Faktúry 2016

Faktúry 2016
Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2160843 2007005896 Poistné 218,60 218,60 23. 01. 2017 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160842 7416910284 Nedoplatok – zemný plyn 14 812,14 2 962,43 17 774,57 20. 01. 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160841 7428248632 Nedoplatok – zemný plyn 12 115,62 2 423,12 14 538,74 18. 01. 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160840 7418831230 Preplatok – zemný plyn -738,05 -147,62 -885,67 18. 01. 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160839 1620161101 Prenájom pozemku 870,84 174,17 1 045,01 20. 01. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160838 1612080218 Diaľkový ONLINE odpočet údajov o spotrebe zemného plynu a stráženie prekročenia denného maxima 4 200,00 840,00 5 040,00 16. 01. 2017 SmartEn a. s., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 47765615 objednávka č. 2016161
2160837 2016009872 Elektrická energia 6 954,37 1 390,87 8 345,24 16. 01. 2017 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160836 9000994130 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 13. 01. 2017 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160835 2016009326 Zemný plyn 67 292,95 13 458,59 80 751,54 13. 01. 2017 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160834 160378 Drevná štiepka, doprava 4 394,40 878,88 5 273,28 11. 01. 2017 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160833 1016385 Odrezková drevná štiepka, doprava 1 116,00 223,20 1 339,20 11. 01. 2017 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016194
2160832 6861106034 Nájom fľaša oceľová 64,26 12,85 77,11 05. 01. 2017 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160831 31162407 Materiál 157,91 31,58 189,49 05. 01. 2017 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160830 70361148 Jazdné výkony vozidla LIAZ 359,31 71,86 431,17 05. 01. 2017 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160829 4217000396 Telekomunikačné poplatky 44,08 8,82 52,90 04. 01. 2017 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160828 5516024159 Vodné a stočné 2 019,54 403,91 2 423,45 04. 01. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160827 5516024158 Vodné a stočné 4 989,09 997,82 5 986,91 04. 01. 2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160826 301602634 Diesel 151,06 30,21 181,27 04. 01. 2017 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160825 3616120185 Materiál 18,86 3,77 22,63 04. 01. 2017 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160824 260835 Materiál 151,99 30,40 182,39 03. 01. 2017 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160823 2016670 Materiál 41,00 8,20 49,20 02. 01. 2017 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2016007
2160822 2016153 Štiepkovanie drevných odrezkov 4 007,70 801,54 4 809,24 02. 01. 2017 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622
2160821 1602652 Materiál 60,54 12,11 72,65 02. 01. 2017 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160820 006161216 WILO YONOS MAXO (kotlové čerpadlo) 1 730,00 346,00 2 076,00 02. 01. 2017 VODOSHOP, s. r. o., Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 44965699 objednávka č. 2016201
2160819 233/2016 Drevná štiepka, doprava 3 093,50 618,70 3 712,20 30. 12. 2016 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2016176
2160818 16272 Vysklenie a zasklenie 2 ks okien v byte a pivničného okna izolačným sklom ul. Ľ. Štúra 2297 147,07 29,42 176,49 29. 12. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2016190
2160817 7611318180 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 12. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160816 301602556 Diesel 167,36 33,47 200,83 23. 12. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160815 3616120025 Materiál 105,01 21,00 126,01 23. 12. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160814 1016374 Odrezková drevná štiepka, doprava 8 545,00 1 709,00 10 254,00 23. 12. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279
2160813 23/2016 Vnútorné, vonkajšie prehliadky kotlov, skúšky tesnosti kotlov, odb. prehl. kotolne v plynovej kotolni NsP Dolný Kubín 398,76 398,76 22. 12. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160812 22/2016 Vnútorné, vonkajšie prehliadky stredotl. kotlov, skúšky tesnosti kotlov, vnút. prehl. kotlov v plynovej časti kotolne NsP Dolný Kubín 615,84 615,84 22. 12. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160811 VF0842016 Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných na biomasovej kotolni Brezovec 445,76 89,15 534,91 22. 12. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160810 20160183 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 21. 12. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160809 20160185 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 21. 12. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160808 4590751858 Poplatok za kartu 2,78 2,78 21. 12. 2016 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2160807 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 21. 12. 2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2160806 301602525 Diesel 274,25 54,85 329,10 20. 12. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160805 2016616 Štiepka SM, doprava 1 298,00 259,60 1 557,60 20. 12. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160804 5516024068 Vodné a stočné 67,00 13,40 80,40 19. 12. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160803 FV4-2016-144-001700 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, doprava, stojné 162,28 32,46 194,74 19. 12. 2016 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028
2160802 4300026437 Pripojenie komun. zariadenia – ZP 1 396,00 279,20 1 675,20 19. 12. 2016 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 objednávka č. 2016192
2160801 04990/16-V Klinová remenica pre kuželový náboj, Kuželové náboje 31,62 6,32 37,94 19. 12. 2016 POWER BELT pohonné mechanizmy s. r. o., Slovnaftská 102/B, 821 07 Bratislava, IČO: 36831751 objednávka č. 2016200
2160800 2016611 Štiepka SM, doprava 1 265,00 253,00 1 518,00 19. 12. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160799 FV150/16 Periodický servis kompresora (výmena olej. filtrov, kontroly klapky, odtoku oleja, kontrola chodu a tesnosti) 282,01 56,40 338,41 16. 12. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2160798 16342 Štiepka, doprava 1 088,10 217,62 1 305,72 16. 12. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2160797 2016009027 Zemný plyn 78,10 15,63 93,73 15. 12. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160796 15/2016 Vonkajšie prehliadky TNS expanzomaty v bytových domoch na sídlisku Brezovec 1 422,30 1 422,30 15. 12. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160795 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 1 491,54 1 491,54 14. 12. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160794 2016008871 Elektrická energia 5 510,84 1 102,16 6 613,00 14. 12. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160793 201600884 Zneškodnenie odpadu 94,52 18,90 113,42 13. 12. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160792 1020160404 Štiepka, doprava 1 840,00 368,00 2 208,00 13. 12. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160791 1020160408 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 13. 12. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160790 222/2016 Drevná štiepka, doprava 13 547,00 2 709,40 16 256,40 13. 12. 2016 Cargoline Slovakia, s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 43867065 objednávka č. 2016176
2160789 2007007041 Poistenie priemyselných rizík 1 454,12 1 454,12 12. 12. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160788 20/2016/3564 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 12. 12. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160787 201600868 Zneškodnenie odpadu 92,48 18,50 110,98 12. 12. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160786 169154236 Internet 45,48 9,10 54,58 12. 12. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160785 6162144 Deskový výměník tepla 660,00 660,00 09. 12. 2016 SYSTHERM s. r. o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, IČ: 64830454 objednávka č. 2016183
2160784 20160042 Zameranie a vypočítanie kubatúry drevnej štiepky na skládke 200,00 40,00 240,00 09. 12. 2016 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2016193
2160783 31602440 Diesel 122,36 24,47 146,83 09. 12. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160782 160359 Drevná štiepka, doprava 13 204,80 2 640,96 15 845,76 09. 12. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160781 1020160398 Štiepka, doprava 2 760,00 552,00 3 312,00 16. 12. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160780 9000981269 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 09. 12. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160779 2016464 Energetická drevná štiepka, doprava 310,00 62,00 372,00 09. 12. 2016 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2016182
2160778 2016/159 Zisťovanie závady na kotli, Výmena ND a odskúšanie kotla, doprava, Horáková automatika 260,00 52,00 312,00 08. 12. 2016 ELPROJEKT ORAVA, s. r. o., Párnica 424, 027 52 Párnica, IČO: 46479279 objednávka č. 2016197
2160777 20160171 Odborné prehliadky plynového zariadenia v kotolniach 424,00 84,80 508,80 08. 12. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160776 1602512 Materiál 112,97 21,52 134,49 08. 12. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160775 1016356 Odrezková drevná štiepka, doprava 8 234,00 1 646,80 9 880,80 08. 12. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160774 2016008400 Zemný plyn 59 687,14 11 937,42 71 624,56 08. 12. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160773 216377 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 08. 12. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160772 31162181 Materiál 114,49 22,90 137,39 08. 12. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160771 3616110141 Materiál 140,21 28,04 168,25 08. 12. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160770 2016013 Oprava zvodov a žľabov na bytovom dome ul. Ľ. Štúra 2297 558,00 111,60 669,60 08. 12. 2016 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2016181
2160769 VF0762016 Vnútorná prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 565,76 113,15 678,91 08. 12. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160768 VF0752016 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 326,40 65,28 391,68 08. 12. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160767 161105 Drevné odrezky, doprava 2 869,98 574,00 3 443,98 07. 12. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160766 161106 Ihličnatá vláknina, doprava 1 547,34 309,47 1 856,81 07. 12. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16
2160765 20160039 Drevná štiepka, doprava 3 847,91 769,58 4 617,49 07. 12. 2016 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2016189
2160764 1601677 Elektróda 29,66 5,93 35,59 06. 12. 2016 WELD – ZVAR s. r. o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417 objednávka č. 2016198
2160763 6861094650 Nájom fľaša oceľová 80,04 16,01 96,05 06. 12. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160762 301602393 Nafta 142,81 28,56 171,37 06. 12. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160761 4216010845 Telekomunikačné poplatky 46,51 9,30 55,81 06. 12. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160760 2016049 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 847,70 169,54 1 017,24 05. 12. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160759 2016594 Štiepka SM, doprava 1 716,00 343,20 2 059,20 13. 12. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160758 70361052 Jazdné výkony vozidla LIAZ 290,83 58,17 349,00 05. 12. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160757 0050001162 Cúvacia kamera + montáž 1 873,25 374,65 2 247,90 02. 12. 2016 BCI – S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 30228573 objednávka č. 2016188
2160756 7263713921 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 12. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160755 7263713922 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 12. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160754 7263713868 Zemný plyn 1 305,00 261,00 1 566,00 02. 12. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160753 260755 Materiál 1 392,47 278,49 1 670,96 02. 12. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160752 0345118178 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 02. 12. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160751 12/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 12. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160750 VF0722016 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná prehliadka tlakových nádob stabilných na kotolni Bysterec 558,40 111,68 670,08 01. 12. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160749 VF0712016 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Mierová 259,20 51,84 311,04 01. 12. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160748 16/224 Výroba redukcie podľa vzoru k snímačom teploty 154,00 30,80 184,80 01. 12. 2016 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2016180
2160747 2001600809 Zneškodnenie odpadu 85,00 17,00 102,00 01. 12. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160746 1620160933 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 75,63 15,13 90,76 01. 12. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2016175
2160745 1020160390 Štiepka, doprava 3 680,00 736,00 4 416,00 01. 12. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731
2160744 201620233 Vyváženie PD, Demontáž z nápravy, Montáž na nápravu, Kontrola vozidla, Oprava vozidla, nastavenie geometrie, Čistenie klimatizácie ozónom, Plnenie klimatizácie 537,42 107,48 644,90 01. 12. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160743 201620235 Prezutie komplet PD 313,54 62,71 376,25 01. 12. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160742 201620232 prezutie komplet, Vyzutie z disku, Obutie na disk, Nastavenie geometrie 193,37 38,67 232,04 01. 12. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160741 201620234 Servisná prehliadka, Vyváženie PD, Demontáž z nápravy, Montáž na nápravu, Oprava zadného osvetl. ŠPZ, Kontrola termostatu, Diagnostika vozidla, Nastavenie geometrie 291,04 58,21 349,25 01. 12. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160740 5516024034 Vodné a stočné 502,75 100,55 603,30 01. 12. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160739 7610343817 Telekomunikačné poplatky 251,23 50,25 301,48 30. 11. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160738 220160167 Servisné prehliadky a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 30. 11. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160737 20160089 Smrekové odrezky, doprava 728,64 145,73 874,37 30. 11. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160736 20016109 Palivové drevo – gátrové orezy 1 020,70 204,14 1 224,84 29. 11. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160735 2016582 Štiepka SM, doprava 2 552,00 510,40 3 062,40 29. 11. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160734 12/2016 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni K4 Brezovec – Ľ. Štúra 660,56 660,56 28. 11. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160733 13/2016 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni Banisko 371,84 371,84 28. 11. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160732 206/2016 Odrezky sm 666,60 133,00 799,92 28. 11. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160731 1016339 Odrezková drevná štiepka, doprava 9 280,50 1 856,10 11 136,60 25. 11. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160730 10160271 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 285,80 285,80 25. 11. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2160729 20160017 Výškové práce na komíne kotolňa Bysterec 900,00 900,00 25. 11. 2016 Juraj Laštík – Výškové práce, SNP 1201/26, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47650826 objednávka č. 2016184
2160728 201610924 Axiálny kompenzátor 194,80 38,96 233,76 25. 11. 2016 KOHAFLEX spol. s r. o., Majerská cesta 57, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31558976 objednávka č. 2016187
2160727 10160067 Palivové odrezky, doprava 1 674,12 334,82 2 008,94 25. 11. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160726 160335 Drevná štiepka, doprava 12 086,40 2 417,28 14 503,68 24. 11. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160725 3616110017 Materiál 61,45 12,29 73,74 23. 11. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160724 20160213 Školenie zamestnancov – obsluha MV, Technická prehliadka VMV/trieda I-W1 75,00 15,00 90,00 23. 11. 2016 Miroslav Horňák – školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 objednávka č. 2016177
2160723 301602308 Nafta 69,94 13,99 83,93 23. 11. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160722 VF16139 Materiál 150,00 30,00 180,00 23. 11. 2016 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755
2160721 2016566 Štiepka SM, doprava 1 683,00 336,60 2 019,60 22. 11. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160720 FV16/196 Revízia monolitického komína +105 m sídlisko Bysterec 910,00 182,00 1 092,00 22. 11. 2016 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085 zmluva č. 1144.15
2160719 20160037 Oprava kompenzačného rozvádzača v kotolni Bysterec 685,00 685,00 22. 11. 2016 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2160718 20/2016/3282 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 21. 11. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160717 201600766 Zneškodnenie odpadu 69,36 13,87 83,23 21. 11. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160716 FV131/16 Inštalácia WINPAC a MODBUS servera pre komunikáciu s biomasovým kotlovým systémom a PC, WIN PAC 8000, dopravné náklady 1 114,75 222,95 1 337,70 21. 11. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016170
2160715 301602268 Nafta 93,13 18,63 111,76 21. 11. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160714 48513816 Materiál 524,70 104,94 629,64 21. 11. 2016 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140
2160713 21/2016 Odrezky sm 500,96 100,19 601,15 21. 11. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160712 204/2016 Palivo sm 592,80 118,56 711,36 28. 11. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1192.16
2160711 1020160372 Štiepka, doprava 1 840,00 368,00 2 208,00 21. 11. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160710 2016553 Štiepka SM, doprava 858,00 171,60 1 029,60 21. 11. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160709 2016407 Štiepka, doprava 1 035,00 207,00 1 242,00 21. 11. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160708 2016007945 Elektrická energia 4 659,97 932,01 5 591,98 21. 11. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160707 360800 CAR TRACKER 8 DRIVER EDITION 252,00 50,40 302,40 15. 11. 2016 Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 10871390 objednávka č. 2016178
2160706 2016/24 Oprava – termostat bojlera 22,00 22,00 15. 11. 2016 Kutlík Peter, Istebné 148, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46248838
2160705 31161941 Materiál 34,32 6,86 41,18 15. 11. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160704 2016423 Energetická drevná štiepka, doprava 2 852,00 570,40 3 422,40 15. 11. 2016 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2016173
2160703 2016069 Odber drevnej hmoty 801,21 160,24 961,45 14. 11. 2016 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1241.16
2160702 20160086 Smrekové odrezky, doprava 695,52 139,10 834,62 30. 11. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160701 20160085 Smrekové odrezky, doprava 441,60 88,32 529,92 14. 11. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340
2160700 2016328 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 620,30 124,06 744,36 14. 11. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160699 16301 Štiepka, doprava 1 111,50 222,30 1 333,80 14. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2160698 16302 Štiepka, doprava 1 123,20 224,64 1 347,84 14. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160697 FV129/16 Oprava výmurovky biomasového kotla 5 MW v kotolni Bysterec 1 942,40 1 942,40 11. 11. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016165
2160696 1020160365 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 10. 11. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160695 3616100115 Materiál 61,76 12,35 74,11 10. 11. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160694 1600416 Gátrové odrezky 607,00 121,40 728,40 10. 11. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160693 216340 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 10. 11. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160692 1016324 Odrezková drevná štiepka, doprava 7 256,50 1 451,30 8 707,80 10. 11. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160691 20160150 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 10. 11. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160690 512016 Prehliadka bleskozvodnej sústavy na obytnom dome č. 2297 ul. Ľ. Štúra, Prehliadka elektrickej časti na bytovom dome č. 2973 ul. M. Hattalu 490,00 490,00 10. 11. 2016 Ing. Peter Jackulík – REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 objednávka č. 2016160
2160689 169141215 Internet 45,48 9,10 54,58 09. 11. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160688 2016007510 Zemný plyn 53 967,03 10 793,41 64 760,44 09. 11. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160687 2016045 Dovoz drevných odrezkov 1 067,30 213,46 1 280,76 09. 11. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160686 301602197 Nafta 170,64 34,13 204,77 09. 11. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160685 160319 Drevná štiepka, doprava 4 394,40 878,88 5 273,28 09. 11. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861
2160684 9000972760 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 08. 11. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160683 2016541 Štiepka SM, doprava 1 738,00 347,60 2 085,60 08. 11. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160682 1602249 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 449,85 89,97 539,82 08. 11. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160681 161008 Drevné odrezky, Ihličnatá vláknina, doprava 4 854,89 970,98 5 825,87 07. 11. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16, zmluva č. 1199.16
2160680 2016530 Štiepka SM, doprava 2 189,00 437,80 2 626,80 07. 11. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160679 4216009997 Telekomunikačné poplatky 49,71 9,94 59,65 07. 11. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160678 11/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 07. 11. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160677 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 96,22 96,22 04. 11. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160676 2016388 Štiepka, doprava 4 094,00 818,80 4 912,80 04. 11. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160675 2016110204 Poplatok za telefonické poradenstvo 160,00 32,00 192,00 04. 11. 2016 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2160674 6861084768 Nájom fľaša oceľová 82,71 16,54 99,25 04. 11. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160673 301602154 Nafta 258,64 51,73 310,37 04. 11. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160672 7145489072 Zemný plyn 1 107,50 221,50 1 329,00 03. 11. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160671 7145489128 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 03. 11. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160670 7145489129 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 03. 11. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160669 2016099 Palivové drevo – gátrové orezy 1 386,60 277,32 1 663,92 03. 11. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160668 260683 Materiál 381,39 76,28 457,67 03. 11. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160667 20160081 Smrekové odrezky, doprava 473,76 94,75 568,51 03. 11. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160666 16279 Štiepka, doprava 1 123,20 224,64 1 347,84 03. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160665 16281 Štiepka, doprava 1 123,20 224,64 1 347,84 03. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160664 16286 Štiepka, doprava 1 111,50 222,30 1 333,80 03. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160663 16280 Štiepka, doprava 1 111,50 222,30 1 333,80 03. 11. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160662 10160058 Palivové odrezky, doprava 2 694,36 538,87 3 233,23 03. 11. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1212.16
2160661 16435 Oprava a nastavenie poistného ventila 200,00 40,00 240,00 31. 10. 2016 VALVE a. s., Kragujevská 398/4, 010 01 Žilina, IČO: 44641494 objednávka č. 2016158
2160660 2016153 Plastová uzamykateľná stanička s ukotvením nástrahy, položenie požerových návnad 256,00 256,00 31. 10. 2016 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678
2160659 2016158 Položenie požerových návnad, plastová uzamykateľná stanička s ukotvením nástrahy 228,00 228,00 31. 10. 2016 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678
2160658 5516021740 Vodné a stočné 476,35 95,27 571,62 31. 10. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160657 20160139 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 28. 10. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160656 1016310 Odrezková drevná štiepka, doprava 6 187,00 1 237,40 7 424,40 07. 11. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279
2160655 OF066/16 Relé, Pätica 378,05 75,61 453,66 28. 10. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2160654 1020160344 Štiepka, doprava 7 360,00 1 472,00 8 832,00 28. 10. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160653 FV121/16 Výmena nefunkčného PC vo velíne a naprogramovanie reportov z databázy biomasovej kotolne Bysterec 4 040,83 808,17 4 849,00 27. 10. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016133, objednávka č. 2016144, objednávka č. 2016153
2160652 7609373546 Telekomunikačné poplatky 248,74 49,75 298,49 27. 10. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160651 183/2016 Odrezky sm 611,05 122,21 733,26 27. 10. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160650 2016515 Štiepka SM, doprava 2 574,00 514,80 3 088,80 27. 10. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160649 610546/16 Výmena obrazovky na kotli 750,00 150,00 900,00 26. 10. 2016 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2016166
2160648 2016091 Dodanie celonerezových snímačov na váhu, dopravné 2 314,40 462,88 2 777,28 26. 10. 2016 ANTON PANÁČEK, Juraja Jánošíka 869/14, 013 03 Varín, IČO: 10955135 objednávka č. 2016140
2160647 20/2016/2993 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 24. 10. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160646 2016/158 Regulátor + nahratie SW do dvoch regulátorov 409,00 81,80 490,80 24. 10. 2016 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2016167
2160645 301602024 Nafta 124,10 24,82 148,92 24. 10. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160644 1621120 KINGSTON 2GB, XEROX 3117 kompatibilné Up 33,33 6,67 40,00 20. 10. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2160643 1020160329 Štiepka, doprava 3 680,00 736,00 4 416,00 20. 10. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160642 2016497 Štiepka SM, doprava 3 465,00 693,00 4 158,00 20. 10. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160641 70360928 Jazdné výkony vozidla LIAZ 144,07 28,81 172,88 20. 10. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160640 3616100038 Materiál 41,67 8,33 50,00 20. 10. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160639 66610519 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 321,67 64,33 386,00 20. 10. 2016 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2016163, objednávka č. 2016164
2160638 50610057 Materiál 109,55 21,91 131,46 19. 10. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160637 176/2016 Odrezky sm 1 251,39 250,28 1 501,67 18. 10. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160636 2016361 Štiepka, doprava 5 186,50 1 037,30 6 223,80 18. 10. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160635 2016006676 Zemný plyn 22 823,30 4 564,66 27 387,96 12. 10. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160634 8080073975 Povinné zmluvné poistenie -14,77 -14,77 17. 10. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160633 2016311 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 66,30 13,26 79,56 17. 10. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160632 201600712 Zneškodnenie odpadu 85,68 17,14 102,82 17. 10. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160631 1700095 Náhradná sada 800,00 160,00 960,00 17. 10. 2016 Branson Ultrasonics, a. s., Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50123173 objednávka č. 2016157
2160630 20160076 Smrekové odrezky, doprava 475,20 95,04 570,24 17. 10. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160629 2016007341 Elektrická energia 3 346,27 669,25 4 015,52 17. 10. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160628 1600362 Gátrové odrezky – smrekové 575,00 115,00 690,00 13. 10. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160627 16273 Štiepka, doprava 1 111,50 222,30 1 333,80 13. 10. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2160626 16274 Štiepka, doprava 1 123,20 224,64 1 347,84 13. 10. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2160625 2016075 Vodoinštalatérske práce a materiál 86,40 86,40 12. 10. 2016 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2016135
2160624 500170177 Ventil škrtiaci 2-cestný, hrdlo priame G3/8, hrdlo priame G1/2, L – spojka M18, zastávka na radlicu oranžová, rúra, hadica hydraulická, práca (oprava) 80,59 16,11 96,70 12. 10. 2016 KOBIT – SK, s. r. o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31641440 objednávka č. 2016159
2160623 2320160164 Štrk Ludrová, štrk Varín, doprava 344,48 68,90 413,38 12. 10. 2016 KOS – KYSUCKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca, IČO: 31630103 objednávka č. 2016126
2160622 20160100 Gulatina smrek, doprava 1 238,27 247,66 1 485,93 12. 10. 2016 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1224.16
2160621 1020160326 Štiepka, doprava 920,00 184,00 1 104,00 12. 10. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160620 2016075 Smrekové odrezky, doprava 504,00 100,80 604,80 12. 10. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160619 169128198 Internet 45,48 9,10 54,58 12. 10. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160618 1600358 Gátrové odrezky – smrekové 630,00 126,00 756,00 11. 10. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160617 2016484 Štiepka SM, doprava 3 883,00 776,60 4 659,60 11. 10. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160616 3616090101 Materiál 29,50 5,90 35,40 10. 10. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160615 9000965545 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 10. 10. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160614 122/2016 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 10. 10. 2016 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2160613 8100210326 Havarijné poistenie 1 671,19 1 671,19 07. 10. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160612 1621049 Oprava a údržba PC 36,00 7,20 43,20 07. 10. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2160611 10121199 Služba TOP L 80,00 16,00 96,00 07. 10. 2016 SETECH, spol. s r. o., Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, IČO: 17321506 objednávka č. 2016150
2160610 403337 Tachografová karta 52,50 10,50 63,00 07. 10. 2016 TEMPEST a. s., GBC IV Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2, IČO: 31326650
2160609 2016337 Štiepka, doprava 6 244,50 1 248,90 7 493,40 07. 10. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160608 6861076135 Nájom fľaša oceľová 74,94 14,99 89,93 06. 10. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160607 50609182 Materiál 103,58 20,72 124,30 06. 10. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160606 216302 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 06. 10. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160605 31161738 Materiál 462,47 92,49 554,96 06. 10. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160604 1016286 Drevná štiepka, doprava 6 244,50 1 248,90 7 493,40 06. 10. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279
2160603 301601907 Nafta 237,73 47,55 285,28 05. 10. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160602 441602054 Overovanie hospodárnosti prevádzky STZ 2 612,94 522,59 3 135,53 05. 10. 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801
2160601 2016291 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 397,20 79,44 476,64 05. 10. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160600 1602002 Materiál 95,00 19,00 114,00 05. 10. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160599 4216009138 Telekomunikačné poplatky 51,36 10,27 61,63 05. 10. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160598 2016000404 Učebnica „Správca budov“, poštovné a balné 17,50 3,50 21,00 05. 10. 2016 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591
2160597 16264 Štiepka, doprava 2 223,00 444,60 2 667,60 05. 10. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160596 160263 Drevná štiepka, doprava 9 871,20 1 974,24 11 845,44 05. 10. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160595 1020160312 Štiepka, doprava 2 748,50 549,70 3 298,20 05. 10. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160594 160909 Drevné odrezky, doprava 4 913,34 982,67 5 896,01 05. 10. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160593 7263673998 Zemný plyn 670,00 134,00 804,00 04. 10. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160592 7263674054 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 04. 10. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160591 7263674055 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 04. 10. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160590 260619 Materiál 653,92 130,78 784,70 04. 10. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160589 160910 Palivové drevo, doprava 727,77 145,55 873,32 05. 10. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16
2160588 2016040 Dovoz drevných odrezkov 527,77 105,55 633,32 04. 10. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160587 5516016909 Vodné a stočné 5 012,15 1 002,43 6 014,58 04. 10. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160586 5516016910 Vodné a stočné 2 164,21 432,84 2 597,05 04. 10. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160585 10/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 10. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160584 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 16,39 16,39 03. 10. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160583 10160049 Palivové odrezky, doprava 2 959,56 591,91 3 551,47 03. 10. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160582 2016461 Štiepka SM, doprava 2 596,00 519,20 3 115,20 03. 10. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160581 1020160499 Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2016 70,00 14,00 84,00 03. 10. 2016 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
2160580 2016086 Palivové drevo – gátrové orezy 972,80 194,56 1 167,36 03. 10. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160579 70360850 Jazdné výkony vozidla LIAZ 201,13 40,23 241,36 03. 10. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160578 01257 Elektrická energia 235,83 47,17 283,00 01. 10. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160577 00208 Elektrická energia 4 603,33 920,67 5 524,00 01. 10. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160576 201600647 Zneškodnenie odpadu 101,32 20,26 121,58 30. 09. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160575 1620160744 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 69,82 13,96 83,78 30. 09. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2016148
2160574 1020160309 Štiepka, doprava 908,50 181,70 1 090,20 30. 09. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160573 16197 Sklá drátené, hrany brúsené, vŕtanie otvorov 57,40 11,48 68,88 29. 09. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2160572 1620500147 Prihlásenie nového vozidla 66,00 13,20 79,20 29. 09. 2016 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2160571 5516016242 Vodné a stočné 211,64 42,33 253,97 29. 09. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160570 VF1482016 Servis plynového kotla viessmann na Ťatliakovej ulici, cestovné 96,00 19,20 115,20 28. 09. 2016 Lukáš Kubala, Ilieš 208, 027 55 Krivá, IČO: 43543103
2160569 20160119 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 262,00 52,40 314,40 28. 09. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160568 1016281 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 117,00 823,40 4 940,40 28. 09. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279
2160567 166/2016 Odrezky sm 640,34 128,07 768,41 28. 09. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160566 VF0522016 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a plynového potrubia pre nemocnicu s poliklinikou L. N. Jégého 398,00 79,60 477,60 28. 09. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2160565 VF0552016 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a plynového potrubia na Matúškovej ulici 235,00 47,00 282,00 28. 09. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2160564 VF0542016 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a plynového potrubia pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov Mieru 245,00 49,00 294,00 28. 09. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2160563 VF0532016 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a plynového potrubia pre kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 28. 09. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2160562 7608406138 Telekomunikačné poplatky 371,56 74,31 445,87 27. 09. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160561 2016457 Štiepka SM, doprava 3 487,00 697,40 4 184,40 27. 09. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160560 16243 Štiepka, doprava 2 234,70 446,94 2 681,64 27. 09. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016154
2160559 20160069 Smrekové odrezky, doprava 744,00 148,80 892,80 26. 09. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160558 20160070 Smrekové odrezky, doprava 761,76 152,35 914,11 26. 09. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160557 1020160301 Štiepka, doprava 1 851,50 370,30 2 221,80 26. 09. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731
2160556 20/2016/2698 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 26. 09. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160555 301601830 Nafta 156,16 31,23 187,39 23. 09. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160554 3616090028 Materiál 59,25 11,85 71,10 23. 09. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160553 VF16098 Materiál 167,33 33,47 200,80 23. 09. 2016 Václavu Kľúčová Služba, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 36847755
2160552 2016103 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 85,00 17,00 102,00 22. 09. 2016 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2016151
2160551 50609043 Materiál 68,72 13,74 82,46 22. 09. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160550 2016213547 Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových 516,00 103,20 619,20 22. 09. 2016 Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 objednávka č. 2016104
2160549 16218 Štiepka, doprava 1 092,50 218,50 1 311,00 21. 09. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160548 2016315 Štiepka, doprava 2 081,50 416,30 2 497,80 21. 09. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160547 158/2016 Palivo sm 643,50 128,70 772,20 21. 09. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1192.16
2160546 2016446 Štiepka SM, doprava 2 530,00 506,00 3 036,00 21. 09. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160545 8100210316 Havarijné poistenie 340,65 340,65 21. 09. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160544 301601790 Nafta 40,90 8,18 49,08 20. 09. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160543 20160025 Drevná štiepka, doprava 2 443,14 488,63 2 931,77 20. 09. 2016 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2016145
2160542 16215 Štiepka, doprava 2 277,00 455,40 2 732,40 20. 09. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160541 16186 Vysklenie a zasklenie 1 krídla vchod. dverí izolačným sklom ul. Ľ. Štúra 2297, vchod č. 14 79,63 15,93 95,56 19. 09. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2016146
2160540 160002268 Inštalácia a konfigurácia koncového zariadenia 15,83 3,17 19,00 19. 09. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160539 2016006363 Elektrická energia 3 104,04 620,81 3 724,85 19. 09. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160538 20160090 Gulatina smrek, doprava 1 857,42 371,49 2 228,91 19. 09. 2016 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1224.16
2160537 2016306 Štiepka, doprava 6 210,00 1 242,00 7 452,00 19. 09. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996
2160536 OF055/16 Membrána na ofuk. rúrkovnice 162,40 32,48 194,88 16. 09. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016149
2160535 160816 Palivové drevo, doprava 1 532,55 306,51 1 839,06 16. 09. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16
2160534 160817 Drevné odrezky, doprava 2 004,67 400,93 2 405,60 16. 09. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160533 2016037 Dovoz drevných odrezkov 1 064,94 212,99 1 277,93 19. 09. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160532 160820 Drevné odrezky, doprava 543,17 108,63 651,80 16. 09. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160531 160819 Palivové drevo, doprava 743,07 148,61 891,68 16. 09. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16
2160530 16240 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 14. 09. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160529 2016437 Štiepka SM, doprava 2 992,00 598,40 3 590,40 14. 09. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160528 0345019517 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 22. 09. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2160527 20160063 Smrekové odrezky, doprava 813,48 162,70 976,18 13. 09. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160526 1016264 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 128,50 825,70 4 954,20 13. 09. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160525 2016287 Štiepka, doprava 3 979,00 795,80 4 774,80 13. 09. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160524 2016005944 Zemný plyn 22 416,04 4 483,21 26 899,25 12. 09. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160523 169115160 Internet 45,48 9,10 54,58 12. 09. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160522 301601724 Nafta 28,25 5,65 33,90 12. 09. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160521 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 12. 09. 2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2160520 1600308 Gátrové odrezky – smrekové 621,00 124,20 745,20 12. 09. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160519 216268 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 09. 09. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160518 9000958067 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 08. 09. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160517 3616080098 Materiál 47,72 9,54 57,26 08. 09. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160516 160226 Drevná štiepka, doprava 4 387,20 877,44 5 264,64 08. 09. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160515 31161525 Materiál 349,11 69,82 418,93 08. 09. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160514 4216008263 Telekomunikačné poplatky 49,28 9,86 59,14 07. 09. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160513 301601682 Nafta 181,15 36,23 217,38 06. 09. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160512 1016251 Odrezková drevná štiepka, doprava 9 269,00 1 853,80 11 122,80 06. 09. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160511 1601745 Pena mon. 4,12 0,82 4,94 06. 09. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160510 2016078 Palivové drevo – gátrové orezy 987,80 197,56 1 185,36 06. 09. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160509 260556 Materiál 187,22 37,44 224,66 05. 09. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160508 9/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 05. 09. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160507 2016260 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 547,20 109,44 656,64 05. 09. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160506 5516012596 Vodné a stočné 216,90 43,38 260,28 05. 09. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160505 7248672411 Zemný plyn 215,00 43,00 258,00 05. 09. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160504 7248672468 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 05. 09. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160503 7248672469 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 05. 09. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160502 2016420 Štiepka SM, doprava 1 287,00 257,40 1 544,40 05. 09. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160501 1600283 Gátrové odrezky 662,00 132,40 794,40 05. 09. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160500 2016413 Štiepka SM, doprava 385,00 77,00 462,00 05. 09. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160499 10160043 Palivové odrezky, doprava 2 263,32 452,66 2 715,98 05. 09. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160498 148/2016 Odrezky sm 640,34 128,07 768,41 31. 08. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160497 1020160279 Štiepka, doprava 908,50 181,70 1 090,20 16. 09. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016142
2160496 09/2016 Odborné prehliadky kotolní, opakov. vonk. prehliadka TNS a kotlov v kotolni Matúškova ul. 535,36 535,36 31. 08. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160495 143/2016 Odrezky sm 1 222,10 244,42 1 466,52 30. 08. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160494 SK162620 Čistí, maže, chráni, Dvojzložkové štrukt. lepidlo, Zmiešovacia hubica, Mazadlo 233,61 46,72 280,33 30. 08. 2016 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2016143
2160493 7607441918 Telekomunikačné poplatky 250,48 50,10 300,58 26. 08. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160492 2016281 Štiepka, doprava 5 209,50 1 041,90 6 251,40 26. 08. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160491 16VF020 Výkopové práce 200,00 200,00 25. 08. 2016 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2016141
2160490 260505 Materiál 36,41 7,28 43,69 25. 08. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160489 20160814 Servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 500 D – vyčistenie výmenníkov vody zo strany spalín, vyčistenie ventilátorov spalín, vyčistenie horákov, vyčistenie sifonov, odkalenie výmenníkov vody, vyčistenie kontrola a nastavenie ionizačných a zapaľovaccíh elektród, nastavenie spaľovania, kontrola funkčnosti 349,44 349,44 24. 08. 2016 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 objednávka č. 2016137
2160488 160810 Palivové drevo, doprava 3 034,50 606,90 3 641,40 24. 08. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1229.16
2160487 2016237 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 826,67 165,33 992,00 23. 08. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160486 2016224 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 534,17 106,83 641,00 23. 08. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160485 2016220 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 88,03 17,61 105,64 23. 08. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160484 301601566 Nafta 118,20 23,64 141,84 22. 08. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160483 50608060 Materiál 531,47 106,29 637,76 19. 08. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160482 3616080012 Materiál 20,76 4,15 24,91 18. 08. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160481 2007005400 Havarijné poistenie 381,56 381,56 17. 08. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160480 2016386 Štiepka SM, doprava 2 145,00 429,00 2 574,00 17. 08. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160479 20/2016/2402 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 17. 08. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160478 70360723 Jazdné výkony vozidla LIAZ 108,07 21,61 129,68 17. 08. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160477 16207 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 17. 08. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160476 16100271 PK Štrkodrvina, rozhŕňanie a nakladanie, odvoz návesom a tatrou 1 334,86 266,97 1 601,83 17. 08. 2016 Vladimír Sopúch C a V, Oravská Poruba Zábrež/81, 027 54 Veličná, IČO: 32271701 objednávka č. 2016139
2160475 201600555 Zneškodnenie odpadu 79,90 15,98 95,88 16. 08. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160474 2016005604 Elektrická energia 3 010,55 602,11 3 612,66 16. 08. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160473 2016066 Oprava vyhodnocovacej jednotky a prevodníka po zásahu energetického prepätia – blesku 318,80 63,76 382,56 15. 08. 2016 ANTON PANÁČEK, Juraja Jánošíka 869/14, 013 03 Varín, IČO: 10955135
2160472 301601502 Nafta 25,65 5,13 30,78 15. 08. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160471 2016264 Štiepka, doprava 2 081,50 416,30 2 497,80 22. 08. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160470 2016063 Palivové drevo – gátrové orezy 1 005,10 201,02 1 206,12 12. 08. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160469 16194 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 11. 08. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160468 16206 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 11. 08. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160467 1016237 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 128,50 825,70 4 954,20 11. 08. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160466 20160053 Smrekové odrezky, doprava 704,40 140,88 845,28 11. 08. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160465 20160100 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 262,00 52,40 314,40 10. 08. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160464 169102218 Internet 45,48 9,10 54,58 10. 08. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160463 2016033 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 001,19 200,24 1 201,43 09. 08. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160462 2016375 Štiepka SM, doprava 3 036,00 607,20 3 643,20 09. 08. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160461 2016005153 Zemný plyn 21 709,56 4 341,91 26 051,47 09. 08. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160460 50607168 JOKEL 77,00 15,40 92,40 09. 08. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160459 9000950016 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 05. 08. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160458 301601457 Nafta, Benzín 95 168,09 33,62 201,71 05. 08. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160457 16146 Sklo drátené 18,28 3,66 21,94 05. 08. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2160456 3616070097 Materiál 57,24 11,45 68,69 04. 08. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160455 216208 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 1 287,18 257,44 1 544,62 04. 08. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160454 2016198 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 729,40 145,88 875,28 04. 08. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160453 1601526 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 375,46 75,09 450,55 04. 08. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160452 216226 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 08. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160451 4216007002 Telekomunikačné poplatky 43,23 8,65 51,88 03. 08. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160450 6861055324 Nájom fľaša oceľová 100,69 20,14 120,83 03. 08. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160449 8/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 08. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160448 10160035 Palivové odrezky, doprava 1 351,20 270,24 1 621,44 03. 08. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160447 2016242 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 03. 08. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160446 2016038 Deratizácia bytového domu na ul. J. Ťatliaka 1783/3, 4 153,60 153,60 03. 08. 2016 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678 objednávka č. 2016128
2160445 216039 Deratizácia bytových domov 555,16 555,16 03. 08. 2016 Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678 objednávka č. 2016132
2160444 1620160602 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 69,31 13,86 83,17 03. 08. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2016127
2160443 2016361 Štiepka SM, doprava 3 443,00 688,60 4 131,60 03. 08. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160442 7238683884 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 08. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160441 7238683825 Zemný plyn 103,33 20,67 124,00 02. 08. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160440 7238683883 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 08. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160439 31161318 Materiál 151,30 30,26 181,56 02. 08. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160438 260478 Materiál 359,87 71,97 431,84 02. 08. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160437 160709 Drevné odrezky, doprava 2 520,84 504,17 3 025,01 01. 08. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160436 5516012551 Vodné a stočné 301,43 60,29 361,72 01. 08. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160435 20160073 Drevné odrezky, doprava 993,60 198,72 1 192,32 29. 07. 2016 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1227.16
2160434 16VF014 Výkopové práce 2 375,00 2 375,00 28. 07. 2016 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2016112, zmluva č. 1179.16
2160433 6936 Ferret machine, Shock absorber, Wirebraided air hose, 10 m with swivel connectors 23 085,00 23 085,00 28. 07. 2016 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, SVERIGE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2016130
2160432 101630434 Rekordér 199,00 39,80 238,80 27. 07. 2016 HDS, a. s., Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31558917 objednávka č. 2016131
2160431 7606478895 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 07. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160430 2016057 Palivové drevo – gátrové orezy 1 031,55 206,31 1 237,86 26. 07. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160429 2016234 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 26. 07. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016129
2160428 301601348 Benzín 95, Nafta 76,56 15,31 91,87 25. 07. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160427 20/2016/2092 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 25. 07. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160426 3616070023 Materiál 9,26 1,85 11,11 25. 07. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160425 48503040 Uhlová brúska 82,50 16,50 99,00 25. 07. 2016 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2016124
2160424 VF0422016 Vnútorné prehliadky kotlov č. 3, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 25. 07. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160423 VF0412016 Vnútorné prehliadky kotlov č. 1, 2 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 25. 07. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160422 20160047 Smrekové odrezky, doprava 695,52 139,10 834,63 22. 07. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160421 50607029 Materiál 10,81 2,16 12,97 22. 07. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160420 1016221 Odrezková drevná štiepka, doprava 4 968,00 993,60 5 961,60 22. 07. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160419 119/2016 Palivo sm 585,00 117,00 702,00 21. 07. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1192.16
2160418 216340 Štiepka SM, doprava 2 189,00 437,80 2 626,80 21. 07. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160417 2007006902 Havarijné poistenie 561,86 561,86 20. 07. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2160416 20160043 Smrekové odrezky, doprava 430,56 86,11 516,67 20. 07. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160415 1610100163 Pohon 363,11 72,62 435,73 19. 07. 2016 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 objednávka č. 2016116
2160414 10160143 Betón 29,98 6,00 35,98 19. 07. 2016 SKELET spol. s r. o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36005771 objednávka č. 2016125
2160413 2016004650 Elektrická energia 2 954,21 590,84 3 545,05 18. 07. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160412 20160066 Gulatina smrek, doprava 619,14 123,83 742,97 18. 07. 2016 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1224.16
2160411 2016005 Oprava bytového domu 1783 ul. Ťatliaka 3 101,00 620,20 3 721,20 18. 07. 2016 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2016119
2160410 6921 Brush Wibrox 72, Brush wibrox 82, Vacuum cleaner adapter Y5/80 5 400,00 5 400,00 08. 07. 2016 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, SVERIGE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2016123
2160409 20160064 Gulatina smrek, doprava 650,25 130,05 780,30 15. 07. 2016 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1224.16
2160408 113/2016 Odrezky sm 1 787,70 357,54 2 145,24 14. 07. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160407 301601278 Benzín 95, Nafta 157,93 31,59 189,52 14. 07. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160406 1016198 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 994,08 598,82 3 592,90 14. 07. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016115
2160405 2016004442 Zemný plyn 25 035,12 5 007,03 30 042,15 13. 07. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160404 16VF013 Výkopové práce na bagri Terex TC16 1 287,50 1 287,50 13. 07. 2016 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2016112, zmluva č. 1179.16
2160403 49/2016 Vypracovanie energetických certifikátov budov 900,00 900,00 13. 07. 2016 ETRIUM s. r. o., ul. Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47098783 objednávka č. 2016121
2160402 2016326 Štiepka SM, doprava 2 134,00 426,80 2 560,80 13. 07. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160401 16173 Štiepka, doprava 3 404,00 680,80 4 084,80 13. 07. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160400 20160040 Smrekové odrezky, doprava 485,76 97,15 582,91 13. 07. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160399 2016004369 Elektrická energia 822,84 164,57 987,41 12. 07. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160398 2016027 Dovoz drevných odrezkov 504,84 100,97 605,81 12. 07. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160397 169089261 Internet 45,48 9,10 54,58 12. 07. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160396 9000945311 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 11. 07. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160395 160616 Drevné odrezky, doprava 1 871,04 374,21 2 245,25 11. 07. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160394 2016/113 Výmenníky 720,00 144,00 864,00 11. 07. 2016 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2016109
2160393 216192 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 08. 07. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160392 2016314 Štiepka SM, doprava 4 268,00 853,60 5 121,60 08. 07. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160391 301601235 Nafta, Benzín 95 128,47 25,69 154,16 08. 07. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160390 31161181 Materiál 74,45 14,89 89,34 07. 07. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160389 1600235 Gátrové odrezky – smrekové 607,00 121,40 728,40 07. 07. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160388 50606175 Materiál 32,97 6,59 39,56 07. 07. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160387 6861046485 Nájom fľaša oceľová 89,90 17,98 107,88 07. 07. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160386 OF040/16 Relé 233,80 46,76 280,56 06. 07. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016107
2160385 1601237 Materiál 140,65 28,13 168,78 06. 07. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160384 2016054 Palivové drevo – gátrové orezy 972,90 194,58 1 167,48 06. 07. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160383 10160029 Palivové odrezky, doprava 2 951,88 590,38 3 542,26 06. 07. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160382 16159 Štiepka, doprava 2 277,00 455,40 2 732,40 06. 07. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160381 6/8/2016 Pílenie želbet. steny, vŕtanie diamantovou technikou 2 722,50 2 722,50 04. 07. 2016 SOF JOZEF KUCKO, s. r. o., J. Hollého 391, 034 95 Likavka, IČO: 43949177 objednávka č. 2016114
2160380 7175385337 Zemný plyn 103,33 20,67 124,00 04. 07. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160379 7175385396 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 04. 07. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160378 7175385397 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 04. 07. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160377 260403 Materiál 173,05 34,61 207,66 04. 07. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160376 70360550 Jazdné výkony vozidla LIAZ 137,95 27,59 165,54 04. 07. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160375 5516012284 Vodné a stočné 4 138,64 827,73 4 966,37 04. 07. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160374 5516012283 Vodné a stočné 9 137,91 1 827,58 10 965,49 04. 07. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160373 4216006594 Telekomunikačné poplatky 43,99 8,80 52,79 04. 07. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160372 00208 Elektrická energia 4 603,33 920,67 5 524,00 07. 07. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160371 01257 Elektrická energia 235,83 47,17 283,00 01. 07. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160370 07/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 07. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160369 2001600028 Servopohon 547,40 547,40 30. 06. 2016 Ekorex – Consult, spol. s r. o., na Lužci 657, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 47451394 objednávka č. 2016113
2160368 16158 Štiepka, doprava 2 277,00 455,40 2 732,40 29. 06. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2160367 1016182 Odrezková drevná štiepka, doprava 984,00 196,80 1 180,80 29. 06. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016074
2160366 20160037 Smrekové odrezky, doprava 463,20 92,64 555,84 29. 06. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160365 1160333 Výhrevná vložka do OVS 1 078,00 215,60 1 293,60 28. 06. 2016 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 objednávka č. 2016093, objednávka č. 2016096
2160364 201600421 Zneškodnenie odpadu 97,92 19,58 117,50 28. 06. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160363 2016295 Štiepka SM, doprava 1 727,00 345,40 2 072,40 28. 06. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016117
2160362 7605516710 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 06. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160361 301601160 Benzín 95, Nafta 165,98 33,20 199,18 24. 06. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160360 160001537 Inštalácia a konfigurácia koncového zariadenia, Router TP-Link 35,00 7,00 42,00 24. 06. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160359 16440684 Zakruženie plechu hr. 2,0 mm 13,28 2,66 15,94 24. 06. 2016 OFZ, a. s., Istebné 1/1, 027 53 Istebné, IČO: 36389030 objednávka č. 2016110
2160358 313160195 Oprava MT 785,07 157,01 942,08 23. 06. 2016 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 201
2160357 08/2016 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 396,32 396,32 23. 06. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160356 3616060072 Materiál 14,62 2,92 17,54 23. 06. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160355 VF0382016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 23. 06. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160354 VF0392016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 23. 06. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160353 FV065/16 Oprava komunikácie na biomasových kotloch – kotolňa Bysterec, dopravné náklady 153,75 153,75 22. 06. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016105
2160352 2016290 Štiepka SM, doprava 1 276,00 255,20 1 531,20 22. 06. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160351 16156 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 22. 06. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160350 1020160183 Štiepka, doprava 13 824,00 2 764,80 16 588,80 01. 07. 2016 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2016103
2160349 20160017 Drevná štiepka, doprava 1 606,08 321,22 1 927,30 21. 06. 2016 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2016108
2160348 2016142 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 40,00 8,00 48,00 21. 06. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160347 201600392 Zneškodnenie odpadu 78,88 15,78 94,66 21. 06. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119
2160346 16154 Štiepka, doprava 1 127,00 225,40 1 352,40 20. 06. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160345 099/2016 Odrezky sm 573,18 114,64 687,82 17. 06. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1203.16
2160344 20/2016/1785 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 17. 06. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160343 4018298454 Rezný kotúč viazaný, Čistič bŕzd, Vyhľadávač netesností 61,50 12,30 73,80 17. 06. 2016 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2016106
2160342 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 2 070,48 2 070,48 15. 06. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 zmluva č. 1136.15
2160341 20160079 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia horákov v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 15. 06. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160340 2016/101 Výmenníky 780,00 156,00 936,00 15. 06. 2016 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2016095
2160339 2016273 Štiepka SM, doprava 451,00 90,20 541,20 15. 06. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160338 16141 Štiepka, doprava 1 138,50 227,70 1 366,20 15. 06. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016098
2160337 2016212261 Opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových 4 336,00 867,20 5 203,20 14. 06. 2016 Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 objednávka č. 2016040
2160336 1016166 Odrezková drevná štiepka, doprava 994,66 198,93 1 193,59 14. 06. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016074
2160335 1600194 Gátrové odrezky – smrekové 595,70 119,14 714,84 14. 06. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1204.16
2160334 160239 Materiál 108,39 21,68 130,07 13. 06. 2016 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2016094
2160333 20160033 Smrekové odrezky, doprava 450,96 90,19 541,15 13. 06. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160332 2016184 Štiepka, doprava 2 070,00 414,00 2 484,00 13. 06. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016078
2160331 2016003700 Elektrická energia 3 774,86 754,99 4 529,85 13. 06. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160330 2016044 Kontrolná prehliadka mostovej váhy 60 t: – výmena snímačov, nová kabeláž, príprava váhy na overenie a asistencia pri overení, overovací poplatok s vydaním certifikátu 856,10 171,22 1 027,32 10. 06. 2016 ANTON PANÁČEK, Juraja Jánošíka 869/14, 013 03 Varín, IČO: 10955135
2160329 169076233 Internet 45,48 9,10 54,58 10. 06. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160328 301601055 Nafta, Benzín 95, umývanie 82,49 16,50 98,99 10. 06. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160327 20160065 Servisné práce 2 ks výmenníkov tepla 1 385,00 277,00 1 662,00 10. 06. 2016 G – MAR, s. r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36464481 objednávka č. 2016087
2160326 20160021 Výpočet objemu drevnej štiepky 150,00 30,00 180,00 09. 06. 2016 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2016102
2160325 2016021 Dovoz drevných odrezkov 343,06 68,61 411,67 09. 06. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160324 06/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 08. 06. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160323 1601096 Materiál 60,44 12,09 72,53 08. 06. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160322 2016003536 Zemný plyn 39 277,29 7 855,46 47 132,75 08. 06. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160321 216162 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 08. 06. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160320 2016268 Štiepka SM, doprava 1 672,00 334,40 2 006,40 08. 06. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160319 31160976 Materiál 15,98 3,20 19,18 07. 06. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160318 20160014 Oprava a montáž vchodových LED svietidiel v byt. dome na ul. J. Ťatliaka 1783, vchod č. 3 328,00 65,60 393,60 07. 06. 2016 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 objednávka č. 2016091
2160317 3616050106 Materiál 49,09 9,82 58,91 07. 06. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160316 2016042 Palivové drevo – gátrové orezy 932,10 186,42 1 118,52 07. 06. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1201.16
2160315 16139 Štiepka, doprava 3 261,86 652,37 3 914,23 07. 06. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016098
2160314 10160020 Drevné odrezky, doprava 3 131,40 626,28 3 757,68 07. 06. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160313 2016176 Štiepka, doprava 4 140,00 828,00 4 968,00 07. 06. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016078
2160312 20160028 Smrekové odrezky, doprava 455,40 91,08 546,48 07. 06. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160311 20160029 Smrekové odrezky, doprava 432,00 86,40 518,40 07. 06. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160310 2016/085 Hydraulické vyregulovanie teplej vody v priestoroch bytového domu na ul. Ťatliakova 1783, Dolný Kubín 1 135,70 227,14 1 362,84 06. 06. 2016 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131
2160309 2016/086 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v priestoroch bytového domu na ul. Ťatliakova 1783, Dolný Kubín 1 524,07 304,81 1 828,88 06. 06. 2016 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131
2160308 9000934161 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,52 47,52 06. 06. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160307 301601013 Nafta, Benzín 95 167,16 33,43 200,59 06. 06. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160306 160156 Drevná štiepka, doprava 4 332,00 866,40 5 198,40 06. 06. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160305 70360425 Jazdné výkony vozidla LIAZ 139,03 27,81 166,84 06. 06. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160304 436402248969 Program na úpravu webovej stránky www.tehos.eu 89,34 89,34 06. 06. 2016 FastSpring, 801 Garden Street, Suite 201, Santa Barbara, CA 93101, US
2160303 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 03. 06. 2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2160302 6861033192 Nájom fľaša oceľová 82,71 16,54 99,25 03. 06. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160301 4216005673 Telekomunikačné poplatky 44,27 8,85 53,12 03. 06. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160300 12160018 Zálohová platba za tovar 377,30 75,46 452,76 03. 06. 2016 TLAKON SK, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36410195 objednávka č. 2016096
2160299 0192016 Oprava kanalizačného poklopu s obrubou (havária na biomasovej kotolni, Nemocnica Brezovec) 1 131,00 1 131,00 02. 06. 2016 JK – REZOSTAV, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36662461 objednávka č. 2016084
2160298 7283533281 Zemný plyn 111,67 22,33 134,00 02. 06. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160297 7283533340 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 06. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160296 7283533339 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 06. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160295 160512 Drevné odrezky, doprava 3 237,48 647,50 3 884,98 02. 06. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1199.16
2160294 2016236 Štiepka SM, doprava 1 287,00 257,40 1 544,40 02. 06. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160293 50605170 Materiál 20,46 4,09 24,55 02. 06. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160292 5516008116 Vodné a stočné 422,72 84,54 507,26 01. 06. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160291 260325 Materiál 349,12 69,82 418,94 01. 06. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160290 20160026 Smrekové odrezky, doprava 728,40 145,68 874,08 30. 05. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160289 2016004 Snehové zábrany rúrkové s konzolamy, výmena žľabu, zvodov 1 640,39 1 640,39 27. 05. 2016 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2016092
2160288 1620160370 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 74,96 14,99 89,95 27. 05. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160287 130161086 vykonanie opakovanej úradnej skúšky 2 ks parných kotlov v NsP Dolný Kubín 532,00 106,40 638,40 26. 05. 2016 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216 objednávka č. 2016082
2160286 301600942 Nafta, umývanie 83,82 16,77 100,59 26. 05. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160285 10160118 Tlaková skúška hydrantov a kontrola hasiacich prístrojov v bytových domoch 148,52 148,52 26. 05. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2160284 1016147 Odrezková drevná štiepka, doprava 974,57 194,91 1 169,48 26. 05. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016074
2160283 7604553443 Telekomunikačné poplatky 250,87 50,17 301,04 26. 05. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160282 21837/2016 Daň z nehnuteľností – rozdiel dane na rok 2015 187,60 187,60 25. 05. 2016 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2160281 21836/2016 Daň z nehnuteľností – rozdiel dane na rok 2014 187,60 187,60 25. 05. 2016 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2160280 2016224 Štiepka SM, doprava 440,00 88,00 528,00 25. 05. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160279 16105 Zasklenie dverí sklo konfeta číra, izolačné dvojsklo 62,34 12,47 74,81 24. 05. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2160278 21529/2016 Daň z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2016 8 684,41 8 684,41 24. 05. 2016 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2160277 16135 Štiepka, doprava 3 404,00 680,80 4 084,80 24. 05. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160276 OU-DK-OSZP-2016/001891 Ročný poplatok na rok 2016 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015 3 708,00 3 708,00 23. 05. 2016 Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2160275 160140 Drevná štiepka, doprava 9 883,20 1 976,64 11 859,84 20. 05. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160274 20/2016/1471 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 19. 05. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160273 20160023 Smrekové odrezky, doprava 720,00 144,00 864,00 18. 05. 2016 C. F., s. r. o., Mlynská 347, 029 44 Rabča, IČO: 31627340 zmluva č. 1200.16
2160272 301600902 Nafta, Benzín 95 158,56 31,71 190,27 18. 05. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160271 31160847 Materiál 47,16 9,43 56,59 18. 05. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160270 019/2016 Vertikálne žalúzie a montážne práce 318,61 318,61 17. 05. 2016 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351
2160269 16124 Štiepka, doprava 2 265,50 453,10 2 718,60 17. 05. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160268 1600153 Gátrové odrezky – smrekové 568,56 113,71 682,27 17. 05. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1196.16
2160267 2016215 Štiepka SM, doprava 4 224,00 844,80 5 068,80 17. 05. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160266 05/2016 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odborná prehliadka kotolne Ťatliakova ul. 113,12 113,12 17. 05. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160265 2016002963 Elektrická energia 4 175,13 835,02 5 010,15 17. 05. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160264 2016016 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 981,20 396,24 2 377,44 13. 05. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160263 301600839 Benzín 95 25,83 5,17 31,00 12. 05. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160262 16117 Štiepka, doprava 2 254,00 450,80 2 704,80 12. 05. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016085
2160261 2016152 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 12. 05. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016078
2160260 2016031 Ihličnaté palivo, doprava 2 014,50 402,90 2 417,40 11. 05. 2016 Ing. Milan Bruncko Lesnícka kancelária, Záskalická 702/51, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32280769 zmluva č. 1198.16
2160259 2016118 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 76,20 15,24 91,44 11. 05. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160258 20160066 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 11. 05. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160257 1600891 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 2 791,20 558,24 3 349,44 11. 05. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160256 2016200 Štiepka SM, doprava 1 683,00 336,60 2 019,60 11. 05. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2160255 16112 Štiepka, doprava 2 340,00 468,00 2 808,00 10. 05. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016044
2160254 16/059 Výroba čapu 87,00 17,40 104,40 10. 05. 2016 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2016083
2160253 9000926799 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,82 46,82 10. 05. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160252 169063309 Internet 48,84 9,77 58,61 10. 05. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160251 1016049605 Preprava zásielok 99,91 19,98 119,89 09. 05. 2016 Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
2160250 201600299 Zneškodnenie odpadu 76,16 15,23 91,39 09. 05. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160249 1016127 Odrezková drevná štiepka, doprava 5 724,42 1 144,88 6 869,30 09. 05. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016074
2160248 160131 Drevná štiepka, doprava 8 791,20 1 758,24 10 549,44 09. 05. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160247 2016002811 Zemný plyn 33 673,57 6 734,71 40 408,28 09. 05. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160246 70360335 Jazdné výkony vozidla LIAZ 344,00 68,80 412,80 06. 05. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160245 3616040101 Materiál 126,50 25,30 151,80 06. 05. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160244 516308071 Váhy triedy presnosti II – do 20 kg vrátane – kalibrácia 50,00 10,00 60,00 06. 05. 2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 0037954521
2160243 301600791 Nafta 143,56 28,71 172,27 06. 05. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160242 160419 Drevné odrezky, doprava 1 630,56 326,11 1 956,67 06. 05. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 objednávka č. 2016079, zmluva č. 1199.16
2160241 1600855 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 349,31 69,86 419,17 06. 05. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160240 31160790 Materiál 35,74 7,15 42,89 05. 05. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160239 6861023673 Nájom fľaša oceľová 80,04 16,01 96,05 05. 05. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160238 4216004769 Telekomunikačné poplatky 44,77 8,95 53,72 05. 05. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160237 216129 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 05. 05. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2160236 OF025/16 Relé 116,90 23,38 140,28 04. 05. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016081
2160235 2016041 UCF 208, UCF 212 52,60 10,52 63,12 04. 05. 2016 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2160234 2016190 Štiepka SM, doprava 429,00 85,80 514,80 04. 05. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160233 2016136 Štiepka, doprava 9 315,00 1 863,00 11 178,00 03. 05. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016078
2160232 10160013 Drevné odrezky, doprava 1 350,60 270,12 1 620,72 03. 05. 2016 PC – DREVCOM, s. r. o., Oravská Polhora 1047, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 44440812 zmluva č. 1193.16
2160231 50604177 JOKEL 12,33 2,47 14,80 03. 05. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160230 260264 Materiál 472,56 94,51 567,07 03. 05. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160229 075/2016 Výrezy sm palivo 1 200,42 240,08 1 440,50 03. 05. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1192.16
2160228 072/2016 Odrezky sm 3 867,14 773,43 4 640,57 03. 05. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1187.16
2160227 5/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 05. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160226 5516004346 Vodné a stočné 487,93 97,59 585,52 03. 05. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160225 7135398216 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 05. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160224 7135398158 Zemný plyn 266,67 53,33 320,00 02. 05. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160223 7135398217 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 05. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160222 1016114 Odrezková drevná štiepka, doprava 2 998,33 599,67 3 598,00 02. 05. 2016 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2016074
2160221 2016127 Štiepka, doprava 7 245,00 1 449,00 8 694,00 27. 04. 2016 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2016078
2160220 201620032 Spätné zrkadlo ľavé, Žiarovka celosklenka, Výmena PL spätného zrkadla, Výmena žiarovky na PP svetlomete, Oprava hadičky ostrekovača 141,01 28,20 169,21 27. 04. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160219 7603591749 Telekomunikačné poplatky 256,27 51,25 307,52 26. 04. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160218 301600725 Nafta 27,82 5,57 33,39 26. 04. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160217 38593894 Uhlová brúska 82,50 16,50 99,00 25. 04. 2016 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2016080
2160216 2016047 Vodoinštalatérske, natieračské a montážne práce 334,40 334,40 25. 04. 2016 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2016071, objednávka č. 2016065
2160215 7990097785 Spojovacia manžeta, spalinová rúra DN 400, slenenná izolácia 512,60 102,52 615,12 25. 04. 2016 Viessmann, s. r. o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31388841 objednávka č. 2016073
2160214 20/2016/1164 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 22. 04. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160213 160102 Drevná štiepka, doprava 18 494,40 3 698,88 22 193,28 22. 04. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2016069
2160212 20160011 Drevná štiepka, doprava 3 926,13 785,23 4 711,36 21. 04. 2016 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2016077
2160211 301600691 Nafta, LPG 174,98 35,00 209,98 20. 04. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160210 16095 Štiepka, doprava 2 292,00 458,40 2 750,40 20. 04. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016044
2160209 20160040 Výmenníky tepla 2 674,00 534,80 3 208,80 20. 04. 2016 G – MAR, s. r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36464481 objednávka č. 2016072
2160208 2016168 Štiepka SM, doprava 2 981,00 596,20 3 577,20 20. 04. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160207 061/2016 Odrezky sm 1 740,70 348,14 2 088,84 20. 04. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1187.16
2160206 7401232489 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok -287,45 -287,45 20. 04. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160205 7401232488 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok -570,09 -570,09 20. 04. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160204 201600264 Zneškodnenie odpadu 87,04 17,41 104,45 19. 04. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160203 160404 Drevné odrezky, doprava 1 059,53 211,91 1 271,44 19. 04. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1177.16
2160202 2016021 Palivové drevo – gátrové orezy 463,09 92,62 555,71 19. 04. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687
2160201 2016002175 Elektrická energia 5 241,31 1 048,26 6 289,57 18. 04. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160200 20160009 Oprava osvetlenia v bl. 2297, ul. Ľ. Štúra 391,00 391,00 18. 04. 2016 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 objednávka č. 2016028, objednávka č. 2016070
2160199 201620003 Nalepovacie závažia, Vyváženie HD, Demontáž – montáž HD, Kontrola geometrie 33,93 6,79 40,72 18. 04. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160198 201620006 Demontáž – montáž PD 6,00 1,20 7,20 18. 04. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160197 201620008 Nalepovacie závažia, Demontáž – montáž HD, Vyváženie HD, Nastavenie geometrie 71,72 14,34 86,06 18. 04. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160196 1600091 Smrekové odrezky, doprava 625,42 125,08 750,50 15. 04. 2016 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1196.16
2160195 38592714 Sťahovák 165,00 33,00 198,00 14. 04. 2016 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2016057
2160194 2016161 Štiepka SM, doprava 2 970,00 594,00 3 564,00 13. 04. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160193 20160053 Servisná prehliadka a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 13. 04. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160192 10160045 Betón, vykládka betónu, doprava betónu – mix 255,34 51,07 306,41 12. 04. 2016 SKELET spol. s r. o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36005771 objednávka č. 2016067
2160191 169050402 Internet 40,81 8,16 48,97 11. 04. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160190 2016001906 Zemný plyn 56 103,68 11 220,74 67 324,42 11. 04. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160189 3616030115 Spínač 2,10 0,42 2,52 11. 04. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160188 301600625 Nafta 71,99 14,40 86,39 11. 04. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160187 160317 Drevné odrezky, doprava 2 460,02 492,00 2 952,02 11. 04. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1177.16
2160186 160126 Oprava splaškového potrubia 233,50 233,50 11. 04. 2016 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2016042
2160185 61160280 Stanovenie ekotoxicity interného odpadu 420,00 84,00 504,00 08. 04. 2016 INGEO – ENVILAB, s. r. o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 36373354 objednávka č. 2016068
2160184 50603111 KARI SIET 78,22 15,64 93,86 08. 04. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160183 053/2016 Odrezky sm 628,30 125,66 753,96 08. 04. 2016 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1187.16
2160182 VF16006 Materiál 87,54 17,51 105,05 07. 04. 2016 Gertrúda Václavu – SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570 objednávka č. 2016011
2160181 2016011 Dovoz drevných odrezkov 257,24 51,45 309,69 07. 04. 2016 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1189.16
2160180 9000918583 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,82 46,82 07. 04. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160179 216099 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 07. 04. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 793.12
2160178 2016028 UCF 214 45,30 9,06 54,36 06. 04. 2016 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2160177 201600228 Zneškodnenie odpadu 67,32 13,46 80,78 06. 04. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160176 1620160181 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 74,96 14,99 89,95 06. 04. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160175 6861014904 Nájom fľaša oceľová 40,25 8,05 48,30 06. 04. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2160174 4216003792 Telekomunikačné poplatky 45,12 9,02 54,14 06. 04. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160173 70360213 Jazdné výkony vozidla LIAZ 459,44 91,89 551,33 05. 04. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2160172 2016146 Štiepka SM, doprava 1 650,00 330,00 1 980,00 06. 04. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160171 2016017 Palivové drevo – gátrové orezy 490,38 98,08 588,46 05. 04. 2016 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687
2160170 1600631 Materiál 57,63 11,53 69,16 05. 04. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160169 16/039 Úprava otvorov z fi20 na fi 48 a fi50 a 2x pero 32,00 6,40 38,40 05. 04. 2016 Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, Žaškov 45, 027 21 Žaškov, IČO: 37361368 objednávka č. 2016054
2160168 610170/16 Šnek štokra 850,00 170,00 1 020,00 05. 04. 2016 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2016051
2160167 39/2016 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 05. 04. 2016 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2160166 4/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 05. 04. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160165 260193 Materiál 248,38 49,68 298,06 05. 04. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160164 301600580 Nafta, LPG, Benzín 95 149,57 29,92 179,49 05. 04. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160163 31160588 Materiál 29,60 5,92 35,52 05. 04. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160162 66610168 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 185,00 37,00 222,00 05. 04. 2016 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2016066
2160161 11600798 ČSN EN 1 370,00 1 370,00 04. 04. 2016 Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 362/20, 614 00 Brno, IČ: 15197913
2160160 7213645033 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 04. 04. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160159 7213645034 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 04. 04. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160158 7213644975 Zemný plyn 695,83 139,17 835,00 04. 04. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2160157 003/2016 Kontrola, nastavenie a revízia el. snímačov úniku plynu 903,68 903,68 04. 04. 2016 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 objednávka č. 2016059
2160156 31-33-160289 Servis JCB 1 174,45 234,89 1 409,34 04. 04. 2016 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2160155 5516000140 Vodné a stočné 430,95 86,19 517,14 04. 04. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160154 201600215 Zneškodnenie odpadu 59,84 11,97 71,81 04. 04. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160153 2016038 Oprava odpadového potrubia ul. J. Ťatliakova 1783 a oprava WC 53,00 53,00 01. 04. 2016 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2016043
2160152 4018274048 Čistič bŕzd, Viacúčelový mazací tuk 130,75 26,15 156,90 01. 04. 2016 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2016058
2160151 00208 Elektrická energia 4 848,33 969,67 5 818,00 02. 03. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160150 01257 Elektrická energia 235,83 47,17 283,00 01. 04. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242
2160149 OF020/16 Reťaz, spojka, redukčný článok, koleso ozubené 125,17 25,03 150,20 31. 03. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016053
2160148 FV024/16 Nastavenie účinnosti biomasových kotlov v kotolni Bysterec a Brezovec, dopravné náklady 419,20 419,20 31. 03. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016041
2160147 2016135 Štiepka SM, doprava 2 046,00 409,20 2 455,20 31. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160146 OF017/16 Valec hydraulický pre posuvnú hydraulickú podlahu – biomasová kotolňa Bysterec 2 863,00 572,60 3 435,60 30. 03. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016035
2160145 OF018/16 Tesnenie na uzáver bubna biomasového kotla 610,00 122,00 732,00 30. 03. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016035
2160144 7602631366 Telekomunikačné poplatky 267,41 53,48 320,89 30. 03. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160143 201600193 Zneškodnenie odpadu 86,70 17,34 104,04 29. 03. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160142 162160192 Nájom 2016 24 925,58 24 925,58 29. 03. 2016 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2160141 3616030024 Materiál 97,02 19,40 116,42 24. 03. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160140 2016/051 Doskové výmenníky 720,00 144,00 864,00 24. 03. 2016 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2016047
2160139 2016121 Štiepka SM, doprava 1 661,00 332,20 1 993,20 23. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160138 20/2016/855 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 23. 03. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160137 301600513 Benzín 95, Nafta 67,77 13,56 81,33 23. 03. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160136 SK160839 Sekundové lepidlo, Čistí, maže, chráni, )Vysoko účinné čistiace utierky 189,16 37,83 226,99 22. 03. 2016 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2016052
2160135 2016072 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 141,50 28,30 169,80 22. 03. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160134 31160457 Materiál 222,55 44,51 267,06 22. 03. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160133 301600477 Nafta 120,62 24,12 144,74 21. 03. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160132 40160151 Dvierka panel. – hnedé, balné a poštovné 145,00 29,00 174,00 21. 03. 2016 MERCATOR DMS spol. s r. o., Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava, IČO: 17327547 objednávka č. 2016055
2160131 2016/38 Oprávnené meranie na preukázanie dodržania emisných limitov energetických zariadení 2 415,00 483,00 2 898,00 18. 03. 2016 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2016020
2160130 2016/39 Oprávnené meranie na preukázanie dodržania emisných limitov energetických zariadení 530,00 106,00 636,00 18. 03. 2016 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2016021
2160129 1600030 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov 3 005,70 601,14 3 606,84 18. 03. 2016 HARD FOREST s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 zmluva č. 1178.16
2160128 FV021/16 Periodický servis kompresora (čistenie, výmena oleja, filtrov a netesných C-kusov, kontrola chodu a tesnosti) 323,87 64,77 388,64 18. 03. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016037
2160127 20160005 Drobné opravy priestorov schodišťa na BK Bysterec 245,30 245,30 18. 03. 2016 Realinvest s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36377376 objednávka č. 2016049
2160126 2016001600 Elektrická energia 2 279,43 455,88 2 735,31 17. 03. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160125 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 17. 03. 2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2160124 50603020 Materiál 61,94 12,39 74,33 17. 03. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160123 2016107 Štiepka SM, doprava 803,00 160,60 963,60 16. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160122 2016065 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 80,70 16,14 96,84 16. 03. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160121 2016055 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 239,72 47,94 287,66 16. 03. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160120 VF0192016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 5 na biomasovej kotolni Bysterec 250,40 50,08 300,48 15. 03. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160119 VF0202016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 – biomasa na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 15. 03. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160118 2016002 Oprava strechy na VN el. rozvodňa (havária strechy) 7 925,74 7 925,74 11. 03. 2016 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2016033
2160117 2016001289 Elektrická energia 3 078,11 615,62 3 693,73 14. 03. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160116 16120167 Zmesná chemikália 1 490,00 298,00 1 788,00 14. 03. 2016 EARTH RESOURCES s. r. o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO: 31359451 objednávka č. 2016032
2160115 03/2016 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob – expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 782,96 782,96 14. 03. 2016 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2160114 2016001043 Zemný plyn 66 784,59 13 356,92 80 141,51 11. 03. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1162.15
2160113 201600179 Zneškodnenie odpadu 77,86 15,57 93,43 10. 03. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160112 2016105 Štiepka SM, doprava 2 464,00 492,80 2 956,80 10. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160111 2016092 Doprava Nemocničná a Matúškova 60,00 12,00 72,00 10. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016045
2160110 31160361 Materiál 43,97 8,79 52,76 10. 03. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160109 169037414 Internet 40,81 8,16 48,97 10. 03. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160108 9000910419 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 10. 03. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160107 301600413 Nafta, Sheron -20 101,96 20,39 122,35 10. 03. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160106 VF0182016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 08. 03. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160105 3616020105 Materiál 69,40 13,88 83,28 08. 03. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160104 OF16025 Školenie elektrikárov s platným osvedčením, Školenie neelektrikárov 130,00 26,00 156,00 07. 03. 2016 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2160103 201600161 Zneškodnenie odpadu 56,44 11,29 67,73 07. 03. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160102 6861004721 Nájom fľaša oceľová 94,19 18,84 113,03 04. 03. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1172.15
2160101 20160036 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 04. 03. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160100 70360118 Jazdné výkony vozidla LIAZ 350,48 70,10 420,58 04. 03. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2016005
2160099 1600340 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 436,11 87,22 523,33 04. 03. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160098 20160064 Servisná prehliadka, Výmena žiaroviek, Kontrola vozidla, Oprava kabeláže snímača otáčok, Regenerácia filtra pevných častíc, Oprava kabeláže zadných piatich dverí 258,10 51,62 309,72 04. 03. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160097 216067 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 03. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 793.12
2160096 16050 Štiepka, doprava 2 117,04 423,41 2 540,45 04. 03. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2016044
2160095 4216002430 Telekomunikačné poplatky 44,45 8,89 53,34 03. 03. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160094 2016087 Štiepka SM, doprava 5 390,00 1 078,00 6 468,00 03. 03. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160093 2016108 UCF 212 29,70 5,94 35,64 03. 03. 2016 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2016007
2160092 2016015 UCF 212 55,80 11,16 66,96 03. 03. 2016 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2160091 7185302529 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 03. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160090 7185302530 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 03. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160089 7185302470 Zemný plyn 1 270,83 254,17 1 525,00 02. 03. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160088 160213 Drevné odrezky, doprava 621,56 124,31 745,87 02. 03. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1177.16
2160087 301600371 Benzín 95, Nafta 175,71 35,14 210,85 02. 03. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160086 260133 Materiál 276,03 55,21 331,24 02. 03. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160085 1600024 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov 12 442,20 2 488,44 14 930,64 02. 03. 2016 HARD FOREST s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 zmluva č. 1178.16
2160084 7160397 Diagnostika závady ovládania nadstavby, kontrola, meranie, Oprava el. inštalácie nastavenie dorazov pre snímanie posuvu ramena, Kontrola otáčkomera 515,49 103,10 618,59 01. 03. 2016 BCI – S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 30228573
2160083 3/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 03. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160082 5516000089 Vodné a stočné 483,10 96,62 579,72 01. 03. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160081 7601670036 Telekomunikačné poplatky 256,89 51,38 308,27 26. 02. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160080 2016000751 Elektrická energia – preplatok -896,88 -179,37 -1 076,25 25. 02. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160079 FV013/16 Úprava softvéru kotla BK1 – kotolňa Nemocničná + dopravné náklady 184,28 36,86 221,14 24. 02. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016037
2160078 2016070 Štiepka SM, doprava 2 068,00 413,60 2 481,60 24. 02. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160077 160208 Drevné odrezky, doprava 547,72 109,54 657,26 24. 02. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1177.16
2160076 301600314 Nafta, Benzín 95 124,51 24,90 149,41 23. 02. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160075 3616020037 Materiál 176,31 35,26 211,57 23. 02. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160074 1620190670 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016 733,17 733,17 22. 02. 2016 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2160073 38588315 Materiál 354,00 70,80 424,80 22. 02. 2016 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2016038
2160072 31160229 Materiál 331,06 66,21 397,27 22. 02. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160071 20/2016/455 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 22. 02. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160070 301600274 Nafta 84,72 16,95 101,67 18. 02. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160069 8836389331 Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 223,41 223,41 18. 02. 2016 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
2160068 50602019 Materiál 10,13 2,03 12,16 17. 02. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160067 201600096 Zneškodnenie odpadu 59,50 11,90 71,40 17. 02. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160066 6646 Wirebraided air hose, 10 m with swivel connectors 2 895,00 2 895,00 16. 02. 2016 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, SVERIGE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2016036
2160065 2016062 Štiepka SM, doprava 2 904,00 580,80 3 484,80 16. 02. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160064 2016021503 Update programu Vyuct 360,00 72,00 432,00 16. 02. 2016 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276 objednávka č. 2016034
2160063 201600088 Zneškodnenie odpadu 66,24 13,25 79,49 16. 02. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160062 2016/010 Stanovenie trhovej ceny výmenníkovej stanice VS 10 50,00 10,00 60,00 15. 02. 2016 RK OREA, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44948549 objednávka č. 2016026
2160061 2016000330 Elektrická energia 3 657,79 731,55 4 389,34 12. 02. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160060 20160024 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 11. 02. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160059 2016021 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 328,60 65,72 394,32 11. 02. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160058 2016000170 Zemný plyn 91 697,84 18 339,57 110 037,41 11. 02. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1162.15
2160057 2016048 Štiepka SM, doprava 1 650,00 330,00 1 980,00 11. 02. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160056 169024540 Internet 40,91 8,18 49,09 10. 02. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160055 9000902823 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,52 47,52 10. 02. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2160054 61600071 Oprava defektu 9,20 1,84 11,04 09. 02. 2016 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2160053 3616010102 Materiál 93,09 18,62 111,71 09. 02. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2016002
2160052 301600218 Nafta 109,35 21,87 131,22 09. 02. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160051 VF0102016 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 4 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 09. 02. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160050 VF0092016 Vonkajšia prehliadka TNS 708,00 141,60 849,60 09. 02. 2016 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2160049 160100021 Plyn PB 9,41 1,88 11,29 05. 02. 2016 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2160048 160108 Drevné odrezky, doprava 612,11 122,42 734,53 04. 02. 2016 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1177.16
2160047 6860995276 Nájom fľaša oceľová 100,69 20,14 120,83 04. 02. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1172.15
2160046 216033 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 02. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 793.12
2160045 70360034 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 266,04 53,21 319,25 04. 02. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2016023
2160044 1600167 Materiál 62,18 12,44 74,62 04. 02. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2016005
2160043 201600046 Zneškodnenie odpadu 73,80 14,76 88,56 03. 02. 2016 HGM – Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina, IČO: 36390119 zmluva č. 1171.15
2160042 003/2016 Oprava okien a dverí v bl. 2297 80,47 80,47 03. 02. 2016 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 objednávka č. 2016017
2160041 301600176 Nafta, LPG, Benzín 95 112,06 22,41 134,47 03. 02. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160040 4216001863 Telekomunikačné poplatky 46,33 9,27 55,60 03. 02. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2160039 2016042 Štiepka SM, doprava 2 992,00 598,40 3 590,40 03. 02. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016025
2160038 16001017 Oprava voz. MAN 142,60 28,52 171,12 03. 02. 2016 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2160037 260066 Materiál 493,30 98,66 591,96 02. 02. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2016004
2160036 31160108 Materiál 67,94 13,59 81,53 02. 02. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2016003
2160035 1600009 Štiepkovanie palivového dreva a drevných odrezkov 9 173,21 1 834,64 11 007,85 02. 02. 2016 HARD FOREST s. r. o., Lopušné Pažite 20, 023 36 Lopušné Pažite, IČO: 36414298 zmluva č. 1178.16
2160034 2016050 Materiál 143,55 28,71 172,26 02. 02. 2016 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2016007
2160033 2/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 02. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160032 5516000038 Vodné a stočné 426,84 85,37 512,21 02. 02. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2160031 7263504639 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 02. 02. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160030 7263504580 Zemný plyn 1 347,50 269,50 1 617,00 02. 02. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160029 7263504638 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 02. 02. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160028 2016027 Štiepka SM, doprava 1 368,50 273,70 1 642,20 29. 01. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016012
2160027 20160007 Hriadeľ 236,00 47,20 283,20 28. 01. 2016 Miroslav Zaťko – NÁSTROJÁREŇ, s. r. o., Hrnčiarka 527/26, 029 52 Hruštín, IČO: 44532881 objednávka č. 2016015
2160026 DD16-0078 Předplatné na balíček SK sokol 23,00 23,00 27. 01. 2016 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586 objednávka č. 2016022
2160025 7600710027 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 26. 01. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2160024 61600036 Oprava defektu 7,48 1,50 8,98 26. 01. 2016 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2160023 301600112 Nafta 96,28 19,26 115,54 26. 01. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160022 20160008 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 596,00 119,20 715,20 25. 01. 2016 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2160021 2016006 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 641,20 128,24 769,44 25. 01. 2016 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2016009
2160020 160007 Vodoinštalačné práce v bl. 2973 na ul. M. Hattalu (oprava odpad. potrubia sifónu a utesnenie vane) 87,50 17,50 105,00 25. 01. 2016 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2016024
2160019 2015008659 Elektrická energia 31 454,78 6 290,96 37 745,74 21. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160018 2015008658 Elektrická energia 1 090,57 218,15 1 308,72 21. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1163.15
2160017 OF003/16 Relé, Pätica 220,26 44,05 264,31 21. 01. 2016 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2016010
2160016 7258507138 Zemný plyn 1 000,00 200,00 1 200,00 21. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160015 20160017 Diagnostika vozidla, Výmena palivového filtra, Doliatie brzdovej kvapaliny, Vyčistenie palivového systému 75,75 15,15 90,90 20. 01. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2160014 20/2016/158 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 20. 01. 2016 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2160013 301600075 Nafta, LPG, Benzín 95 176,14 35,23 211,37 19. 01. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160012 2016014 Štiepka SM, doprava 4 922,00 984,40 5 906,40 19. 01. 2016 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2016012
2160011 50601013 PLECH 41,88 8,38 50,26 19. 01. 2016 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2016006
2160010 2016005 Oprava meradla DN100 303,00 60,60 363,60 18. 01. 2016 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 objednávka č. 2016018
2160009 16003 Vysklenie a zasklenie vchodových dverí izolačným sklom v bl. 1783, ul. J. Ťatliaka 58,82 11,76 70,58 18. 01. 2016 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2016013
2160008 7193610231 Zemný plyn 1 390,83 278,17 1 669,00 14. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160007 7193610290 Zemný plyn 120,00 24,00 144,00 14. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 zmluva č. 1145.15
2160006 216004 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 14. 01. 2016 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 zmluva č. 793.12
2160005 301600021 LPG, Benzín 95, Nafta 101,30 20,26 121,56 12. 01. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2160004 169011672 Internet 40,91 8,18 49,09 11. 01. 2016 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2160003 00208 Elektrická energia 8 582,51 1 716,49 10 299,00 08. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1164.15
2160002 1/2016 Nájomné 150,00 30,00 180,00 04. 01. 2016 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2160001 01257 Elektrická energia 235,83 47,17 283,00 04. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 36314242 zmluva č. 1163.15
20016004 10201638 Abrollcontainer 40 cbm s rolovacou plachtou (+ odpočet zálohy) 3 800,00 760,00 4 560,00 24. 11. 2016 EcoKont, spol. s r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca, IČO: 36686450 objednávka č. 2016169
20016003 10201634 Prijatá záloha 3 800,00 760,00 4 560,00 24. 11. 2016 EcoKont, spol. s r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca, IČO: 36686450 objednávka č. 2016172
20016002 4120004724 Nákladný automobil 122 109,00 24 421,80 146 530,80 03. 10. 2016 MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35733209 objednávka č. 2016099
20016001 61610153 HYUNDAI i20, asistenčná karta, povinná výbava + gumené rohože 9 101,25 1 820,25 10 921,50 12. 09. 2016 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
16223 29163133 STN EN, poštovné a balné 13,10 13,10 13. 01. 2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
16222 179 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 10. 01. 2017 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16221 180 Elektrická energia 69,14 13,83 82,97 10. 01. 2017 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16220 1621444 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 05. 01. 2017 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16219 1621437 Kópie/tlač 23,21 4,64 27,85 04. 01. 2017 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16218 10160322 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 04. 01. 2017 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16217 2016127 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 03. 01. 2017 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16216 2162521 Kancelárske potreby 29,92 5,98 35,90 03. 01. 2017 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16215 1635122281 My Oravské noviny 130,00 26,00 156,00 28. 12. 2016 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
16214 2016000701 Predplatné časopisu Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia na rok 2017 12,50 2,50 15,00 27. 12. 2016 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591 objednávka č. 2016199
16213 20160093 Prenájom priestorov na školenie zamestnancov – predstavenie plánu na r. 2017 700,00 140,00 840,00 20. 12. 2016 ALENA CHYLKOVÁ, Hostinec Kopačka, Športovcov 1181, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 41657519
16212 60213708 My Oravské noviny 25,00 5,00 30,00 19. 12. 2016 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2016195
16211 16240166 Energetika (1/2017 – 6/2017) 12,50 2,50 15,00 19. 12. 2016 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 objednávka č. 2016191
16210 1621366 Kópie/tlač 34,47 6,89 41,36 15. 12. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16209 1621316 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 15. 12. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16208 16VF00143 Prenájom priestorov 225,00 45,00 270,00 13. 12. 2016 Catering & Consulting, s. r. o., Okružná 1258/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36677841
16207 0116701835 Dobropis – nespotrebované jedálne kupóny -1 245,60 -1 245,60 12. 12. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
16206 5379100481 Telekomunikačné poplatky 1,78 0,36 2,14 12. 12. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16205 2016004654 Dobropis – Bezpečnostná schránka Typ 1 -49,67 -9,93 -59,60 09. 12. 2016 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
16204 2007006580 Poistenie priemyselných rizík 360,00 360,00 08. 12. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
16203 158 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 07. 12. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16202 159 Elektrická energia 69,62 13,92 83,54 07. 12. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16201 2016112 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 12. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16200 10160278 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 07. 12. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16199 2Cb/98/2012-457 Súdny poplatok za odvolanie 2 133,00 2 133,00 07. 12. 2016 Okresný súd Dolný Kubín
16198 2162254 Kancelárske potreby 87,15 17,43 104,58 02. 12. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16197 2016110 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 12. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16196 0216001923 Darčekové kupóny 17 540,00 17 540,00 30. 11. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2016186
16195 10099/206/C Certifikát DF, Elektronická vizitka, Preprava kuriérom, Nálepky 53,17 10,63 63,80 23. 11. 2016 CVNZ s. r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 48043940
16194 1621239 Batéria 29,80 5,96 35,76 21. 11. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16193 2016609 Právne služby 74,15 14,83 88,98 21. 11. 2016 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
16192 1600005090 Grafit Sada Vincenzo – guľôč 179,70 35,94 215,64 21. 11. 2016 SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, IČO: 0031319921
16191 5374721199 Telekomunikačné poplatky 1,96 0,39 2,35 14. 11. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16190 1621198 Kópie/tlač 33,56 6,71 40,27 09. 11. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16189 1621169 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 11. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16188 0790193980 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 11. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16187 10160246 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 07. 11. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16186 2016100 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 11. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16185 5021617092 Daňové centrum – ročný prístup, Mzdové centrum – ročný prístup 298,08 59,62 357,70 04. 11. 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2016168
16184 137 Elektrická energia 77,97 15,59 93,56 03. 11. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16183 136 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 11. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16182 2016101 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 11. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16181 2161994 Kancelárske potreby 32,56 6,51 39,07 02. 11. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16180 2380235513 Kalendáre 230,15 46,03 276,18 27. 10. 2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
16179 1600200731 Kancelárske potreby 231,52 46,30 277,82 26. 10. 2016 SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, IČO: 0031319921
16178 FV2-2016-132-000740 Odborný seminár Zákon o odpadoch 65,00 13,00 78,00 26. 10. 2016 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028 objednávka č. 2016155
16177 160638 Novoročné pozdravy, dotlač textu, poštovné a balné 60,30 12,06 72,36 25. 10. 2016 PAMAS – Trenčín, s. r. o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín, IČO: 36317250
16176 916006915 Základy metódy projektového riadenia PRINCE 2, Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry, dopravné + balné 41,41 4,14 45,55 18. 10. 2016 Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
16175 16256 Školenie 42,00 42,00 18. 10. 2016 Ing. Milada Dutková, Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44353154
16174 2007005491 Poistné majetok & efekt 154,28 154,28 17. 10. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
16173 5370341958 Telekomunikačné poplatky 1,71 0,34 2,05 12. 10. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16172 1621052 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 11. 10. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16171 1621068 Kópie/tlač 40,59 8,12 48,71 10. 10. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16170 7789259395 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 10. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16169 1620560 XEROX3117 kompatibilné Up 18,33 3,67 22,00 06. 10. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16168 2016090 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 05. 10. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16167 FO-1603145 Denné plány A5 termínov + poštovné 20,07 4,01 24,08 05. 10. 2016 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
16166 0116106573 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 04. 10. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2016156
16165 10160216 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 04. 10. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16164 127 Elektrická energia 65,83 13,17 79,00 03. 10. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16163 126 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 10. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16162 2016088 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 10. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16161 2161831 Kancelárske potreby 32,12 6,42 38,54 03. 10. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16160 5365973785 Telekomunikačné poplatky 2,75 0,55 3,30 20. 09. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16159 2016475 Právne služby 164,80 29,66 194,46 16. 09. 2016 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
16158 0345019509 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 22. 09. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
16157 FA1602003818 airFRESH fourSEASONS 86,20 17,24 103,44 12. 09. 2016 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
16156 1620971 Kópie/tlač 41,81 8,36 50,17 12. 09. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16155 1620912 Skrinka na server s inštaláciou 1 370,47 274,09 1 644,56 05. 09. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2016138
16154 2161570 Kancelárske potreby 16,13 3,23 19,36 08. 09. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16153 2016082 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 09. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16152 10160196 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 07. 09. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16151 8788328295 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 09. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16150 1620927 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 07. 09. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16149 102 Elektrická energia 75,44 15,09 90,53 06. 09. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16148 101 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 06. 09. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16147 9Cb/59/2016-19 Súdny poplatok za návrh 99,50 99,50 05. 09. 2016 Okresný súd Dolný Kubín
16146 2016078 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 09. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16145 1608126 Audit účtovnej závierky 2016 – 1. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 31. 08. 2016 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
16144 1620898 Upg Kerio Connect, Upg Kerio Control 569,38 113,88 683,26 24. 08. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16143 FV-2016-02-004883 Tonery (čierny + farebný) 96,13 19,23 115,36 19. 08. 2016 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
16142 1620895 Zálohovanie dát na server 190,00 38,00 228,00 18. 08. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16141 1620904 Toner čierny 80,40 16,08 96,48 18. 08. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16140 2007005401 Havarijné poistenie 425,57 425,57 17. 08. 2016 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
16139 84126457 Predplatné periodika „PORADCA 2017“ 49,00 9,80 58,80 12. 08. 2016 PORADCA s. r. o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2016136
16138 5361634552 Telekomunikačné poplatky 2,75 0,55 3,30 12. 08. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16137 92 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 11. 08. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16136 93 Elektrická energia 67,09 13,42 80,51 11. 08. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16135 1787398089 ICT služby 50,00 10,00 60,00 11. 08. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16134 1620868 Kópie/tlač 26,64 5,33 31,97 10. 08. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16133 1620820 Myš EVOLVEO, Podložka pod myš, Práce podľa zmluvy 202,58 40,52 243,10 05. 08. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16132 10160178 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 05. 08. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16131 2016073 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 05. 08. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16130 2016070 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 08. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16129 11600220 Kvalifikovaný certifikát 3 roky 86,00 17,20 103,20 02. 08. 2016 RDS Group s. r. o., Vavrečka 93, 029 01 Vavrečka, IČO: 46135677 zmluva č. 1228.16
16128 5006118616 HUAWEI P8 LITE WHITE 0,83 0,17 1,00 01. 08. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16127 1620751 Kópie/tlač 40,19 8,04 48,23 13. 07. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16126 201620112 Kontrola vozidla, Plnenie klimatizácie, Oprava vozidla, Diagnostika vozidla 213,41 42,68 256,09 13. 07. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
16125 5357290086 Telekomunikačné poplatky 2,22 0,44 2,66 11. 07. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16124 2016063 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 11. 07. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16123 10160150 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 11. 07. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16122 0216001026 Darčekové kupóny 10 200,00 10 200,00 08. 07. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2016122
16121 1620710 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 07. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16120 8786470183 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 07. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16119 2161172 Kancelárske potreby 14,92 2,98 17,90 07. 07. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16118 1691058 Aktualizačná verzia programu ISM, WOAS, WPU, DnPAM 462,70 92,54 555,24 04. 07. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16117 2016060 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 07. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16116 0116072014 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 01. 07. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2016120
16115 85 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 01. 07. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16114 86 Elektrická energia 64,42 12,88 77,30 01. 07. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16113 2380222199 Utierky 16,00 3,20 19,20 29. 06. 2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
16112 2380222198 Kancelárske potreby 123,83 24,77 148,60 29. 06. 2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
16111 2008160041 Ubytovanie, plná penzia, miestny poplatok 226,58 45,32 271,90 27. 06. 2016 SOREA, spol. s r. o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO: 31339204 objednávka č. 2016100; objednávka č. 2016101
16110 5006100966 LG G5 TITAN 182,50 36,50 219,00 24. 06. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16109 5006101046 SAMSUNG GALAXY J3 (2x), SAMSUNG GALAXY A3 (2x), SAMSUNG GALAXY S7 479,17 95,83 575,00 24. 06. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 1215.16; zmluva č. 1216.16; zmluva č. 1217.16; zmluva č. 1218.16
16108 1620665 ACER monitor, PATCH kábel 109,17 21,83 131,00 21. 06. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16107 160374 Tlač lôg mesta D. Kubín 22,00 4,40 26,40 17. 06. 2016 PROFI design, s. r. o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36427799
16106 2016279 Právne služby 41,33 8,27 49,60 17. 06. 2016 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
16105 1620657 D-LINK DES-1008D switch 13,33 2,67 16,00 15. 06. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16104 411022504 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 120,00 1 120,00 13. 06. 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
16103 5352937678 Telekomunikačné poplatky 2,04 0,41 2,45 13. 06. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16102 1620632 Kópie/tlač 50,75 10,15 60,90 09. 06. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16101 2785536756 ICT služby 50,00 10,00 60,00 08. 06. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16100 2016051 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 06. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16099 36204318 TREND 57,50 11,50 69,00 06. 06. 2016 News and Media Holding a. s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 47256281 objednávka č. 2016097
16098 1620582 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 03. 06. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16097 10160122 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 03. 06. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16096 20160092 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 1 702,08 340,42 2 042,50 02. 06. 2016 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
16095 73 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 06. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16094 74 Elektrická energia 65,37 13,07 78,44 02. 06. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16093 2016047 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 06. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16092 FV2-2016-132-000326 Odborný seminár Zákon o ovzduší 60,00 12,00 72,00 23. 05. 2016 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028 objednávka č. 2016086
16091 1600200 Členský príspevok 1 492,00 1 492,00 17. 05. 2016 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
16090 1620478 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 12. 05. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16089 5348607657 Telekomunikačné poplatky 2,05 0,41 2,46 11. 05. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16088 1620516 Kópie/tlač 48,64 9,73 58,37 11. 05. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16087 10160092 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 10. 05. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16086 4784609352 ICT služby 50,00 10,00 60,00 10. 05. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16085 1620495 Toner XEROX 45,83 9,17 55,00 10. 05. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16084 2016000178 Kurz Manažér správy budov 750,00 150,00 900,00 09. 05. 2016 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591
16083 2016040 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 05. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16082 2160744 Kancelárske potreby 37,47 7,49 44,96 04. 05. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16081 56 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 05. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16080 57 Elektrická energia 69,62 13,92 83,54 04. 05. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16079 2016037 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 05. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16078 1020160297 zborník prednášok tlačený, zborník prednášok na CD 20,00 4,00 24,00 25. 04. 2016 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
16077 1620419 Toner, externý disk 173,00 34,60 207,60 25. 04. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16076 29161178 STN EN, poštovné a balné 67,20 67,20 20. 04. 2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 objednávka č. 2016075
16075 201620002 Nalepovacie závažia, Prezutie HD, Vyváženie HD, Demontáž – montáž HD, Nastavenie geometrie 84,41 16,88 101,29 18. 04. 2016 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
16074 1600109 Prenájom priestorov za služby v rámci regenerácie pracovnej sily 3 666,67 733,33 4 400,00 15. 04. 2016 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 objednávka č. 2016076
16073 1604020095 Bannery 92,60 18,52 111,12 15. 04. 2016 PRO – GRAPHICS spol. s r. o., Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31576621
16072 1620334 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 13. 04. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16071 1620366 Kópie/tlač 53,20 10,64 63,84 13. 04. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16070 5344292066 Telekomunikačné poplatky 2,50 0,50 3,00 11. 04. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16069 FA000332/2016 reklamné sl., balík Profesional 250,00 50,00 300,00 11. 04. 2016 Profesionálny register s. r. o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079 objednávka č. 2016064
16068 2783681012 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 04. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16067 2016029 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 04. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16066 10160066 Tabuľka „Chemické pracovisko“ – kotolňa Bysterec, Tabuľka „Pozor nebezpečenstvo“ – kotolňa Bysterec, Tabuľka „Zákaz fajčenia“ tvrdený plast – Matúšková, Tabuľka „Zákaz vstupu“ tvrdený plast – Matúšková; Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 279,80 279,80 05. 04. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16065 2160548 Kancelárske potreby 28,97 5,79 34,76 05. 04. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16064 2016027 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 04. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16063 36 Elektrická energia 67,57 13,51 81,08 01. 04. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16062 35 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 01. 04. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16061 37 Spotreba tepla v roku 2015 966,34 193,27 1 159,61 01. 04. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16060 FV-2016-03-000123 Tonery (čierny + farebný) 96,13 19,23 115,36 31. 03. 2016 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
16059 0116035606 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 31. 03. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2016056
16058 29160886 STN EN, poštovné a balné 22,80 22,80 30. 03. 2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
16057 29160868 STN EN, poštovné a balné 22,30 22,30 24. 03. 2016 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
16056 161204085 Kľúčové slová 60,00 12,00 72,00 21. 03. 2016 MEDIATEL spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35859415 zmluva č. 1105.15
16055 1600008 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 99,00 19,80 118,80 18. 03. 2016 PROPERTY&ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 objednávka č. 2016001
16054 F16001526 On-line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu 397,81 79,56 477,37 16. 03. 2016 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2016039
16053 1103469811 Prenos tepla, Termomechanika, Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie 36,27 3,63 39,90 15. 03. 2016 Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
16052 1603068 Práce nad rozsah zákazky 340,00 68,00 408,00 14. 03. 2016 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
16051 2016097 Právne služby 279,42 55,88 335,30 14. 03. 2016 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044
16050 1620257 ZyXEL SWITCH 5port 11,67 2,33 14,00 14. 03. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16049 1160188 Zborník z konferencie Správa budov 2016 15,00 15,00 11. 03. 2016 Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, Školská 23, 040 01 Košice, IČO: 42244439
16048 5339991573 Telekomunikačné poplatky 2,49 0,50 2,99 11. 03. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16047 2016017 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 10. 03. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16046 1620207 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 03. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16045 5782755018 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 03. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16044 10160038 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 04. 03. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16043 21 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 03. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16042 22 Elektrická energia 73,71 14,74 88,45 04. 03. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16041 2160151 Vizitky firemné 10,50 2,10 12,60 04. 03. 2016 Ján Vrábeľ, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
16040 1620179 Kópie/tlač 48,72 9,74 58,46 03. 03. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16039 2016017 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 03. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16038 1020160032 Účastnícky poplatok na konferencii VYKUROVANIE 2016, zborník prednášok tlačený, zborník prednášok na CD 110,00 22,00 132,00 25. 02. 2016 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
16037 F16001056 Anafin – analýzy, financie, výkazy 612,00 122,40 734,40 25. 02. 2016 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2016031
16036 1020160399 Seminár z oblasti daní a účtovníctva 33,33 6,67 40,00 24. 02. 2016 PragmaSys s. r. o., Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava, IČO: 47632470
16035 16164 Školenie 38,00 38,00 23. 02. 2016 Ing. Milada Dutková, Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44353154
16034 36389331 Osobitná registrácia informačného systému osobných údajov – správny poplatok 50,00 50,00 22. 02. 2016 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
16033 1690903 Aktualizačná verzia programu WOAS 365,40 73,08 438,48 18. 02. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16032 2016001083 Bezpečnostná schránka Typ 1 149,00 29,80 178,80 18. 02. 2016 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 zmluva č. 1038.14
16031 F16001086 Výročná správa, Balné + manipulácia 121,15 24,23 145,38 17. 02. 2016 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2016029
16030 1620139 Kópie/tlač 37,18 7,44 44,62 16. 02. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
16029 2380207328 Obálky 46,20 9,24 55,44 15. 02. 2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
16028 2380207294 Dobropis – obálky -34,50 -6,90 -41,40 15. 02. 2016 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
16027 14 Elektrická energia 91,18 18,24 109,42 11. 02. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16026 2997341678 Súdny poplatok za podané odvolanie 20,00 20,00 11. 02. 2016 Okresný súd Bratislava I
16025 5335704108 Telekomunikačné poplatky 2,30 0,46 2,76 11. 02. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16024 7160100130 Poskytnutie informácie audítorovi 50,00 10,00 60,00 11. 02. 2016 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
16023 2000002209 Poplatok za potvrdenie bankovej informácie 65,00 13,00 78,00 11. 02. 2016 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
16022 1620109 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 10. 02. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
16021 6781834094 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 02. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16020 0691645 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 60,00 12,00 72,00 09. 02. 2016 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
16019 5041600770 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 86,68 17,34 104,02 08. 02. 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503
16018 10160008 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 08. 02. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
16017 1602058 Audit účtovnej závierky 2015 – 2. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 04. 02. 2016 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
16016 2016005 Environmentálny servis 380,00 76,00 456,00 03. 02. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1184.16
16015 2160080 Kancelárske potreby 367,23 73,45 440,68 03. 02. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
16014 CEN/204/2016 Potvrdenie zostatku úverov 15,00 3,00 18,00 02. 02. 2016 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
16013 2016006 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 02. 2016 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
16012 8 Elektrická energia 91,03 18,21 109,24 02. 02. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
16011 7 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 02. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
16010 3306153286 Aktivácia SIM 8,33 1,67 10,00 27. 01. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16009 FA1502008879 airFRESH WELLNESS 98,00 19,60 117,60 26. 01. 2016 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790 objednávka č. 2016019
16008 1620031 Prenos dát kotolňa 210,00 42,00 252,00 22. 01. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
16007 1601036 Školenie Zmeny účtovných a daňových predpisov od 1. 1. 2016 a Účtovná závierka 2015 250,00 50,00 300,00 20. 01. 2016 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
16006 16047 Školenie 42,00 42,00 20. 01. 2016 Ing. Milada Dutková, Ľudovíta Štúra 2045/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44353154
16005 31600025 Dvojročná internetová aktualizácia softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS 292,19 58,44 350,64 18. 01. 2016 BE – SOFT a. s., Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36191337 objednávka č. 2016014
16004 5006003996 APPLE IPHONE 6S 549,16 109,83 658,99 15. 01. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16003 FA-1600606 Skartovačka Fellowes 53C, UPS dobierka 85,55 17,11 102,66 13. 01. 2016 Datacomp s. r. o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466
16002 5331406113 Telekomunikačné poplatky 1,82 0,36 2,18 13. 01. 2016 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16001 9030129030001 P. O. BOX (12 mesiacov) 45,00 9,00 54,00 05. 01. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124