
2180219 20180006 Kontrola nastavenie revíziu elektronickej detekcie úniku plynu a vystavenie protokolov 900,00 900,00 25. 04. 2018 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071
2180218 1800464 DIESEL 95,47 19,09 114,56 25. 04. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180217 18VF018 Terénne úpravy (zhrnutie hliny) na ploche určenej na uskladnenie odrezkov a pal. dreva 2 835,50 2 835,50 25. 04. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324.18
2180216 2018224 Štiepka, doprava 2 832,00 566,40 3 398,40 25. 04. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180215 18/057 Simat, kamenivo 2 764,86 552,97 3 317,83 24. 04. 2018 Jozef Vrábeľ Autodoprava, 027 21 Žaškov, IČO: 32277849 objednávka č. 2018072
2180214 3618040083 Materiál 23,74 4,75 28,49 23. 04. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180213 31180736 Materiál 483,93 88,79 572,72 20. 04. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180212 2018208 Štiepka, doprava 1 872,00 374,40 2 246,40 20. 04. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180211 2018002679 Elektrická energia 11 640,37 2 328,06 13 968,43 19. 04. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180210 20180007 Obrezková drevná štiepka, doprava 8 590,50 1 718,10 10 308,60 19. 04. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180209 48559966 Materiál 144,50 28,90 173,40 18. 04. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018062
2180208 48559965 Dobropis – materiál -29,10 -5,82 -34,92 18. 04. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018062
2180207 48559964 Dobropis – materiál -144,50 -28,90 -173,40 18. 04. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018062
2180206 2018207 Štiepka, doprava 5 014,00 1 002,80 6 016,80 18. 04. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180205 1820509 Toner XEROX 48,33 9,67 58,00 18. 04. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2180204 301800859 Diesel 109,20 21,84 131,04 18. 04. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180203 6861263157 Nájom fľaša oceľová 50,62 10,12 60,74 17. 04. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180202 201800325 Zneškodnenie odpadu 160,48 32,10 192,58 17. 04. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180201 301800802 Diesel 46,67 9,33 56,00 16. 04. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180200 48559739 Materiál 29,10 5,82 34,92 16. 04. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018062
2180199 48559551 Materiál 144,50 28,90 173,40 16. 04. 2018 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2018062
2180198 1800394 DIESEL 578,69 115,74 694,43 16. 04. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180197 101885 Odrezková drevná štiepka, doprava 3 001,50 600,30 3 601,80 13. 04. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180196 180031 Energetická drevná štiepka, doprava 5 232,50 1 046,50 6 279,00 13. 04. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2018002
2180195 2018193 Štiepka, doprava 2 352,00 470,40 2 822,40 13. 04. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018059
2180194 18066 Drevná štiepka, doprava 3 450,00 690,00 4 140,00 12. 04. 2018 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2018050
2180193 313180103 Oprava a overenie vodomeru, Vodomer ENBRA 148,86 29,77 178,63 12. 04. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2018012
2180192 218123 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 12. 04. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180191 20180043 Drevná štiepka, doprava 5 290,00 1 058,00 6 348,00 11. 04. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180190 20180006 Obrezková drevná štiepka, doprava 5 474,00 1 094,80 6 568,80 11. 04. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180189 2018002342 Zemný plyn 53 348,33 10 669,67 64 018,00 11. 04. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180188 189053950 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 04. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180187 189053951 Internet 17,48 3,50 20,98 10. 04. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180186 9001108821 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 10. 04. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180185 FV-1800562 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort, objekt: Ľudovíta Štúra 2297/12, 14, 16, 18, 20, 22, Dolný Kubín 1 344,00 268,80 1 612,80 10. 04. 2018 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1123.15
2180184 18/131 Čap na hydraulickú podlahu 96,00 19,20 115,20 10. 04. 2018 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2018060
2180183 20180004 Obrezková drevná štiepka, doprava 11 442,50 2 288,50 13 731,00 10. 04. 2018 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2018052
2180182 3618030184 Materiál 70,21 14,04 84,25 09. 04. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180181 50803117 PASOVINA 50/8 63,70 63,70 09. 04. 2018 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2018007
2180180 28536457 Elektromotorický pohon 311,30 62,26 373,56 09. 04. 2018 Siemens s. r. o., Lamacská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 objednávka č. 2018054; objednávka č. 2018055
2180179 KVF2186030043 Dopraví řetěz, Článek spojovací, Balné, Doprava 2 725,20 2 725,20 06. 04. 2018 ŘETĚZY VAMBERK spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČ: 42885396 objednávka č. 2018043; objednávka č. 2018041
2180178 6861257638 Nájom fľaša oceľová 53,99 10,80 64,79 06. 04. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180177 18VF013 Kopanie sondy – porucha, kopanie na obrubníky, záhrn a úprava terénu (havária teplovodu pri ZŠ M. Kukučína Bysterec) 245,00 245,00 06. 04. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324.18
2180176 2018175 Štiepka, doprava 10 246,50 2 049,30 12 295,80 06. 04. 2018 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2018051
2180175 70380233 Jazdné výkony vozidla LIAZ 351,38 70,28 421,66 06. 04. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180174 201800299 Zneškodnenie odpadu 51,34 10,27 61,61 06. 04. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180173 1800663 Materiál 95,05 19,01 114,06 05. 04. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180172 20180032 Drevná štiepka, doprava 5 175,00 1 035,00 6 210,00 05. 04. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180171 4218002630 Telekomunikačné poplatky 43,08 8,62 51,70 05. 04. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180170 3500154482 Telekomunikačné poplatky 267,20 53,44 320,64 05. 04. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180169 5/2018 Nájomné 150,00 150,00 04. 04. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180168 2018171 Štiepka SM, doprava 2 714,00 542,80 3 256,80 04. 04. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018003
2180167 280171 Materiál 244,98 49,00 293,98 04. 04. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180166 52/2018 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 04. 04. 2018 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2180165 2018062 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 1 836,20 367,24 2 203,44 03. 04. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180164 180075 Sekanie drevnej hmoty 8 902,40 1 780,48 10 682,88 03. 04. 2018 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 zmluva č. 1322.18
2180163 2018460 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 03. 04. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180162 2320180065 Štrk Varín 60,50 12,10 72,60 03. 04. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2018057
2180161 5518000293 Vodné a stočné 1 808,67 361,73 2 170,40 03. 04. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180160 5518000292 Vodné a stočné 5 796,70 1 159,34 6 956,04 03. 04. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180159 7254090927 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 03. 04. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180158 7254090928 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 03. 04. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180157 7254090881 Zemný plyn 625,00 125,00 750,00 03. 04. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180156 301800695 Diesel 106,67 21,33 128,00 29. 03. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180155 20180049 Servisné práce u parného priemyselného kotla v plynovej kotolni NsP 696,00 139,20 835,20 29. 03. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180154 18VF00019 Montáž prietoku pary 966,00 193,20 1 159,20 29. 03. 2018 ZAMOX, s. r. o., Plavisko 150/462, 034 01 Ružomberok, IČO: 36431486 objednávka č. 2018048
2180153 01257 Elektrická energia 294,17 58,83 353,00 28. 03. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180152 VF0182018 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 4 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 27. 03. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180151 0805014263 Živelné poistenie 702,68 702,68 27. 03. 2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 zmluva č. 1251.17
2180150 1800287 DIESEL 506,87 101,38 608,25 26. 03. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180149 1620180184 Práce prevedené na vyhľadávaní úniku vody D. Kubín Bysterec 121,02 24,20 145,22 26. 03. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2018049
2180148 FV-1800381 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort, objekt: J. Ťatliaka 1783/1, 2, Dolný Kubín 378,00 75,60 453,60 26. 03. 2018 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1120.15
2180147 FV027/18 Dodávka ventilu LALMEK, konzultácia nastavenia 1 460,00 292,00 1 752,00 26. 03. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2018027
2180146 301800662 Diesel 43,24 8,65 51,89 26. 03. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180145 20180058 Naklepávacie závažie, vyzutie z disku, obutie na disk, vyváženie PD 5,61 1,12 6,73 23. 03. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180144 20180055 Vložka zámku originál, Diagnostika – 1, Výmena vložky zámku 179,00 35,80 214,80 23. 03. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180143 3618030076 Materiál 40,55 8,11 48,66 23. 03. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180142 VF0172018 Vonkajšie prehliadky TNS 708,00 141,60 849,60 21. 03. 2018 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2180141 31180524 Materiál 80,07 16,01 96,08 21. 03. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180140 201800252 Zneškodnenie odpadu 116,62 23,32 139,94 19. 03. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180139 1810100060 Pohon 1 007,09 201,42 1 208,51 19. 03. 2018 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 objednávka č. 2018044; objednávka č. 2018046
2180138 8100210326 Havarijné poistenie 835,60 835,60 19. 03. 2018 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2180137 2018001799 Elektrická energia 11 984,48 2 396,90 14 381,38 16. 03. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180136 6861249381 Nájom fľaša oceľová 42,22 8,44 50,66 16. 03. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180135 OF18032 Školenie elektrikárov s platným osvedčením, Školenie neelektrikárov 130,00 26,00 156,00 16. 03. 2018 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2180134 18VF009 Kopanie sondy, porucha, kopanie na obrubníky, záhrn a úprava terénu na základe havárie teplovodu pri ZŠ. M. Kukučína Bysterec 160,00 160,00 16. 03. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324.18
2180133 511097853 Komplexné poistenie podnikateľov 258,75 258,75 15. 03. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2180132 1800060 Osadenie dočasného dopravného značenia 65,91 13,18 79,09 15. 03. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180131 301800567 Diesel 37,00 7,40 44,40 15. 03. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180130 VF18025 Materiál 158,62 31,73 190,35 14. 03. 2018 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755 objednávka č. 2018008
2180129 1800242 DIESEL 464,15 92,83 556,98 13. 03. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180128 301800511 Diesel 192,56 38,51 231,07 12. 03. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180127 2018001220 Zemný plyn 69 321,52 13 864,31 83 185,83 12. 03. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180126 FV-1800330 Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN + W2M Heat2Go Comfort, objekt: Martina Hattalu 2973/13, 15, 17, Dolný Kubín 644,00 128,80 772,80 12. 03. 2018 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1122.15
2180125 2018/39 Oprávnené meranie hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity 2 880,00 576,00 3 456,00 09. 03. 2018 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2018026
2180124 31180424 Materiál 108,28 21,66 129,94 09. 03. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180123 02/2018 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob – expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 745,04 745,04 09. 03. 2018 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2180122 189040029 Internet 17,48 3,50 20,98 09. 03. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180121 189040028 Internet 15,82 3,17 18,99 09. 03. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180120 4/2018 Nájomné 150,00 150,00 09. 03. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180119 3618020178 Materiál 18,50 3,70 22,20 08. 03. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180118 9001100472 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 08. 03. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180117 218079 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 08. 03. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180116 180046 Sekanie drevnej hmoty 14 872,00 2 974,40 17 846,40 08. 03. 2018 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 zmluva č. 1322.18
2180115 201800186 Zneškodnenie odpadu 112,54 22,51 135,05 07. 03. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180114 20180034 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 774,00 774,00 07. 03. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180113 70380107 Jazdné výkony vozidla LIAZ 459,98 92,00 551,98 06. 03. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180112 20180038 Diagnostika a kontrola pal. systému, vyčistenie pal. rampy 62,50 12,50 75,00 06. 03. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180111 1800430 Farba SPRAY, Arktik -20 oC 10,38 2,08 12,46 06. 03. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180110 1800311 Osobné ochranné pracovné pomôcky 2 674,98 535,00 3 209,98 06. 03. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180109 162180154 Nájom 2018 24 925,58 24 925,58 06. 03. 2018 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2180108 6861244683 Nájom fľaša oceľová 36,07 7,21 43,28 06. 03. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180107 3500107784 Telekomunikačné poplatky 267,37 53,47 320,84 05. 03. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180106 4218001953 Telekomunikačné poplatky 45,78 9,16 54,94 05. 03. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180105 20180008 Montážne práce (doizolovanie potrubia) na stavbe v Dolnom Kubíne 606,00 606,00 05. 03. 2018 PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., Mostárenská, 977 01 Brezno, IČO: 36005932 objednávka č. 2018034
2180104 2018081 Materiál 201,25 40,25 241,50 05. 03. 2018 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2018009
2180103 2018298 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 05. 03. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180102 280118 Materiál 576,42 115,28 691,70 02. 03. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180101 7303922200 Zemný plyn 1 141,67 228,33 1 370,00 02. 03. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180100 7303922245 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 02. 03. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180099 7303922246 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 02. 03. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180098 20180023 Servis automobilu 27,84 5,57 33,41 01. 03. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o., Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
2180097 2180079 Výmenník doskový 499,00 99,80 598,80 01. 03. 2018 DECON spol. s r. o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina, IČO: 30224349 objednávka č. 2018040
2180096 5518000250 Vodné a stočné 738,79 147,76 886,55 01. 03. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180095 2018048 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 961,70 192,34 1 154,04 28. 02. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180094 2018041 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 445,05 89,01 534,06 28. 02. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180093 313180057 Oprava a overenie vodomeru, vodomery 171,94 34,39 206,33 28. 02. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2018012
2180092 610118/18 Oprava hydraulickej podlahy na kotolni Matúškova 270,00 54,00 324,00 26. 02. 2018 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2018039
2180091 3618020085 Materiál 137,10 27,42 164,52 23. 02. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180090 301800384 Diesel 36,15 7,23 43,38 23. 02. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180089 1800153 DIESEL 666,18 133,24 799,42 23. 02. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180088 5028180019 Dobropis – servis MAN -284,57 -56,91 -341,48 23. 02. 2018 BCI – S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 30228573
2180087 50802033 SCHOD STUPEN PERFORA 67,29 67,29 22. 02. 2018 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2018007
2180086 OF010/18 Modul digitálnych výstupov 129,60 25,92 155,52 22. 02. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2018024
2180085 18VF005 Výkopové práce, rozbíjanie, záhrn a úpravu terénu na základe havárie teplovodu pri ZŠ. M. Kukučína Bysterec 374,50 374,50 22. 02. 2018 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1324.18
2180084 0050180246 Servis MAN 284,57 56,91 341,48 21. 02. 2018 BCI – S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 30228573
2180083 2018000503 Elektrická energia 11 952,73 2 390,54 14 343,27 21. 02. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180082 20180028 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacích pomerov horákov (nie priemyselných) v plynovej kotolni 596,00 596,00 21. 02. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180081 1900935384 Dobropis – telekomunikačné poplatky -111,85 -111,85 19. 02. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180080 OF2018013 Servis na PK Štúrova a PK Bysterec 475,00 475,00 19. 02. 2018 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 zmluva č. 1305.17
2180079 6861238422 Nájom fľaša oceľová 41,62 8,32 49,94 16. 02. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180078 FV002/18 Oprava hydraulického agregátu a úprava programového vybavenia biomasovej kotolne Bysterec 373,30 74,66 447,96 16. 02. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2018014
2180077 FV003/18 Oprava roštu biomasového kotla v kotolni Bysterec 83,20 83,20 16. 02. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2018014
2180076 FV008/18 Programátorské práce – oprava regulácie výkonu kotla Bysterec 119,80 23,96 143,76 16. 02. 2018 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2180075 180008 Energetická drevná štiepka, doprava 2 599,00 519,80 3 118,80 16. 02. 2018 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2018002
2180074 301800307 Diesel 91,73 18,35 110,08 15. 02. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180073 2018024 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 1 313,25 262,65 1 575,90 15. 02. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180072 2320180032 Štrk Varín 39,16 7,83 46,99 14. 02. 2018 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2018036
2180071 101823 Odrezková drevná štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 14. 02. 2018 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2018017
2180070 2018000127 Zemný plyn 51 063,20 10 212,64 61 275,84 14. 02. 2018 ELGAS, k. s., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2180069 86610068 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 210,00 42,00 252,00 13. 02. 2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2018035
2180068 180018 Sekanie drevnej hmoty 9 817,60 1 963,52 11 781,12 12. 02. 2018 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 zmluva č. 1322.18
2180067 1800106 DIESEL 760,59 152,12 912,71 12. 02. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180066 17511006 Záloha na trovy exekúcie 48,31 9,66 57,97 12. 02. 2018 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2180065 17511007 Záloha na trovy exekúcie 24,14 4,83 28,97 12. 02. 2018 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2180064 17510929 Záloha na trovy exekúcie 32,74 6,55 39,29 12. 02. 2018 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2180063 17510986 Záloha na trovy exekúcie 8,90 1,78 10,68 12. 02. 2018 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2180062 189026222 Internet 15,82 3,17 18,99 09. 02. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180061 189026223 Internet 17,48 3,50 20,98 09. 02. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308. 17; zmluva č. 1309.17
2180060 2018006 Odborné prehliadky a skúšky 1 672,00 334,40 2 006,40 09. 02. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180059 3618010168 Materiál 350,64 70,13 420,77 09. 02. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180058 1800192 Materiál 509,81 101,96 611,77 08. 02. 2018 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2018011
2180057 9001092359 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,22 48,22 08. 02. 2018 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2180056 301800232 Diesel 105,88 21,18 127,06 08. 02. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180055 31180200 Materiál 86,74 17,35 104,09 07. 02. 2018 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2018010
2180054 SK180370 Výkonný odmasťovač, Koncentr. čistiaci prostriedok, Čistí, maže, chráni 179,73 35,95 215,68 07. 02. 2018 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2018030
2180053 2018002 Odborné prehliadky a skúšky 1 210,00 242,00 1 452,00 07. 02. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180052 2018003 Odborné prehliadky a skúšky 682,00 136,40 818,40 07. 02. 2018 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2180051 218040 Nájom nebytových priestorov na uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 07. 02. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180050 20180019 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia horákov v plynovej kotolni 818,00 163,60 981,60 07. 02. 2018 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2180049 2/2018 Nájomné 150,00 150,00 07. 02. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180048 6861233493 Nájom fľaša oceľová 86,01 17,20 103,21 06. 02. 2018 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2180047 2018023 Školenie vodičov na KKV 283,33 56,67 340,00 06. 02. 2018 Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s. r. o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48316130 objednávka č. 2018032
2180046 4218001247 Telekomunikačné poplatky 44,69 8,94 53,63 05. 02. 2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2180045 18022 Vysklenie a zasklenie vchodových dverí a okna izolačným sklom 215,53 43,11 258,64 05. 02. 2018 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2018023
2180044 3500060294 Telekomunikačné poplatky 200,00 17,25 217,25 05. 02. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180043 5518000061 Vodné a stočné 736,13 147,23 883,36 02. 02. 2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2180042 280060 Materiál 484,75 96,95 581,70 02. 02. 2018 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2018005
2180041 70380030 Jazdné výkony vozidla LIAZ 567,51 113,50 681,01 02. 02. 2018 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2180040 7259032684 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 02. 02. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180039 7259032638 Zemný plyn 1 210,83 242,17 1 453,00 02. 02. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180038 7259032683 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 02. 02. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180037 18VF-006 Maľovanie byt. domu (chodby a schodište) ul. J. Ťatliaka 1783 1 489,61 297,92 1 787,53 02. 02. 2018 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Pokryváč, IČO: 45557721 objednávka č. 2017185
2180036 2018039 Štiepka SM, doprava 1 357,00 271,40 1 628,40 01. 02. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018003
2180035 2018153 Prístup na server 14,00 2,80 16,80 01. 02. 2018 VSU Truck, s. r. o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 47518901
2180034 18VF-003 Maľovanie byt. domu ul. Ľ. Štúra 2297 3 818,46 763,69 4 582,15 01. 02. 2018 FAČKO a synovia, s. r. o., Pokryváč 21, 026 01 Pokryváč, IČO: 45557721 objednávka č. 2017185
2180033 1890014151 Ročná diaľničná známka 2018 (2 ks) 83,33 16,67 100,00 31. 01. 2018 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
2180032 FAV180019 Oprava čerpadla 1 436,67 287,33 1 724,00 30. 01. 2018 Peter Vrták – PREZAM, Lovčica – Trubín 293, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 33996369 objednávka č. 2017187
2180031 301180113 Vodomer ENBRA 157,60 31,52 189,12 30. 01. 2018 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2018012
2180030 2018012601 Konzultačná, poradenská činnosť, úprava údajov 72,42 14,48 86,90 30. 01. 2018 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2180029 2018026 Štiepka SM, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 26. 01. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018003
2180028 010/2018 Drevná štiepka, doprava 2 093,00 418,60 2 511,60 26. 01. 2018 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2018016
2180027 7106233809 Zemný plyn 1 320,00 264,00 1 584,00 25. 01. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
20180026 2018010 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 893,00 178,60 1 071,60 24. 01. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180025 2018011 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 340,40 68,08 408,48 24. 01. 2018 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934
2180024 3500014759 Telekomunikačné poplatky 264,98 53,00 317,98 24. 01. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2180023 1800045 DIESEL 217,98 43,60 261,58 23. 01. 2018 BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44820704 zmluva č. 1258.17
2180022 20180006 Drevná štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 23. 01. 2018 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2018015
2180021 7418866135 Vyúčtovacia faktúra – preplatok -6 309,99 -1 261,95 -7 571,94 23. 01. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2180020 0805014263 Živelné poistenie 702,68 702,68 02. 01. 2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2180019 DD18-0058 Předplatné na balíček SK sokol 27,00 27,00 22. 01. 2018 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 objednávka č. 2018020
2180018 3618010073 Materiál 131,25 26,25 157,50 22. 01. 2018 BKL elektro MT, s. r. o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 50605640 objednávka č. 2018006
2180017 301800096 Diesel 127,22 25,44 152,66 19. 01. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180016 2017011796 Elektrická energia 554,93 110,95 665,88 18. 01. 2018 ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242 zmluva č. 1205.16
2180015 2018012 Štiepka SM, doprava 1 794,00 358,80 2 152,80 18. 01. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018003
2180014 7318820212 Zemný plyn 1 249,17 249,83 1 499,00 18. 01. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180013 7318820257 Zemný plyn 1 049,17 209,83 1 259,00 18. 01. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1271.17
2180012 218004 Nájom nebytových priestorov za uskladnenie drevnej hmoty 215,76 43,15 258,91 18. 01. 2018 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2180011 201800002 Zneškodnenie odpadu 256,02 51,20 307,22 17. 01. 2018 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2180010 18/006 Púzdro pre merač tepla typ A a typ B 154,00 30,80 184,80 17. 01. 2018 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2018004
2180009 180100005 Rotačný hladinoznak, vrtuľka 380,60 380,60 12. 01. 2018 VIVAN s. r. o., Čacké 1725, 530 02 Pardubice V – Nové Jesenčany, IČ: 25982613 objednávka č. 2018018
2180008 01257 Elektrická energia 294,17 58,83 353,00 12. 01. 2018 ELGAS, k. s., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2180007 10180002 Servis kompresora 300,47 60,09 360,56 11. 01. 2018 doem, s. r. o., Komenského 31, 010 01 Žilina, IČO: 36395480 objednávka č. 2018013
2180006 1/2018 Nájomné 150,00 150,00 11. 01. 2018 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4 – 21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2180005 189012430 Internet 15,82 3,17 18,99 10. 01. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. a. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1306.17; zmluva č. 1307.17
2180004 189012431 Internet 17,48 3,50 20,98 10. 01. 2018 DSi DATA s. r. o., Nám. a. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 zmluva č. 1308.17; zmluva č. 1309.17
2180003 2018003 Štiepka SM, doprava 460,00 92,00 552,00 10. 01. 2018 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2018003
18091 1820890 Kópie/tlač 23,47 4,69 28,16 12. 06. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18090 5458615182 Telekomunikačné poplatky 2,26 0,45 2,71 11. 06. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18089 1820842 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 06. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18088 10180142 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 06. 06. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18087 411025660 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 174,00 1 174,00 06. 06. 2018 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700 zmluva č. 1332.18
18086 80 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 05. 06. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386,09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18085 81 Elektrická energia 64,82 12,96 77,78 05. 06. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18084 118057296 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 01. 06. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2018084
18083 2018044 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 06. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18082 2380311924 TORK UTIERKY 29,00 5,80 34,80 01. 06. 2018 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
18081 2380311923 Kancelárske potreby 162,50 32,50 195,00 01. 06. 2018 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
18080 20180101 Podpora a aktualizácie software CHastia FM 1 702,08 340,42 2 042,50 31. 05. 2018 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
18079 2018043 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 30. 05. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18078 2018294 Prednáška o GDPR 50,00 10,00 60,00 23. 05. 2018 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
18077 20180139 Diagnostika 20,83 4,17 25,00 22. 05. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o, Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
18076 FV-2018-02-002091 Tonery 96,13 19,23 115,36 18. 05. 2018 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
18075 1820660 Kópie/tlač 37,22 7,44 44,66 17. 05. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18074 1820571 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 11. 05. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18073 5454154893 Telekomunikačné poplatky 1,77 0,35 2,12 10. 05. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18072 20180135 Servis automobilu 74,78 14,96 89,74 09. 05. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o, Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
18071 10180110 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 04. 05. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18070 180201 Členský príspevok 1 537,00 1 537,00 03. 05. 2018 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
18069 2018034 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 05. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18068 65 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 05. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386,09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18067 66 Elektrická energia 61,41 12,28 73,69 02. 05. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18066 2018032 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 02. 05. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18065 FA1802000653 airFRESH four SEASONS 89,30 17,86 107,16 02. 05. 2018 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
18064 9802937244 Súdny poplatok za odvolanie voči uzneseniu Okresného súdu 5,00 5,00 18. 04. 2018 Okresný súd Dolný Kubín
18063 1801027 Prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 220,00 44,00 264,00 18. 04. 2018 VM corporation s. r. o., Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36639141
18062 1820483 Kópie/tlač 39,47 7,90 47,37 13. 04. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18061 1800501005 Nastavec filtru s tesneni 37,80 7,56 45,36 13. 04. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
18060 5449693963 Telekomunikačné poplatky 1,77 0,35 2,12 10. 04. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18059 1820398 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 04. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18058 10180089 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 05. 04. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18057 2018025 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 04. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18056 2180502 Kancelárske potreby 27,72 5,54 33,26 03. 04. 2018 Miloš Huba ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18055 2018021 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 03. 04. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18054 49 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 04. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386,09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18053 50 Elektrická energia 71,50 14,30 85,80 03. 04. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18052 20180208 PODPORA ku dochádzkovému systému AMS + dochádzkových terminálov, aktualizácie SW, hotline, online chat, vzdialený servisný dohľad nad terminálmi – systém FENIX 181,50 36,30 217,80 29. 03. 2018 Webicon s. r. o., Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44681445 objednávka č. 2018053
18051 1800500840 Servis automobilu 102,54 20,51 123,05 27. 03. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
18050 1820355 USB kľúče, Disk do PC 65,00 13,00 78,00 20. 03. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18049 2018089 Drobná právna služba – vypracovanie správy pre audítora za rok 2017 150,00 30,00 180,00 15. 03. 2018 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
18048 1803073 Práce nad rozsah zákazky 170,00 34,00 204,00 15. 03. 2018 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
18047 F18002017 Online knižnica, Anafin – analýzy, financie, výkazy 650,51 130,09 780,60 14. 03. 2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
18046 2000004676 Poplatok za potvrdenie bankovej konfirm 65,00 13,00 78,00 14. 03. 2018 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
18045 13933/2018/C Preprava kuriérom, Elektronická vizitka, Nálepky 66,67 13,33 80,00 14. 03. 2018 CVNZ s. r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 48043940
18044 1820294 Kópie/tlač 32,58 6,51 39,09 12. 03. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18043 5445239746 Telekomunikačné poplatky 1,81 0,36 2,17 12. 03. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18042 2018013 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 08. 03. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18041 1820260 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 03. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18039 30 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 05. 03. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386,09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18038 31 Elektrická energia 72,38 14,48 86,86 05. 03. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18037 118025320 Jedálne kupóny 6 750,00 6 750,00 05. 03. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2018045
18036 29 Teplo na ÚK 2017 927,95 185,59 1 113,54 05. 03. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18035 2180304 Kancelárske potreby 29,70 5,94 35,64 02. 03. 2018 Miloš Huba ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18034 2018017 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 03. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18033 3180413 Ubytovanie, daň z ubytovania, stravovanie 150,80 28,00 178,80 26. 02. 2018 Grand hotel Permon, s. r. o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44130651 objednávka č. 2018029
18032 0921852 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 60,00 12,00 72,00 23. 02. 2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
18031 1700503900 Veľkoplošné kryty 48,45 9,69 58,14 19. 02. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
18030 1820172 Kópie/tlač 70,72 14,15 84,87 13. 02. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18029 5440786475 Telekomunikačné poplatky 1,71 0,34 2,05 12. 02. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18028 1820083 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 06. 02. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1323.18
18027 1890160 Aktualizačná verzia programu WOAS, ISM, WPU, DnPAM 462,70 92,54 555,24 05. 02. 2018 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
18026 2180115 Kancelárske potreby 84,41 16,88 101,29 05. 02. 2018 Miloš Huba ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
18025 1802055 Audit účtovnej závierky 2017 – 2. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 05. 02. 2018 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
18024 2180080 Vizitky firemné + grafická úprava vizitky 12,75 2,55 15,30 05. 02. 2018 Ján Vrábeľ, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
18023 10180011 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany 220,00 44,00 264,00 02. 02. 2018 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1311.17
18022 2018009 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 02. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
18021 2018004 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 31. 01. 2018 melos s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44983441 zmluva č. 1300.17
18020 20180012 Čistenie a tepovanie interiéru 55,00 11,00 66,00 31. 01. 2018 PARTNER ASISTENT, s. r. o, Zochová 2197, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45657700
18019 9 Elektrická energia 77,73 15,55 93,27 31. 01. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
18018 8 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 31. 01. 2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386,09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
18017 7180100076 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 50,00 10,00 60,00 29. 01. 2018 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
18016 31800075 Dvojročná internetová aktualizácia softvéru BTS 418,68 83,74 502,42 29. 01. 2018 BE – SOFT a. s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36191337 objednávka č. 2018019
18015 20180011 Účastnícky poplatok na konferencii, zborník prednášok na CD, zborník prednášok tlačený 115,00 23,00 138,00 26. 01. 2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
18014 F18000613 Online knižnica, Dotácie a verejné obstarávanie komplet profi 810,51 162,10 972,61 25. 01. 2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2018022
18013 5009000738 POS NOKIA 3310 BLUE -0,83 -0,17 -1,00 25. 01. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18012 18031 Poplatok za seminár 53,00 53,00 24. 01. 2018 Ing. Milada Dutková, Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44353154
18011 5021801126 Školenie: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR 125,00 25,00 150,00 22. 01. 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503
2180002 301800029 Diesel 35,47 7,10 42,57 10. 01. 2018 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072 zmluva č. 1026.14
2180001 8836389331 Služby poskytované RTVS 222,96 222,96 03. 01. 2018 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
18010 1801038 Školenie Zmeny účtovných a daňových predpisov od 1. 1. 2018 a Účtovná závierka 2017 35,00 7,00 42,00 19. 01. 2018 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
18009 5436328477 Telekomunikačné poplatky 1,84 0,37 2,21 15. 01. 2018 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
18008 11/2018 Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. 12 kalendárneho roka 120,00 24,00 144,00 12. 01. 2018 JUDr. Silvia Kováčiková – notár, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 37973037 zmluva č. 1293.17
18007 5005008408 SAMSUNG GALAXY J3 7,50 1,50 9,00 12. 01. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18006 5005007978 SAMSUNG GALAXY A5 49,17 9,83 59,00 12. 01. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18005 2180009 Vizitky firemné + grafická úprava vizitky 12,75 2,55 15,30 10. 01. 2018 Ján Vrábeľ, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
18004 5005004188 APPLE IPHONE 8, NOKIA 3310 BLUE (3x), LENOVO C2 BLACK, SAMSUNG GALAXY S8 166,66 33,33 199,99 09. 01. 2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
18003 1800500039 Osvetlenie, žiarovka 8,92 1,78 10,70 09. 01. 2018 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
18002 118000154 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 03. 01. 2018 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2018001
18001 2017131 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 01. 2018 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12