Faktúry 2014

Faktúry 2014
Číslo faktúry interné Číslo faktúry Predmet faktúry Suma bez DPH DPH Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Poznámka Pdf súbor
2140838 3614100018 Materiál 53,49 10,70 64,19 22. 01. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140837 7415818519 Preplatok – zemný plyn -2,00 -2,00 21. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140836 7433190751 Preplatok – zemný plyn -977,05 -977,05 21. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140835 7433190750 Nedoplatok – zemný plyn 10,00 10,00 21. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140834 7401208846 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 547,30 547,30 19. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140833 7401208847 Prečerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 175,97 175,97 19. 01. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140832 FV124/14 Periodický servis skrutkového kompresora CUBE SD 7-10-270 (výmena oleja, filtrov, odstránenie úniku oleja a preskúšanie chodu kompresora) 298,07 59,61 357,68 19. 01. 2015 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2140831 2014006234 Elektrická energia 28,00 5,00 33,00 19. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140830 2014006235 Elektrická energia 1,00 226,68 1,00 19. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140829 FV4-2014-144-001652 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, opotrebované pneumatiky, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, sklo, plasty, doprava + zvýšené dopravné náklady v dôsledku zavedenia mýta 108,93 21,79 130,72 16. 01. 2015 DETOX s. r. o. Zvolenská cesta 139 974 05 Banská Bystrica IČO: 31582028
2140828 1620140923 Prenájom pozemku v k. ú. Veľký Bysterec za rok 2014 870,84 174,17 1,00 16. 01. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140827 301401894 Nafta, LPG, benzín 344,64 68,93 413,57 15. 01. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140826 38556240 Materiál 165,80 33,16 198,96 15. 01. 2015 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014238
2140825 1014201 Drevná štiepka 2,00 405,38 2,00 15. 01. 2015 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014224
2140824 2014006102 Elektrická energia 3,00 639,16 3,00 15. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140823 14/12/37 Drevná štiepka 20,00 4,00 25,00 14. 01. 2015 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014240
2140822 14196358 Energetika (1/2015 – 12/2015) 18,50 3,70 22,20 14. 01. 2015 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 objednávka č. 2014228
2140821 2014005869 Zemný plyn 89,00 17,00 107,00 14. 01. 2015 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140820 31142554 Materiál 43,66 8,73 52,39 13. 01. 2015 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140819 5514023435 Vodné a stočné 5,00 1,00 6,00 13. 01. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140818 10141699 Vypálenie platní 120,00 24,00 144,00 13. 01. 2015 Strojsros, spol. s r. o., M. R. Štefánika 2258, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36368440 objednávka č. 2014218
2140817 362014 Drevná štiepka, doprava 2 000,00 400,00 2 400,00 13. 01. 2015 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2014229
2140816 21404911 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 09. 01. 2015 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140815 6860870286 Nájomné fľaša oceľová 53,24 10,65 63,89 09. 01. 2015 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140814 9000804160 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,22 48,22 09. 01. 2015 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140813 3614120103 Materiál 84,54 16,91 101,45 08. 01. 2015 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140812 5514023436 Vodné a stočné 2,00 407,93 2,00 07. 01. 2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140811 4215000991 Telekomunikačné poplatky 84,72 16,94 101,66 07. 01. 2015 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140810 70341126 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 489,71 97,94 587,65 07. 01. 2015 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140809 2014-0299 Energetická štiepka 2,00 450,00 2,00 05. 01. 2015 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014225
2140808 1421244 Toner 44,17 8,83 53,00 02. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2140807 301401839 LPG, benzín 34,49 6,90 41,39 02. 01. 2015 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140806 142345 Materiál 62,72 12,54 75,26 02. 01. 2015 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140805 2014698 Materiál 11,40 2,28 13,68 30. 12. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140804 240829 Materiál 22,33 4,47 26,80 30. 12. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140803 7411988691 Telekomunikačné poplatky 249,17 49,83 299,00 29. 12. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140802 50064085 Štiepky ener. mäkké 1,00 227,98 1,00 29. 12. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014237
2140801 1014196 Drevná štiepka 11,00 2,00 13,00 22. 12. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014224
2140800 3614120044 Materiál 71,02 14,20 85,22 22. 12. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140799 10140010 Drevná štiepka, dovoz 1,00 266,40 1,00 07. 01. 2015 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2014245
2140798 10140009 Drevná štiepka, dovoz 748,44 149,69 898,13 22. 12. 2014 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2014245
2140797 2014/177 Regulátor RVD 145/109 388,00 77,60 465,60 19. 12. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014241
2140796 332014 Drevná štiepka, doprava 17,00 3,00 21,00 19. 12. 2014 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2014229
2140795 10140008 Drevná štiepka, dovoz 1,00 364,14 2,00 18. 12. 2014 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2014245
2140794 41400624 Konzervácia voskom, prah dverí oprava, ochrana hrana dverí Z D+N, ochrana hrana dverí P D+N, kryt podbehu KOL D+N, lakovanie 240,54 48,11 288,65 18. 12. 2014 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Jánoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35684046
2140793 38556020 Materiál 211,50 42,30 253,80 18. 12. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014238
2140792 30142641 Hasiaci prístroj P50Te 690,00 138,00 828,00 18. 12. 2014 HASTEX spol. s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava III, IČO: 17312396
2140791 301401798 Nafta 299,85 59,97 359,82 17. 12. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140790 140100034 Zemné práce, odvoz zeminy 315,00 63,00 378,00 17. 12. 2014 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010 objednávka č. 2014243
2140789 VF140022 Kľúče, kovanie, rameno 51,54 10,31 61,85 17. 12. 2014 Gertrúda Václavu – SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570 objednávka č. 2014100
2140788 2014-0289 Energetická štiepka 10,00 2,00 12,00 17. 12. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014225
2140787 201409 Prenájom časti plochy vo výmenníkovej stanici pre kompaktnú odovzdávaciu stanicu (KOST), ktorá sa nachádza na futbalovom štadióne za rok 2014 1,00 1,00 16. 12. 2014 Mestský futbalový klub, Športovcov 1181/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025 zmluva č. 844.12
2140786 14/12/09 Drevná štiepka, doprava 5,00 1,00 6,00 22. 12. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014199
2140785 120140276 Úradné meranie spotreby paliva a vydanie osvedčenia 250,00 50,00 300,00 15. 12. 2014 SÚDST, s. r. o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina, IČO: 36392405
2140784 38555817 Materiál 87,00 17,40 104,40 15. 12. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014238
2140783 2014305 Pílenie betónu, odhadzovanie štrku, doprava 108,12 21,62 129,74 15. 12. 2014 Pavol Prieboj – QUATTROGAS, Aleja Slobody 2244, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272227 objednávka č. 2014239
2140782 14131563 Servopohon, preprava 510,00 102,00 612,00 15. 12. 2014 REGADA, s. r. o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36453633 objednávka č. 2014211
2140781 152 Drevné štiepky 1,00 339,00 2,00 15. 12. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1085.14
2140780 345118178 Miliónové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 66,39 66,39 16. 12. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2140779 380031 Dobropis – nesprávne stanovená cena -24,03 -4,81 -28,84 10. 12. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317
2140778 2014005620 Elektrická energia 2,00 550,12 3,00 12. 12. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140777 8080073975 Povinné zmluvné poistenie 1,00 1,00 10. 12. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2140776 10140190 Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a dodanie bezpečnostných tabuliek 237,82 237,82 11. 12. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 objednávka č. 2014188
2140775 12/2014 Odborná prehliadka kotolne, opak. vonk. prehliadka kotla, vnútorná prehliadka kotla 243,84 243,84 11. 12. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140774 3614110094 Materiál 116,09 23,22 139,31 11. 12. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140773 10722014 Servopohon ESBE, trojcestný zmieš. ventil DN80 621,02 124,20 745,22 10. 12. 2014 QIS s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2014212
2140772 10712014 Servopohon VA-7312-8001 105,60 21,12 126,72 10. 12. 2014 QIS s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2014212
2140771 9000797286 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 10. 12. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140770 2014005366 Zemný plyn 78,00 15,00 94,00 10. 12. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140769 OF113/14 Relé RR10-1-1-230-2K tachometer 0-2000 RPM, Pätica PS11, Poštovné za balík + balné 115,52 23,10 138,62 10. 12. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2014234
2140768 41400602 Autopoťah sada – montáž, poťahy 183,33 36,67 220,00 10. 12. 2014 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Jánoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35684046
2140767 7134991144 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 10. 12. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140766 7134991145 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 10. 12. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140765 7134991080 Zemný plyn 2,00 424,33 2,00 10. 12. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140764 2014-006 Ťažba a približovanie stromov 600,00 120,00 720,00 10. 12. 2014 PIMAFARM s. r. o., Veličná 122, 027 54 Veličná, IČO: 46177426
2140763 312014 Drevná štiepka 16,00 3,00 20,00 09. 12. 2014 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2014229
2140762 20140060 Geodetické práce – polohové a výškopisné zameranie uskladnenia drevnej štiepky na sklade 200,00 40,00 240,00 09. 12. 2014 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2014232
2140761 151 Drevné štiepky 1,00 339,00 2,00 09. 12. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1085.14
2140760 149152040 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 12. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140759 140100222 Plyn PB 49,37 9,87 59,24 09. 12. 2014 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2140758 14/11/49 Drevná štiepka 5,00 1,00 6,00 08. 12. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014199
2140757 301401760 Benzín, nafta 130,15 26,03 156,18 08. 12. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140756 14019517 Oprava vozidla MAN 109,62 21,92 131,54 08. 12. 2014 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2140755 142122 Materiál 74,06 14,81 88,87 05. 12. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140754 70341026 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 397,73 79,55 477,28 05. 12. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140753 20140383 Oprava vozidla (Kontrola + nastavenie rozvodov, test batérie) 99,54 19,91 119,45 05. 12. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140752 4214015656 Telekomunikačné poplatky 78,75 15,75 94,50 04. 12. 2014 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140751 2014051 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 345,51 69,10 414,61 04. 12. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1079.14
2140750 214352 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 04. 12. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140749 1014188 Drevná štiepka 14,00 2,00 17,00 10. 12. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014193
2140748 31142325 Materiál 67,67 13,53 81,20 03. 12. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140747 2014652 Materiál 76,52 15,30 91,82 03. 12. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140746 240743 Materiál 1,00 218,66 1,00 03. 12. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140745 112014 Oprava zvodov, dopojení na prístrešku nad vchodom do bytovky 249,00 249,00 03. 12. 2014 Zdenko Užek, M. Hattalu 2048/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47201738 objednávka č. 2014223
2140744 1572014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 03. 12. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140743 20140223 Školenie zamestnanca – obsluha MV, Technická prehliadka VMV/trieda I-W1/protokol č. 1, Poštovné a balné 62,00 12,40 74,40 03. 12. 2014 Miroslav Horňák – Školiace stredisko, Bystrička 67, 038 04 Bystrička, IČO: 34701834 objednávka č. 2014190
2140742 5514023357 Vodné a stočné 555,00 111,00 666,00 02. 12. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140741 10140007 Lesná drevná štiepka 4 284,00 856,80 5,00 02. 12. 2014 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2014222
2140740 2014-0279 Energetická štiepka 4,00 835,13 5,00 02. 12. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014194
2140739 2014-0280 Štiepkovanie 527,81 105,56 633,37 02. 12. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014220
2140738 11/2014 Opak. vonk. prehliadka TNS – expanz 463,10 463,10 02. 12. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140737 12/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 02. 12. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140736 1421119 Prenos dát do formátu xlm. 210,00 42,00 252,00 02. 12. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014206
2140735 VF0692014 Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakovanej vonkajšej prehliadky tlakových nádob stabilných na biomasovej kotolni Brezovec 445,76 89,15 534,91 01. 12. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140734 21404510 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 01. 12. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140733 147 Drevné štiepky 1,00 230,40 1,00 01. 12. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1078.14
2140732 14/11/27 Lesná drevná štiepka 475,44 95,09 570,53 01. 12. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014199
2140731 50062650 Štiepky ener. mäkké 466,71 93,34 560,05 01. 12. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014207
2140730 50062649 Štiepky ener. mäkké 513,66 102,73 616,39 01. 12. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014207
2140729 3614110018 Materiál 108,40 21,68 130,08 28. 11. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140728 145 Drevné štiepky 1,00 307,20 1,00 28. 11. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1078.14
2140727 7411016611 Telekomunikačné poplatky 381,67 76,33 458,00 27. 11. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140726 1014182 Drevná štiepka 4,00 975,24 5,00 27. 11. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014193
2140725 38554097 Spir. vrták HSS 29,90 5,98 35,88 27. 11. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014202
2140724 7410784716 Telekomunikačné poplatky 11,08 2,22 13,30 27. 11. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140723 VF0672014 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Mierová 259,20 51,84 311,04 26. 11. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140722 VF0682014 Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných na kotolni Bysterec 558,40 111,68 670,08 26. 11. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140721 38553923 Materiál 165,37 33,07 198,44 26. 11. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014217
2140720 301401717 LPG, benzín, nafta 232,17 46,43 278,60 26. 11. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140719 1492014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 26. 11. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140718 10140006 Lesná drevná štiepka 5,00 1,00 66,00 26. 11. 2014 GREL GROUP s. r. o., Liptovská Teplá 344, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47530588 objednávka č. 2014213
2140717 610562/14 Šnek štokra TSP 100, Ozubené koleso 13z 875,00 175,00 1,00 24. 11. 2014 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2014219
2140716 14223 Zasklenie vchodových dverí izolačným sklom 65,54 13,11 78,65 24. 11. 2014 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2014204
2140715 140488 Drevná štiepka 6,00 1,00 7,00 24. 11. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014195
2140714 034141 Náhradná čelná prevodovka bez motor UNICASE 428,00 85,60 513,60 24. 11. 2014 NORD – Pohony s. r. o., Stromová 13, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35733128 objednávka č. 2014209
2140713 FV14/207 Revízia komína +105m Bysterec 910,00 182,00 1,00 24. 11. 2014 VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35830085 objednávka č. 2014208
2140712 20140088 Zhotovenie prírub 370,00 74,00 444,00 24. 11. 2014 Miroslav Zaťko – NÁSTROJÁREŇ, s. r. o., Hrnčiarka 527/26, 029 52 Hruštín, IČO: 44532881 objednávka č. 2014205
2140711 10582014 Servopohon 377,60 75,52 453,12 24. 11. 2014 QIS s. r. o., Kamenná 21, 010 01 Žilina, IČO: 36003549 objednávka č. 2014197
2140710 301401684 Nafta 38,48 7,70 46,18 24. 11. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140709 14/11/15 Drevná štiepka 13,00 2,00 16,00 01. 12. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014199
2140708 2014136 Šrobenie Herz, Armaflex HT, Dopravné náklady, Oprava ústredného vykurovania 239,17 47,83 287,00 21. 11. 2014 UNITHERM spol. s r. o., Radlinského 1724/61, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31579914
2140707 420141041 Tovar 375,09 75,02 450,11 20. 11. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140706 301401641 LPG 18,57 3,71 22,28 19. 11. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140705 1400288 Gátrové odrezky 492,34 98,47 590,81 25. 11. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140704 2014-0266 Energetická štiepka 5,00 1,00 6,00 19. 11. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014194
2140703 14000458 Ihličnaté palivové drevo 721,34 144,34 866,05 19. 11. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140702 137 Drevné štiepky 384,00 76,80 460,80 19. 11. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1078.14
2140701 38553440 Materiál 367,90 73,58 441,48 19. 11. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014202
2140700 000740/2014 Reklamné služby v balíku – štandardný a nadštandardný 262,00 52,40 314,40 18. 11. 2014 Register obchodných spoločností s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46440305 objednávka č. 2014203
2140699 313140426 Oprava a overenie BV 130,00 26,00 156,00 13. 11. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140698 2014074 Palivové drevo – gátr. orezy 500,99 100,20 601,19 13. 11. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140697 9000792571 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 12. 11. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140696 1421071 Slovak podnikatel 190,00 38,00 228,00 11. 11. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2140695 140100194 Plyn PB 18,87 3,77 22,64 11. 11. 2014 JK TRANS SK, s. r. o., Beňová Lehota 25, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985
2140694 135 Drevné štiepky 1,00 307,20 1,00 11. 11. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1078.14
2140693 2014047 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 599,95 119,99 719,94 11. 11. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1079.14
2140692 149139279 Internet 38,67 7,73 46,40 11. 11. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140691 214338 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 11. 11. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140690 14000447 Ihličnaté palivové drevo 721,44 144,29 865,73 11. 11. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140689 1014168 Drevná štiepka 4,00 851,20 5,00 11. 11. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014175
2140688 50062046 Štiepky ener. mäkké 1,00 212,64 1,00 10. 11. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014192
2140687 3614100095 Materiál 43,44 8,69 52,13 10. 11. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140686 14/10/61 Drevná štiepka 14,00 2,00 16,00 10. 11. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014189; objednávka č. 2014198; objednávka č. 2014181
2140685 2014004855 Zemný plyn 44,00 8,00 53,00 07. 11. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140684 2014004877 Elektrická energia 2,00 482,13 2,00 07. 11. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140683 7228223632 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 07. 11. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140682 7228223572 Zemný plyn 1,00 360,17 2,00 07. 11. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140681 7228223631 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 07. 11. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140680 OF103/14 Relé 142,79 28,56 171,35 07. 11. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2014196
2140679 301401603 Nafta, LPG, benzín 263,24 52,65 315,89 07. 11. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140678 2014/153 Výmenník 1,00 216,00 1,00 07. 11. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014186
2140677 610543/14 Prevodovka, hriadeľ na prevod. 519,00 103,80 622,80 07. 11. 2014 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2014201
2140676 20140082 Zhotovenie 2 ks hriadeľ, 2 ks príruba, 4 ks pero pre kotolňu Nemocničná, Bysterec 630,00 126,00 756,00 07. 11. 2014 Miroslav Zaťko – NÁSTROJÁREŇ, s. r. o., Hrnčiarka 527/26, 029 52 Hruštín, IČO: 44532881 objednávka č. 2014191
2140675 6860855463 Nájom fľaša oceľová 81,55 16,31 97,86 07. 11. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140674 140466 Drevná štiepka, lesná štiepka 8,00 1,00 9,00 07. 11. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014177
2140673 2014272 En. štiepka 2,00 571,20 3,00 07. 11. 2014 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2014182
2140672 2014069 Palivové drevo – gátr. orezy 490,38 98,08 588,46 07. 11. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140671 4214013887 Telekomunikačné poplatky 66,97 13,39 80,36 06. 11. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140670 420140979 Tovar 495,33 99,07 594,40 06. 11. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140669 21404091 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 06. 11. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140668 1400282 Gátrové odrezky 490,28 98,06 588,34 06. 11. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140667 141815 Materiál 338,34 67,67 406,01 05. 11. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140666 70340913 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 433,96 86,79 520,75 05. 11. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140665 240667 Materiál 543,09 108,62 651,71 05. 11. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140664 2014110304 Poplatok za telefonické poradenstvo 120,00 24,00 144,00 05. 11. 2014 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2140663 131 Drevné štiepky 1,00 302,40 1,00 05. 11. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140662 2014-0249 Energetická štiepka 6,00 1,00 7,00 05. 11. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014178
2140661 2014599 Materiál 29,75 5,95 35,70 04. 11. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140660 31142110 Materiál 10,07 2,01 12,08 04. 11. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140659 5514020721 Vodné a stočné 462,58 92,52 555,10 03. 11. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140658 1014160 Drevná štiepka 864,00 172,80 1,00 30. 10. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014175
2140657 125 Drevné štiepky 1,00 302,40 814,40 30. 10. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140656 11/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 29. 10. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140655 2014020 Dokončenie opravy strecfhy tekutou lepenkou ALFEMA na biomasovej kotolni Bysterec – havária 6,00 1,00 7,00 29. 10. 2014 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2014176
2140654 SK143108 Čistí, maže, chráni, Suché silikónové mazadlo, Údržba klinových remeňov, Doprava 186,39 37,28 223,67 29. 10. 2014 VEIDEC SK, s. r. o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2014187
2140653 301401546 LPG 17,89 3,58 21,47 29. 10. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140652 1400272 Gátrové odrezky 499,55 99,91 599,46 29. 10. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140651 38551517 MILW. FUEL AKKUM 12CD – 202C 199,20 39,84 239,04 28. 10. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014179
2140650 7410046711 Telekomunikačné poplatky 308,44 61,69 370,13 27. 10. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140649 7409821309 Telekomunikačné poplatky 17,79 3,56 21,35 27. 10. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140648 245/2014 Výrezy sm 609,00 121,80 730,80 27. 10. 2014 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1048.14
2140647 14/10/29 Energetická drevná štiepka 7,00 1,00 8,00 24. 10. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014181
2140646 301401512 Nafta 55,83 11,17 67,00 23. 10. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140645 140572 Samolepky na autá s laminom 32,00 6,40 38,40 22. 10. 2014 PROFI design, s. r. o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3647799 objednávka č. 2014185
2140644 VF0552014 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS na sídlisku Brezovec 345,60 69,12 414,72 22. 10. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140643 140439 Drevná štiepka 17,00 3,00 20,00 22. 10. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014177
2140642 124 Drevné štiepky 756,00 151,20 907,20 22. 10. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140641 102014040 Demontáž vozidlovej rádiostanice, montáž vozidlovej rádiostanice, montážny materiál k vozidlovej rádiostanici, dopravné náklady 314,00 62,80 376,80 22. 10. 2014 PROVYS, spol. s r. o., Janka Jesenského 707/6, 962 63 Pliešovce, IČO: 36631183 objednávka č. 2014184
2140640 3133/2014 Odobraté palivové drevo 1,00 257,58 1,00 21. 10. 2014 Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec, MDŽ 1101/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30230144 zmluva č. 1073.14
2140639 50060976 Štiepky ener. mäkké 464,00 92,80 556,80 21. 10. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014171
2140638 313140399 Oprava a overenie BV, oprava a overenie vodomeru DN25, oprava a overenie priet. MT DN25, obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, metrologické overenie kal. počítadla, overenie a spárovanie OT, Saft-Lithiová batéria 233,24 46,65 279,89 20. 10. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140637 420140943 Tovar 243,03 48,61 291,64 20. 10. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140636 2014-0226 Energetická štiepka 3,00 633,12 3,00 17. 10. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014178
2140635 38550907 ARECAL – VYP. KOHUTIK NA KANISTER 15,90 3,18 19,08 17. 10. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014179
2140634 2014AV076 Oprava výmena sifónu bl. 2297 ul. Ľ. Štúra a montáž batérie a kuchynského drezu a sifónu bl. 1783 ul. J. Ťatliaka 113,30 113,30 17. 10. 2014 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2014165
2140633 2014035 Dodanie ihličnatého dreva 429,03 85,81 514,84 17. 10. 2014 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061
2140632 1262014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 682,00 136,40 818,40 16. 10. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140631 16 Doskový výmenník IC25-70 720,00 144,00 864,00 16. 10. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014164
2140630 121 Drevné štiepky 1,00 209,16 1,00 16. 10. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140629 FO-1134/2014 Dýza na sucho 40 – STT, Dýza štrbinová 40 84,01 16,80 100,81 14. 10. 2014 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 objednávka č. 2014180
2140628 2014267 Drevná štiepka 2,00 580,80 3,00 14. 10. 2014 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2014182
2140627 2014064 Gátrové orezy – palivové drevo 416,12 83,22 499,34 14. 10. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140626 2014121 Trovy exekúcie 192,36 38,47 230,83 13. 10. 2014 Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35663456
2140625 301401469 Nafta 124,47 24,90 149,37 13. 10. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140624 2014004527 Zemný plyn 23,00 4,00 27,00 13. 10. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140623 14/10/01 Energetická drevná štiepka 4,00 829,30 4,00 13. 10. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014174
2140622 1400258 Gátrové odrezky 457,63 91,53 549,16 09. 10. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140621 OF090/14 Relé 285,58 57,12 342,70 09. 10. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2014173
2140620 301401427 Nafta 137,08 27,42 164,50 09. 10. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140619 9000783204 Výnosy za inkaso ostatných platieb SIPO 48,58 48,58 09. 10. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140618 149126499 Internet 38,67 7,73 46,40 09. 10. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140617 1014152 Drevná štiepka 3,00 717,08 4,00 09. 10. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014168; objednávka č. 2014162
2140616 108/2014 Revízie, kontroly komínových telies 3,00 765,93 4,00 09. 10. 2014 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2140615 8000944154 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 82,80 82,80 09. 10. 2014 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
2140614 141607 Materiál 66,99 13,40 80,39 08. 10. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140613 3614090095 Materiál 33,81 6,76 40,57 08. 10. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140612 2014004243 Elektrická energia 1,00 395,16 2,00 08. 10. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140611 2014-0214 Energetická štiepka 2,00 417,79 2,00 07. 10. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014172
2140610 2014-0211 Energetická štiepka 4,00 864,00 5,00 07. 10. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014155
2140609 2014044 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 199,87 39,97 239,84 07. 10. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1079.14
2140608 115 Drevné štiepky 756,00 151,20 907,20 07. 10. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140607 118 Drevné štiepky 756,00 151,20 907,20 07. 10. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140606 4018130270 Adaptér 22,00 4,40 26,40 07. 10. 2014 Wurth s. r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2014160
2140605 6860846389 Nájomné fľaša oceľová 62,64 12,53 75,17 07. 10. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140604 7233195331 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 07. 10. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140603 7233195332 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 07. 10. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140602 7233195264 Zemný plyn 1,00 217,83 1,00 07. 10. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140601 4214012588 Telekomunikačné poplatky 73,09 14,62 87,71 06. 10. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140600 4590469592 TEMPO PLUS DIESEL 16,73 3,35 20,08 06. 10. 2014 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2140599 420140876 Tovar 269,63 53,93 323,56 06. 10. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140598 70340808 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 189,64 37,93 227,57 06. 10. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140597 140412 Drevná štiepka, lesná štiepka 7,00 1,00 9,00 06. 10. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014170
2140596 4018128256 Čistič bŕzd, Bezpečnostné okuliare 222,33 44,47 266,80 06. 10. 2014 Wurth s. r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2014160
2140595 31141873 Materiál 189,67 37,93 227,60 06. 10. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140594 10/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 10. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140593 214281 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 03. 10. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140592 21403652 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 03. 10. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140591 420141625 Čelný prevodový motor, plochý prevodový motor 3,00 739,50 4,00 03. 10. 2014 SEW – EURODRIVE SK s. r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36252999 objednávka č. 2014153
2140590 2014320 Štiepka 2,00 432,00 2,00 03. 10. 2014 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014154
2140589 140394 Drevná štiepka 6,00 1,00 7,00 02. 10. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140588 240589 Materiál 65,09 13,02 78,11 02. 10. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140587 2014278 Overenie člen meračov tepla 406,80 81,36 488,16 02. 10. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140586 5514016580 Vodné a stočné 5,00 1,00 6,00 02. 10. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140585 5514016581 Vodné a stočné 1,00 391,71 2,00 02. 10. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140584 10/2014 Vnútorné, vonkajšie prehliadky kotlov, skúšky tesnosti kotlov, odb. prehl. kotolne v plynovej kotolni NsP Dolný Kubín 398,76 398,76 01. 10. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140583 09/2014 Vnútorné, vonkajšie prehliadky stredotl. kotlov, skúšky tesnosti kotlov, vnút. prehl. kotlov v plynovej časti kotolne NsP Dolný Kubín 615,84 615,84 01. 10. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140582 MK140862 Tellus 120,00 24,00 144,00 01. 10. 2014 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 objednávka č. 2014167
2140581 0020814103 Elektrická energia 9,00 1,00 10,00 01. 10. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140580 0125714103 Elektrická energia 255,01 50,99 306,00 01. 10. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140579 2014742 Pneumatická plnička oleja ASTA, doprava 145,00 29,00 174,00 30. 09. 2014 Lemax, s. r. o., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31616364 objednávka č. 2014163
2140578 2014058 Palivové drevo – gátr. orezy 437,08 87,42 524,50 30. 09. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140577 313140371 Oprava a overenie BV, oprava a overenie priet. MT DN, obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, metrologické overenie kal. počítadla, Saft – Lithiová batéria, overenie a spárovanie OT 242,67 48,53 291,20 29. 09. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140576 1400240 Gátrové odrezky 438,78 87,76 526,54 29. 09. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140575 7409078487 Telekomunikačné poplatky 405,63 81,13 486,76 26. 09. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140574 301140881 Vod. ENBRA 139,88 27,98 167,86 26. 09. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140573 14000381 Ihličnaté palivové drevo 1,00 269,08 1,00 26. 09. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140572 1014146 Drevná štiepka 8,00 1,00 10,00 26. 09. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014150; objednávka č. 2014159
2140571 VF0452014 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Bysterec 370,00 74,00 444,00 25. 09. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140570 VF0472014 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na Matúškovej ulici 235,00 47,00 282,00 25. 09. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140569 VF0442014 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre nemocnicu s poliklinikou L. N. Jégeho 398,00 79,60 477,60 25. 09. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140568 VF0462014 Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu pre plynovú kotolňu sídliska Obrancov mieru 245,00 49,00 294,00 25. 09. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140567 140100021 Obkopávanie a zrovnávanie terénu pri komíne, Bysterec – kotolňa 84,00 16,80 100,80 25. 09. 2014 Jozef Drengubiak, Martina Hattalu 2050/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43530010
2140566 112 Drevné štiepky 756,00 151,20 907,20 25. 09. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140565 301401380 Nafta 74,24 14,85 89,09 25. 09. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140564 7408862291 Telekomunikačné poplatky 10,08 2,02 12,10 25. 09. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140563 3614090022 Materiál 155,44 31,09 186,53 23. 09. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140562 714040003 Inzercia v časopise Komunálne financie č. 4/2014 845,00 169,00 1,00 22. 09. 2014 SON MEDIA, spol. s r. o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35696982 objednávka č. 2014156
2140561 4141202052 Preskúšanie OOPP 38,60 7,72 46,32 22. 09. 2014 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 objednávka č. 2014138
2140560 2014229 Overenie člen meračov tepla 1,00 214,66 1,00 19. 09. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140559 2014251 Overenie člen meračov tepla 430,10 86,02 516,12 19. 09. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140558 301401351 Nafta 116,23 23,25 139,48 19. 09. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140557 420140838 Tovar 263,96 52,79 316,75 19. 09. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140556 14169 Zasklenie dverí 14,05 2,81 16,86 19. 09. 2014 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2140555 0345019517 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 22. 09. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2140554 2014-0195 Energetická štiepka 1,00 216,00 1,00 18. 09. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014155
2140553 2014-0194 Energetická štiepka 2,00 438,64 2,00 18. 09. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014151
2140552 41400441 ALARM MUDUL D+N, ALARM S DIALKOVYM 79,21 15,84 95,05 18. 09. 2014 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Jánoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35684046
2140551 2014080 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná 85,00 17,00 102,00 18. 09. 2014 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2014161
2140550 2014053 Palivové drevo – gátr. orezy 379,04 75,81 454,85 17. 09. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140549 2014226 En. štiepka 200,00 40,00 240,00 17. 09. 2014 PROPACK s. r. o., Dolná Lehota 651, 037 41 Oravský Podzámok, IČO: 46233008 objednávka č. 2014146
2140548 46610242 Jednodrez univerzálny, JUNONA kuchynská zostava 185,00 37,00 222,00 16. 09. 2014 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2014157
2140547 2014004046 Elektrická energia 1,00 388,64 2,00 17. 09. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140546 109 Drevné štiepky 1,00 378,00 2,00 16. 09. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140545 2014003969 Poplatok za kontrolu merania a OM, prevzatie z rekonštrukcie 62,00 12,40 74,40 16. 09. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140544 2014031 Služby prevedené nákladným vozidlom a dodanie dreva na štiepku 1,00 276,54 1,00 16. 09. 2014 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1049.14
2140543 14000075 Gulatina smrek 669,06 133,81 133,81 16. 09. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140542 2014292 Štiepka 5,00 1,00 6,00 12. 09. 2014 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014154
2140541 214247 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 11. 09. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140540 2014003897 Zemný plyn 20,00 4,00 24,00 10. 09. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140539 3614080088 Telefón 13,76 2,75 16,51 10. 09. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140538 149113662 Internet 37,00 7,40 44,40 10. 09. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140537 1014133 Drevná štiepka 4,00 937,89 5,00 10. 09. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014144; objednávka č. 2014148
2140536 141528 Materiál 515,61 103,12 618,73 09. 09. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140535 2014036 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 351,21 70,24 421,45 09. 09. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140534 104 Drevné štiepky 1,00 226,80 1,00 09. 09. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140533 14000073 Gulatina smrek 1,00 236,41 1,00 09. 09. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140532 31-34-141269 Motorový olej JCB, krytka brzdového svetla 72,96 14,59 87,55 08. 09. 2014 TERRASTROJ spol. s r. o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00643581
2140531 140372 Drevná štiepka 6,00 1,00 7,00 08. 09. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140530 140368 Drevná štiepka 5,00 1,00 7,00 08. 09. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140529 50059269 Štiepky ener. mäkké 2,00 445,00 2,00 08. 09. 2014 SLOVWOOD Ružomberok, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 36406317 objednávka č. 2014139
2140528 2014496 Materiál 18,40 3,68 22,08 08. 09. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140527 4214011481 Telekomunikačné poplatky 73,20 14,64 87,84 08. 09. 2014 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140526 7233194238 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 08. 09. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140525 7233194237 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 08. 09. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140524 7233194175 Zemný plyn 349,17 69,83 419,00 08. 09. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140523 31141632 Materiál 190,43 38,09 228,52 05. 09. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140522 6860834647 Nájomné fľaša oceľová 77,49 15,50 92,99 05. 09. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140521 38547214 Materiál 126,80 25,36 152,16 05. 09. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014145
2140520 20140262 Oprava vozidla 503,82 99,95 603,77 05. 09. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140519 70340711 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 168,73 33,75 202,48 05. 09. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140518 420140782 Tovar 106,37 21,27 127,64 05. 09. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140517 9000776209 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 05. 09. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140516 21403251 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 04. 09. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140515 1062014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 04. 09. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140514 301401274 Nafta 91,66 18,33 109,99 04. 09. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140513 2007005400 Havarijné poistenie 381,56 381,56 25. 08. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2140512 20140808 Servis plynových kotlov HOVAL UltraGas 500D 349,44 69,89 419,33 03. 09. 2014 BALGAS s. r. o., Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 44743378 objednávka č. 2014147
2140511 240510 Materiál 962,93 192,59 1,00 03. 09. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140510 5514012290 Vod. ENBRA 296,36 59,27 355,63 03. 09. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140509 9/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 03. 09. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140508 102 Drevné štiepky 1,00 378,00 2,00 03. 09. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140507 2014-0173 Energetická štiepka 1,00 225,00 1,00 02. 09. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014141
2140506 214237 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 28. 08. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140505 301401233 Nafta 80,38 16,08 96,46 28. 08. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140504 VF0392014 Vnútorné prehliadky a skúšky tesnosti kotla č. 2 na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 27. 08. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140503 VF0382014 Vnútorné prehliadky kotlov č. 3, 4 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 27. 08. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140502 VF0332014 Vnútorné prehliadky kotlov č. 1, 2 na kotolni Mierová Brezovec 104,00 20,80 124,80 27. 08. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140501 7407934075 Telekomunikačné poplatky 10,58 2,12 12,70 26. 08. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140500 7408106146 Telekomunikačné poplatky 312,39 62,48 375,28 25. 08. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140499 1400212 Gátrové odrezky 544,87 108,97 653,84 25. 08. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140498 2014-0164 Energetická štiepka 3,00 622,89 3,00 25. 08. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014136; objednávka č. 2014131
2140497 14/08/01 Energetická drevná štiepka 3,00 631,68 3,00 25. 08. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014134
2140496 14/08/02 Energetická drevná štiepka 2,00 422,58 2,00 25. 08. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014137
2140495 301401206 Nafta 87,49 17,50 104,99 25. 08. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140494 4218006168 Laboratórne vyšetrenie (rozbor vody) 101,15 101,15 21. 08. 2014 Štátny veterinárny a potravinový ústav VPU v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42355613
2140493 420140746 Tovar 355,11 71,02 426,13 21. 08. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140492 3614080017 Materiál 103,77 20,75 124,52 21. 08. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140491 VF140008 Materiál 64,67 12,93 77,60 21. 08. 2014 Gertrúda Václavu – SWING V. G. V., Nemocničná 1951/69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570
2140490 188/2014 Palivo sm 545,37 109,07 654,44 20. 08. 2014 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1048.14
2140489 OF14083 El. revízia trafostanice TS 310, Vypracovanie manipulačného predpisu pre TS 310 700,55 140,11 840,66 20. 08. 2014 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389
2140488 20140011 Výroba – vitrína 150,00 150,00 19. 08. 2014 Peter Svitek, Pelhřimovská 1191/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43829619 objednávka č. 2014132
2140487 097 Drevné štiepky 1,00 226,80 1,00 19. 08. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140486 096 Drevné štiepky 1,00 302,40 1,00 19. 08. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140485 149100918 Internet 37,00 7,40 44,40 18. 08. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140484 140346 Drevná štiepka 6,00 1,00 7,00 18. 08. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140483 520313/2014 ;“Filtrácia a regenerácia transformátorových olejov, výmena vložky adsorbenta SILIKA gel, s Cobaltovou indikáciou Výmena vložky adsorbenta, SILIKA gel s Cobaltovou indikáciou“ 769,22 769,22 15. 08. 2014 František Studený FILTREX filtrácia a regenerácia olejov, kvapalín, Hlavná 223, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, IČO: 31130771 objednávka č. 2014129
2140482 301401147 Nafta 53,33 10,67 64,00 15. 08. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140481 14000322 Ihličnaté palivové drevo 686,07 137,21 823,28 15. 08. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140480 14034 TD schéma TS – 310 70,00 14,00 84,00 13. 08. 2014 EMU projekt, s. r. o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36805963 objednávka č. 2014135
2140479 1014122 Drevná štiepka 7,00 1,00 8,00 14. 08. 2014 Bodos, s. r. o., Tatranská Lomnica 139, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36470279 objednávka č. 2014125; objednávka č. 2014121
2140478 952014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 13. 08. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140477 04782014 Ihličnaté štiepky 360,00 72,00 432,00 13. 08. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014109
2140476 2014029 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 502,38 100,48 602,86 13. 08. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140475 2014AV056 Opravy – montáž vývesných skriniek, opravy v bytovom dome Ľ. Štúra 2297 a M. Hattalu 2973 442,00 442,00 12. 08. 2014 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2014133
2140474 14135 Sklo 3 mm 19,08 3,81 22,89 12. 08. 2014 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414 objednávka č. 2014130
2140473 2014003447 Zemný plyn 20,00 4,00 25,00 11. 08. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140472 2014003417 Elektrická energia 1,00 387,67 2,00 11. 08. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140471 9000770282 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,93 48,93 08. 08. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140470 1400207 Gátrové odrezky 568,56 113,71 682,27 08. 08. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140469 3614070089 Materiál 4,14 0,83 4,97 08. 08. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140468 40407190 Zámok 1,43 0,29 1,72 08. 08. 2014 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2014011
2140467 7273107419 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 08. 08. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140466 7273107420 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 08. 08. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140465 7273107349 Zemný plyn 167,50 33,50 201,00 08. 08. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140464 4214009934 Telekomunikačné poplatky 81,93 16,39 98,32 07. 08. 2014 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140463 08/2014 Odborná prehliadka kotolne, opakovaná vonkajšia prehliadka TNS a kotla v kotolni Matúškova ul. 535,36 535,36 07. 08. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140462 07/2014 Vonkajšie prehliadky kotlov v kotolni V4 Brezovec – Ľ. Štúra 382,16 382,16 07. 08. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140461 70340648 Nájom kontajnera 33,48 6,70 40,18 07. 08. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140460 4018115752 Viacúčelový mazací tuk, pneumatický olej 165,77 33,15 198,92 07. 08. 2014 Wurth s. r. o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3, IČO: 00684864 objednávka č. 2014128
2140459 301401091 Nafta 119,85 23,97 143,82 06. 08. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140458 420140686 Tovar 246,84 49,37 296,21 06. 08. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140457 140330 Drevná štiepka 6,00 1,00 7,00 06. 08. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140456 20140236 Oprava vozidla 253,67 49,92 303,59 05. 08. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140455 31141426 Materiál 143,99 28,80 172,79 05. 08. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140454 141239 Materiál 200,75 40,15 240,90 05. 08. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140453 20140234 Oprava vozidla 917,04 183,41 1,00 05. 08. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140452 20140235 Oprava vozidla 462,80 92,56 555,36 05. 08. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140451 1620140465 Vývoz žumpy a likvidácia odpadu 150,54 30,11 180,65 04. 08. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 objednávka č. 2014122
2140450 14/07/52 Energetická drevná štiepka 1,00 352,52 2,00 04. 08. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014126
2140449 093 Drevné štiepky 1,00 302,40 1,00 04. 08. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140448 240437 Materiál 146,59 29,32 175,91 04. 08. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140447 5514012262 Vodné a stočné 239,60 47,92 287,52 04. 08. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140446 140323 Drevná štiepka 5,00 1,00 6,00 31. 07. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110
2140445 VF0292014 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 5 na biomasovej kotolni Bysterec 250,40 50,08 300,48 31. 07. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140444 21402841 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 31. 07. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140443 2014017 Oprava časti strechy tekutou lepenkou ALFEMA, na biomasovej kotolni Bysterec – havária 1,00 364,00 2,00 31. 07. 2014 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2014124
2140442 8/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 08. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140441 301401067 Nafta 75,07 15,01 90,08 01. 08. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140440 035/2014 Oprava a montážne práce na objekte J. Ťatliaka 1783 a Ľ. Štúra 2297 (oprava okien, oprava vchodových dverí) 108,00 21,60 129,60 30. 07. 2014 Miroslav Brenkus Slovmont, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40976351 objednávka č. 2014101
2140439 14/07/04 Energetická drevná štiepka 3,00 641,73 3,00 28. 07. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014115
2140438 38544679 Materiál 20,16 4,03 24,19 28. 07. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014117
2140437 313140261 Oprava a overenie priet. MT DN, obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, metrologické overenie kal. počítadla, overenie a spárovanie OT, Saft – Lithiová batéria 588,27 117,65 705,92 28. 07. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140436 5468 „Ferret machine 150 RH, Shock absorber, 280 mm, V280B2“ 2,00 25. 07. 2014 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, IČO: 556045-4521 objednávka č. 2014120
2140435 5469 „Brush Wibrox 72 with diameter 72 mm, Brush Winbrox 82 with diameter 82 mm, Sealing cone 80 mm, C24“ 349,11 25. 07. 2014 Kastrup & Genberg AB, Ovre Villagatan 28 B, SE 151 34 SODERTALJE, IČO: 556045-4521
2140434 7407134029 Telekomunikačné poplatky 327,51 65,50 393,01 25. 07. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140433 7406973704 Telekomunikačné poplatky 10,08 2,02 12,10 25. 07. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140432 2014247 Štiepka 6,00 1,00 8,00 24. 07. 2014 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996
2140431 088 Drevné štiepky 1,00 302,40 1,00 24. 07. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1059.14
2140430 2007006902 Havarijné poistenie 561,86 561,86 23. 07. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2140429 2007005760 Havarijné poistenie 269,80 269,80 23. 07. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2140428 301401023 Nafta 136,69 27,34 164,03 23. 07. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140427 1400184 Gátrové odrezky – smrekové 544,87 108,97 653,84 23. 07. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140426 2014016 Oprava časti strechy tekutou lepenkou ALFEMA, na biomasovej kotolni Bysterec – havária 1,00 270,80 1,00 22. 07. 2014 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2014118
2140425 2014039 Palivové drevo – orezy 489,87 97,97 587,84 22. 07. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140424 420140645 Tovar 274,14 54,83 328,97 21. 07. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140423 38543828 Materiál 390,29 78,06 468,35 18. 07. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014117
2140422 14011417 Oprava vozidla MAN 80,00 16,00 96,00 18. 07. 2014 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2140421 086 Drevné štiepky 1,00 304,98 1,00 18. 07. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 951.13
2140420 872014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 596,00 119,20 715,20 17. 07. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140419 2014165 Overenie člen meračov tepla 1,00 359,50 2,00 17. 07. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140418 301400986 Nafta 32,56 6,51 39,07 16. 07. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140417 14/07/01 Energetická drevná štiepka 3,00 627,28 3,00 28. 07. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014115
2140416 313140241 Oprava a overenie priet. MT DN, obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, metrologické overenie kal. počítadla, overenie a spárovanie OT, Saft – Lithiová batéria, Landys Gyr Pt 911,94 182,39 1,00 14. 07. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140415 1400175 Gátrové odrezky 521,18 104,24 625,42 11. 07. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140414 14000278 Ihličnaté palivové drevo 1,00 275,35 1,00 11. 07. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140413 301140641 MT Kamstrup, Multical 402 276,60 55,32 331,92 11. 07. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140412 14000276 Ihličnaté palivové drevo 721,71 144,34 866,05 10. 07. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140411 2014022 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 273,75 54,75 328,50 11. 07. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140410 9000764052 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 49,28 49,28 09. 07. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140409 149088152 Internet 37,00 7,40 44,40 09. 07. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140408 301400936 Nafta 115,42 23,08 138,50 09. 07. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140407 2014002954 Elektrická energia 1,00 381,18 2,00 09. 07. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140406 2014002844 Zemný plyn 21,00 4,00 25,00 09. 07. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140405 0125714073 Elektrická energia 255,01 50,99 306,00 01. 07. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140404 0020814073 Elektrická energia 9,00 1,00 10,00 01. 07. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140403 7144813194 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 08. 07. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140402 7144813193 Zemný plyn 1,00 301,00 1,00 08. 07. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140401 7144813128 Zemný plyn 167,50 33,50 201,00 08. 07. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140400 3614060088 Materiál 38,16 7,63 45,79 08. 07. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140399 141076 Respirátor, Oblek Tyvek Classic biely L a XL 14,80 2,96 17,76 07. 07. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140398 31141187 Materiál 220,61 44,12 264,73 07. 07. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140397 085 Drevné štiepky 1,00 234,54 1,00 07. 07. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140396 152014 Drevná štiepka 5,00 420,80 5,00 07. 07. 2014 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 objednávka č. 2014111
2140395 140282 Drevná štiepka 14,00 2,00 16,00 07. 07. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014110; objednávka č. 2014108
2140394 03802014 Ihličnaté štiepky 720,00 144,00 864,00 07. 07. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014109
2140393 4214009529 Telekomunikačné poplatky 71,64 14,33 85,97 04. 07. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140392 114077 Trojbodový zámok 25,00 5,00 30,00 04. 07. 2014 ELEKTROTECH PLUS s. r. o., M. R. Štefánika 2271, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36403857
2140391 2014AV047 Oprava dlažby v bytovom dome J. Ťatliaka 1783 47,00 47,00 04. 07. 2014 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2014102
2140390 420140578 Tovar 280,64 56,13 336,77 04. 07. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140389 70340528 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 87,47 17,49 104,96 04. 07. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140388 21402443 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 04. 07. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140387 1400168 Gátrové odrezky 572,68 114,54 687,22 04. 07. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140386 2014351 Materiál 13,20 2,64 15,84 03. 07. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140385 301400903 Nafta 74,92 14,98 89,90 03. 07. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140384 6860819284 Nájomné fľaša oceľová 13,22 2,64 15,86 03. 07. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140383 2014/081 VVF53.40-25 305,55 61,11 366,66 03. 07. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014106
2140382 214182 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 02. 07. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140381 240372 Materiál 143,64 28,73 172,37 01. 07. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140380 5514012219 Vodné a stočné 5,00 1,00 6,00 01. 07. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140379 5514012220 Vodné a stočné 1,00 358,93 2,00 01. 07. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140378 7/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 07. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140377 7421178528 Preplatok – zemný plyn -1,00 -1,00 30. 06. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140376 2014219 Štiepka 8,00 1,00 10,00 30. 06. 2014 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014103
2140375 301400862 Nafta 86,72 17,35 104,07 26. 06. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140374 7406159973 Telekomunikačné poplatky 305,69 61,14 366,83 26. 06. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140373 7405983777 Telekomunikačné poplatky 10,08 2,02 12,10 26. 06. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140372 03672014 Ihličnaté štiepky 1,00 360,00 2,00 26. 06. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014109
2140371 VF0232014 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 25. 06. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140370 VF0242014 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 2 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 25. 06. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140369 2014035 Palivové drevo smrekové 360,45 72,09 432,54 25. 06. 2014 Spolok Urbáru – pozem. spoloč., Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 zmluva č. 1051.14
2140368 03542014 Ihličnaté štiepky 2 520,00 504,00 3 024,00 25. 06. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014109
2140367 143200029 Třícestný směšovací ventil, doprava 391,73 10. 06. 2014 ATP HEAT s. r. o., Primátorská 540/32, 180 00 Praha 8, IČ: 27394824 objednávka č. 2014094, objednávka č. 2014095
2140366 080 Drevné štiepky 390,90 78,18 469,08 24. 06. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140365 3614060021 Materiál 28,31 5,66 33,97 23. 06. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140364 14/06/19 Drevná štiepka 2 878,83 575,77 3 454,60 23. 06. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014099
2140363 VF14115 Štiepka 496,00 99,20 595,20 20. 06. 2014 MT PELET, spol. s r. o., Závažná Poruba – Priemysel. zóna, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 36721191 objednávka č. 2014107
2140362 2014011 Oprava časti strechy a komína č. 2 na BK Matúškova – havária 3 050,00 610,00 3 660,00 20. 06. 2014 ZB, s. r. o., Pucov 191, 026 01 Pucov, IČO: 46013083 objednávka č. 2014105
2140361 2014/070 Pohon 429,00 85,80 514,80 19. 06. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014098
2140360 420140541 Tovar 407,42 81,48 488,90 19. 06. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140359 078 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,24 18. 06. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140358 2014201 Štiepka 9 000,00 1 800,00 10 800,00 17. 06. 2014 VALIGNUM group s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014103
2140357 1400136 Gátrové odrezky 565,47 113,09 678,56 17. 06. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140356 MK140472 Omala 130,00 26,00 156,00 17. 06. 2014 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 objednávka č. 2014104
2140355 20140149 Podpora a aktualizácia software CHASTIA FM 1 702,08 340,42 2 042,50 16. 06. 2014 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1014.13
2140354 14/06/01 Drevná štiepka 4 892,01 978,40 5 870,41 16. 06. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014099
2140353 301400818 Nafta 33,00 6,60 39,60 16. 06. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140352 20140021 Výpočet objemu uskladnenej štiepky 150,00 30,00 180,00 16. 06. 2014 DIBDIAKGEO, s. r. o., Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756 objednávka č. 2014089
2140351 03382014 Ihličnaté štiepky 2 880,00 576,00 3 456,00 13. 06. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014086
2140350 9000761204 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 47,87 47,87 13. 06. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140349 431402020 Overenie tepelnotechnického zariadenia 197,24 39,45 236,69 12. 06. 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 objednávka č. 2014076
2140348 2014AV040 Oprava sprchového kúta v bytovom dome Ľ. Štúra 2297 197,44 197,44 12. 06. 2014 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2014059
2140347 20140045 Úprava domec a hriadeľ 320,00 64,00 384,00 12. 06. 2014 Miroslav Zaťko – NÁSTROJÁREŇ, s. r. o., Hrnčiarka 527/26, 029 52 Hruštín, IČO: 44532881 objednávka č. 2014090
2140346 03/2014 Opakovaná vonkajšia prehliadka expanzomatu a odbornú prehliadku kotolne Ťatliakova ul. 113,12 113,12 12. 06. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140345 04/2014 Vonkajšie prehliadky kotlov a TNS v kotolni Obrancov mieru 305,20 305,20 12. 06. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140344 2014020 Dovoz drevných odrezkov 256,49 51,30 307,79 12. 06. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140343 2014014 Práce prevedené nákladným vozidlom 89,16 17,83 106,99 12. 06. 2014 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1049.14
2140342 1420505 Těsnící sada (malá) pro hydraulický válec POWERseal 206,95 11. 06. 2014 POKORNÝ, spol. s r. o., Trnkova 115, 628 00 Brno, IČ: 46983864 objednávka č. 2014093
2140341 1420502 Šnura POWERtherm 102,60 11. 06. 2014 POKORNÝ, spol. s r. o., Trnkova 115, 628 00 Brno, IČ: 46983864 objednávka č. 2014097
2140340 140254 Drevná štiepka 4 400,00 880,00 5 280,00 13. 06. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014077
2140339 2014002435 Zemný plyn 32 911,06 6 582,22 39 493,28 11. 06. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140338 6/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 10. 06. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140337 149075285 Internet 37,00 7,40 44,40 10. 06. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140336 313140190 Oprava a overenie priet. MT DN, oprava a overenie BV, obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava, metrologické overenie kal. počítadla, Saft – Lithiová batéria 577,54 115,51 693,05 10. 06. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140335 075 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,34 10. 06. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140334 2014027 Palivové drevo – gátr. orezy 490,38 98,08 588,46 10. 06. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140333 14000043 Gulatina smrek 650,97 130,19 781,16 09. 06. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140332 03302014 Štieky 720,00 144,00 864,00 09. 06. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014086
2140331 14/05/56 Drevná štiepka 3 097,85 619,57 3 717,42 09. 06. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014091
2140330 7312999274 Zemný plyn 1 505,00 301,00 1 806,00 09. 06. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140329 7312999275 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 09. 06. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140328 301400795 Nafta, sonax pohlc. pachov 234,02 46,81 280,83 09. 06. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140327 2114083 Meranie prietokov a účinnosti tepelných čerpadiel inštalovaných vo VZT jednotkách RZ AquaRelax Dolný Kubín 600,00 120,00 720,00 06. 06. 2014 THERMICAL s. r. o., Moyzesova 18, 040 01 Košice, IČO: 45563586 objednávka č. 2014079
2140326 2014002152 Elektrická energia 2 056,70 411,34 2 468,04 06. 06. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140325 2014-0107 Energetická štiepka 1 088,40 217,68 1 306,08 06. 06. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014092
2140324 14000223 Ihličnaté palivové drevo 352,89 70,58 423,47 06. 06. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140323 1400133 Gátrové odrezky 562,38 112,48 674,86 06. 06. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140322 14092 Vysklenie a zasklenie vchodových dverí Brezovec 2297, vchod č. 14, izolačným dvojsklom 85,17 17,03 102,20 05. 06. 2014 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, Kraľovany 34, 027 51 Kraľovany, IČO: 10850414
2140321 420140477 Tovar 271,26 54,25 325,51 05. 06. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140320 214166 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 05. 06. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140319 4214007465 Telekomunikačné poplatky 76,60 15,32 91,92 05. 06. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140318 6860809890 Nájom fľaša oceľová 57,54 11,51 69,05 05. 06. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140317 70340393 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 210,26 42,05 252,31 05. 06. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140316 3614050099 Materiál 59,09 11,82 70,91 04. 06. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140315 3614050088 Materiál 22,18 4,44 26,62 04. 06. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140314 31140948 Materiál 128,58 25,72 154,30 04. 06. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140313 2014045 „Kontrolná prehliadka, príprava váhy na overenie, úprava snímačov a asistencia pri overení mostovej váhy 60 t: Overovací poplatok s vydaním certifikátu a náklady spojené s overovaním (dovoz a odvoz a manipulácia so závažím)“ 1 052,00 210,40 1 262,40 04. 06. 2014 ANTON PANÁČEK, Juraja Jánošíka 869/14, 013 03 Varín, IČO: 10955135
2140312 21402001 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 04. 06. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140311 240302 Materiál 195,65 39,13 234,78 03. 06. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140310 140874 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 337,32 67,46 404,78 03. 06. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140309 14000039 Gulatina smrek 1 198,26 239,65 1 437,91 03. 06. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140308 10140065 Revízia ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a odstraňovanie drobných nedostatkov v bytových domoch Ľ. Štúra č. 2297, M. Hattalu č. 2973, Ťatliakova č. 1783 a Kňažia č. 348 a osadenie bezpečnostného značenia 198,62 198,62 03. 06. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
2140307 02992014 Ihličnaté štiepky 3 960,00 792,00 4 752,00 02. 06. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014086
2140306 5514007863 Vodné a stočné 385,54 77,11 462,65 02. 06. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140305 2103508014 Ročný poplatok na rok 2014 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2013 3 617,00 3 617,00 30. 05. 2014 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín
2140304 2014009 Oprava riadiacej jednotky SIEMENS, oprava čerpadla, oprava zdroja 24 V, oprava pohyb senzor, oprava RVD 625,00 625,00 30. 05. 2014 ZRNIK PETER ZP ELEKTRONIK, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 objednávka č. 2014008
2140303 301400747 Nafta 33,00 6,60 39,60 30. 05. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140302 2014005 Audit vnútorného osvetlenia objektu Aquapark Dolný Kubín 600,00 120,00 720,00 29. 05. 2014 PROFENERG, s. r. o., Martinčekova 15, 821 01 Bratislava, IČO: 36588709 objednávka č. 2014065
2140301 672014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 620,00 124,00 744,00 28. 05. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140300 071 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,24 28. 05. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140299 2014123 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 978,80 195,76 1 174,56 27. 05. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140298 7405173706 Telekomunikačné poplatky 308,61 61,72 370,33 26. 05. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140297 7404967270 Telekomunikačné poplatky 18,36 3,67 22,03 26. 05. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140296 301400700 Nafta 87,62 17,53 105,15 26. 05. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140295 20140138 Oprava vozidla 9,68 1,94 11,62 26. 05. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140294 3614050021 Materiál 14,37 2,87 17,24 23. 05. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140293 02712014 Ihličnaté štiepky 2 880,00 576,00 3 456,00 23. 05. 2014 Drevicom s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36401188 objednávka č. 2014086
2140292 1480075769 Skrutkovacie hrdlá, naskrut. hrdlo, závitová objímka, termoplastová hadica, závitová zásuvka, presuvná matica, zárezný krúžok 106,85 21,37 128,22 22. 05. 2014 HANSA-FLEX Hydraulik s. r. o., Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 31642608 objednávka č. 2014081
2140291 140213 Drevná štiepka 8 725,00 1 745,00 10 470,00 22. 05. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014077
2140290 420140448 Tovar 295,57 59,11 354,68 21. 05. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140289 14000037 Gulatina smrek 639,36 127,87 767,23 21. 05. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140288 2014-0099 Energetická štiepka 1 056,72 211,34 1 268,06 21. 05. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014068
2140287 2014044 Priemyselná soľ vákuová – tabletovaná, priemyselná soľ – vákuová 122,00 24,40 146,40 20. 05. 2014 Salt system, a. s., Ťatliakova 6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36395285 objednávka č. 2014082
2140286 7413991912 Preplatok – zemný plyn -875,92 -175,18 -1,00 19. 05. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140285 1400116 Gátrové odrezky 625,21 125,04 750,25 19. 05. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140284 301400660 Nafta 75,94 15,19 91,13 16. 05. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140283 2014011 Práce prevedené nákladným vozidlom 90,00 18,00 108,00 16. 05. 2014 Drevoman, s. r. o., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36746061 zmluva č. 1049.14
2140282 058 Drevné štiepky 390,90 78,18 469,08 15. 05. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140281 061 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 15. 05. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140280 11714 Drevná štiepka 1 170,00 234,00 1 404,00 15. 05. 2014 ILAVČAN s. r. o., Sihoť 166, 019 01 Ilava, IČO: 36319759 objednávka č. 2014073
2140279 612014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 774,00 154,80 928,80 14. 05. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140278 104/2014 Palivo sm 312,06 62,41 374,47 14. 05. 2014 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1048.14
2140277 420140383 Tovar 120,05 24,01 144,06 12. 05. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140276 301400613 Nafta 117,07 23,42 140,49 12. 05. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140275 140748 Materiál 161,39 32,28 193,67 12. 05. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140274 9000750506 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,58 48,58 12. 05. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140273 3614040095 Materiál 50,78 10,16 60,94 12. 05. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140272 10114 Drevná štiepka 2 340,00 468,00 2 808,00 12. 05. 2014 ILAVČAN s. r. o., Sihoť 166, 019 01 Ilava, IČO: 36319759 objednávka č. 2014073
2140271 2014-0071 Energetická drevná štiepka 4 266,01 853,20 5 119,21 12. 05. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014068
2140270 214132 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 12. 05. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140269 21401623 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 12. 05. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140268 2014001882 Zemný plyn 46 827,90 9 365,58 56 193,48 12. 05. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140267 2014001869 Elektrická energia 2 252,05 450,41 2 702,46 12. 05. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140266 149062561 Internet 48,62 9,73 58,35 12. 05. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140265 2014015 Dovoz drevných odrezkov 363,24 72,65 435,89 21. 05. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140264 14100 Spracovanie bezpečnostného projektu 240,00 48,00 288,00 12. 05. 2014 VM corporation s. r. o. oslobodenia 11 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 36639141 objednávka č. 2013211
2140263 7114841842 Zemný plyn 1 505,00 301,00 1 806,00 07. 05. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140262 7114841843 Zemný plyn 230,00 46,00 276,00 07. 05. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140261 7114841764 Zemný plyn 380,00 76,00 456,00 07. 05. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140260 2014/74 „Záznam o odovzdaní a prevzatí práce“ 2 500,00 500,00 3 000,00 07. 05. 2014 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2013245
2140259 31140751 Materiál 655,05 131,01 786,06 07. 05. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140258 6860800142 Nájom fľaša oceľová 40,02 8,00 48,02 07. 05. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140257 VF0192014 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 1 na kotolni Brezovec – nemocnica 249,57 49,91 299,48 07. 05. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140256 70340317 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 89,53 17,91 107,44 07. 05. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140255 70340285 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 177,45 35,49 212,94 07. 05. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140254 20140023 Revízie elektrospotrebičov 1 100,00 220,00 1 320,00 07. 05. 2014 KHK electric, s. r. o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36670031
2140253 4590426141 TEMPO PLUS DIESEL 31,47 6,30 37,77 06. 05. 2014 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2140252 4214006900 Telekomunikačné poplatky 73,01 14,60 87,61 06. 05. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140251 40404146 Materiál 61,66 12,33 73,99 06. 05. 2014 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2014011
2140250 2014225 Materiál 84,00 16,80 100,80 06. 05. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140249 2014022 Materiál 22,90 4,58 27,48 06. 05. 2014 Ing. Ivan Pisch – ZAPOL, Nemocničná 1946, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10848967
2140248 240230 Materiál 189,63 37,93 227,56 05. 05. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140247 301400577 Nafta 31,79 6,36 38,15 05. 05. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140246 14/04/30 Drevná štiepka 7 142,46 1 428,49 8 570,95 05. 05. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014070
2140245 14/04/27 Drevná štiepka 5 991,66 1 198,33 7 189,99 05. 05. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014069
2140244 2014016 Palivové drevo smrekové 1 132,11 226,42 1 358,53 05. 05. 2014 Spolok Urbáru – pozem. spoloč., Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 zmluva č. 1051.14
2140243 2014015 Palivové drevo 502,00 100,40 602,40 05. 05. 2014 Spolok Urbáru – pozem. spoloč., Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 14224747 objednávka č. 2014064
2140242 1020140030 Štiepka 3 310,56 662,11 3 972,67 06. 05. 2014 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2014072
2140241 062014 Drevné odrezky 927,36 185,47 1 112,83 05. 05. 2014 VS – FOREST s. r. o., Nová Bystrica č. 908, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 47073861 zmluva č. 1046.14
2140240 5514003710 Vodné a stočné 390,80 78,16 468,96 05. 05. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140239 088/2014 Palivo sm 315,00 63,00 378,00 30. 04. 2014 Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obced Podbiel, Podbiel 470, 027 42 Podbiel, IČO: 14224607 zmluva č. 1048.14
2140238 5/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 30. 04. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140237 054 Drevné štiepky 390,90 78,18 469,08 29. 04. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140236 7404193924 Telekomunikačné poplatky 302,98 60,60 363,58 28. 04. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140235 7404015365 Telekomunikačné poplatky 13,81 2,76 16,57 28. 04. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140234 VF0172014 Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotla č. 4 na kotolni Bysterec 312,80 62,56 375,36 28. 04. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140233 7452034743 Nedoplatok – zemný plyn 269,57 369,57 28. 04. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140232 301400549 Nafta 38,89 7,78 46,67 28. 04. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140231 420140343 Tovar 383,37 76,67 460,04 24. 04. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140230 1400082 Gátrové odrezky 511,91 102,38 614,29 24. 04. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140229 2014-0072 Štiepkovanie, doprava 426,70 85,34 512,04 24. 04. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014062
2140228 STORNO
2140227 70340286 Pristavenie veľkoobjemového kontajnera a skládkovanie odpadu 113,50 22,70 136,20 22. 04. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2014040
2140226 3614040025 Materiál 45,02 9,00 54,02 22. 04. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 201407
2140225 052 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 22. 04. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140224 301400508 Nafta 31,26 6,25 37,51 17. 04. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140223 SK141060 Odstraňovač lepidla a graffiti, čistič elektr. kontaktov, čistič, nízkoteplotný cín 261,56 52,31 313,87 16. 04. 2014 VEIDEC SK, s. r. o., Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina, IČO: 36421162 objednávka č. 2014067
2140222 1400079 Gátrové odrezky 572,68 114,54 687,22 16. 04. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140221 2014019 Palivové drevo – gátr. orezy 468,14 93,63 561,77 15. 04. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140220 140139 Drevná štiepka 6 679,62 1 335,92 8 015,54 17. 04. 2014 František Šadibol, Vychylovka 757, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 14242796 objednávka č. 2014054
2140219 201409 Kontrola, nastavenie a revízia el. snímačov úniku plynu 903,68 180,74 1 084,42 14. 04. 2014 EKOVITAL, s. r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina, IČO: 36758876 objednávka č. 2014056
2140218 20140090 Oprava vozidla 92,44 18,49 110,93 14. 04. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140217 14/04/01 Drevná štiepka 1 995,12 399,02 2 394,14 14. 04. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014061
2140216 14000034 Gulatina smrek, gulatina buk 1 585,87 317,17 1 903,04 14. 04. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140215 2014010 Dovoz drevných odrezkov 100,19 20,04 120,23 14. 04. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140214 120274632 Daň z nehnuteľností 9 756,81 9 756,81 10. 04. 2014 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2140213 472014 Servisné práce a zoradenie spaľovacieho zariadenia v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 10. 04. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140212 38535331 Razový uťahovák 376,00 75,20 451,20 10. 04. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014058
2140211 7322907348 Zemný plyn 1 505,00 301,00 1 806,00 03. 04. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140210 7322907273 Zemný plyn 992,50 198,50 1 191,00 09. 04. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140209 149049844 Internet 37,00 7,40 44,40 09. 04. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140208 43/2014 Revízie, kontroly komínových telies 3 829,67 765,93 4 595,60 08. 04. 2014 Kamexpert, s. r. o., J. Hollého 1976, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36414441
2140207 14000135 Ihličnaté palivové drevo 614,79 122,96 737,75 08. 04. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140206 40403150 JOKEL 1,61 0,32 1,93 08. 04. 2014 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2014011
2140205 2014001321 Elektrická energia 2 680,12 536,03 3 216,15 08. 04. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140204 2014001215 Zemný plyn 57 631,89 11 526,38 69 158,27 07. 04. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140203 420140276 Tovar 127,61 25,52 153,13 07. 04. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140202 9000743473 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,93 48,93 07. 04. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140201 3614030088 Materiál 122,95 24,59 147,54 07. 04. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140200 4214005555 Telekomunikačné poplatky 81,55 16,31 97,86 04. 04. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140199 301400443 Nafta 202,32 40,46 242,78 04. 04. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140198 2014167 Materiál 197,89 39,58 237,47 04. 04. 2014 Zapol s. r. o., M. R. Štefánika 1816, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172 objednávka č. 2014047
2140197 20140079 Oprava vozidla 90,04 18,01 108,05 04. 04. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140196 70340171 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 119,50 23,90 143,40 04. 04. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140195 045 Drevné štiepky 390,90 78,18 469,08 04. 04. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140194 21401203 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 04. 04. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140193 140485 Materiál 30,75 6,15 36,90 04. 04. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140192 162140195 Nájom 24 925,58 24 925,58 03. 04. 2014 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉHO Dolný Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
2140191 38534744 Kľúč napin. maticu, odmasťovač koncentr. kanister 205,23 41,05 246,28 03. 04. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014058
2140190 214097 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 03. 04. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140189 14/03/48 Energetická drevná štiepka 1 027,65 205,53 1 233,18 03. 04. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014057
2140188 240172 Materiál 21,34 4,27 25,61 02. 04. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140187 31140527 Materiál 87,91 17,58 105,49 02. 04. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140186 5514000127 Vodné a stočné 5 974,07 1 194,81 7 168,88 01. 04. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140185 5514000128 Vodné a stočné 1 843,60 368,72 2 212,32 01. 04. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140184 2014014 Palivové drevo – gátr. orezy 469,06 93,81 562,87 01. 04. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140183 4/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 01. 04. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140182 0020814043 Elektrická energia 9 002,51 1 800,49 10 803,00 01. 04. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140181 0125714043 Elektrická energia 255,01 50,99 306,00 01. 04. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140180 5006055124 HTC DESIRE, SAMSUNG 48,33 9,67 58,00 31. 03. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140179 6860791529 Nájomné fľaša oceľová 23,08 4,62 27,70 31. 03. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140178 2014074 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 808,60 161,72 970,32 31. 03. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140177 301400411 Nafta 267,89 53,58 321,47 27. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140176 042 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 27. 03. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140175 431402009 Overenie tepelnotechnického zariadenia 1 037,87 207,57 1 245,44 26. 03. 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 objednávka č. 2014029
2140174 313140080 Oprava a overenie BV 83,58 16,72 100,30 26. 03. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140173 7403194305 Telekomunikačné poplatky 287,38 57,48 344,86 25. 03. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140172 7402979019 Telekomunikačné poplatky 12,66 2,53 15,19 25. 03. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140171 1400061 Práca vysokozdvižnej plošiny – výrub stromov na sídlisku Bysterec – ZŠ. M. Kukučína 105,25 21,05 126,30 25. 03. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 objednávka č. 2014042
2140170 301400377 Nafta 74,15 14,83 88,98 24. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140169 14/03/15 Energetická drevná štiepka 17 292,88 3 458,58 20 751,46 24. 03. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014049
2140168 14/03/03 Energetická drevná štiepka 9 248,85 1 849,77 11 098,62 21. 03. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014030
2140167 2146030022 Dopravní řetěz, Článek spojovací, Paleta dřevěná 2 602,65 2 602,65 20. 03. 2014 ŘETĚZY VAMBERK, spol. s r. o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, IČO: 42885396 objednávka č. 2014028
2140166 420140235 Tovar 256,76 51,35 308,11 20. 03. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140165 240126 Materiál 239,30 47,86 287,16 20. 03. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140164 039 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 20. 03. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140163 2014/41 Overenie optimálneho nastavenia vykurovacej sústavy v bytovom dome na ul. Ľ. Štúra 2297 a M. Hattalu 2973 165,00 33,00 198,00 19. 03. 2014 Vyregulovanie.sk spol. s r. o., 1. Mája 1962/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45906131 objednávka č. 2014038
2140162 1420242 Konfigurácia servera SW, Ext. HDD 184,05 36,81 220,86 18. 03. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2140161 OF016/14 Oblúk klenbový 1 812,00 362,40 2 174,40 17. 03. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2140160 2014/031 Stiahnutie parametrov regulátora, nahratie SW, zapojenie, napar. a odskúšanie regulátora 60,00 12,00 72,00 17. 03. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014048
2140159 301400338 Nafta 181,60 36,32 217,92 17. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140158 033 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,24 17. 03. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140157 2014004 „Oprava RJ SIEMENS S 30, Oprava serva siemens k TUV mat. skol.“ 650,00 650,00 17. 03. 2014 ZRNIK PETER ZP ELEKTRONIK, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 objednávka č. 2014008
2140156 VF2014013 Tabuľka požiarnych smerníc 156,67 31,33 188,00 14. 03. 2014 Miroslav Feranc MARFER, Vyšnokubínska 85/97, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 32278314
2140155 00682/14-V Kuželový náboj, prepravné 15,50 3,10 18,60 14. 03. 2014 POWER BELT pohonné mechanizmy s. r. o., Slovnaftská ul. 102/B, 821 07 Bratislava, IČO: 36831751 objednávka č. 2014050
2140154 313140075 Oprava a overenie priet.; obhliadka kal. počítadla, revízia, oprava; metrologické overenie kal. počítadla; overenie a spárovanie OT; Saft – Lithiová batéria; Landys Gyr PT 500 1 375,44 275,09 1 650,53 14. 03. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140153 14000021 Gulatina smrek 1 518,77 303,75 1 822,52 14. 03. 2014 ŠEĽO, spol. s r. o., Hruštín 594, 029 52 Hruštín, IČO: 36412830 zmluva č. 1037.14
2140152 2014-0047 Energetická drevná štiepka 3 467,45 693,49 4 160,94 13. 03. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014046
2140151 02/2014 Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob – expanzomatov v bytových domoch a organizáciách na sídlisku Bysterec 782,96 782,96 13. 03. 2014 Vladimír Salva RESKON, Chočská 1540/27-6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10996036
2140150 2014/029 Regulátor, výmenníky doskové pre TÚV 1 089,00 217,80 1 306,80 13. 03. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014041
2140149 2014000885 Zemný plyn 56 058,34 11 211,67 67 270,01 12. 03. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140148 214051 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 11. 03. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140147 2014005 Dovoz drevných odrezkov 539,49 107,90 647,39 12. 03. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140146 149037056 Internet 37,00 7,40 44,40 11. 03. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140145 352014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 620,00 124,00 744,00 10. 03. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140144 610113/14 Rotor dymového ventilátora 308,00 61,60 369,60 10. 03. 2014 ELBH – Slovakia, spol. s r. o., Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok, IČO: 31609325 objednávka č. 2014044
2140143 301400293 Nafta 69,14 13,83 82,97 10. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140142 140083 Drevná štiepka v kôre 7 749,23 1 549,85 9 299,08 10. 03. 2014 František Šadibol Nová Bystrica 757 023 05 Nová Bystrica IČO: 14242796 objednávka č. 2014037
2140141 2014000865 Elektrická energia 2 778,54 555,71 3 334,25 10. 03. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140140 140368 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 2 410,13 482,03 2 892,16 10. 03. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140139 3614020089 Materiál 69,48 13,90 83,38 10. 03. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140138 2014030402 Update programu VYUCT 320,00 64,00 384,00 07. 03. 2014 Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276
2140137 420140172 Tovar 135,70 27,14 162,84 06. 03. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140136 70340088 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 432,07 86,41 518,48 06. 03. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140135 6860782852 Nájom fľaša oceľová 42,45 8,49 50,94 06. 03. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140134 4214003888 Telekomunikačné poplatky 77,83 15,57 93,40 06. 03. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140133 3/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 06. 03. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140132 14000095 Ihličnaté palivové drevo 810,81 162,16 972,97 06. 03. 2014 Urbárni spolumajitelia Pozemkové spoločenstvo, 027 54 Veličná, IČO: 14225085 zmluva č. 1036.14
2140131 2014-0039 Energetická štiepka 2 204,03 440,80 2 644,83 06. 03. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014022
2140130 14/02/34 Drevná štiepka 16 295,85 3 259,17 19 555,02 06. 03. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014030
2140129 21400803 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 05. 03. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140128 140045 Drevná štiepka v kôre 8 826,17 1 765,23 10 591,40 05. 03. 2014 František Šadibol Nová Bystrica 757 023 05 Nová Bystrica IČO: 14242796
2140127 DD14-0228 Předplatné na balíček SK sokol 23,00 23,00 07. 03. 2014 Next Finance s. r. o., Zlešická 1848, 148 00 Praha 4, IČ: 27170586
2140126 14002717 Oprava voz. MAN 87,86 17,57 105,43 04. 03. 2014 North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31613179
2140125 140304 Materiál 70,66 14,13 84,79 04. 03. 2014 Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140124 240106 Materiál 240,65 48,13 288,78 04. 03. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140123 31140328 Materiál 96,94 19,39 116,33 04. 03. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140122 028 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 04. 03. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140121 7228035716 Zemný plyn 573,33 114,67 688,00 03. 03. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140120 7228035715 Zemný plyn 1 505,00 301,00 1 806,00 03. 03. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140119 7228035629 Zemný plyn 1 813,33 362,67 2 176,00 03. 03. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140118 301400233 Nafta 214,58 42,92 257,50 03. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140117 301400255 Nafta 221,34 44,27 265,61 03. 03. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140116 5514000075 Vodné a stočné 425,69 85,14 510,83 03. 03. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140115 FV009/14 Odstránenie závady na relé mix ventila, dopravné náklady 72,35 14,47 86,82 03. 03. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552
2140114 2014/018 Výmenníky doskové 720,00 144,00 864,00 28. 02. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014033
2140113 1400022 Gátrové odrezky 597,40 119,48 716,88 28. 02. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140112 7401939181 Telekomunikačné poplatky 10,08 2,02 12,10 27. 02. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140111 7402186390 Telekomunikačné poplatky 309,50 61,90 371,40 27. 02. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140110 024 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 27. 02. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140109 14/230013 Monografie „Efektivní spalování paliv“ 10,66 21. 02. 2014 Český svaz zaměstnavatelu v energetice, Partyzánská 7, 170 00 Praha, 7 IČ: 18631584 objednávka č. 2014020
2140108 1620170995 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 731,16 731,16 26. 02. 2014 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
2140107 14/02/20 Energetická drevná štiepka 13 502,25 2 700,45 16 202,70 26. 02. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014030
2140106 2014-0031 Štiepka 5 917,74 1 183,55 7 101,29 26. 02. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014022
2140105 214039 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 25. 02. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140104 214034 Nájom nebytových priestorov 215,76 43,15 258,91 25. 02. 2014 PD Veličná, 027 54 Veličná, IČO: 00191205
2140103 019 Drevné štiepky 781,80 156,36 938,16 21. 02. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140102 2014007 Palivové drevo – gátr. orezy 469,06 93,81 562,87 21. 02. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140101 3614020022 Materiál 98,18 19,64 117,82 21. 02. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140100 OF14014 Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, preškolenie elektrikárov s platným osvedčením, preškolenie neelektrikárov 200,00 40,00 240,00 21. 02. 2014 RPIC, spol. s r. o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31611389 objednávka č. 2014039
2140099 MK140157 Tellus 120,00 24,00 144,00 24. 02. 2014 MK FLUID, s. r. o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, IČO: 36423220 objednávka č. 2014039
2140098 5041400197 Zbierka zákonov SR, ročník 2013 56,78 11,35 68,13 20. 02. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
2140097 420140134 Tovar 413,30 82,66 495,96 20. 02. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140096 1420136 Kompatibilná HP 14,00 2,80 16,80 20. 02. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2140095 14/02/02 Drevná štiepka 15 165,45 3 033,09 18 198,54 19. 02. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014030
2140094 1020140046 Drevná štiepka 1 662,57 332,51 1 995,08 19. 02. 2014 Jozef Fašánok, Štiavnická cesta 1403/47, 038 52 Sučany, IČO: 10872957 objednávka č. 2014023
2140093 2014AV015 Oprava bytu v bytovom dome 1783 ul J. Ťatliaka, Oprava bytu v bytovom dome 2973 ul. Martina Hattalu, Oprava bytu v bytovom dome Ľ. Štúra 2297 125,00 125,00 18. 02. 2014 Vaterka Anton, Chočská 1523/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35081201 objednávka č. 2014034
2140092 017 Drevné štiepky 1 563,60 312,72 1 876,32 18. 02. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140091 2014000291 Elektrická energia 3 410,95 682,19 4 093,14 18. 02. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140090 VF0092014 Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob Bysterec 708,00 141,60 849,60 17. 02. 2014 REVOP, s. r. o., Krivá 208, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 47128275 zmluva č. 948.13
2140089 301400173 Nafta 116,19 23,24 139,43 17. 02. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140088 31140158 Materiál 99,18 19,84 119,02 13. 02. 2014 KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 objednávka č. 2014006
2140087 202014 Odborná prehliadka plynového zariadenia v kotolni 774,00 154,80 928,80 12. 02. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140086 2014/011 Výmenníky doskové spájkované 1 600,00 320,00 1 920,00 12. 02. 2014 SYSTHERM SK s. r. o., J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409375 objednávka č. 2014019
2140085 9000734112 SIPO položky – NÁJOMNÉ – elektronické spracovanie 48,93 48,93 12. 02. 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2140084 149024308 Internet 37,00 7,40 44,40 12. 02. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140083 14/01/32 Energetická drevná štiepka 13 347,43 2 669,49 16 016,92 12. 02. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014017
2140082 2714 Drevná štiepka 2 200,05 440,01 2 640,06 12. 02. 2014 ILAVČAN s. r. o., Sihoť 166, 019 01 Ilava, IČO: 36319759 objednávka č. 2014026
2140081 2914 Drevná štiepka 4 702,59 940,52 5 643,11 12. 02. 2014 ILAVČAN s. r. o., Sihoť 166, 019 01 Ilava, IČO: 36319759 objednávka č. 2014031
2140080 2014000055 Zemný plyn 93 113,53 18 622,71 111 736,24 12. 02. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140079 140020 Drevná štiepka v kôre 22 122,72 4 424,54 26 547,26 11. 02. 2014 František Šadibol Nová Bystrica 757 023 05 Nová Bystrica IČO: 14242796 objednávka č. 2014015
2140078 1020140008 Štiepka 3 274,28 654,86 3 929,14 11. 02. 2014 BIOFOREST, s. r. o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO: 46691731 objednávka č. 2014032
2140077 20140008 Drevná štiepka vrátane dopravy 2 546,88 509,38 3 056,26 11. 02. 2014 Štefan Grenčík, Krasňany 260, 013 03 Krasňany, IČO: 17820260 objednávka č. 2014018
2140076 301400123 Nafta 73,67 14,74 88,41 10. 02. 2014 VOMS, s. r. o., Stráža 260, 013 04 Stráža, IČO: 36372072
2140075 3614010085 Materiál 80,57 16,11 96,68 10. 02. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140074 7413953224 Nedoplatok – zemný plyn 6,00 1,00 7,00 07. 02. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140073 012 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,24 07. 02. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140072 1400012 Gátrové odrezky 1 130,94 226,19 1 357,13 07. 02. 2014 Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce, Krivá 60, 027 55 Krivá, IČO: 14223872 zmluva č. 1029.14
2140071 21400378 Mesačné poplatky za prevádzku vozidla na serveri 9,00 1,80 10,80 07. 02. 2014 MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, IČO: 44939043
2140070 20140006 Oprava vchodových dverí 408,00 81,60 489,60 07. 02. 2014 VAMEX s. r. o., Vavrečka č. 2, 029 01 Vavrečka, IČO: 31617930 objednávka č. 2014014
2140069 20140190 L Xerox 3117/Samsung 24,00 4,80 28,80 07. 02. 2014 PROLINK, s. r. o., 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968
2140068 4214002582 Telekomunikačné poplatky 73,08 14,62 87,70 06. 02. 2014 GTS Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502
2140067 140154 Materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky 598,49 119,70 718,19 06. 02. 2014 Miroslav Kurnota KAJO, M. R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 objednávka č. 2014004
2140066 70340026 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 166,91 33,38 200,29 06. 02. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140065 6860773891 Nájomné fľaša oceľová 27,79 5,56 33,35 06. 02. 2014 Messer Tatragas spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
2140064 2014-0018 Energetická štiepka 6 807,73 1 361,55 8 169,28 06. 02. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014022
2140063 2014001 Práce nákladným autom pri dovoze drevných odrezkov 218,22 43,64 261,86 06. 02. 2014 Tomáš Kvasničák, Oravské Veselé 60, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37045857 zmluva č. 1030.14
2140062 420140044 Tovar 565,91 113,18 679,09 06. 02. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140061 20140021 Oprava vozidla 239,49 47,90 287,39 05. 02. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
2140060 70340001 Vývoz VOK a skládkovanie odpadu 331,67 66,33 398,00 05. 02. 2014 Technické služby, s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911
2140059 4590394623 TEMPO PLUS DIESEL 34,54 6,91 41,45 05. 02. 2014 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2140058 240050 Materiál 316,30 63,26 379,56 04. 02. 2014 MABB spol. s r. o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31594182 objednávka č. 2014005
2140057 2/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 04. 02. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140056 2014001 Palivové drevo – gátr. orezy 1 021,66 204,33 1 225,99 04. 02. 2014 Róbert Kapitán, Oravský Podzámok 244, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 43056687 zmluva č. 1027.14
2140055 40401054 PLECH 31,54 6,31 37,85 04. 02. 2014 ORAVINGstavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 objednávka č. 2014011
2140054 5514000037 Vodné a stočné 462,56 92,51 555,07 04. 02. 2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
2140053 7124762437 Zemný plyn 1 505,00 301,00 1 806,00 03. 02. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140052 7124762438 Zemný plyn 573,33 114,67 688,00 03. 02. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140051 7124762353 Zemný plyn 1 923,33 384,57 2 308,00 03. 02. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140050 313140031 Oprava a overenie BV 83,58 5,97 100,30 03. 02. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140049 2014015 Overenie člen meračov tepla podľa cenníka metrologických výkonov 1 803,04 360,61 2 163,65 31. 01. 2014 Ján Mičiak, Zárieč – Keblov 105, 013 32 Svederník, IČO: 44637934 objednávka č. 2014010
2140048 14/01/19 Energetická drevná štiepka 4 352,53 870,51 5 223,04 30. 01. 2014 K – FOREST, s. r. o., Námestie osloboditeľov 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44336667 objednávka č. 2014017
2140047 0345118178 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 30. 01. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
2140046 14002 Termovízia objektu AQUA KUBÍN 300,00 60,00 360,00 29. 01. 2014 NATURAL SYSTEM s. r. o., 9. mája 328/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44876548 objednávka č. 2014003
2140045 2014001 Teplonos kvapalina, Oprava ústredného vykurovania, dopravné náklady 994,17 198,83 1 193,00 29. 01. 2014 UNITHERM spol. s r. o., Radlinského 1724/61, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31579914 objednávka č. 2013188
2140044 009 Drevné štiepky 1 172,70 234,54 1 407,24 29. 01. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140043 13501337 Trovy exekúcie 30,13 6,03 36,16 28. 01. 2014 František Radzo súdny exekútor, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36133019
2140042 46610019 SONIA kuchynská zostava, DARIA jednodrez 235,00 47,00 282,00 28. 01. 2014 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a. s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 36573175 objednávka č. 2014021
2140041 132014 Servisné práce a oprava horáka weishaupt v plynovej kotolni 752,00 150,40 902,40 27. 01. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140040 140001 Drevná štiepka v kôre 16 846,56 3 369,31 20 215,87 14. 02. 2014 František Šadibol Nová Bystrica 757 023 05 Nová Bystrica IČO: 14242796 objednávka č. 2014015
2140039 7401083387 Telekomunikačné poplatky 295,93 59,19 355,12 27. 01. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140038 7400794546 Telekomunikačné poplatky 10,08 2,02 12,10 27. 01. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2140037 7449153732 Nedoplatok 18,58 3,72 22,30 27. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140036 006 Drevné štiepky 1 563,60 312,72 1 876,32 24. 01. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140035 FV003/14 Nastavenie spaľovacieho procesu kotla pred emisnými meraniami, dopravné náklady 415,25 83,05 498,30 24. 01. 2014 DATATHERM spol. s r. o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552 objednávka č. 2014012
2140034 38529299 Skrutka 53,38 10,68 64,06 24. 01. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014016
2140033 7401190019 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 178,83 178,83 24. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140032 38529195 Skrutka, oceľová istiaca matica 307,60 61,52 369,12 23. 01. 2014 Reca Slovensko, s. r. o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35789140 objednávka č. 2014016
2140031 7401189767 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 396,89 396,89 23. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140030 0845001019 Frekvenčný menič 1 414,00 282,80 1 696,80 22. 01. 2014 ABB, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31389325 objednávka č. 2013252
2140029 4590390577 TEMPO PLUS DIESEL 255,97 51,20 307,17 21. 01. 2014 SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2140028 3614010007 Materiál 28,47 5,69 34,16 21. 01. 2014 Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24/24, 036 01 Martin, IČO: 10961691 objednávka č. 2014007
2140027 55140005 Štiepka 2 430,00 486,00 2 916,00 20. 01. 2014 VALIGNUM SK, s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014001
2140026 420140020 Tovar 415,00 83,00 498,00 20. 01. 2014 AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo, IČO: 00191230
2140025 7401188604 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 16,65 16,65 20. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140024 7401188402 Nedočerpanie množstva – porušenie zmluvných podmienok 292,04 292,04 17. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140023 1420016 Základná doska server HP, Obnova údajov server HP 1 228,80 245,76 1 474,56 17. 01. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
2140022 301140049 Vod. ENBRA 107,60 21,52 129,12 17. 01. 2014 Enbra SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 objednávka č. 2014009
2140021 2014-0004 Energetická štiepka 5 921,76 1 184,35 7 106,11 17. 01. 2014 Ľubomír Kováčik – AUTODOPRAVA, Pod zvonicou 1645/51, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 35056355 objednávka č. 2014002
2140020 1140061653 Navýšenie mýta 166,67 33,33 200,00 17. 01. 2014 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001
2140019 0845001006 ACS800- 1 033,83 206,77 1 240,60 16. 01. 2014 ABB, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31389325 objednávka č. 2013251
2140018 20140002 Výroba a montáž – hliníkové dvere pre bytový dom bl. 2297/18 ul. Ľ. Štúra 744,30 148,86 893,16 16. 01. 2014 VAMEX s. r. o., Vavrečka č. 2, 029 01 Vavrečka, IČO: 31617930 objednávka č. 2013250
2140017 1410014 Sada upchávka, O-ring, O krúžok 483,76 96,75 580,51 16. 01. 2014 ABC TERM, spol. s r. o., Panónska cesta 34, 851 01 Bratislava, IČO: 35766883 objednávka č. 2013255
2140016 012014 Servisné práce a odborná prehliadka v plynovej kotolni 596,00 119,20 715,20 15. 01. 2014 BALÁŽIK – SK s. r. o., Urmince 189, 956 02 Urmince, IČO: 46912843 zmluva č. 951.13
2140015 001 Drevné štiepky 390,90 78,18 469,08 15. 01. 2014 Ján Tabak – STAVEBNÉ DIELCE, Vápenka 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 10862161 zmluva č. 1021.14
2140014 2014001 Oprava elektroniky čerpadla, oprava optozávory, oprava regulátora RVD, kontrola serva (nabíjanie bat.) 530,00 530,00 14. 01. 2014 ZRNIK PETER ZP ELEKTRONIK, Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40171124 objednávka č. 2014008
2140013 55140003 Štiepka 8 505,00 1 701,00 10 206,00 14. 01. 2014 VALIGNUM SK, s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014001
2140012 0020814013 Elektrická energia 9 002,51 1 800,49 10 803,00 20. 01. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140011 0125714013 Elektrická energia 255,01 50,99 306,00 10. 01. 2014 ELGAS, s. r. o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36314242
2140010 149011561 Internet 37,00 7,40 44,40 09. 01. 2014 DSi DATA s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
2140009 55140001 Štiepka 9 720,00 1 944,00 11 664,00 08. 01. 2014 VALIGNUM SK, s. r. o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45351996 objednávka č. 2014001
2140008 8836389331 Služby verejnosti poskytované RTV a SRo 223,06 223,06 10. 01. 2014 RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36857432
2140007 1/2014 Nájomné 150,00 30,00 180,00 07. 01. 2014 Peter Kubačka, Odbojárov 1957/4-21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32277580 zmluva č. 891.12
2140006 0114000738 Jedálne kupóny 8 500,00 8 500,00 03. 01. 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2013258
2140005 7287933577 Zemný plyn 1,00 397,00 2,00 03. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140004 7287933668 Zemný plyn 573,33 114,67 688,00 03. 01. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
2140003 2007007041 Poistné – požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovod. zariadení 1 454,12 1 454,12 02. 01. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
2140002 6549935484 Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri 694,95 694,95 10. 12. 2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Uhoľná 1, 010 01 Žilina 1, IČO: 00585441
2140001 511023642 Poistenie budov 2 398,93 2 398,93 16. 12. 2013 AlAllianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
14220 5041405910 Finančný spravodajca, ročník 2014 40,72 8,14 48,86 19. 01. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
14219 1421274 Kópie/tlač 30,29 6,06 36,35 09. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14218 1421247 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 09. 01. 2015 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
14217 10140203 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika, Zdravotný dozor 253,40 253,40 08. 01. 2015 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
14216 4769554707 Telekomunikačné poplatky 50,00 10,00 60,00 08. 01. 2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14215 2014088 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 01. 2015 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
14214 2014120 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 01. 2015 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14213 2142395 Kancelárske potreby 12,83 2,57 15,40 05. 01. 2015 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14212 144 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 30. 12. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14211 145 Elektrická energia 79,38 15,88 95,26 30. 12. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14210 1435124548 Inzercia v MY Oravské noviny 150,00 30,00 180,00 29. 12. 2014 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2014235
14209 FO-1405999 Odborná literatúra 21,19 2,48 23,67 17. 12. 2014 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
14208 5006219134 LG, LG, SAMSUNG, SAMSUNG, SONY XPERIA 347,49 69,50 416,99 16. 12. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14207 5277146413 Telekomunikačné poplatky 2,39 0,48 2,87 16. 12. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14206 13599441 Hospodárske noviny print 164,58 32,92 197,50 15. 12. 2014 ECOPRESS a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524 objednávka č. 2014233
14205 40213506 My Oravské noviny 20,83 4,17 25,00 15. 12. 2014 Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2014230
14204 1421199 Batéria APC 152,00 30,40 182,40 15. 12. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14203 0768606241 Telekomunikačné poplatky 61,00 12,20 73,20 10. 12. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14202 1421168 Práce podľa zmluvy 190,00 38,00 228,00 10. 12. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
14201 2142218413 Diagnostika zariadenia, cestovné 29,50 5,90 35,40 08. 12. 2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551 objednávka č. 2014231
14200 2014000518 Predplatné časopisu Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia na rok 2015 12,50 2,50 15,00 08. 12. 2014 V. O. Č. Slovakia, s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, IČO. 36208591
14199 29142606 STN EN 31,30 31,30 08. 12. 2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 objednávka č. 2014236
14198 130 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 03. 12. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14197 131 Elektrická energia 89,12 17,82 106,94 03. 12. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14196 2014080 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 03. 12. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
14195 1421122 Kópie/tlač 29,12 5,82 34,94 02. 12. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14194 10140175 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika, Zdravotný dozor 253,40 253,40 02. 12. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 zmluva č. 1067.14
14193 2014108 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 12. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14192 2007005896 Havarijné poistenie 218,60 218,60 24. 11. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
14191 0414110323 Finančný spravodajca, ročník 2015 16,65 3,33 19,98 01. 12. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávkač. 2014215
14190 0414110324 Zbierka zákonov SR, ročník 2015 – 1. preddavok 94,05 18,81 112,86 01. 12. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávka č. 2014214
14189 2014033 Nástenné kalendáre 130,00 130,00 01. 12. 2014 Igor Kupčo IK – PHOTO, Dukel. Hrdinov 2038/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46596071 objednávka č. 2014221
14188 20140171 Právne služby advokácia 744,78 148,96 893,74 27. 11. 2014 BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO: 36860441
14187 2007006580 Poistenie priemyselných rizík 360,00 360,00 24. 11. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
14186 2380161509 Nástenné kalendáre 27,93 5,59 33,52 24. 11. 2014 Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
14185 FA1402006531 airFRESH WELLNESS 98,00 19,60 117,60 24. 11. 2014 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 objednávka č. 2014210
14184 32309/2014 Úrok z omeškania za rok 2011 – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2011 8,60 8,60 20. 11. 2014 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463
14183 141126022 Školenie Účtovná a daňová závierka 2014 30,00 6,00 36,00 27. 11. 2014 MANAGEMENT SERVICE Ing. Vladimír Pažitka, Plavecký Štvrtok 476, 900 68 Plavecký Štvrtok, IČO: 17757444
14182 2380161283 Kancelárske potreby 324,79 64,96 389,75 18. 11. 2014 Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
14181 5273140120 Telekomunikačné poplatky 2,95 0,59 3,54 18. 11. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14180 20140360 Oprava vozidla 204,35 40,87 245,22 14. 11. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
14179 45798457 Predplatné mesačníka „DÚVaP 2015“ 50,00 10,00 60,00 13. 11. 2014 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2014200
14178 1421049 Práce podľa zmluvy, Mickey optická USB 199,17 38,93 239,00 13. 11. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
14177 2014071 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 11. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507 zmluva č. 1077.14
14176 1421032 Kópie/tlač 39,28 7,86 47,14 05. 11. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14175 10140163 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 05. 11. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14174 2141950 Kancelárske potreby 65,64 13,13 78,77 04. 11. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14173 115 Elektrická energia 98,47 19,69 118,16 04. 11. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14172 114 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 04. 11. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14171 2014098 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 11. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14170 140711 Novoročné pozdravy, dotlač textu, obálky, poštovné a balné 100,80 20,16 120,96 03. 11. 2014 PAMAS – Trenčín, s. r. o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín, IČO: 36317250
14169 520140031 Kurz Interný audítor systému energetického manažérstva 170,00 34,00 204,00 01. 12. 2014 TUV SUD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35852216
14168 3306790054 HUAWEI 0,85 0,17 1,02 30. 10. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14167 FV-2014-02-005899 Tonery 140,20 28,04 168,24 30. 10. 2014 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
14166 20140147 Právne služby advokácia 746,64 149,33 895,97 24. 10. 2014 BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO: 36860441
14165 2007005491 Poistenie majetok & efekt 154,28 154,28 20. 10. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
14164 20140304 Oprava vozidla 1 451,35 290,27 1 741,62 20. 10. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
14163 5269154607 Telekomunikačné poplatky 3,16 0,53 3,79 16. 10. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14162 1420926 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 13. 10. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1069.14
14161 2014065 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 07. 10. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14160 1420912 Kópie/tlač 45,91 9,18 55,09 07. 10. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14159 10140135 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 03. 10. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14158 2141704 Kancelárske potreby 16,65 3,33 19,98 02. 10. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14157 99 Elektrická energia 93,51 18,70 112,21 01. 10. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14156 98 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 01. 10. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14155 2014086 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 10. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14154 0114104218 Jedálne kupóny 7 480,00 7 480,00 01. 10. 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2014169
14153 FV-2014-02-005145 Tonery 113,00 22,60 135,60 30. 09. 2014 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
14152 EOS013 Účastnícky poplatok 300,00 60,00 360,00 17. 10. 2014 Slovenská plynárenská agentúra, s. r. o., Mlynské Nivy 44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 35810025
14151 FO-1403860 Denné plány A5 termínov, poštovné 20,07 4,01 24,08 23. 09. 2014 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103 objednávka č. 2014158
14150 0345019509 Úrazové poistenie prepravovaných osôb 66,39 66,39 22. 09. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
14149 5265198342 Telekomunikačné poplatky 1,71 0,34 2,05 16. 09. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14148 1420847 Upg Kerio Connect, Upg Kerio Control 475,00 95,00 570,00 12. 09. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14147 52562865 Predplatné „Aktualizácií 2015“ 23,00 4,60 27,60 11. 09. 2014 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2014152
14146 52560951 Predplatné „Aktualizácií 2015“ 26,33 5,27 31,60 11. 09. 2014 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2014149
14145 1420822 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 10. 09. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14144 2141514 Kancelárske potreby 57,27 11,45 68,72 09. 09. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14143 1420794 Kópie/tlač 36,17 7,23 43,40 08. 09. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14142 10140116 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 08. 09. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14141 260392 ALCATEL, služby, doprava 186,60 37,32 223,92 05. 09. 2014 DITEL, spol. s r. o.. Uhoľná 3. 010 08 Žilina. IČO: 00615790
14140 1409136 Audit účtovnej závierky 2014 – 1. časť 2 310,00 462,00 2 772,00 08. 09. 2014 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
14139 1435115078 Inzercia v MY Oravské noviny 250,00 50,00 300,00 04. 09. 2014 Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253 objednávka č. 2014143
14138 87 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 04. 09. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14137 88 Elektrická energia 107,63 21,53 129,16 04. 09. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14136 2014059 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 04. 09. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14135 2007005401 Havarijné poistenie 327,37 327,37 25. 08. 2014 UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, 27 IČO: 00653501
14134 2014076 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 02. 09. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14133 FA001090/2014 Celoročná reklama na internete 250,00 50,00 300,00 25. 08. 2014 Profesionálny register s. r. o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46938079 objednávka č. 2014142
14132 1420770 ACER 151,00 30,20 181,20 21. 08. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014140
14131 1420767 HP, Office 2013 602,95 120,59 723,54 19. 08. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014140
14130 0414080341 Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 2. preddavok 50,00 10,00 60,00 13. 08. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávka č. 2014127
14129 1420719 Práce podľa zmluvy, PHILIPS 133,61 26,72 160,33 13. 08. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14128 5261382111 Telekomunikačné poplatky 1,86 0,37 2,23 13. 08. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14127 201408 Predaj voľných vstupov a VIP vstupeniek na futbalové zápasy v ročníku 2014/2015 600,00 600,00 11. 08. 2014 Mestský futbalový klub, Športovcov 1181/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00689025
14126 2014052 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 08. 08. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14125 FV-2014-02-004199 Tonery 85,80 17,16 102,96 07. 08. 2014 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
14124 10140111 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 06. 08. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14123 2141306 Kancelárske potreby 20,68 4,14 24,82 05. 08. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14122 1420710 Kópie/tlač 24,67 4,93 29,60 04. 08. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14121 2014065 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 08. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14120 84 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 28. 07. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14119 85 Elektrická energia 73,28 14,66 87,94 28. 07. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14118 FO-1403135 Odborná literatúra 16,36 3,59 22,30 17. 07. 2014 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
14117 FV-2014-02-003876 Tonery 54,40 10,88 65,28 17. 07. 2014 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
14116 5021409905 Daňový a účtovný poradca podnikateľa – predplatné 2015, Personálny a mzdový poradca podnikateľa – predplatné 2015 124,81 24,96 149,77 16. 07. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávka č. 2014114
14115 5257667980 Telekomunikačné poplatky 2,05 0,41 2,46 16. 07. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14114 1420621 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 14. 07. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14113 2014046 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 11. 07. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14112 1420655 Monitor Philips 99,50 19,90 119,40 11. 07. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14111 1491273 Aktualizačná verzia programov ISM, WOAS, WPAM, WPU 462,70 92,54 555,24 09. 07. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14110 1420603 Kópie/tlač 48,88 9,78 58,66 09. 07. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14109 10140091 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 07. 07. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14108 2141096 Kancelárske potreby 48,47 9,69 58,16 03. 07. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14107 74 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 02. 07. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14106 75 Elektrická energia 79,01 15,80 94,81 02. 07. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14105 0214000871 Darčekové poukážky 12 600,00 12 600,00 02. 07. 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2014112
14104 1400501906 Údržba automobilu 219,98 44,00 263,98 01. 07. 2014 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
14103 2014055 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 07. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14102 0114071669 Jedálne kupóny 8 500,00 8 500,00 01. 07. 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2014113
14101 20140077 Právne služby advokácia 1 110,08 222,02 1 332,10 23. 06. 2014 BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO: 36860441
14100 1420534 Práce podľa zmluvy, i-Tec ExpressCard seriový port, programová úprava OASIS 555,91 111,18 667,09 16. 06. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14099 5253952072 Telekomunikačné poplatky 2,60 0,52 3,12 13. 06. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14098 411017191 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1 170,00 1 170,00 12. 06. 2014 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 zmluva č. 956.13
14097 2014028 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 11. 06. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14096 1420507 Kópie/tlač 45,26 9,05 54,31 05. 06. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14095 2014046 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 04. 06. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14094 29141225 STN EN 20,40 20,40 04. 06. 2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 objednávka č. 2014096
14093 59 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 03. 06. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14092 60 Elektrická energia 83,77 16,76 100,53 03. 06. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14091 10140066 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 03. 06. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14090 2140893 Kancelárske potreby 30,10 6,02 36,12 02. 06. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14089 FO-1402535 Odborná literatúra 180,14 18,01 198,15 02. 06. 2014 GRADA Slovakia s. r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103
14088 1420484 Obnova dát na disku 50,00 10,00 60,00 29. 05. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14087 1420483 HP, Dicking station HP, WinRAR, Office 2013 1 412,00 282,40 1 694,00 29. 05. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14086 9760636746 Telekomunikačné poplatky 14,90 2,98 17,88 28. 05. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14085 0900666290 Dobropis – telekomunikačné poplatky -49,69 -2,98 -52,67 26. 05. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14084 F14002578 Predplatné Online knižnica, Verejné obstarávanie 250,94 50,19 301,13 23. 05. 2014 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2014055
14083 1020550 Chemický prípravok R – CLEAN Carpet, poštovné + balné 18,28 3,66 21,94 26. 05. 2014 Fispo Clean Slovakia s. r. o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, IČO: 36301035 objednávka č. 2014083
14082 1410455 Úprava prog. OASIS – Chastia, inštalácia, nastavenie 470,00 94,00 564,00 23. 05. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014080
14081 10140127 Vstupné poukážky VS 3H 2 885,42 577,08 3 462,50 23. 05. 2014 AQUA KUBÍN, s. r. o., Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36719170 objednávka č. 2014084
14080 20140060 Daňové vzory 2014 50,00 50,00 23. 05. 2014 PRO BONO MEDIA, s. r. o., Šmeralova 29, 080 01 Prešov, IČO: 47102110 objednávka č. 2014085
14079 0812014 Členský príspevok na rok 2014 1 448,00 1 448,00 23. 05. 2014 Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 35983698
14078 84077676 Predplatné periodika „PORADCA 2015“ 49,00 9,80 58,80 19. 05. 2014 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 objednávka č. 2014074
14077 F1404354 Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 52,77 5,28 58,05 15. 05. 2014 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889 objednávka č. 2014075
14076 5250149192 Telekomunikačné poplatky 2,36 0,47 2,83 14. 05. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14075 2014021 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 13. 05. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14074 1420432 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 21. 05. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14073 1761637285 Telekomunikačné poplatky 19,89 2,98 22,87 12. 05. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14072 1420417 Kópie/tlač 66,42 13,28 79,70 07. 05. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14071 10140057 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 07. 05. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14070 2014031 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 05. 05. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14069 47 Elektrická energia, doúčtovanie 2013 241,46 48,29 289,75 05. 05. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14068 46 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 05. 05. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14067 1420393 XEROX 3117 kompatibilné UP 18,33 3,67 22,00 30. 04. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14066 20140108 Oprava vozidla 63,59 12,72 76,31 30. 04. 2014 Autocentrum AUDIOR, s. r. o., Kňažia 352, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46490078
14065 2380142452 Kancelárske potreby 141,34 28,27 169,61 28. 04. 2014 Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
14064 140400269 Inštalácia podporného SW pre ZEP 2,82 0,56 3,38 25. 04. 2014 Regional Discount Services s. r. o., Vavrečka 88, 029 01 Vavrečka, IČO: 46135677
14063 1050.14 Peňažný dar na podporu programových cieľov – „podpora účastníkov expedície India – LADAKH“ 400,00 400,00 25. 04. 2014 Klub slovenských turistov ORAVA D. Kubín, Matúškova 32, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14223881 zmluva č. 1050.14
14062 FV-2014-02-002211 Tonery 113,00 22,60 135,60 23. 04. 2014 ABEL – Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca, IČO: 31634788
14061 5246352753 Telekomunikačné poplatky 2,17 0,43 2,60 17. 04. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14060 1420372 Toner XEROX 43,33 8,67 52,00 15. 04. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14059 1420371 PC, OEM WIN, Office 2013, inštalácia a konfigurácia PC 4 853,33 970,67 5 824,00 15. 04. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014063
14058 FA1402000346 airFRESH BLUE 76,30 15,26 91,56 14. 04. 2014 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35840790 objednávka č. 2014066
14057 1420330 Práce podľa zmluvy, tvorba zostáv pre systém chastia 257,28 51,46 308,74 09. 04. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14056 3306267164 SAMSUNG GALAXY TAB 132,52 26,50 159,02 09. 04. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14055 2014015 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 08. 04. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14054 1420312 Kópie/tlač 47,44 9,49 56,93 04. 04. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14053 101/2014 Osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú aj začatú stranu listiny 3,99 0,80 4,79 03. 04. 2014 Notársky úrad JUDr. Helena Machajová, Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42349958
14052 2140522 Kancelárske potreby 22,83 4,57 27,40 02. 04. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14051 01/2014 Viazanie Z. z. rok 2013 72,00 72,00 02. 04. 2014 Jana Borončová, Ľ. Štúra 2046/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 41658825 objednávka č. 2014043
14050 30 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 02. 04. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14049 31 Elektrická energia 91,72 18,34 110,06 02. 04. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14048 10140036 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 02. 04. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14047 2014022 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 01. 04. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14046 0114037476 Jedálne kupóny 8 500,00 8 500,00 01. 04. 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 objednávka č. 2014060
14045 0414030055 Zbierka zákonov SR, ročník 2014 94,05 18,81 112,86 31. 03. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávka č. 2014053
14044 0414030056 Finančný spravodajca, ročník 2014 16,65 3,33 19,98 28. 03. 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 objednávka č. 2014052
14043 F14002448 Predplatné Online knižnica, Anafin – analýzy, financie, výkazy 109,69 21,94 131,63 24. 03. 2014 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 objednávka č. 2014051
14042 141206208 Basic – 12 mesiacov 89,00 17,80 106,80 24. 03. 2014 MEDIATEL spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35859415
14041 2014089 Zborník prednášok CD, zborník prednášok tlačený 27,50 5,50 33,00 24. 03. 2014 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, IČO: 00896918
14040 5242649384 Telekomunikačné poplatky 3,44 0,69 4,13 17. 03. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14039 1420213 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 13. 03. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14038 1403081 Práce nad rozsah zákazky 255,00 51,00 306,00 13. 03. 2014 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
14037 1410319 Úprava prog. WOAS, Inštalácia, nastavenie 817,98 163,60 981,58 11. 03. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14036 7140100335 Poplatok za poskytnutie informáciu audítorovi 50,00 10,00 60,00 10. 03. 2014 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
14035 2014019 Refakturácia nákupu kolkov 99,50 99,50 10. 03. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429
14034 1420192 Kópie/tlač 55,06 11,01 66,07 07. 03. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 zmluva č. 1033.14
14033 9759643049 Telekomunikačné poplatky 14,90 2,98 17,88 07. 03. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14032 2014009 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 05. 03. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14031 19 Elektrická energia 91,90 18,38 110,28 05. 03. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14030 18 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 05. 03. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14029 10140017 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 04. 03. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14028 0402014 Odmena za právne služby – právna analýza listín 6 800,00 1 360,00 8 160,00 04. 03. 2014 h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 44323760
14027 2014012 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 03. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14026 2000003971 Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu 65,00 13,00 78,00 28. 02. 2014 Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
14025 2140293 Kancelárske potreby 29,70 5,94 35,64 28. 02. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14024 2860441 Dobropis – Hospodárske noviny -8,27 -1,65 -9,92 26. 02. 2014 ECOPRESS a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31333524
14023 1161442 Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu 60,00 12,00 72,00 26. 02. 2014 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420
14022 2140159 Vizitky firemné 18,00 3,60 21,60 25. 02. 2014 Ján Vrábeľ, ul. Tulská 1989/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941 objednávka č. 2014035
14021 1990002475 Predaj majetku (kopírovací stroj) 73,00 14,60 87,60 18. 02. 2014 XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
14020 5238828141 Telekomunikačné poplatky 2,13 0,43 2,56 14. 02. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14019 1420087 Práce podľa zmluvy 132,78 26,56 159,34 13. 02. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14018 31400130 Ročná internetová aktualizácia softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS 292,20 58,44 350,64 12. 02. 2014 BE – SOFT a. s., Štúrova 6, 040 01 Košice, IČO: 36191337 objednávka č. 2014027
14017 1990002012 Kópie/tlač 190,27 38,05 228,32 10. 02. 2014 XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
14016 FD4514002681 Konferenčné stoličky, papier kancelársky 211,22 42,24 253,46 07. 02. 2014 OFFICE DEPOT s. r. o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 36192384
14015 7758652318 Telekomunikačné poplatky 14,90 2,98 17,88 07. 02. 2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
14014 1490050 Legislatívna aktualizácia na r. 2014 365,40 73,08 438,48 07. 02. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14013 10140019 Účastnícky poplatok na konferenciu „Aký je vplyv regulácie v tepelnej energetike na cenu tepla?“ 60,00 60,00 06. 02. 2014 Spoločnosť QUESTIONS SOCIETY, Slobody 237/22, 040 10 Košice, IČO: 31791760
14012 2014001 Environmentálny servis 310,00 62,00 372,00 06. 02. 2014 COCP, s. r. o., Bakossova 3/I, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45969507
14011 10140003 Výkon bezpečnostnotechnickej služby, Výkon služby požiarneho technika 238,40 238,40 05. 02. 2014 ACCRUAL, s. r. o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045
14010 7 Elektrická energia 111,42 22,28 133,70 04. 02. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046
14009 6 Nájomné + služby 289,15 37,83 326,98 04. 02. 2014 Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00355046 zmluva č. 386.09, zmluva č. 636.11, zmluva č. 999.13
14008 2014002 Mesačná paušálna odmena za poskytnutú právnu pomoc 350,00 70,00 420,00 03. 02. 2014 Advokátska kancelária Kováčik Legal s. r. o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47238429 Zmluva č. 876.12
14007 2140100 Kancelárske potreby 52,29 10,46 62,75 03. 02. 2014 HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901
14006 1401063 Autid účtovnej závierky 2013 2 310,00 462,00 2 772,00 29. 01. 2014 Stopercentná daňová, kom. spol., M. Pišúta 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36392693
14005 2380133943 Kancelárske potreby 173,65 34,73 208,38 22. 01. 2014 Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
14004 1420025 SAMSUNG HD 87,40 17,48 104,88 16. 01. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128
14003 Školenie – legislatívne zmeny 112,50 22,50 135,00 15. 01. 2014 SUNSOFT plus, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31590128 objednávka č. 2014013
14002 5235062182 Telekomunikačné poplatky 2,95 0,59 3,54 15. 01. 2014 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
14001 1990000350 Nájom kopírovacieho stroja 85,71 17,14 102,85 14. 01. 2014 XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677
20014009 FV-1402203 Realizačný projekt rekonštrukcie MaR pre KOST Dolný Kubín, projekt MaR pre OST, projekt komunik. spojenia a dispečing 8 300,00 1 660,00 9 960,00 10. 12. 2014 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2014166
20014008 20140091 Prihlásenie vozidla hyundai i10 na Dopravnom inšpektoráte 100,00 20,00 120,00 20. 10. 2014 IMPA DOLNÝ KUBÍN s. r. o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 35684046
20014007 FV-1401953 TEchnická pomoc pre rekonštrukciu MaR a dispečingu OST Dolný Kubín 600,00 120,00 720,00 13. 10. 2014 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2014123
20014006 41410175 i10N 1,0i CLASSIC A/C LPG ORANGE, STAR DUST, asistenčná karta, zimné pneumatiky, povinná výbava + gumené rohože 8 324,17 1 664,83 9 989,00 07. 10. 2014 IMPA Dolný Kubín spol. s r. o., Jánoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35684046
20014005 FV-1401654 Technická výpomoc pre rekonštrukciu MaR KOST Dolný Kubín a riadenie z dispečingu 600,00 120,00 720,00 23. 07. 2014 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904 objednávka č. 2014123
20014004 20140148 4. splátka za dodávku software Chastia FM 2 418,60 483,72 2 902,32 13. 06. 2014 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1013.13
20014003 20140039 3. splátka za dodávku software Chastia FM 2 415,00 483,00 2 898,00 03. 04. 2014 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1013.13
20014002 20140029 2. splátka za dodávku software Chastia FM 2 415,00 483,00 2 898,00 24. 03. 2014 CHASTIA s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad, IČO: 36490911 zmluva č. 1013.13
20014001 2014/6 Na základe uskutočnených prác „Záznam o odovzdaní a prevzatí práce“ 2 500,00 500,00 3 000,00 20. 01. 2014 Národná energetická spoločnosť a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43769233 objednávka č. 2013244