Faktúry 2015

Faktúry 2015
Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2150786 31152136 Materiál 146,71 29,34 176,05 22. 01. 2016 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150785 1620151007 Prenájom pozemku v k. ú. Veľký Bysterec za rok 2015 870,84 174,17 1 045,01 21. 01. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150784 7415901610 Preplatok – zemný plyn -15 938,42 -3 187,73 -19 126,15 20. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150783 7401226280 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 287,45 287,45 20. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150782 7429220113 Preplatok – zemný plyn -336,92 -67,43 -404,35 15. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150781 7421225039 Nedoplatok – zemný plyn 1 510,63 302,13 1 812,76 15. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150780 7401225883 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 570,09 570,09 15. 01. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150779 150100304 Plyn PB 26,95 5,39 32,34 12. 01. 2016 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150778 2015286 Štiepka, doprava 2 268,00 453,60 2 721,60 12. 01. 2016 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150777 9000894688 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,52 47,52 12. 01. 2016 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150776 3615120129 Materiál 31,92 6,38 38,30 11. 01. 2016 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150775 2015007514 Elektrická energia 3 210,65 642,13 3 852,78 11. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150774 2015007183 Zemný plyn 72 988,93 14 597,79 87 586,72 11. 01. 2016 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150773 301502049 Benzín 95, Nafta 241,10 48,22 289,32 08. 01. 2016 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150772 70351052 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 402,70 80,54 483,24 08. 01. 2016 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150771 4216000928 Telekomunikačné poplatky 50,82 10,16 60,98 08. 01. 2016 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150770 5515023784 Vodné a stočné 259,45 51,89 311,34 07. 01. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150769 5515023783 Vodné a stočné 2 055,05 411,01 2 466,06 07. 01. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150768 5515023785 Vodné a stočné 4 372,69 874,54 5 247,23 07. 01. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150767 5515023782 Vodné a stočné 63,91 12,78 76,69 07. 01. 2016 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150766 6860986854 Nájomné fľaša oceľová 87,93 17,59 105,52 07. 01. 2016 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150765 250791 Materiál 234,44 46,89 281,33 07. 01. 2016 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150764 2015693 Materiál 36,30 7,26 43,56 05. 01. 2016 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2015009
2150763 150340 Drevná štiepka, doprava 21 444,00 4 288,80 25 732,80 04. 01. 2016 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015169
2150762 20150182 Energetická drevná štiepka, doprava 2 192,00 438,44 2 630,60 04. 01. 2016 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015189
2150761 1514T0450 Štiepka, doprava 3 142,62 628,52 3 771,14 04. 01. 2016 WorldWood Slovakia, s. r. o., Kukučínova 253 90, 962 12 Detva – Sídlisko, IČO: 36638315 objednávka č. 2015205
2150760 1502408 Materiál 84,93 16,99 101,92 04. 01. 2016 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150759 301501995 Nafta 18,06 3,61 21,67 29. 12. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150758 2015603 Štiepka SM, doprava 858,00 171,60 1 029,60 29. 12. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 201
2150757 7511322661 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 28. 12. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150756 38584855 Materiál 70,20 14,04 84,24 28. 12. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2015204
2150755 1015277 Energetická drevná štiepka, doprava 9 752,83 1 950,57 11 703,40 23. 12. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015162
2150754 10150030 Drevná štiepka, doprava 5 219,77 1 043,95 6 263,72 23. 12. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015153
2150753 10150031 Drevná štiepka, doprava 5 266,14 1 053,23 6 319,37 23. 12. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015201
2150752 VF0652015 Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných na biomasovej kotolni Brezovec 445,76 89,15 534,91 22. 12. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150751 FV-1502148 Dodanie a montáž PRVN a vodomerov, objekt: J. Ťatliaka 1783/3, 4 Dolný Kubín 5 184,64 1 036,93 6 221,57 21. 12. 2015 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1121.15
2150750 FV-1502147 Dodanie a montáž PRVN a vodomerov, objekt: Ľ. Štúra 2297/14, 16, 18, 20 Dolný Kubín 11 158,96 2 231,79 13 390,75 21. 12. 2015 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1125.15
2150749 FV-1502146 Dodanie a montáž PRVN a vodomerov, objekt: M. Hattalu 2973/13, 15, 17 Dolný Kubín 6 853,24 1 370,65 8 223,89 21. 12. 2015 ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 zmluva č. 1124.15
2150748 31151739 Materiál 115,27 23,05 138,32 21. 12. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150747 2015271 Štiepka, doprava 1 080,00 216,00 1 296,00 21. 12. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150746 2015277 Štiepka, doprava 1 140,00 228,00 1 368,00 21. 12. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150745 2015274 Štiepka, doprava 1 140,00 228,00 1 368,00 21. 12. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150744 2015/187 Hydraulické vyregulovanie teplej vody v priestoroch bytového domu na ul. Ľ. Štúra 2297, Dolný Kubín 3 324,35 664,87 3 989,22 21. 12. 2015 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131 zmluva č. 1126.15
2150743 2015/186 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v priestoroch bytového domu na ul. Ľ. Štúra 2297, Dolný Kubín 2 541,20 508,24 3 049,44 21. 12. 2015 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131 zmluva č. 1127.15
2150742 2015/184 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome na ul. M. Hattalu 2973, Dolný Kubín 2 380,00 476,00 2 856,00 21. 12. 2015 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131 zmluva č. 1129.15
2150741 2015/185 Hydraulické vyregulovanie teplej vody v priestoroch bytového domu na ul. M. Hattalu 2973, Dolný Kubín 2 646,25 529,25 3 175,50 21. 12. 2015 Vyregulovanie.sk s. r. o., Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO: 45906131 zmluva č. 1128.15
2150740 301501951 Nafta 157,71 31,54 189,25 21. 12. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150739 2015/220 Výmenníky 720,00 144,00 864,00 21. 12. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015196
2150738 201541 Dodávka a montáž riadiaceho systému Johnson Controls 6 819,96 1 363,99 8 183,95 21. 12. 2015 Jaroslav Trnka – JT Technik, Mateja Bella 3446/65, 010 15 Žilina, IČO: 41565371 objednávka č. 2015181
2150737 20150148 Energetická drevná štiepka, doprava 838,40 167,68 1 006,08 21. 12. 215 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150736 15/2015 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni Banisko 243,84 243,84 18. 12. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150735 14/2015 Vonkajšie prehliadky TNS expanzomaty v bytových domoch na sídlisku Brezovec 463,10 463,10 18. 12. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150734 20150143 Energetická drevná štiepka, doprava 670,50 134,10 804,60 18. 12. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150733 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 18. 12. 2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2150732 20/2015/2635 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 17. 12. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150731 2015583 Štiepka SM, doprava 2 585,00 517,00 3 102,00 16. 12. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150730 2015393 Oprava merača tepla DN 150 765,00 153,00 918,00 16. 12. 2015 Nobius Metering, s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 46693912 objednávka č. 2015199
2150729 20150058 elektropráce na odstránení závad na el. zariadeniach a bleskozvodoch v jednotlivých kotolniach 620,00 124,00 744,00 16. 12. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150728 542015 Revízia bleskozvodu na obytnom dome č. 1783/3, 4 ul. Ťatliaka, Dolný Kubín 110,00 110,00 16. 12. 2015 Ing. Peter Jackulík – REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 objednávka č. 2015192
2150727 OF087/15 Tehla keramická 1 825,00 365,00 2 190,00 15. 12. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015187
2150726 0345118178 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 15. 12. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150725 2015431 Štiepka, doprava 3 240,00 648,00 3 888,00 14. 12. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015183
2150724 215423 Odvoz štiepky traktorom John Deer 50,00 10,00 60,00 14. 12. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205 objednávka č. 2015203
2150723 2007007041 Poistenie priemyselných rizík 1 454,12 1 454,12 11. 12. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150722 159152096 Internet 40,91 8,18 49,09 11. 12. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150721 091/2015 Oprava okien a dverí v bloku 2297/20 81,67 16,33 98,00 11. 12. 2015 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 objednávka č. 2015193
2150720 20150057 Výpočet objemu drevnej štiepky 166,67 33,33 200,00 11. 12. 2015 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2015195
2150719 2015006800 Elektrická energia 3 035,74 607,14 3 642,88 11. 12. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150718 20158288 Školenie obsluhy – kuričov 420,00 84,00 504,00 11. 12. 2015 GAJOS, s. r. o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 objednávka č. 2015190
2150717 150322 Drevná štiepka, doprava 7 524,00 1 504,80 9 028,80 10. 12. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015169
2150716 VF0622015 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná prehliadka tlakových nádob stabilných na kotolni Bysterec 558,40 111,68 670,08 10. 12. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150715 301501891 Nafta 92,38 18,48 110,86 10. 12. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150714 2015576 Štiepka SM, doprava 1 738,00 347,60 2 085,60 09. 12. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150713 2015006554 Zemný plyn 61 953,67 12 390,74 74 344,41 09. 12. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150712 31151913 Materiál 288,29 57,66 345,95 09. 12. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150711 205150311 Tester na meranie ORP a pH, teplotná kompezácia, Tester na meranie produktivity, teplotná kompezácia, Kalibračné roztoky, Roztok na uskladnenie elektródy 358,30 71,66 429,96 09. 12. 2015 Waleon s. r. o., Brestová 178/1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 objednávka č. 2015174
2150710 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 1 001,41 1 001,41 09. 12. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150709 150100271 Plyn PB 35,58 7,12 42,70 08. 12. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150708 1015263 Energetická drevná štiepka, doprava 15 068,92 3 013,78 18 082,70 08. 12. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015162
2150707 20150156 Servisné práce a zoradenia spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 08. 12. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150706 3615110120 Materiál 59,98 12,00 71,98 08. 12. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150705 1502215 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 363,76 72,75 436,51 08. 12. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150704 2015/208 Elektrické pohony 408,00 81,60 489,60 07. 12. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015186
2150703 9000886762 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,46 46,46 07. 12. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150702 20150177 Energetická drevná štiepka, doprava 4 551,12 910,24 5 461,36 07. 12. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015189
2150701 10150300 Revízia hasiacich prístrojov, opravy prístrojov 242,85 242,85 07. 12. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2150700 50511218 Materiál 88,12 17,62 105,74 07. 12. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150699 20150136 Energetická drevná štiepka, doprava 2 652,78 530,56 3 183,34 07. 12. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150698 70350933 Jazdné výkony vozidla LIAZ 307,84 61,57 369,41 04. 12. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150697 70350944 Jazdné výkony vozidla LIAZ 375,58 75,12 450,70 04. 12. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150696 215419 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 12. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150695 2015256 Štiepka, doprava 1 140,00 228,00 1 368,00 04. 12. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150694 6860977314 Nájomné fľaša oceľová 66,12 13,22 79,34 04. 12. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150693 4215013078 Telekomunikačné poplatky 47,59 9,52 57,11 04. 12. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150692 2015058 Opravy odpadovej stupačky a ostatné opravy 97,00 97,00 04. 12. 2015 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2015184
2150691 250723 Materiál 271,93 54,39 326,32 03. 12. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150690 38583085 Materiál 181,23 36,25 217,48 03. 12. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2015188
2150689 2015560 Štiepka SM, doprava 2 585,00 517,00 3 102,00 03. 12. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150688 2015/204 Regulátory RVD 1 139,00 227,80 1 366,80 03. 12. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015194
2150687 2015046 Dovoz drevných odrezkov 858,81 171,76 1 030,57 03. 12. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150686 150100910 „Pripojenie prevádzkového objektu ul. Nemocničná“ v Dolnom Kubíne 3 501,78 700,36 4 202,14 03. 12. 2015 RUMIT SLOVAKIa, spol. s r. o., Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31718990 zmluva č. 1159.15
2150685 301501845 Nafta, LPG, Benzín 95 221,69 44,34 266,03 03. 12. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150684 VF0612015 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Mierová 259,20 51,84 311,04 03. 12. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150683 VF0602015 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 345,60 69,12 414,72 03. 12. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150682 7313344841 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 02. 12. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150681 7313344840 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 02. 12. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150680 7313344779 Zemný plyn 1 375,00 275,00 1 650,00 02. 12. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150679 18/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 12. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150678 5515023127 Vodné a stočné 574,72 114,94 689,66 01. 12. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150677 15113 Drevné odrezky, doprava 596,11 119,22 715,33 16. 12. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150676 2015250 Štiepka, doprava 2 208,00 441,60 2 649,60 01. 12. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150675 2015411 Štiepka, doprava 9 720,00 1 944,00 11 664,00 30. 11. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015183
2150674 15000113 Gulatina smrek, gulatina buk, doprava 2 243,77 448,76 2 692,53 30. 11. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15, zmluva č. 1157.15
2150673 7510366214 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 11. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150672 3615110024 Materiál 61,30 12,26 73,56 26. 11. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150671 2015245 Štiepka, doprava 1 116,00 223,20 1 339,20 26. 11. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150670 20/2015/2326 Mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 26. 11. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150669 1015242 Odrezková drevná štiepka, doprava 3 036,66 607,33 3 643,99 25. 11. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015162
2150668 301501785 Nafta 135,20 27,04 162,24 25. 11. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150667 150310 Drevná štiepka, doprava 8 545,32 1 709,06 10 254,38 25. 11. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015169
2150666 15VF028 Výkopové práce 1 072,50 214,50 1 287,00 25. 11. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1097.15, objednávka č. 2015172
2150665 2015099 Palivové drevo – gátrové orezy 517,63 103,53 621,16 25. 11. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150664 1500298 Gátrové odrezky – smrekové 608,73 121,75 730,48 24. 11. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150663 1500295 Gátrové odrezky – smrekové 548,99 109,80 658,79 24. 11. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150662 66/2015 Odber drevnej hmoty 454,41 90,88 545,29 24. 11. 2015 Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, D. Kráľovenskej 1000, 034 95 Likavka, IČO: 14224232 zmluva č. 1165.15
2150661 2015551 Štiepka SM, doprava 858,00 171,60 1 029,60 24. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150660 2015550 Odrezky sm, doprava 1 437,13 287,43 1 724,56 24. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150659 20150216 Školenie zamestnancov – obsluha MV, Školenie zamestnancov – obsluha stavebných strojov, Technická prehliadka VMV 220,00 44,00 264,00 23. 11. 2015 Miroslav Horňák – školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 objednávka č. 2015173
2150658 240/2015 Palivo sm 594,75 118,95 713,70 23. 11. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1106.15
2150657 237/2015 Odrezky sm 1 171,11 234,22 1 405,33 23. 11. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150656 2015/188 Výmenníky 720,00 144,00 864,00 23. 11. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015170
2150655 301501745 Nafta 33,57 6,72 40,29 20. 11. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150654 151107 Drevné odrezky, doprava 653,69 130,74 784,43 20. 11. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150653 50511029 Materiál 109,46 21,89 131,35 20. 11. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150652 215386 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 20. 11. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150651 20150129 Energetická drevná štiepka, doprava 1 712,88 342,58 2 055,46 20. 11. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150650 20150127 Energetická drevná štiepka, doprava 2 916,75 583,35 3 500,10 20. 11. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150649 20150141 Servisné práce a zoradenia spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 19. 11. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150648 2015542 Odrezky sm, doprava 471,68 94,34 566,02 19. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150647 2015543 Štiepka SM, doprava 4 686,00 937,20 5 623,20 19. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150646 2015243 Štiepka, doprava 1 164,00 232,80 1 396,80 19. 11. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015180
2150645 2015242 Štiepka, doprava 3 332,80 666,56 3 999,36 26. 11. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426
2150644 2015018 Oprava odvodňovacieho rigolu pred bytovým domom M. Hattalu č. 2159 2 296,00 459,20 2 755,20 19. 11. 2015 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2015178
2150643 13/2015 Vnútorné, vonkajšie prehliadky kotlov, skúšky tesnosti kotlov, odb. prehl. kotolne v plynovej kotolni NsP Dolný Kubín 398,76 398,76 19. 11. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150642 12/2015 Vnútorné, vonkajšie prehliadky stredotl. kotlov, skúšky tesnosti kotlov, vnút. prehl. kotlov v plynovej časti kotolne NsP Dolný Kubín 615,84 615,84 19. 11. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150641 15000460 Ihličnaté palivové drevo, doprava 635,46 127,09 762,55 18. 11. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150640 2015393 Štiepka, doprava 2 081,50 416,30 2 497,80 18. 11. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150639 15000106 Gulatina buk, doprava 3 402,53 680,51 4 083,04 18. 11. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1157.15
2150638 2015006158 Elektrická energia 2 733,07 546,62 3 279,69 18. 11. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150637 2015529 Štiepka SM, doprava 880,00 176,00 1 056,00 13. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150636 301501688 Nafta 92,41 18,48 110,89 13. 11. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150635 10150026 Drevná štiepka, dovoz 5 089,05 1 017,81 6 106,86 12. 11. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015153
2150634 20150119 Energetická drevná štiepka, doprava 5 941,86 1 188,37 7 130,23 12. 11. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150633 2015039 Dovoz drevných odrezkov 2 519,02 503,80 3 022,82 11. 11. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150632 FV105/15 Oprava snímačov diferenciálneho tlaku vody na obehových čerpadlách strojovne 182,45 36,49 218,94 11. 11. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015171
2150631 1015222 Lesná drevná štiepka, doprava 9 185,04 1 837,01 11 022,05 10. 11. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015162
2150630 2015384 Štiepka, doprava 4 140,00 828,00 4 968,00 10. 11. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150629 159139310 Internet 38,67 7,73 46,40 10. 11. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150628 2015093 Palivové drevo – gátrové orezy 503,98 100,80 604,78 10. 11. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150627 0345019517 Poistenie osôb 66,39 66,39 09. 11. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150626 3615100118 Materiál 30,92 6,18 37,10 09. 11. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150625 20150117 Energetická drevná štiepka, doprava 1 007,46 201,49 1 208,95 09. 11. 2015 Port Service Gate, a. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36809403 zmluva č. 1158.15
2150624 2015005613 Zemný plyn 37 691,74 7 538,35 45 230,09 09. 11. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150623 2015141 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 85,00 17,00 102,00 06. 11. 2015 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285
2150622 9000878635 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,82 46,82 06. 11. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150621 31-33-151568 Oprava JCB 325,48 65,10 390,58 06. 11. 2015 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2150620 20150501 Oprava vozidla 15,63 3,13 18,76 06. 11. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2150619 15000105 Gulatina smrek, doprava 723,69 144,74 868,43 06. 11. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15
2150618 70350845 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 315,99 63,20 379,19 06. 11. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150617 2015224 Štiepka, doprava 2 555,04 511,00 3 066,04 05. 11. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015165
2150616 6860967446 Nájomné fľaša oceľová 64,73 12,95 77,68 05. 11. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150615 4215012108 Telekomunikačné poplatky 47,50 9,50 57,00 05. 11. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150614 16/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 05. 11. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150613 301501640 Nafta, LPG, Benzín 95, Umývanie 237,97 47,60 285,57 05. 11. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150612 1620150767 Prečistenie kanalizačnej prípojky vykonané pracovníkmi ČOV Dolný Kubín pomocou zariadenia Kranzle a vývoz žumpy 111,39 22,28 133,67 05. 11. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2015164
2150611 150296 Drevná štiepka, doprava 9 204,00 1 240,80 7 444,80 05. 11. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150610 1501856 Materiál 147,28 29,46 176,74 04. 11. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150609 15100563 Snímač tlaku 320,00 64,00 384,00 04. 11. 2015 DUMIR, s. r. o., Fatranská 873/41, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36423271 objednávka č. 2015159
2150608 151009 Drevné odrezky, doprava 1 216,66 243,33 1 459,99 04. 11. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150607 2015510 Štiepka SM, doprava 2 552,00 510,40 3 062,40 04. 11. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150606 7509408465 Telekomunikačné poplatky 250,28 50,06 300,34 03. 11. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150605 250641 Materiál 761,04 152,21 913,25 03. 11. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150604 2015579 Materiál 21,65 4,33 25,98 03. 11. 2015 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2015009
2150603 15000101 Gulatina buk, doprava 2 375,14 475,03 2 850,17 03. 11. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1157.15
2150602 10150025 Drevná štiepka, dovoz 5 783,50 1 156,70 6 940,20 03. 11. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015153
2150601 150100233 Plyn PB 58,03 11,61 69,64 03. 11. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150600 5515021251 Vodné a stočné 515,95 103,19 619,14 03. 11. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150599 610556/15 Prevodovka MEZ 1,5kW 665,00 133,00 798,00 03. 11. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2015168
2150598 7293362618 Zemný plyn 1 167,50 233,50 1 401,00 02. 11. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150597 7293362679 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 02. 11. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150596 7293362680 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 02. 11. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150595 2015367 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 02. 11. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150594 223/2015 Odrezky sm 669,50 133,90 803,40 02. 11. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150593 2040104422 Frekvenčný menič 890,00 178,00 1 068,00 29. 10. 2015 Danfoss, spol. s r. o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31380344 objednávka č. 2015147, objednávka č. 2015150
2150592 1510100350 Regulačný ventil 310,49 62,10 372,59 30. 10. 2015 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 objednávka č. 2015160
2150591 10150404 Vŕtanie otvorov 45,00 9,00 54,00 30. 10. 2015 PMB NÁRADIE, s. r. o., Medzihradská 1356/28, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36399027 objednávka č. 2015166
2150590 2015503 Drevená štiepka SM, doprava 2 552,00 510,40 3 062,40 29. 10. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150589 OF150739 Šnek podávací 680,00 136,00 816,00 29. 10. 2015 FONTANA a. s., Mokraď 498, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36393053 objednávka č. 2015156
2150588 2015061 Technická pomoc na stavbu: Zábavné centrum COMBO Dolný Kubín 300,00 60,00 360,00 28. 10. 2015 Entepro, s. r. o., Istebné 278, 027 53 Istebné, IČO: 36743704
2150587 15VF023 Výkopové práce pred obchodným domom MEX na pozemku mesta D. Kubín 175,00 35,00 210,00 28. 10. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 zmluva č. 1097.15, objednávka č. 2015158
2150586 301501567 Nafta 68,90 13,78 82,68 28. 10. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150585 15000438 Ihličnaté palivové drevo, doprava 709,92 141,98 851,90 28. 10. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150584 150289 Drevná štiepka, doprava 5 964,00 1 192,80 7 156,80 28. 10. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150583 20/2015/2006 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 28. 10. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150582 1015203 Lesná drevná štiepka, doprava 7 417,52 1 483,50 8 901,02 28. 10. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015137
2150581 2015362 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 28. 10. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150580 2015084 Palivové drevo – gátrové orezy 446,56 89,31 535,87 28. 10. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150579 15000100 Gulatina buk, doprava 3 634,78 726,96 4 361,74 28. 10. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1157.15
2150578 2007005491 Poistné Majetok & efekt 154,28 154,28 26. 10. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150577 FV15/169 Revízia železobetónového monolitického komína +105 m 910,00 182,00 1 092,00 26. 10. 2015 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085 objednávka č. 2015143
2150576 SK153363 Čistí, maže, chráni, Viacúčelové plastické mazivo, Umývanie a leštenie bez vody, dopravné 233,55 46,71 280,26 26. 10. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2015161
2150575 422015 Prehliadka bleskozvodnej sústavy na obytnom dome č. 2973/13, 15 ul. M. Hattalu 150,00 150,00 26. 10. 2015 Ing. Peter Jackulík – REVI, Hôrka 213, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168642 objednávka č. 2015154
2150574 1500271 Smrekové gátrové odrezky 625,21 125,04 750,25 23. 10. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150573 3615100018 Infrasenzor 339,18 67,84 407,02 23. 10. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150572 10151553 Výpalky 288,00 57,60 345,60 23. 10. 2015 Strojsros, spol. s r. o., M. R. Štefánika 2258, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36368440 objednávka č. 2015155
2150571 2015274 Vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania na stavbu 430,00 86,00 516,00 22. 10. 2015 GONG, s. r. o., Obrancov mieru 1780/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31645984
2150570 2015053 Vytýčenie trasy teplovodu na sídlisku Bysterec z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia 200,00 200,00 21. 10. 2015 Ing. Lev Švárny – Geoplán, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 objednávka č. 2015152
2150569 301501531 Nafta 92,11 18,42 110,53 21. 10. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150568 212/2015 Odrezky sm 3 038,50 607,70 3 646,20 21. 10. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150567 2015350 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 21. 10. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150566 2015492 Štiepka SM, doprava 2 574,00 514,80 3 088,80 21. 10. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150565 20150047 Oprava a nadstavenie kompenzácie – štiepka Bysterec 150,00 30,00 180,00 20. 10. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150564 OF073/15 Modul anal. výstupov 218,40 43,68 262,08 20. 10. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015149
2150563 70350819 Predaj zbernej nádoby na komunálny odpad (BD č. 1783 Ťatliakova ul.) 277,79 55,56 333,35 20. 10. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150562 2015005403 Elektrická energia 2 046,91 409,39 2 456,30 19. 10. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150561 2015005260 Meranie elektrickej energie 179,00 35,80 214,80 19. 10. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150560 2015343 Štiepka, doprava 3 105,00 621,00 3 726,00 16. 10. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015157
2150559 2015342 Odrezky, doprava 2 112,14 422,43 2 534,57 16. 10. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996
2150558 11/2015 Odborná prehliadka kotolne, opakov. vonk. prehliadka TNS a kotla v kotolni Matúškova ul. 535,36 535,36 16. 10. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150557 10/2015 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni V4 Brezovec – Ľ. Štúra 382,16 382,16 16. 10. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150556 1500266 Smrekové odrezky 625,21 125,04 750,25 15. 10. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150555 150100201 Plyn PB 67,42 13,48 80,90 15. 10. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150554 20150120 Servisné práce a zoradenia spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 14. 10. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150553 2015479 Štiepka SM, doprava 2 530,00 506,00 3 036,00 14. 10. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150552 1015182 Lesná drevná štiepka, doprava 10 056,32 2 011,26 12 067,58 13. 10. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015137
2150551 301501473 Nafta 31,25 6,25 37,50 13. 10. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150550 38578046 Materiál 283,60 56,72 340,32 13. 10. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2015148
2150549 2015004933 Zemný plyn 24 517,81 4 903,57 29 421,38 12. 10. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150548 3615090104 Materiál 96,67 19,33 116,00 12. 10. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150547 204/2015 Odrezky sm 1 256,60 251,32 1 507,92 12. 10. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150546 209/2015 Odrezky sm 1 122,70 224,54 1 347,24 12. 10. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150545 150916 Drevné odrezky, doprava 1 201,28 240,26 1 441,54 19. 10. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150544 10150023 Drevná štiepka, dovoz 2 321,57 464,31 2 785,88 12. 10. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015153
2150543 10150022 Drevná štiepka, dovoz 3 876,55 775,31 4 651,86 12. 10. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015151
2150542 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 12,74 12,74 09. 10. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150541 9000871322 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,17 47,17 09. 10. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150540 159126541 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 10. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150539 1500262 Gátrové odrezky – smrekové 1 166,99 233,40 1 400,39 09. 10. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150538 20151153 Štiepka, doprava 1 080,00 216,00 1 296,00 08. 10. 2015 VELM, spol. s r. o., Nová Bystrica č. 878, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 31616607 objednávka č. 2015144
2150537 1500502905 Servis automobilu 270,28 54,06 324,34 08. 10. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2150536 215339 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 08. 10. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150535 FV097/15 Oprava poruchy analógovej karty spalinového ventilátora BK1, dopravné náklady 174,10 34,82 208,92 08. 10. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015146
2150534 301501428 Nafta, Benzín 95, LPG 156,27 31,26 187,53 08. 10. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150533 2015034 Dovoz drevných odrezkov 1 051,02 210,20 1 261,22 07. 10. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150532 1500255 Gátrové odrezky – smrekové 610,79 122,16 732,95 07. 10. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150531 2015083 Palivové drevo – gátrové orezy 484,51 96,90 581,41 07. 10. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150530 70350747 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 99,49 19,90 119,39 07. 10. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150529 2015/144 Výmenníky 720,00 144,00 864,00 07. 10. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015139
2150528 1501771 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 378,75 75,75 454,50 07. 10. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150527 8100000614 Havarijné poistenie 209,08 209,08 07. 10. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150526 2015463 Štiepka SM, doprava 1 705,00 341,00 2 046,00 06. 10. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015141
2150525 4215011068 Telekomunikačné poplatky 49,40 9,88 59,28 06. 10. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150524 31151588 Materiál 87,37 17,47 104,84 06. 10. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150523 250557 Materiál 364,88 72,98 437,86 06. 10. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150522 6860954048 Nájom fľaša oceľová 23,66 4,73 28,39 06. 10. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150521 150267 Drevná štiepka, doprava 5 316,00 1 063,20 6 379,20 02. 10. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150520 2015/18 Výmena filtra 10,00 10,00 02. 10. 2015 Kutlík Peter, Istebné 148, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46248838
2150519 7135226819 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 02. 10. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150518 7135226757 Zemný plyn 705,83 141,17 847,00 02. 10. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150517 7135226818 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 02. 10. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150516 5515016523 Vodné a stočné 2 032,38 406,48 2 438,86 01. 10. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150515 5515016521 Vodné a stočné 4 839,37 967,87 5 807,24 01. 10. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150514 15/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 10. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150513 01257 Elektrická energia 240,84 48,16 289,00 01. 10. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150512 00208 Elektrická energia 9 147,50 1 829,50 10 977,00 01. 10. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150511 95/2015 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 30. 09. 2015 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2150510 10150021 Drevná štiepka, dovoz 2 547,20 509,44 3 056,64 30. 09. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015142
2150509 2015456 Štiepka SM, doprava 2 948,00 589,60 3 537,60 30. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152
2150508 20/2015/1688 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 30. 09. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150507 2015079 Palivové drevo – gátrové orezy 516,44 103,29 619,73 29. 09. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150506 1015170 Odrezková drevná štiepka, doprava 8 082,31 1 616,46 9 698,77 29. 09. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015101, objednávka č. 2015137
2150505 7508446744 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 28. 09. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150504 194/2015 Odrezky sm 625,21 125,04 750,25 28. 09. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150503 301501359 Nafta 68,11 13,62 81,73 25. 09. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150502 3615090023 Materiál 33,26 6,65 39,91 25. 09. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150501 FV086/15 Softvérová úprava dát a komunikácie s meračom prietoku a dodaného tepla Kamstruf, dopravné náklady 214,80 42,96 257,76 25. 09. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2150500 10150020 Drevná štiepka, dovoz 1 957,60 391,52 2 349,12 24. 09. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015142
2150499 500160147 Lopata sn. radlice, hydraulický valec pretáčania 1 223,78 244,76 1 468,54 23. 09. 2015 KOBIT – SK, s. r. o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31641440 objednávka č. 2015129
2150498 188/2015 Odrezky sm 521,18 104,24 625,42 23. 09. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150497 4018221320 Čistič bŕzd, Viacúčelový mazací tuk 148,51 29,70 178,21 23. 09. 2015 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2015140
2015496 20015448 Štiepka SM, doprava 3 696,00 739,20 4 435,20 22. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150495 301501322 Nafta 114,67 22,93 137,60 22. 09. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150494 15276 CP_2015_080 3 242,54 648,51 3 891,05 22. 09. 2015 EMU elektrosystems, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44499426 objednávka č. 2015127
2150493 4590582566 Poplatok za kartu 2,78 2,78 21. 09. 2015 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2150492 1500238 Gátrové odrezky – smrekové 599,46 119,89 719,35 21. 09. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150491 OF063/15 Keramická tvárnica 150,00 30,00 180,00 21. 09. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015138
2150490 420151624 MOVIMOT čelný prevod. motor 1 447,38 289,48 1 736,86 21. 09. 2015 SEW – Eurodrive SK, s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 objednávka č. 2015125
2150489 1500236 Gátrové odrezky – smrekové 625,21 125,04 750,25 18. 09. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150488 2015430 Štiepka SM, doprava 2 256,00 451,20 2 707,20 17. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150487 184/2015 Odrezky sm 515,00 103,00 618,00 17. 09. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150486 2015004521 Elektrická energia 1 707,24 341,44 2 048,68 17. 09. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150485 2015075 Palivové drevo – gátrové orezy 478,54 95,71 574,25 16. 09. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150484 150814 Drevné odrezky, doprava 536,63 107,33 643,96 16. 09. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150483 150100171 Plyn PB 56,15 11,23 67,38 16. 09. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150482 10452015 Pohon 844,72 168,94 1 013,66 14. 09. 2015 QIS s. r. o., M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2015130
2150481 2018091101 Update programu Bythos 380,00 76,00 456,00 14. 09. 2015 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2150480 3615080098 Materiál 230,25 46,05 276,30 11. 09. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150479 1500234 Gátrové odrezky – smrekové 568,56 113,71 682,27 11. 09. 215 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150478 2015030 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 982,40 196,48 1 178,88 21. 09. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150477 15000009 Ihličnaté palivové drevo, doprava 582,47 179,22 761,69 11. 09. 2015 Komposesorát obce Revišné pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 30231795 zmluva č. 1141.15
2150476 1015161 Drevná štiepka, doprava 6 013,60 1 202,72 7 216,32 11. 09. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015101
2150475 1620150585 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 74,96 14,99 89,95 10. 09. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2015121
2150474 150237 Drevná štiepka, doprava 7 488,00 1 497,60 8 985,60 10. 09. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150473 9000863962 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 46,82 46,82 09. 09. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150472 301501229 Nafta, Benzín 95, LPG 180,16 36,03 216,19 09. 09. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150471 2015414 Štiepka SM, doprava 480,00 96,00 576,00 09. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150470 VF0402015 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre nemocnicu s poliklinikou L. N. Jégého 398,00 79,60 477,60 09. 09. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150469 VF0412015 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 09. 09. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150468 VF0422015 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov mieru 245,00 49,00 294,00 09. 09. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150467 VF0432015 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na Matúškovej ulici 235,00 47,00 282,00 09. 09. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 1066.14
2150466 159113726 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 09. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150465 2015/130 Výmenník 1 350,00 270,00 1 620,00 08. 09. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015126
2150464 2015410 Štiepka SM, doprava 2 949,00 589,80 3 538,80 08. 09. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015131
2150463 31151401 Materiál 65,12 13,02 78,14 08. 09. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150462 215305 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 07. 09. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150461 2015004251 Zemný plyn 18 650,08 3 730,01 22 380,09 07. 09. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150460 70350647 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 124,15 24,83 148,98 07. 09. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150459 1501500 Materiál 56,51 11,30 67,81 07. 09. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150458 51500525 Servis automobilu 156,46 31,29 187,75 07. 09. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2150457 5515012293 Vodné a stočné 280,91 56,18 337,09 07. 09. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150456 4215009701 Telekomunikačné poplatky 49,27 9,85 59,12 07. 09. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150455 14/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 04. 09. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150454 1015150 Drevná štiepka, doprava 5 996,80 1 199,36 7 196,16 04. 09. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015101
2150453 511084697 Zánik poistného – preplatok na poistnom 1 209,32 1 209,32 17. 08. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150452 7283347058 Zemný plyn 226,67 45,33 272,00 03. 09. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150451 7283347121 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 03. 09. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150450 7283347120 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 03. 09. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150449 15012817 Oprava vozidla MAN 36,50 7,30 43,80 03. 09. 2015 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2150448 250494 Materiál 367,64 73,53 441,17 03. 09. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150447 20150828 Servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 500 D – vyčistenie výmenníkov vody zo strany spalín, vyčistenie ventilátorov spalín, vyčistenie horákov, vyčistenie sifonov, odkalenie výmenníkov vody, vyčistenie kontrola a nastavenie ionizačných a zapaľovaccíh elektród, nastavenie spaľovania, kontrola funkčnosti 500,83 100,17 601,00 02. 09. 2015 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 objednávka č. 2015133
2150446 168/2015 Palivo sm 624,00 124,80 748,80 02. 09. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1106.15
2150445 173/2015 Odrezky sm 432,60 86,52 519,12 02. 09. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1139.15
2150444 2015070 Palivové drevo – gátrové orezy 980,77 196,15 1 176,92 02. 09. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150443 38575186 Materiál 68,20 13,64 81,84 31. 08. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2015132
2150442 301501159 LPG, Benzín 95, Nafta 123,99 24,80 148,79 27. 08. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150441 7507483502 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 08. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150440 20150095 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 26. 08. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150439 2015395 Štiepka SM, doprava 960,00 192,00 1 152,00 25. 08. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150438 3615080021 Materiál 44,00 8,80 52,80 25. 08. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150437 2007005401 Havarijné poistenie 458,31 458,31 25. 08. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150436 2007005400 Havarijné poistenie 381,56 381,56 25. 08. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150435 2015271 Štiepka, doprava 3 102,00 620,40 3 722,40 24. 08. 2015 objednávka č. 2015123, objednávka č. 2015124
2150434 150224 Drevná štiepka, doprava 13 992,00 2 798,40 16 790,40 20. 08. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796
2150433 1500209 Smrekové gátrové odrezky 511,70 102,34 614,04 20. 08. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150432 20/2015/1380 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 20. 08. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150431 2015068 Palivové drevo – gátrové orezy 480,91 96,18 577,09 19. 08. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150430 2015381 Drevené odrezky, doprava 2 768,73 553,75 3 322,48 19. 08. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150429 2015200 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 240,50 48,10 288,60 19. 08. 2015 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2015010
2150428 2015064 Palivové drevo – gátrové orezy 484,51 96,90 581,41 19. 08. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150427 2015004005 Elektrická energia 1 639,85 327,97 1 967,82 17. 08. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150426 1015140 Drevná štiepka, doprava 6 208,40 1 241,68 7 450,08 14. 08. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015101
2150425 635 Ventilátor hliníkový, ventilátor plastový, kondenzátor 110,60 110,60 14. 08. 2015 ASYNCHRON JOZEF MASTRÁK, ul. Samuela Nováka č. 1766/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851925
2150424 2015025 Dovoz drevných odrezkov 848,63 169,73 1 018,36 13. 08. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150423 10352015 QAC31/101 68,04 13,61 81,65 13. 08. 2015 QIS s. r. o., M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2015119
2150422 159100995 Internet 38,67 7,73 46,40 13. 08. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150421 20150089 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 12. 08. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150420 150719 Drevné odrezky, doprava 599,13 119,83 718,96 12. 08. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150419 20150031 Odborné prehliadky a skúšky 1 030,00 206,00 1 236,00 12. 08. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150418 2015365 Drevené odrezky, doprava 741,93 148,39 890,32 11. 08. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150417 83513534 Preprava 5,54 1,11 6,65 11. 08. 2015 TOPTRANS EU, a. s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923
2150416 2015168 Štiepka, doprava 338,40 67,68 406,08 10. 08. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015107
2150415 1500203 Gátrové odrezky – smrekové 544,87 108,97 653,84 10. 08. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150414 9000856920 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 10. 08. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150413 31151273 Materiál 67,88 13,58 81,46 07. 08. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150412 10150016 Drevná štiepka, dovoz 650,16 130,03 780,19 07. 08. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015114
2150411 301501066 Nafta 177,69 35,54 213,23 07. 08. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150410 2015003652 Zemný plyn 22 691,73 4 538,34 27 230,07 07. 08. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150409 6860933098 Nájom fľaša oceľová 100,69 20,14 120,83 06. 08. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852
2150408 20015362 Drevené odrezky SM, štiepka SM, doprava 5 061,93 1 012,39 6 074,32 06. 08. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015120
2150407 1500202 Gátrové odrezky – smrekové 481,01 96,20 577,21 06. 08. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150406 150100151 Plyn PB 78,35 15,67 94,02 06. 08. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150405 4215008519 Telekomunikačné poplatky 46,42 9,28 55,70 06. 08. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150404 215265 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 05. 08. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150403 1501298 Materiál 105,57 21,11 126,68 05. 08. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150402 250434 Materiál 1 180,03 236,01 1 416,04 05. 08. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150401 150211 Drevná štiepka, doprava 6 468,00 1 293,60 7 761,60 05. 08. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150400 20150118 Energetická štiepka, doprava 3 240,00 648,00 3 888,00 05. 08. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015085
2150399 2015403 Materiál 17,69 3,54 21,23 05. 08. 2015 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2015009
2150398 20/2015/1098 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 05. 08. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150397 50507186 CEMIX omietka 2,61 0,52 3,13 04. 08. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150396 7318234109 Zemný plyn 109,17 21,83 131,00 03. 08. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150395 7318234172 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 03. 08. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150394 7318234173 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 03. 08. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150393 1500187 Smrekové gátrové odrezky 625,21 125,04 750,25 03. 08. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150392 5515012256 Vodné a stočné 262,37 52,47 314,84 03. 08. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150391 31-33-151000 Oprava JCB 367,71 73,54 441,25 03. 08. 2015 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2150390 12/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 08. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150389 511084697 Komplexné poistenie podnikateľov 2 070,48 2 070,48 14. 08. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150388 15000293 Ihličnaté palivové drevo, doprava 614,30 122,86 737,16 30. 07. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150387 301500993 Nafta 106,77 21,35 128,12 30. 07. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150386 301501022 Nafta 34,76 6,95 41,71 30. 07. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150385 06/2015 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odborná prehliadka kotolne Ťatliakova ul. 113,12 113,12 30. 07. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150384 07/2015 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 396,32 396,32 30. 07. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150383 150199 Drevná štiepka, doprava 10 776,00 2 155,20 12 931,20 29. 07. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150382 VF0292015 Vnútorné prehliadky kotlov č. 3, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 28. 07. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150381 VF0282015 Vnútorné prehliadky kotlov č. 1, 2 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 28. 07. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150380 2015153 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 154,00 30,80 184,80 28. 07. 2015 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2015010
2150379 2015163 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 99,80 19,96 119,76 28. 07. 2015 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2015010
2150378 2015348 Drevené odrezky, doprava 3 832,35 766,47 4 598,82 28. 07. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150377 15000069 Gulatina smrek, doprava 650,25 130,05 780,30 28. 07. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15
2150376 2015030 Vytýčenie trasy teplovodu v objekte obchodná zóna za Tescom pre potreby firmy Kaufland 200,00 200,00 27. 07. 2015 Ing. len Švárny – Geoplán, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32271093 objednávka č. 2018094
2150375 7506520406 Telekomunikačné poplatky 320,36 64,07 384,43 27. 07. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150374 2015/109 Výmenníky 2 250,00 450,00 2 700,00 27. 07. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015111
2150373 1015128 Drevná štiepka, doprava 5 424,80 1 084,96 6 509,76 27. 07. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015101
2150372 1500185 Smrekové gátrové odrezky 506,76 101,35 608,11 27. 07. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150371 2015/448 Drevná štiepka z drevných odrezkov, doprava 3 240,00 648,00 3 888,00 23. 07. 2015 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová, IČO: 45401322 objednávka č. 2015115
2150370 2007006902 Havarijné poistenie 561,86 561,86 22. 07. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150369 3615070016 Infrasenzor 169,59 33,92 203,51 22. 07. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150368 2015056 Palivové drevo – gátrové orezy 425,18 85,04 510,22 21. 07. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150367 STORNO
2150366 1500178 Smrekové gátrové odrezky 599,46 119,89 719,35 17. 07. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150365 1500179 Smrekové gátrové odrezky 568,56 113,71 682,27 17. 07. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150364 5110271 Reťaz, spojka 1 243,08 248,62 1 491,70 16. 07. 2015 DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 44261659 objednávka č. 2015083, objednávka č. 2015079
2150363 2015332 Štiepka SM, doprava 5 232,00 1 046,40 6 278,40 15. 07. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150362 2015003349 Elektrická energia 1 684,67 336,93 2 021,60 15. 07. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150361 20150028 Odborné prehliadky a skúšky 1 010,00 202,00 1 212,00 15. 07. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150360 301500938 Nafta 45,89 9,18 55,07 14. 07. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150359 122015 Maľovanie spoločenských priestorov J. Ťatliaka 1783/3 250,00 250,00 14. 07. 2015 Miroslav Varešák, Na Sihoti 1157/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45406910 objednávka č. 2015110
2150358 1015117 Drevná štiepka, doprava 5 657,76 1 131,55 6 789,31 14. 07. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015100, objednávka č. 2015101
2150357 20150076 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 596,00 119,20 715,20 13. 07. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150356 2015/007 Zameranie a vypočítanie kubatúry drevnej štiepky na skládke 150,00 150,00 13. 07. 2015 Bc. Tomáš Dibdiak, Veličná 419, 027 54 Veličná, IČO: 44145098 objednávka č. 2015108
2150355 2015003179 Elektrická energia 25,12 5,02 30,14 13. 07. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150354 2015051 Palivové drevo – gátrové orezy 449,80 89,96 539,76 10. 07. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150353 2015049 Palivové drevo – gátrové orezy 517,63 103,53 621,16 10. 07. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150352 9000849632 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 09. 07. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150351 159088237 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 07. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150350 815-00031 METALSOL, CLIMA CLEANER seabreeze 279,50 55,90 335,40 09. 07. 2015 INOVATION Slovakia, s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 31701892 objednávka č. 2015112
2150349 301500900 Nafta, LPG, Benzín 95 131,00 26,37 158,24 09. 07. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150348 2015002933 Zemný plyn 19 722,56 3 944,52 23 667,08 09. 07. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150347 150187 Drevná štiepka, doprava 2 076,00 415,20 2 491,20 09. 07. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015097
2150346 150100125 Plyn PB 61,42 12,28 73,70 08. 07. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150345 215224 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 07. 07. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150344 2015022 Dovoz drevných odrezkov a palivového dreva 1 032,96 206,59 1 239,55 07. 07. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150343 10/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 07. 07. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150342 70350448 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 92,66 18,53 111,19 06. 07. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150341 4215007406 Telekomunikačné poplatky 50,94 9,79 60,73 06. 07. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150340 6860922975 Nájom fľaša oceľová 97,44 19,49 116,93 06. 07. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150339 2015161 Štiepka, doprava 1 116,00 223,20 1 339,20 06. 07. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015038
2150338 2015155 Štiepka, doprava 376,00 75,20 451,20 06. 07. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015107
2150337 122/2015 Palivo sm 598,46 119,69 718,15 03. 07. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1106.15
2150336 21500586 Piliny 150,00 30,00 180,00 03. 07. 2015 SLOVLEPEX, a. s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509 zmluva č. 1114.15
2150335 2015313 Štiepka, doprava 2 868,00 573,60 3 441,60 03. 07. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 objednávka č. 2015109
2150334 2015312 Drevené odrezky, doprava 4 153,66 830,73 4 984,39 03. 07. 2015 píla zmluva č. 1112.15
2150333 20/2015/819 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 03. 07. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150332 1501046 Materiál 216,71 43,34 260,05 02. 07. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150331 15042 Štiepka, doprava 1 008,00 201,60 1 209,60 07. 07. 2015 Drevoindustria Oravská Píla, s. r. o., Oravská Polhora 950, 029 47 Oravská Polhora, IČO: 36371441 objednávka č. 2015098
2150330 20150104 Energetická štiepka, doprava 3 240,00 648,00 3 888,00 02. 07. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015085
2150329 1620150402 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 83,58 16,72 100,30 02. 07. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150328 1500162 Gátrové odrezky 509,34 101,87 611,21 02. 07. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150327 7323180333 Zemný plyn 109,17 21,83 131,00 02. 07. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150326 7323180400 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 02. 07. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150325 7323180399 Zemný plyn 1 560,83 512,17 3 073,00 02. 07. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150324 7505554268 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 01. 07. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150323 301500853 Nafta 68,23 13,65 81,88 01. 07. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150322 150235 REMS Amigo 2 set R závitnical 1 000,00 200,00 1 200,00 01. 07. 2015 EKOBOSS, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014 objednávka č. 2015104
2150321 250368 Materiál 124,29 24,86 149,15 01. 07. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150320 5515011788 Vodné a stočné 4 775,51 955,10 5 730,61 01. 07. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150319 5515011779 Vodné a stočné 919,63 183,93 1 103,56 01. 07. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150318 5515011789 Vodné a stočné 2 112,95 422,59 2 535,54 01. 07. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150317 4215006687 Telekomunikačné poplatky 44,73 8,95 53,68 01. 07. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150316 01257 Elektrická energia 240,84 48,16 289,00 25. 06. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150315 00208 Elektrická energia 9 147,50 1 829,50 10 977,00 01. 07. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150314 2015043 Palivové drevo – gátrové orezy 511,70 102,34 614,04 30. 06. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150313 20150026 Odborné prehliadky a skúšky 1 100,00 220,00 1 320,00 30. 06. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150312 31150998 Materiál 245,37 49,07 294,44 29. 06. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150311 10150013 Drevná štiepka, dovoz 1 860,18 372,04 2 232,22 26. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015102
2150310 10150012 Drevná štiepka, dovoz 658,40 131,68 790,08 26. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015099
2150309 10150011 Drevná štiepka, dovoz 1 047,48 209,50 1 256,98 26. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015088
2150308 1500158 Smrekové gátrové odrezky 521,18 104,24 625,42 25. 06. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150307 VF0232015 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 24. 06. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150306 VF0222015 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 24. 06. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150305 420150867 helical – bevel gearmotor 939,33 187,87 1 127,20 24. 06. 2015 SEW – Eurodrive SK, s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 objednávka č. 2015078
2150304 1015103 Drevná štiepka, doprava 5 152,80 1 030,56 6 183,36 24. 06. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015070
2150303 2015289 Drevené odrezky, doprava 2 278,38 455,68 2 734,06 24. 06. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150302 110/2015 Palivo sm 592,02 118,40 710,42 23. 06. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1106.15
2150301 3615060014 Materiál 45,09 9,02 54,11 22. 06. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150300 301500817 Nafta 102,10 20,42 122,52 22. 06. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150299 6177 Brush Wibrox 3 920,00 19. 06. 2015 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, SVERIGE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2015096
2150298 1021719 Hadica šedá, Koncovka hadice, Filter polyester, Filter, Poštovné + balné 837,88 167,58 1 005,46 19. 06. 2015 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 objednávka č. 2015090
2150297 150173 Drevná štiepka, doprava 12 375,00 2 475,00 14 850,00 19. 06. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015087
2150296 050/15 Preskúšanie zváračov plameňom, el. oblúkom a el. odporom 44,00 44,00 18. 06. 2015 Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia, IČO: 00891479 objednávka č. 2015093
2150295 2015138 Štiepka, doprava 1 353,56 270,71 1 624,27 17. 06. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015084
2150294 20150098 Energetická štiepka, doprava 9 720,00 1 944,00 11 664,00 16. 06. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015085
2150293 20150257 Oprava vozidla 230,56 46,11 276,67 16. 06. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2150292 2015035 Palivové drevo – gátrové orezy 920,82 184,16 1 104,98 16. 06. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150291 301500769 Nafta 105,37 21,07 126,44 16. 06. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150290 VF0202015 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 15. 06. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150289 VF0192015 Vnútorné prehliadky a skúšky tesnosti kotla č. 5 na biomasovej kotolni Bysterec 250,40 50,08 300,48 15. 06. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150288 2015268 Drevené odrezky, doprava 1 460,50 292,10 1 752,60 15. 06. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150287 2015002724 Elektrická energia 1 957,28 391,46 2 348,74 15. 06. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150286 SK151805 Viacúčelové plastické mazivo, Detektor netesností a trhlín, Pílový list do ručnej pílky, Čistí, maže, chráni 322,90 64,58 387,48 15. 06. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2015091
2150285 10150137 Kontrola a tlaková skúška hydrantu, Vykonanie kontroly prenosného hasiaceho prístroja, Označenie hydrantu, Montáž sklíčka na skrinku od hydrantového kľúča 143,70 143,70 10. 06. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2150284 15007417 Oprava vozidla MAN 364,96 72,99 437,95 10. 06. 2015 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2150283 10150008 Drevná štiepka, dovoz 2 562,37 512,47 3 074,84 10. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015088
2150282 20150022 Odborné prehliadky a skúšky 1 520,00 304,00 1 824,00 10. 06. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150281 20150021 Revízie elektrospotrebičov podľa kariet 1 364,00 272,80 1 636,80 10. 06. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150280 2015009 Oprava strechy na administratívnej budove kotolne Bysterec a prístrešku nad technológiou dodávky paliva na kotolni Bysterec – havária 850,00 170,00 1 020,00 10. 06. 2015 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2015080
2150279 159075375 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 06. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150278 101588 Drevná štiepka, doprava 3 762,40 752,48 4 514,88 08. 06. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015070
2150277 150158 Drevná štiepka, doprava 7 308,00 1 461,60 8 769,60 08. 06. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015060
2150276 301500729 Nafta, LPG, Benzín 95 113,18 22,64 135,82 08. 06. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150275 9000841654 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,52 47,52 08. 06. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150274 20/2015/556 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 08. 06. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150273 2015002470 Zemný plyn 22 279,78 4 455,95 26 735,73 08. 06. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150272 2015018 Dovoz drevných odrezkov 591,79 118,36 710,15 05. 06. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150271 6860913506 Nájom fľaša oceľová 100,69 20,14 120,83 05. 06. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150270 150153 Drevná štiepka, doprava 15 540,00 3 108,00 18 648,00 05. 06. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r. o., Nová Bystrica 907, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015060
2150269 215180 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,50 258,91 05. 06. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150268 2103508015 Ročný poplatok na rok 2015 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2014 3 830,00 3 830,00 04. 06. 2015 Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2150267 15000053 Gulatina topoľ, doprava 1 172,60 234,52 1 407,12 15. 06. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1134.15
2150266 1500831 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 441,83 88,37 530,20 03. 06. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150265 38567984 Materiál 59,00 11,80 70,80 03. 06. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2015075
2150264 21500465 Piliny 600,00 120,00 720,00 03. 06. 2015 SLOVLEPEX, a. s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509 zmluva č. 1114.15
2150263 2015246 Drevené odrezky, doprava 1 250,19 250,04 1 500,23 03. 06. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150262 20150091 Energetická drevná štiepka, doprava 1 962,00 392,40 2 354,40 03. 06. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015040
2150261 2015029 Palivové drevo – gátrové orezy 479,77 95,95 575,72 02. 06. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150260 6/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 06. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150259 5515008451 Vodné a stočné 420,47 84,09 504,56 02. 06. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150258 70350353 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 317,80 63,56 381,36 02. 06. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150257 250311 Materiál 137,85 27,57 165,42 02. 06. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150256 20150066 Servisné práce a zoradenia spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 01. 06. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150255 7258336068 Zemný plyn 117,50 23,50 141,00 01. 06. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150254 7258336133 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 01. 06. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150253 7258336134 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 01. 06. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150252 10150007 Drevná štiepka, dovoz 1 846,40 369,28 2 215,68 01. 06. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015076
2150251 15010099 Plyn PB 67,89 13,58 81,47 01. 06. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150250 1500127 Gátrové odrezky – smrekové 535,60 107,12 642,72 29. 05. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150249 2015073 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 85,00 17,00 102,00 29. 05. 2015 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2015086
2150248 31150799 Materiál 72,09 14,42 86,51 28. 05. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150247 301500675 Nafta 221,83 44,37 266,20 28. 05. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150246 20150038 Servis riadiaceho systému na kotolni Bysterec 365,00 73,00 438,00 28. 05. 2015 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 objednávka č. 2015077
2150245 431502015 Overenie tepelnotechnického zariadenia 7 955,12 1 591,02 9 546,14 27. 05. 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 objednávka č. 2015026
2150244 1500125 Gátrové odrezky – smrekové 492,34 98,47 590,81 27. 05. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150243 101578 Drevná štiepka, doprava 1 739,20 347,84 2 087,04 27. 05. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015070
2150242 7504581955 Telekomunikačné poplatky 252,87 50,57 303,44 26. 05. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150241 51500330 Prezutie pneu 18,91 3,78 22,69 26. 05. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
2150240 1510100157 Regulačné ventily 328,00 65,60 393,60 25. 05. 2015 LDM Bratislava s. r. o., Mierová 151, 821 05 Bratislava, IČO: 0031381685 objednávka č. 2015072, objednávka č. 2015073
2150239 3615050014 Materiál 31,52 6,30 37,82 25. 05. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150238 2015024 Palivové drevo – gátrové orezy 517,63 103,53 621,16 25. 05. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150237 15000212 Ihličnaté palivové drevo, doprava 2 309,03 461,81 2 770,84 22. 05. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150236 10150006 Drevná štiepka, dovoz 4 884,75 976,95 5 861,70 22. 05. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015074
2150235 301500645 Benzín 95, LPG, Nafta 174,07 34,81 208,88 21. 05. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150234 20150244 Mesačné poplatky za správu vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 20. 05. 2015 CSM monitoring s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36338206
2150233 2015002241 Elektrická energia 2 306,38 461,27 2 767,65 18. 05. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150232 1500121 Smrekové odrezky 532,51 106,50 639,01 18. 05. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150231 150414 Drevné odrezky, doprava 605,68 121,14 726,82 19. 05. 2015 Ing. Igor Števlík, Klátova Nová Ves 477, 958 44 Klátova Nová Ves, IČO: 44761813 zmluva č. 1113.15
2150230 51018 SAFETY GRIP TAPE, MULTIFOAM, Multispray 239,40 47,88 287,28 14. 05. 2015 INOVATION Slovakia, s. r. o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 31701892 objednávka č. 2015071
2150229 10150005 Drevná štiepka, dovoz 3 743,20 748,64 4 491,84 14. 05. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015068
2150228 20150058 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 13. 05. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150227 2015002 Oprava ups 480,00 480,00 13. 05. 2015 JÁN KONFALA, M. Hattalu 2048/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 41657535 objednávka č. 2015062
2150226 2015002008 Zemný plyn 38 321,53 7 664,31 45 985,84 13. 05. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150225 20150187 Oprava vozidla 171,83 33,55 205,38 12. 05. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2150224 62015 Oprava ryne 150,00 150,00 12. 05. 2015 Zdenko Užek, M. Hattalu 2048/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47201738 objednávka č. 2014244
2150223 FV046/15 Úprava korekcie výstupu teploty vetiev Mierová a Štúrova ul., úprava softvérového riadenia čerpadla hydraulickej podlahy 186,45 37,29 223,74 12. 05. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015051
2150222 159062643 Internet 46,70 9,34 56,04 12. 05. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150221 20150036 Rozširujúce moduly 300,00 60,00 360,00 12. 05. 2015 ENERGO CONTROLS, spol. s r. o., Škultétyho 2868/32, 010 01 Žilina, IČO: 36020028 objednávka č. 2015069
2150220 150100078 Plyn PB 68,66 13,73 82,39 12. 05. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150219 2015014 Dovoz drevných odrezkov 773,62 154,72 928,34 12. 05. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150218 101567 Drevná štiepka, doprava 2 774,02 554,80 3 328,82 11. 05. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015070
2150217 2015106 Štiepka, doprava 680,80 136,16 816,96 11. 05. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015066
2150216 2015100 Štiepka, doprava 896,00 179,20 1 075,20 11. 05. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015066
2150215 70350269 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 345,65 69,13 414,78 11. 05. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150214 301500581 Nafta, Letný ostrek. rally 171,33 34,27 205,60 11. 05. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150213 9000833684 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 11. 05. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150212 420150541 Parallel shaft helical 782,45 156,49 938,94 11. 05. 2015 SEW – Eurodrive SK, s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 objednávka č. 2015061
2150211 150126 Drevná štiepka, doprava 14 304,00 2 860,80 17 164,80 07. 05. 2015 FRANTIŠEK ŠADIBOL, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2015060
2150210 215146 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 07. 05. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150209 313150144 Oprava a overenie BV, Vod. ENBRA 166,62 33,32 199,94 07. 05. 2015 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2015007
2150208 68600903574 Nájomné fľaša oceľová 97,44 19,49 116,93 07. 05. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150207 4215005600 Telekomunikačné poplatky 45,52 9,10 54,62 07. 05. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150206 4018177584 Čistič bŕzd 112,99 22,60 135,59 07. 05. 2015 Wurth spol. s r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2015054
2150205 2015001 Kusová rašelina 1 222,20 244,44 1 466,64 06. 05. 2015 ENERGOTEX SK, s. r. o., Radlinského 1722/60, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44385421 objednávka č. 2015047
2150204 2015197 Drevné odrezky, doprava 2 017,01 403,40 2 420,41 14. 05. 2015 Píla Vasiľov, s. r. o., Breza 347, 029 53 Breza, IČO: 36404152 zmluva č. 1112.15
2150203 2015020 Palivové drevo – gátrové orezy 1 349,15 269,83 1 618,98 06. 05. 2015 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1110.15
2150202 1500088 Smrekové gátrové odrezky 511,91 102,38 614,29 06. 05. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150201 1500701 Materiál 42,12 8,42 50,54 06. 05. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150200 5515004241 Vodné a stočné 413,48 82,70 496,18 06. 05. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150199 2015102924 Analýza – Popol z drevenej štiepky 140,00 28,00 168,00 05. 05. 2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31329209 objednávka č. 2015045
2150198 250247 Materiál 108,75 21,75 130,50 05. 05. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150197 2015105 Štiepka, doprava 797,60 159,52 957,12 05. 05. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015066
2150196 10150004 Drevná štiepka, dovoz 3 239,20 647,84 3 887,04 05. 05. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015068
2150195 7293252567 Zemný plyn 280,83 56,17 337,00 04. 05. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150194 7293252632 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 04. 05. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150193 7293252633 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 04. 05. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150192 31-33-150496 Servis JCB 1 088,12 217,62 1 305,74 04. 05. 2015 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2150191 5/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 04. 05. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150190 301500535 Benzín 95, Nafta 41,18 8,24 49,42 30. 04. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150189 10150003 Drevná štiepka, doprava 3 681,80 736,36 4 418,16 30. 04. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015067
2150188 101554 Drevná štiepka, doprava 7 542,40 1 508,48 9 050,88 29. 04. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015057
2150187 2015096 Štiepka, doprava 787,20 157,44 944,64 28. 04. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015066
2150186 7503618436 Telekomunikačné poplatky 251,23 50,25 301,48 27. 04. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150185 202150135 Výmena filtračnej vložky na mechanické nečistoty, kontrola automatickej úpravne na zmäkčenie, kontrola riadiaceho programu dávkovacieho čerpadla, kontrola impulzného signálu vodomera, kontrola sacieho a výtlačného potrubia, kontrola a vyčistenie sacieho koša, kontrola injekčného ventilu, výmena sacieho a výtlačného tesnenia a tesnenia sacieho koša, chemická analýza teplovodného systému 334,28 66,86 401,14 27. 04. 2015 Waleon s. r. o., Brestová 178/1, 040 14 Košice, IČO: 36197491 objednávka č. 2015042
2150184 FVS-72/2015 Profilaktický servis exp. automatu Reflex Variomat 150,00 30,00 180,00 24. 04. 2015 REFLEX SK, s. r. o., Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 36369934 objednávka č. 2015055
2150183 1620150207 Rozbor PV 31,06 6,21 37,27 24. 04. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2015053
2150182 215057 Drevná štiepka, doprava 1 044,00 208,80 1 252,80 30. 04. 2015 ORAVEX s. r. o., Na Záhumní 341/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31582532 objednávka č. 2015059
2150181 3615040017 Materiál 178,26 35,65 213,91 24. 04. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150180 2015006 Oprava frekv. meniča, oprava elektroniky (riadenie výsuvu) MAN auto 600,00 600,00 23. 04. 2015 ZRNIK PETER ZP ELEKTRONIK, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 objednávka č. 2015002
2150179 610189/15 Prevodovka MEZ 3kW 663,00 132,60 795,60 23. 04. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2015063
2150178 1500078 Smrekové gátrové odrezky 464,53 92,91 557,44 23. 04. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150177 2015091 Štiepka, doprava 3 624,00 724,80 4 348,80 23. 04. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015038
2150176 2015093 Štiepka, doprava 2 230,40 446,07 2 676,47 23. 04. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015065
2150175 301500501 Nafta 327,59 65,52 393,11 22. 04. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150174 15000045 Gulatina buk, doprava 862,60 172,52 1 035,12 22. 04. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15
2150173 20150016 Dodávka BH630 1 050,00 210,00 1 260,00 21. 04. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2150172 20150067 Energetická drevná štiepka, doprava 3 375,00 675,00 4 050,00 21. 04. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015040
2150171 15/04/01 Lesná drevná štiepka, doprava 3 667,04 733,41 4 400,45 20. 04. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2015058
2150170 215111 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 17. 04. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150169 1500076 Smrekové odrezky 511,91 102,38 614,29 17. 04. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150168 172015 Drevná štiepka, doprava 10 612,50 2 122,50 12 735,00 17. 04. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015044
2150167 1510089 NsP Dolný Kubhín, kotolňa – servis komunikácie medzi RS a PC 310,00 62,00 372,00 16. 04. 2015 Regotrans – Rittmeyer, spol. s r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00685780
2150166 20150048 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia horákov v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 15. 04. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150165 2015001611 Elektrická energia 2 825,57 565,11 3 390,68 15. 04. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150164 2151605 Interflon Food Lube G aer., Grease HD2, Poštovné a balné 71,20 71,20 14. 04. 2015 INTERFLON Czech, s. r. o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 43002056 objednávka č. 2015050
2150163 101543 Drevná štiepka, doprava 6 762,84 1 352,57 8 115,41 14. 04. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015028
2150162 15000038 Gulatina smrek, doprava 588,28 117,66 705,94 13. 04. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15
2150161 7318166531 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 13. 04. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150160 7318166530 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 13. 04. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150159 7318166465 Zemný plyn 732,50 146,50 879,00 13. 04. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150158 9000826748 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,22 48,22 13. 04. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150157 21501133 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 13. 04. 2015 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043 zmluva č. 1005.13
2150156 31150586 Materiál 223,46 44,69 268,15 13. 04. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150155 2015011 Dovoz palivového dreva 535,80 107,16 642,96 13. 04. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150154 2015108 Štiepka, doprava 4 500,00 900,00 5 400,00 10. 04. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015041
2150153 313150102 Oprava a overenie BV, Oprava a overenie priet. MT, Obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, Metrologické overenie kal. počítadla, Overenie a spárovanie OT, Saft – Lithiová batéria 301,90 60,38 362,28 10. 04. 2015 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2015007
2150152 3615030092 Materiál 43,49 8,70 52,19 10. 04. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150151 1620150182 Vývoz žumpy a rozbor a likvidácia odpadu 78,24 15,65 93,89 10. 04. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2015039
2150150 301500427 Nafta, LPG, Benzín 95 294,50 58,90 353,40 10. 04. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150149 159049910 Internet 38,67 7,73 46,40 10. 04. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150148 6860896435 Nájomné fľaša oceľová 100,69 20,14 120,83 09. 04. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150147 20150057 Energetická drevná štiepka, doprava 6 761,88 1 352,38 8 114,26 08. 04. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2015040
2150146 2015001276 Zemný plyn 61 562,02 12 312,40 73 874,42 08. 04. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150145 70350136 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 356,06 71,21 427,27 08. 04. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150144 150100060 Plyn PB 70,69 14,14 84,83 08. 04. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150143 1500455 Materiál 54,24 10,85 65,09 08. 04. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150142 50503131 Materiál 5,10 1,02 6,12 08. 04. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150141 20150404 Vykonanie kontroly vykurovacieho systému, odbornej skúšky plynového kotla, odbornej skúšky NTL plynovodu a regulátora tlaku plynu, odbornej prehliadky NTK kotolne, vonkajšej odbornej prehliadky tlakových zariadení, Vypracovanie miestneho prevádzkového denníka plynovej kotolne 432,00 86,40 518,40 08. 04. 2015 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 objednávka č. 2015048
2150140 4215004341 Telekomunikačné poplatky 46,36 9,27 55,63 08. 04. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150139 31/2015 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 08. 04. 2015 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2150138 1500566 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 2 210,86 442,17 2 653,03 08. 04. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150137 83511259 Preprava 5,54 1,11 6,65 07. 04. 2015 TOPTRANS EU, a. s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923
2150136 301500377 Nafta 136,67 27,33 164,00 07. 04. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150135 132015 Drevná štiepka, doprava 15 492,78 3 098,56 18 591,34 07. 04. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015044
2150134 1500062 Gátrové odrezky – smrekové 511,70 102,34 614,04 07. 04. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1107.15
2150133 058/2015 Palivo sm 1 158,30 231,66 1 389,96 07. 04. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1106.15
2150132 15/03/39 Drevná štiepka, doprava 5 565,84 1 113,17 6 679,01 07. 04. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2015043
2150131 250177 Materiál 119,95 23,99 143,94 02. 04. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150130 122015 Drevná štiepka, doprava 7 187,50 1 437,50 8 625,00 02. 04. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015035
2150129 4/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 04. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150128 5515000118 Vodné a stočné 6 002,60 1 200,52 7 203,12 01. 04. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150127 5515000119 Vodné a stočné 2 153,67 430,73 2 584,40 01. 04. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150126 2015167 Reťaz 304,50 60,90 365,40 01. 04. 2015 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2015167
2150125 101533 Drevná štiepka, doprava 9 011,94 1 802,39 10 814,33 01. 04. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015028
2150124 006/2015 Kontrola, nastavenie a revízia el. snímačov úniku plynu 903,68 903,68 31. 03. 2015 Miroslav Masnica, Chalupkova 158, 022 04 Čadca, IČO: 47979071 objednávka č. 2015046
2150123 2015096 Štiepka, doprava 6 750,00 1 350,00 8 100,00 31. 03. 2015 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2015041
2150122 10072015 SKD 32.31, SQX32.00, QAC31/101 1 170,41 234,08 1 404,49 30. 03. 2015 QIS s. r. o., M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2015034
2150121 15000104 Ihličnaté palivové drevo, doprava 681,62 136,32 817,94 30. 03. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150120 7502656139 Telekomunikačné poplatky 249,17 49,83 299,00 27. 03. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150119 15/03/22 Drevná štiepka, doprava 9 745,02 1 949,00 11 694,02 27. 03. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2015027, objednávka č. 2015043
215118 01257 Elektrická energia 255,84 51,16 307,00 01. 04. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150117 00208 Elektrická energia 9 147,50 1 829,50 10 977,00 01. 04. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150116 VF0112015 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 – biomasa na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 26. 03. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150115 301500352 Nafta 98,56 19,71 118,27 25. 03. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150114 162150146 Nájom 2015 24 925,58 24 925,58 24. 03. 2015 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2150113 120274632 Daň z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2015 9 756,81 9 756,81 24. 03. 2015 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2150112 047/2015 Palivo sm 627,90 125,58 753,48 23. 03. 2015 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1101.15
2150111 VF0102015 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 4 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 20. 03. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150110 092015 Drevná štiepka, doprava 6 000,00 1 200,00 7 200,00 20. 03. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015035
2150109 15/03/13 Drevná štiepka, doprava 7 014,42 1 402,88 8 417,30 19. 03. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2015027
2150108 50503030 PLECH 28,69 5,74 34,43 18. 03. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150107 VF0082015 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS 708,00 141,60 849,60 17. 03. 2015 REVOP, s. r. o., Krivá 318, 027 55 Sedliacka Dubová, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2150106 301500301 Nafta 166,38 33,28 199,66 16. 03. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150105 2015/041 Výmenníky 720,00 144,00 864,00 16. 03. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2015033
2150104 2015000943 Elektrická energia 2 796,38 559,28 3 355,66 16. 03. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150103 150100043 Plyn PB 48,65 9,73 58,38 13. 03. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150102 01/2015 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob – expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 782,96 782,96 13. 03. 2015 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27 – 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2150101 2015058 Štiepka, doprava 3 600,00 720,00 4 320,00 13. 03. 2015 HOLZWOOD s. r. o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46270426 objednávka č. 2015038
2150100 2015000731 Zemný plyn 82 185,41 16 437,08 98 622,49 11. 03. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150099 OF016/15 Modul digitálnych výstupov 129,60 25,92 155,52 11. 03. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2015023
2150098 2015004 Dovoz drevných odrezkov 146,00 29,20 175,20 11. 03. 2015 Tomáš Kvansičák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1098.15
2150097 159037124 Internet 38,67 7,73 46,40 11. 03. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150096 072015 Drevná štiepka, doprava 2 862,50 572,50 3 435,00 09. 03. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2015035
2150095 15000023 Gulatina smrek, doprava 1 795,45 359,09 2 154,54 09. 03. 2015 ŠEĽO, spol. s r. o., Radzovka 594/50, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1100.15
2150094 301500268 Nafta, LPG, Benzín 95 204,00 40,80 244,80 09. 03. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150093 VF15001 Materiál 33,83 6,77 40,60 09. 03. 2015 Gertrúda Václavu – SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570 objednávka č. 2015013
2150092 3615020089 Materiál 3,30 0,66 3,96 09. 03. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150091 6860887612 Nájomné fľaša oceľová 60,20 12,04 72,24 06. 03. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150090 OF15029 Preškolenie elektrikárov a neelektrikárov 140,00 28,00 168,00 06. 03. 2015 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2150089 70350068 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 304,17 60,83 365,00 06. 03. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150088 215068 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 06. 03. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150087 15/02/47 Lesná drevná štiepka, doprava 3 721,20 744,24 4 465,44 06. 03. 2015 K – FOREST, s. r. o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2015027
2150086 21500743 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 06. 03. 2015 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043 zmluva č. 1005.13
2150085 101524 Drevná štiepka, doprava 11 826,78 2 365,36 14 192,14 06. 03. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 36470279 objednávka č. 2015028
2150084 2015060 Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov V. triedy 405,00 81,00 486,00 05. 03. 2015 PRESCONT, s. r. o., Porúbka 96, 013 11 Porúbka, IČO: 36437352 objednávka č. 2015031
2150083 9000818593 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,93 48,93 05. 03. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150082 7165003418 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 05. 03. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150081 7165003419 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 05. 03. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150080 7165003352 Zemný plyn 1 339,17 267,83 1 607,00 05. 03. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150079 20150035 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 04. 03. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150078 1500256 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 494,84 98,97 593,81 04. 03. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150077 2015104 Materiál 49,33 9,87 59,20 04. 03. 2015 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2015009
2150076 301500226 Nafta 35,31 7,06 42,37 04. 03. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150075 4215002825 Telekomunikačné poplatky 48,81 9,76 58,57 04. 03. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150074 15000064 Ihličnaté palivové drevo 1 639,44 327,89 1 967,33 03. 03. 2015 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1104.15
2150073 250116 Materiál 269,91 53,98 323,89 03. 03. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150072 50502053 PLECH 24,15 4,83 28,98 03. 03. 2015 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2015006
2150071 610107/15 Rotor dym, hriadel vent., ozubené kolesá 635,00 127,00 762,00 03. 03. 2015 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2015030
2150070 3/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 03. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150069 5515000083 Vodné a stočné 581,83 116,37 698,20 02. 03. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150068 2015023 Štiepkovanie drevnej hmoty 2 614,50 522,90 3 137,40 02. 03. 2015 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 zmluva č. 1092.15
2150067 7501692372 Telekomunikačné poplatky 250,20 50,04 300,24 27. 02. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150066 15002317 Oprava vozidla MAN 289,86 57,97 347,83 27. 02. 2015 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2150065 20150051 Účastnícky poplatok na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii VYKUROVANIE 2015 95,00 19,00 114,00 26. 02. 2015 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
2150064 313150056 Oprava a overenie priet. MT, Obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, Metrologické overenie kal. počítadla, Overenie a spárovanie OT, Oprava a overneie BV, Saft – Lithiová batéria 307,88 61,58 369,46 26. 02. 2015 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2015007
2150063 301500194 Nafta 198,50 39,70 238,20 25. 02. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150062 15025 Zasklenie dverí 14,54 2,91 17,45 24. 02. 2015 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2015024
2150061 3615020017 Materiál 417,75 83,55 501,30 23. 02. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150060 1620189553 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2015 731,16 731,16 20. 02. 2015 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2150059 DD15-0192 Předplatné na balíček SK sokol 23,00 23,00 24. 02. 2015 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586
2150058 20150027 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 18. 02. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150057 301500150 Nafta 104,52 20,91 125,43 18. 02. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150056 15VF004 Výkopové práce, havária úniku vody (kotolňa Matúškova) 276,00 55,20 331,20 18. 02.f 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2015025
2150055 2015017 Štiepkovanie drevnej hmoty 5 154,30 1 030,86 6 185,16 18. 02. 2015 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 zmluva č. 1092.15
2150054 10150002 Drevná štiepka, dovoz 542,84 108,57 651,41 18. 02. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015014
2150053 150100017 Plyn PB 47,05 9,41 56,46 17. 02. 2015 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2150052 1500022 Gátrové odrezky – smrekové 584,00 116,80 700,80 16. 02. 2015 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1099.15
2150051 2015000293 Elektrická energia 2 847,83 569,57 3 417,40 16. 02. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150050 SK150357 Viacúčelové plastické mazadlo, Čistí, maže, chráni, Mazadlo 262,69 52,54 315,23 12. 02. 2015 VEIDEC SK, s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2015022
2150049 2015000032 Zemný plyn 85 459,29 17 091,86 102 551,15 11. 02. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150048 9000812044 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,22 48,22 11. 02. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2150047 159024393 Internet 38,67 7,73 46,40 10. 02. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150046 3615010078 Materiál 102,21 20,44 122,65 09. 02. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150045 1500109 Materiál 126,14 25,23 151,37 09. 02. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2015008
2150044 31150167 Materiál 71,88 14,38 86,26 09. 02. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2015004
2150043 20015015 Štiepkovanie drevnej hmoty 3 884,40 776,88 4 661,28 09. 02. 2015 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 zmluva č. 1092.15
2150042 301500116 Nafta, LPG, Benzín 95, SK ROČNÁ 277,50 55,50 383,00 09. 02. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150041 70350002 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 199,28 39,86 239,14 06. 02. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2150040 6860879031 Nájomné fľaša oceľová 46,75 9,35 56,10 06. 02. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 zmluva č. 1031.14
2150039 7144980846 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 06. 02. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150038 7144980779 Zemný plyn 1 420,00 284,00 1 704,00 06. 02. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150037 7144980845 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 06. 02. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150036 4215002166 Telekomunikačné poplatky 49,95 9,99 59,94 05. 02. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2150035 15001517 Oprava vozidla MAN 243,52 48,70 292,22 05. 02. 2015 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2150034 10150004 Betón, vykládka betónu, doprava betónu – mix 175,90 35,18 211,08 05. 02. 2015 SKELET spol. s r. o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36005771 objednávka č. 2015016
2150033 8080073975 Povinné zmluvné poistenie -49,91 -49,91 05. 02. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2150032 313150030 Oprava a overenie BV, Oprava a overenie priet. MT, Oprava a overenie vodomeru, Obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, Metrologické overenie kal. počítadla, Saft – Lithiová batéria 169,87 33,97 203,84 04. 02. 2015 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2015007
2150031 215015 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 02. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150030 2015008 Štiepkovanie drevnej hmoty 5 976,00 1 195,20 7 171,20 04. 02. 2015 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 zmluva č. 1092.15
2150029 250034 Materiál 61,51 12,30 73,81 03. 02. 2015 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2015005
2150028 21500305 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 03. 02. 2015 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043 zmluva č. 1005.13
2150027 15VF003 Kopanie na opravu šachty (kotolňa Bysterec) 72,00 14,40 86,40 03. 02. 2015 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2015017
2150026 2/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 02. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150025 301500065 Nafta 142,84 28,57 171,41 02. 02. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150024 5515000042 Vodné a stočné 434,68 86,94 521,62 02. 02. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2150023 10150001 Drevná štiepka, dovoz 1 784,32 356,86 2 141,18 30. 01. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2015014
2150022 20150014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 596,00 119,20 715,20 30. 01. 2015 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2150021 20150003 Oprava osvetlenia, výmena svietidla nad zásobníkom sadzí – kotolňa Bysterec 265,00 53,00 318,00 28. 01. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 objednávka č. 2015018
2150020 20150002 Zameranie jalové výkopu, výmenu kompenzačného regulátora – kotolňa Bysterec 512,00 102,40 614,40 28. 01. 2015 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031 zmluva č. 1096.15
2150019 7500846754 Telekomunikačné poplatky 265,71 53,14 318,85 26. 01. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2150018 2015005 Štiepkovanie drevnej hmoty 4 482,00 896,40 5 378,40 26. 01. 2015 BIOPALIVO, a. s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36723622 zmluva č. 1092.15
2150017 2015001 Oprava regulátora RVD, Oprava riadiacej jednotky SIEMENS S30, Oprava riadenia čerpadla 810,00 810,00 26. 01. 2015 ZRNIK PETER ZP ELEKTRONIK, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 objednávka č. 2015002
2150016 3615010018 Materiál 36,67 7,33 44,00 23. 01. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
2150015 215002 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 23. 01. 2015 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2150014 7273224176 Zemný plyn 168,33 33,67 202,00 22. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150013 7273224108 Zemný plyn 1 465,83 293,17 1 759,00 22. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150012 7273224175 Zemný plyn 2 560,83 512,17 3 073,00 22. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2150011 301500034 LPG, Nafta, Benzín 95 243,98 48,80 292,78 22. 01. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2150010 2015/007 Regulátor RVD 388,00 77,60 465,60 16. 01. 2015 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014241
2150009 159011619 Internet 38,67 7,73 46,40 12. 01. 2015 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2150008 20150069 Účastnícky poplatok za odborný kurz „Metrologická legislatíva“ 96,00 96,00 21. 01. 2015 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30810701
2150007 00208 Elektrická energia 9 147,50 1 829,50 10 977,00 05. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150006 01257 Elektrická energia 255,84 51,16 307,00 02. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2150005 8836389331 Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 223,06 223,06 01. 01. 2015 RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36857432
2150004 1/2015 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 01. 2015 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2150003 2007007041 Poistenie priemyselných rizík 1 454,12 1 454,12 29. 12. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
2150002 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 29. 12. 2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Viena Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441
2150001 511023642 Poistenie budov 2 398,93 2 398,93 15. 12. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
20015002 51500592 GPS Montáž, METATRAK T30 288,73 57,75 346,48 06. 10. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
20015001 1520030 Dochádzkový terminál 2 177,17 435,43 2 612,60 20. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2015011
15234 5041505050 Finančný spravodajca, ročník 2015 10,38 2,08 12,46 19. 01. 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503
15233 FV4-2015-144-001650 odber nebezpečných odpadov 33,00 6,60 39,60 13. 01. 2016 DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31582028
15232 10150325 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 11. 01. 2016 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15231 1521411 Práce podľa zmluvy, ESET Mobile Security Android aktual 205,00 41,00 246,00 11. 01. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15230 2015124 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 11. 01. 2016 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15229 1521398 Kópie/tlač 31,55 6,31 37,86 08. 01. 2016 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15228 163 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 07. 01. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15227 164 Elektrická energia 87,88 17,58 105,46 07. 01. 2016 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15226 2152492 Kancelárske potreby 26,99 5,40 32,39 07. 01. 2016 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15225 0780919813 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 01. 2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15224 0115138179 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 04. 01. 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015206
15223 9Cb/101/2015-48 Súdny poplatok za návrh 200,00 200,00 04. 01. 2016 Okresný súd Dolný Kubín
15222 2015134 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 29. 12. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15221 1535122842 Inzercia v MY Oravské noviny 150,00 30,00 180,00 28. 12. 2015 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2015198
15220 FA000009/2015 Reklamné služby „Basic“ 280,00 280,00 28. 12. 2015 Top spoločnosti s. r. o., Farská 35, 949 01 Nitra, IČO: 50007254 objednávka č. 2015202
15219 5322847271 Telekomunikačné poplatky 1,71 0,34 2,05 21. 12. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15218 5327122307 Telekomunikačné poplatky 1,80 0,36 2,16 18. 12. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15217 1511025 Školenie prog. Ecosun. PAM 33,33 6,67 40,00 18. 12. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15216 2015581 Služby v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám 200,00 40,00 240,00 17. 12. 2015 BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36865044 objednávka č. 2015176
15215 15219556 Energetika (1/2016 – 6/2016) 12,50 2,50 15,00 16. 12. 2015 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 objednávka č. 2015185
15214 1521332 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 16. 12. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15213 1500191 Prenájom priestorov za účelom školenia 658,33 131,67 790,00 15. 12. 2015 Catering & Consulting, s. r. o., Okružná 1258/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36677841
15212 1521365 Toner XEROX 45,83 9,17 55,00 15. 12. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15211 29152332 STN EN, poštovné a balné 27,30 27,30 14. 12. 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 objednávka č. 2015200
15210 13049541 Hospodárske noviny print 165,83 33,17 199,00 14. 12. 2015 MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524 objednávka č. 2015175
15209 50213832 My Ora 25,00 5,00 30,00 11. 12. 2015 Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2015191
15208 2015063 Nástenné kalendáre veľkosť A3 130,00 130,00 10. 12. 2015 Igor Kupčo IK – PHOTO, Dukel. hrdinov 2038/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46596071 objednávka č. 2015197
15207 2380200718 Archívne krabice 37,60 7,52 45,12 10. 12. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15206 1500630 Účastnícky poplatok na seminári SZVT 30,00 30,00 09. 12. 2015 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698 objednávka č. 2015179
15205 4780006753 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 12. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15204 10150286 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 07. 12. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15203 2015113 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 12. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15202 2380198258 Kancelárske potreby 4,50 0,90 5,40 04. 12. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15201 2152270 Kancelárske potreby 41,80 8,36 50,16 03. 12. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15200 1521282 Kópie/tlač 27,01 5,40 32,41 03. 12. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15199 1153800561 Úprava vody v energetice; Eneregetika – Návody k výpočtum; Energetika 61,21 6,12 67,33 03. 12. 2015 Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
15198 138 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 12. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15197 139 Elektrická energia 68,36 13,67 82,03 02. 12. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15196 2015124 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 12. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15195 2380198178 Kancelárske potreby 246,13 49,23 295,36 30. 11. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15194 1500503577 Servis automobilu 200,74 40,15 240,89 30. 11. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
15193 1020151284 Účastnícky poplatok za seminár: Novela zákona o DPH k 1. 1. 2016 41,67 8,33 50,00 23. 11. 2015 PragmaSys s. r. o., Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava, IČO: 47632470
15192 FV-2015-02-006538 Toner čierny 45,32 9,06 54,38 20. 11. 2015 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
15191 2007005896 Havarijné poistenie 218,60 218,60 19. 11. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
15190 2007006580 Poistenie priemyselných rizík 360,00 360,00 19. 11. 2015 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
15189 1510825 Personal. a mzdy do 50 zam. upgrade, Inštalácia, nastavenie, import dát 236,50 47,30 283,80 19. 11. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15188 2380197411 TORK utierky 85,00 17,00 102,00 13. 11. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15187 2380197410 Kancelárske potreby 44,94 8,99 53,93 13. 11. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15186 2015100 Environmentálny servis 350,00 70,00 420,00 12. 11. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15185 10150262 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 10. 11. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15184 1521189 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 10. 11. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15183 0345019509 Poistné 66,39 66,39 09. 11. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
15182 3779098003 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 11. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15181 20150496 Demontáž – montáž PD, Vyváženie PD 26,72 5,34 32,06 06. 11. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
15180 0115117815 Jedálne kupóny 4 680,00 4 680,00 05. 11. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015167
15179 1521158 Kópie/tlač 26,27 5,25 31,52 05. 11. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15178 121 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 11. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15177 122 Elektrická energia 77,17 15,43 92,60 03. 11. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15176 2152026 Kancelárske potreby 17,60 3,52 21,12 03. 11. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15175 2015111 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 11. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15174 2015000331 Predplatné časopisu Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia na rok 2016 12,50 2,50 15,00 30. 10. 2015 V. O. Č. Slovakia s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO: 36208591
15173 FV-2015-02-006031 Tonery (čierny + farebný) 113,00 22,60 135,60 29. 10. 2015 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
15172 10150256 Sprostredkovanie školenia prvej pomoci 108,00 108,00 27. 10. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
15171 2015102305 Telefonické poradenstvo 120,00 24,00 144,00 26. 10. 2015 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
15170 5006403785 NOKIA 225 BLACK (2 ks) 1,66 0,33 1,99 23. 10. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15169 2380194304 Kalendáre 20,95 4,19 25,14 22. 10. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15168 5318584363 Telekomunikačné poplatky 2,60 0,52 3,12 16. 10. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15167 2380194061 Kalendáre 119,18 23,84 143,02 19. 10. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15166 6320150046 Účastnícky poplatok na konferenciu „Priemyselné emisie 2015“ 160,00 32,00 192,00 12. 10. 2015 ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 30806542
15165 5021514842 Daňové centrum – ročný prístup, Mzdové centrum – ročný prístup 298,08 59,62 357,70 12. 10. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2015145
15164 3778110614 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 10. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15163 1521036 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 10. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15162 1521025 Kópie/tlač 20,46 4,09 24,55 08. 10. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15161 1510557 Školenie WinPam 33,33 6,67 40,00 07. 10. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15160 107 Elektrická energia 68,52 13,70 82,22 06. 10. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15159 106 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 06. 10. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15158 2151868 Kancelárske potreby 26,00 5,20 31,20 06. 10. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15157 2015084 Environmentálny servis 310,00 62,00 310,00 05. 10. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15156 20151063 L Xerox 48,00 9,60 57,60 02. 10. 2015 PROLINK, s. r. o., 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968
15155 10150219 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 02. 10. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15154 2015100 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 10. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15153 2150697 Vizitky firemné 12,60 2,52 15,12 29. 09. 2015 Ján Vrábeľ, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
15152 FO-1503816 Denné plány A5 termínov, Aktovka Groste – hnedá 185,24 37,05 222,29 24. 09. 2015 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
15151 2015091606 Školenie programu BYTHOS 35,00 7,00 42,00 18. 09. 2015 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
15150 0415090632 zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 4. preddavok 50,00 10,00 60,00 18. 09. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2015134
15149 5314336317 Telekomunikačné poplatky 1,87 0,37 2,24 16. 09. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15148 1520957 Upg Kerio Connect 299,20 59,84 359,04 11. 09. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15147 1520904 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 11. 09. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15146 1520950 Kópie/tlač 4,27 25,62 10. 09. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15145 6777163456 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 09. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15144 52567485 Predplatné „Aktualizácií 2016“ 23,00 4,60 27,60 09. 09. 2015 PORADCA s. r. o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2015136
15143 10150202 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 07. 09. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15142 2015073 Environmentálny servis 310,00 372,00 372,00 07. 09. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15141 89 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 04. 09. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15140 90 Elektrická energia 59,69 11,94 71,63 04. 09. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15139 0115093907 Jedálne kupóny 5 400,00 5 400,00 04. 09. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015135
15138 2015089 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 09. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15137 2151524 Kancelárske potreby 16,72 3,34 20,06 02. 09. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15136 1535114686 Inzercia v MY Oravské noviny 250,00 50,00 300,00 31. 08. 2015 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
15135 1520874 Upg Kerio Control 243,00 48,60 291,60 27. 08. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15134 1508124 Audit účtovnej závierky 2015 – 1. časť 2 000,00 400,00 2 400,00 21. 08. 2015 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 1138.15
15133 5310101340 Telekomunikačné poplatky 2,14 0,43 2,57 14. 08. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15132 1520792 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 12. 08. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15131 84 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 11. 08. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15130 85 Elektrická energia 69,46 13,89 83,35 11. 08. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15129 2380187526 Materiál 42,02 8,40 50,42 07. 08. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15128 2380187527 Kancelárske potreby 57,56 11,51 69,07 07. 08. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15127 5776212347 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 08. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15126 351017 Publikácie: Príručka Uzda na projekt, Príklady laického riadenia; poštovné a balné 34,00 3,60 37,60 07. 08. 2015 2BCognitus s. r. o., Lackova 25, 040 18 Košice – Krásna, IČO: 36603601
15125 2015064 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 08. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15124 201504 permanentky na futbalové zápasy MFK Dolný Kubín 250,00 250,00 07. 08. 2015 MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB DOLNÝ KUBÍN, Športovcov 1181/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025
15123 1520809 Kópie/tlač 36,97 7,39 44,36 06. 08. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15122 10150183 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 05. 08. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15121 2015077 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 08. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15120 29151424 STN + poštovné a balné 37,00 37,00 03. 08. 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
15119 1520768 Toner HP PRO 100 čierny, KINGSTON 32 GB, Kompatibilná HP 67,17 13,43 80,60 03. 08. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15118 2151329 Kancelárske potreby 16,43 3,29 19,72 03. 08. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15117 15500342 Trovy exekúcie 14,61 2,92 17,53 03. 08. 2015 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
15116 915003984 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár, dopravné a balné 36,09 3,61 39,70 30. 07. 2015 Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 objednávka č. 2015106
15115 1520748 Valec pre HP PRO100 68,00 13,60 81,60 29. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2015116
15114 5006352425 Aktivácia SIM 13,24 2,65 15,89 27. 07. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15113 1510386 práce – PU – likvidačný list 60,00 12,00 72,00 24. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15112 5006339715 SAMSUNG GALAXY ACE, HTC DESIRE, LG G4C TITAN, LG G4C TITAN, SAMSUNG 229,16 45,83 274,99 20. 07. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15111 1520734 HP 650 i7/8GB/8750 WIN8 Pro, WinRAR, Office 20013 PRO Slovak 1 469,00 293,80 1 762,80 17. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2015105
15110 5305876675 Telekomunikačné poplatky 2,11 0,42 2,53 14. 07. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15109 35205455 TREND 57,50 11,50 69,00 13. 07. 2015 TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, IČO: 43824706 objednávka č. 2015113
15108 4775259371 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 07. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15107 1520673 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 09. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15106 1593544 Aktualizačná verzia programu ISM, WOAS, WPAM, WPU 462,70 92,54 555,24 08. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15105 1520707 Kópie/tlač 44,75 8,95 53,70 07. 07. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15104 1500501975 Servis automobilu 280,73 56,15 336,88 07. 07. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
15103 2015054 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 07. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15102 2151144 Kancelárske potreby 27,90 5,58 33,48 03. 07. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15101 73 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 02. 07. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15100 74 Elektrická energia 69,93 13,99 83,92 02. 07. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15099 2015067 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 07. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15098 0215000923 Darčekové kupóny 12 300,00 12 300,00 01. 07. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015103
15097 10150153 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 30. 06. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15096 0415060357 zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 3. preddavok 60,00 12,00 72,00 25. 06. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2015092
15095 84102413 Predplatné periodika „PORADCA 2016“ 49,00 9,80 58,80 24. 06. 2015 PORADCA s. r. o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2015095
15094 FA1502002343 airFRESH WELLNESS 98,00 19,60 117,60 23. 06. 2015 objednávka č. 2015089
15093 1520611 XEROX3117 kompatibilné Up 18,33 3,67 22,00 17. 06. 215 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15092 15183 Vložný poplatok – seminár 36,00 36,00 17. 06. 2015 Juraj Dutka, Ľudovíta Štúra 2045/9-30, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46341391
15091 1500399 Členský príspevok na rok 2015 1 492,00 1 492,00 15. 06. 2015 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
15090 5301663317 Telekomunikačné poplatky 1,87 0,37 2,24 15. 06. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15089 5774309111 ICT služby 50,00 10,00 60,00 10. 06. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15088 1520531 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 08. 06. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15087 1520575 Kópie/tlač 32,60 6,52 39,12 08. 06. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15086 20150240 Oprava vozidla 948,81 189,76 1 138,57 05. 06. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
15085 1500163 Služby v rámci programu regenerácie a rekondície pracovnej sily 2 887,50 577,50 3 465,00 04. 06. 2015 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 objednávka č. 2015082
15084 2015044 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 06. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15083 2150923 Kancelárske potreby 28,02 5,60 33,62 02. 06. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15082 20150159 Podpora a aktualizácie software Chastia FM 1 702,08 340,42 2 042,50 02. 06. 2015 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
15081 2015056 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 06. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15080 411019256 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 170,00 1 170,00 02. 06. 2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 zmluva č. 1053.14
15079 10150125 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 01. 06. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15078 60 Elektrická energia 58,75 11,75 70,50 29. 05. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15077 59 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 29. 05. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15076 F15004232 Pohonné hmoty v roku 2015 – ich daňový a účtovný aspekt 10,00 2,00 12,00 28. 05. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
15075 F15004231 Novela zákona o DPH č. 218/2014 Z. z. 49,00 9,80 58,80 28. 05. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
15074 0115056855 Jedálne kupóny 9 000,00 9 000,00 28. 05. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015081
15073 27992015 Správny poplatok 50,00 50,00 27. 05. 2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27
15072 5297468991 Telekomunikačné poplatky 1,87 0,37 2,24 18. 05. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15071 1500183 AOP – zákon 250,00 250,00 13. 05. 2015 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698 objednávka č. 2015064
15070 1520416 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 13. 05. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15069 20150549 Tonery 88,00 17,60 105,60 13. 05. 2015 PROLINK, s. r. o., 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968
15068 1520456 Kópie/tlač 45,62 9,12 54,74 11. 05. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15067 3615040090 Materiál 2,89 0,58 3,47 11. 05. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2015003
15066 7773356493 ICT služby 50,00 10,00 60,00 07. 05. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15065 2015033 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 05. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15064 20150123 Účastnícky poplatok na konferenciu „EnergyCamp 2015“ 270,00 54,00 324,00 07. 05. 2015 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911
15063 50 Spotreba tepla v rokoch 2013 a 2014 1 788,80 357,76 2 146,56 05. 05. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15062 49 Elektrická energia 71,67 14,33 86,00 05. 05. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15061 48 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 05. 05. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15060 2015044 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 05. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15059 10150105 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 04. 05. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15058 2015/22 Oprava senzora pisoára 60,39 12,08 72,47 22. 04. 2015 Interier Plus s. r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44714840 objednávka č. 2015037
15057 0415040245 zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 2. preddavok 60,00 12,00 72,00 17. 04. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2015049
15056 1520341 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 16. 04. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15055 FO-434/2015 Chemický prípravok Esterón, poštovné + balné 33,72 6,74 40,46 16. 04. 2015 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 objednávka č. 2015052
15054 5293345597 Telekomunikačné poplatky 4,39 0,88 5,27 15. 04. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15053 20150130 Oprava vozidla 64,41 12,88 77,29 13. 04. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
15052 1520323 Kópie/tlač 47,05 9,41 56,46 09. 04. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15051 2772432825 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 04. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15050 20150122 Oprava vozidla 352,19 70,44 422,63 09. 04. 2015 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
15049 10150079 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 08. 04. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15048 2380174495 Kancelárske potreby 145,42 29,08 174,50 08. 04. 2015 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120
15047 2015023 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 08. 04. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15046 2015032 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 04. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15045 36 Elektrická energia 66,31 13,26 79,57 31. 03. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15044 35 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 31. 03. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15043 1503065 Práce nad rozsah zákazky 255,00 51,00 306,00 23. 03. 2015 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 727.11
15042 151205694 Kľúčové slová 60,00 12,00 72,00 20. 03. 2015 MEDIATEL spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35859415
15041 5021504438 Členstvo v klube PP 5,00 1,00 6,00 16. 03. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2015036
15040 5289327044 Telekomunikačné poplatky 3,73 0,75 4,48 16. 03. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15039 1500500683 Servis automobilu 12,59 2,52 15,11 16. 03. 2015 IMPA Dolný Kubín, s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
15038 1520220 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 11. 03. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15037 2015015 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 10. 03. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15036 8771483415 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 03. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15035 1520206 Kópie/tlač 58,82 11,76 70,58 06. 03. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15034 10150039 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 06. 03. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15033 2015021 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 03. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15032 22 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 03. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15031 23 Elektrická energia 92,29 18,46 110,75 03. 03. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15030 2150276 Kancelárske potreby 21,71 4,34 26,05 03. 03. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15029 7150100269 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 50,00 10,00 60,00 27. 02. 2015 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
15028 0115024075 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 27. 02. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015032
15027 20150050 Účastnícky poplatok na konferencii VYKUROVANIE 2015, zborník prednášok tlačený, zborník prednášok na CD 110,00 22,00 132,00 26. 02. 2015 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 – Ružinov, IČO: 00896918
15026 2000003291 Poplatok za potvrdenie bankovej konfirm 65,00 12,00 78,00 23. 02. 2015 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
15025 1500009 Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo 99,00 19,80 118,80 20. 02. 2015 PROPERTY&ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45404879 objednávka č. 2015012
15024 0881542 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 60,00 12,00 72,00 19. 02. 2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
15023 2015015 Refakturácia – nákup kolkov 66,00 66,00 18. 02. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429
15022 3215039 Seminár pracovníkov TZ, PZ a tepelnej energetiky 78,00 15,60 93,60 16. 03. 2015 KOVOSP Helena Kováčová, Fatranská 32/19, 010 08 Žilina, IČO: 33364028
15021 5041501124 Zbierka zákonov SR, ročník 2014 114,11 22,82 136,93 17. 02. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 31592503 objednávka č. 2014052, objednávka č. 2014053
15020 5285246584 Telekomunikačné poplatky 2,57 0,51 3,08 17. 02. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15019 F15001271 Online knižnica, Verejné obstarávanie 292,80 58,56 351,36 12. 02. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2015021
15018 F15950454 Online knižnica, Anafin – analýzy, financie, výkazy 292,80 58,56 351,36 12. 02. 2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2015020
15017 1770508776 ICT služby 50,00 10,00 60,00 09. 02. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15016 1520078 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 09. 02. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
15015 1502056 Audit účtovnej závierky 2014 – 2. časť 2 310,00 462,00 2 772,00 09. 02. 2015 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 727.11
15014 1593237 Legislatívna aktualizácia na r. 2015 365,40 73,08 438,48 06. 02. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15013 1520111 Kópie/tlač 53,88 10,78 64,66 06. 02. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
15012 5006245335 HUAWEI MEDIAPAD 0,83 0,17 1,00 04. 02. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
15011 2015008 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 02. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 zmluva č. 876.12
15010 2015005 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 02. 2015 COCP, s. r. o., Bakosova 3/l, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
15009 9 Elektrická energia 1,98 0,40 2,38 03. 02. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
15008 8 Nájomné, služby 289,15 37,83 326,98 03. 02. 2015 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09; zmluva č. 636.11; zmluva č. 999.13
15007 2150077 Kancelárske potreby 109,24 21,85 131,09 02. 02. 2015 HUBA Miloš – ORSA, GEN. SVOBODU 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
15006 10150009 Autorizovaný bezpečnostný technik, Technik požiarnej ochrany, Bezpečnostnotechnická služba – zdravotný dozor 253,40 253,40 02. 02. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
15005 1520055 ESET Endpoint Security 523,80 104,76 628,56 27. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2015015
15004 5281180303 Telekomunikačné poplatky 2,35 0,47 2,82 14. 01. 2015 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
15003 1501033 Školenie Zmeny účtovných a daňových predpisov od 1. 1. 2015 a Účtovná závierka 2014 35,00 7,00 42,00 14. 01. 2015 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693 zmluva č. 953.13
15002 1520001 Oprava PC kotolňa – výmena grafickej karty a výmena pevného disku 75,00 15,00 90,00 08. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
15001 0115000353 Jedálne kupóny 7 200,00 7 200,00 05. 01. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2015001